CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/12/13

Average load for period: 2021/12/13 00:00:00 - 2021/12/19 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/12/13 00:00:00 - 2021/12/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/12/13
ACONET->Brno  3.200%  Brno->ACONET  7.436%  Brno->Lednice  9.117%  Lednice->Brno  31.282%  Brno->SANET  4.103%  SANET->Brno  1.199%  Brno->Vyškov  6.086%  Vyškov->Brno  1.674%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.221%  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.100%  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.244%  Tábor->České Budějovice  0.299%  Brno->Jihlava  1.519%  Jihlava->Brno  1.210%  České Budějovice->Jihlava  0.102e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.102e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.492%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.301%  Jihlava->Telč  0.471%  Telč->Jihlava  0.168%  Hradec Králové->Liberec  5.622%  Liberec->Hradec Králové  1.077%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.505e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.397e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.996%  Olomouc->Brno  0.379%  Hradec Králové->Olomouc  1.254%  Olomouc->Hradec Králové  0.263%  Olomouc->Ostrava  2.614%  Ostrava->Olomouc  0.220%  Olomouc->Zlín  1.231%  Zlín->Olomouc  0.586e-3 %  Brno->Ostrava  2.986%  Ostrava->Brno  1.725%  Karviná->Ostrava  0.705%  Ostrava->Karviná  0.935%  Opava->Ostrava  0.705%  Ostrava->Opava  0.935%  Ostrava->Pionier  1.829%  Pionier->Ostrava  0.847%  Hradec Králové->Pardubice  6.779%  Pardubice->Hradec Králové  1.476%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  1.253%  Plzeň->Praha  1.489%  Praha->Plzeň  5.887%  AMS-IX->Praha  23.710%  Praha->AMS-IX  0.940%  Brno->Praha  5.543%  Praha->Brno  11.441%  České Budějovice->Praha  1.183%  Praha->České Budějovice  3.456%  GÉANT2->Praha  8.421%  Praha->GÉANT2  5.773%  Hradec Králové->Praha  4.789%  Praha->Hradec Králové  5.814%  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.307%  Praha->Poděbrady  19.110%  Děčín->Ústí nad
Labem  2.811%  Ústí nad
Labem->Děčín  13.541%  Most->Ústí nad
Labem  4.294e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.025%  Praha->Ústí nad
Labem  8.745%  Ústí nad
Labem->Praha  2.032%  Brno->Zlín  2.898%  Zlín->Brno  0.961%  NIX.cz->Praha  3.758%  Praha->NIX.cz  1.235%  Praha->Public Internet  5.721%  Public Internet->Praha  12.832% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/12/13 00:00:00 - 2021/12/19 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/12/13 00:00:00 - 2021/12/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.19990398051682 % 3.200 %   10 bps 10.000 Gbps   319.990398051682 bps 319.990 Mbps 
Brno → ACONET  7.43616029481682 % 7.436 %   10 bps 10.000 Gbps   743.61602948168 bps 743.616 Mbps 
Lednice → Brno  31.2817348403869 % 31.282 %   1000 bps 1000.000 Mbps   312.817348403869 bps 312.817 Mbps 
Brno → Lednice  9.11717602966583 % 9.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.1717602966582 bps 91.172 Mbps 
Brno → SANET  4.10282632666852 % 4.103 %   40 bps 40.000 Gbps   1.6411305306674 bps 1.641 Gbps 
SANET → Brno  1.19868994080248 % 1.199 %   40 bps 40.000 Gbps   479.475976320993 bps 479.476 Mbps 
Vyškov → Brno  1.67387854975445 % 1.674 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.7387854975445 bps 16.739 Mbps 
Brno → Vyškov  6.08596086456813 % 6.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.8596086456813 bps 60.860 Mbps 
Brno → Jihlava  1.51853245204271 % 1.519 %   100 bps 100.000 Gbps   1.51853245204271 bps 1.519 Gbps 
Jihlava → Brno  1.20966704308277 % 1.210 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20966704308277 bps 1.210 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.492201820490896 % 0.492 %   10 bps 10.000 Gbps   49.2201820490896 bps 49.220 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.300518185154474 % 0.301 %   10 bps 10.000 Gbps   30.0518185154474 bps 30.052 Mbps 
Telč → Jihlava  0.168375788960364 % 0.168 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.68375788960364 bps 1.684 Mbps 
Jihlava → Telč  0.470898312907779 % 0.471 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.70898312907779 bps 4.709 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.101997800570913 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3995601141826 bps 20.400 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.102387534561799 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.4775069123598 bps 20.478 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  1.07711792405698 % 1.077 %   20 bps 20.000 Gbps   215.423584811396 bps 215.424 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.62223960805814 % 5.622 %   20 bps 20.000 Gbps   1.12444792161163 bps 1.124 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.50450691108862 % 1.505 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   150.450691108862 bps 150.451 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.397041192383709 % 0.397 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   39.7041192383709 bps 39.704 Kbps 
Děčín → Most  0.260474729937151 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60474729937151 bps 2.605 Kbps 
Most → Děčín  0.405717639464447 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05717639464447 bps 4.057 Kbps 
Most → Plzeň  0.207007276012399 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07007276012399 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.104522151953395 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04522151953395 bps 1.045 Kbps 
Olomouc → Brno  0.379042921860534 % 0.379 %   100 bps 100.000 Gbps   379.042921860534 bps 379.043 Mbps 
Brno → Olomouc  0.995775695551806 % 0.996 %   100 bps 100.000 Gbps   995.775695551806 bps 995.776 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.263010909391418 % 0.263 %   100 bps 100.000 Gbps   263.010909391417 bps 263.011 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.25392336984139 % 1.254 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25392336984139 bps 1.254 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.61415765155622 % 2.614 %   20 bps 20.000 Gbps   521.026940556675 bps 521.027 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.219985942783042 % 0.220 %   20 bps 20.000 Gbps   43.8919833424872 bps 43.892 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.586029496322673 % 0.586 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   58.6029496322673 bps 58.603 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.23136439827431 % 1.231 %   10 bps 10.000 Gbps   123.136439827431 bps 123.136 Mbps 
Brno → Ostrava  2.9861560116754 % 2.986 %   100 bps 100.000 Gbps   2.9861560116754 bps 2.986 Gbps 
Ostrava → Brno  1.72546915744907 % 1.725 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72546915744907 bps 1.725 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.705253477480102 % 0.705 %   10 bps 10.000 Gbps   70.5253477480102 bps 70.525 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.934935323419229 % 0.935 %   10 bps 10.000 Gbps   93.4935323419229 bps 93.494 Mbps 
Opava → Ostrava  0.705253477480101 % 0.705 %   10 bps 10.000 Gbps   70.5253477480102 bps 70.525 Mbps 
Ostrava → Opava  0.934935323419228 % 0.935 %   10 bps 10.000 Gbps   93.4935323419228 bps 93.494 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.82924776868328 % 1.829 %   10 bps 10.000 Gbps   182.924776868328 bps 182.925 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.847065116343654 % 0.847 %   10 bps 10.000 Gbps   84.7065116343653 bps 84.707 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.77928659371176 % 6.779 %   10 bps 10.000 Gbps   677.928659371177 bps 677.929 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.47609571710518 % 1.476 %   10 bps 10.000 Gbps   147.609571710518 bps 147.610 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0376239005504807 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.76239005504807 bps 3.762 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.25265989649138 % 1.253 %   10 bps 10.000 Gbps   125.265989649138 bps 125.266 Mbps 
Plzeň → Praha  1.48911662963161 % 1.489 %   100 bps 100.000 Gbps   1.48911662963161 bps 1.489 Gbps 
Praha → Plzeň  5.88715925767542 % 5.887 %   100 bps 100.000 Gbps   5.88715925767542 bps 5.887 Gbps 
AMS-IX → Praha  23.7101500573276 % 23.710 %   10 bps 10.000 Gbps   2.37101500573276 bps 2.371 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.939914074499472 % 0.940 %   10 bps 10.000 Gbps   93.991407449947 bps 93.991 Mbps 
Praha → Brno  11.4411700612821 % 11.441 %   100 bps 100.000 Gbps   11.4411700612821 bps 11.441 Gbps 
Brno → Praha  5.54321608613187 % 5.543 %   100 bps 100.000 Gbps   5.54321608613186 bps 5.543 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.42129576100104 % 8.421 %   100 bps 100.000 Gbps   8.42129426995241 bps 8.421 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.77265399412252 % 5.773 %   100 bps 100.000 Gbps   5.77265391777887 bps 5.773 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.78945379670528 % 4.789 %   100 bps 100.000 Gbps   4.78945379670528 bps 4.789 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.81355250403231 % 5.814 %   100 bps 100.000 Gbps   5.81355250403231 bps 5.814 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.75781212998633 % 3.758 %   400 bps 400.000 Gbps   15.0312485199454 bps 15.031 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.23542542291163 % 1.235 %   400 bps 400.000 Gbps   4.94170169164651 bps 4.942 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172279370705229 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2279370705229 bps 17.228 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216475103967249 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6475103967249 bps 21.648 Kbps 
Praha → Poděbrady  19.1103496136359 % 19.110 %   1000 bps 1000.000 Mbps   191.103496136359 bps 191.103 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.30719722957602 % 2.307 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.0719722957602 bps 23.072 Mbps 
Praha → Public Internet  5.72120445915703 % 5.721 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14424089183141 bps 1.144 Gbps 
Public Internet → Praha  12.8319114491667 % 12.832 %   20 bps 20.000 Gbps   2.56638228983333 bps 2.566 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.45561044446961 % 3.456 %   20 bps 20.000 Gbps   691.122088893923 bps 691.122 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.18345836268255 % 1.183 %   20 bps 20.000 Gbps   236.69167253651 bps 236.692 Mbps 
Brno → Zlín  2.89796654432327 % 2.898 %   10 bps 10.000 Gbps   289.796654432327 bps 289.797 Mbps 
Zlín → Brno  0.9605649816422 % 0.961 %   10 bps 10.000 Gbps   96.0564981642198 bps 96.056 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.81113634772478 % 2.811 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.1113634772478 bps 28.111 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  13.5410102854994 % 13.541 %   1000 bps 1000.000 Mbps   135.410102854995 bps 135.410 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0254775606561799 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   254.7756065618 bps 254.776 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.29410106995056 % 4.294 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.9410106995056 bps 42.941 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.74501095670212 % 8.745 %   10 bps 10.000 Gbps   874.501095670211 bps 874.501 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.03203331260683 % 2.032 %   10 bps 10.000 Gbps   203.203331260684 bps 203.203 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.220860618558036 % 0.221 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0860618558035 bps 22.086 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.100367050444688 % 0.100 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0367050444688 bps 10.037 Mbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104127068661835 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4127068661835 bps 10.413 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103783602795279 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3783602795279 bps 10.378 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.299276227992405 % 0.299 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.99276227992405 bps 2.993 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.244018159277475 % 0.244 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.44018159277475 bps 2.440 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   95.7746823807631 bps 95.775 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 20 00:07:01 2021