CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2021 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/12/20

Average load for period: 2021/12/20 00:00:00 - 2021/12/26 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/12/20 00:00:00 - 2021/12/26 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/12/20
ACONET->Brno  3.219%  Brno->ACONET  5.306%  Brno->Lednice  7.081%  Lednice->Brno  32.022%  Brno->SANET  2.210%  SANET->Brno  0.906%  Brno->Vyškov  2.114%  Vyškov->Brno  1.079%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.180e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.176e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.138e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.214e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.149%  Tábor->České Budějovice  0.189%  Brno->Jihlava  0.950%  Jihlava->Brno  0.795%  České Budějovice->Jihlava  0.102e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.102e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.249%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.087%  Jihlava->Telč  0.342%  Telč->Jihlava  0.065%  Hradec Králové->Liberec  2.269%  Liberec->Hradec Králové  0.651%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.565e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.262e-3 %  Děčín->Most  0.275e-3 %  Most->Děčín  0.479e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.106e-3 %  Brno->Olomouc  0.378%  Olomouc->Brno  0.144%  Hradec Králové->Olomouc  0.470%  Olomouc->Hradec Králové  0.117%  Olomouc->Ostrava  2.623%  Ostrava->Olomouc  0.134%  Olomouc->Zlín  0.583%  Zlín->Olomouc  0.399e-3 %  Brno->Ostrava  2.201%  Ostrava->Brno  1.312%  Karviná->Ostrava  0.526%  Ostrava->Karviná  0.463%  Opava->Ostrava  0.526%  Ostrava->Opava  0.463%  Ostrava->Pionier  1.471%  Pionier->Ostrava  0.082%  Hradec Králové->Pardubice  3.150%  Pardubice->Hradec Králové  0.902%  Cheb->Plzeň  0.023%  Plzeň->Cheb  0.499%  Plzeň->Praha  1.573%  Praha->Plzeň  3.326%  AMS-IX->Praha  15.287%  Praha->AMS-IX  0.604%  Brno->Praha  3.845%  Praha->Brno  6.374%  České Budějovice->Praha  0.951%  Praha->České Budějovice  1.349%  GÉANT2->Praha  5.853%  Praha->GÉANT2  5.823%  Hradec Králové->Praha  2.979%  Praha->Hradec Králové  4.119%  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.414%  Praha->Poděbrady  14.396%  Děčín->Ústí nad
Labem  2.875%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.948%  Most->Ústí nad
Labem  3.805e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  4.998%  Ústí nad
Labem->Praha  1.511%  Brno->Zlín  1.542%  Zlín->Brno  0.536%  NIX.cz->Praha  1.866%  Praha->NIX.cz  0.817%  Praha->Public Internet  5.214%  Public Internet->Praha  6.534% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/12/20 00:00:00 - 2021/12/26 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/12/20 00:00:00 - 2021/12/26 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  5.30572755508104 % 5.306 %   10 bps 10.000 Gbps   530.572755508104 bps 530.573 Mbps 
ACONET → Brno  3.21907246622699 % 3.219 %   10 bps 10.000 Gbps   321.907246622699 bps 321.907 Mbps 
Lednice → Brno  32.0221017267241 % 32.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   320.22101726724 bps 320.221 Mbps 
Brno → Lednice  7.0813185170304 % 7.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.813185170304 bps 70.813 Mbps 
Brno → SANET  2.21018720891277 % 2.210 %   40 bps 40.000 Gbps   884.074883565108 bps 884.075 Mbps 
SANET → Brno  0.905876214200415 % 0.906 %   40 bps 40.000 Gbps   362.350485680166 bps 362.350 Mbps 
Vyškov → Brno  1.07907868552629 % 1.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7907868552629 bps 10.791 Mbps 
Brno → Vyškov  2.11423278599118 % 2.114 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.1423278599118 bps 21.142 Mbps 
Brno → Jihlava  0.950369945408355 % 0.950 %   100 bps 100.000 Gbps   950.369945408355 bps 950.370 Mbps 
Jihlava → Brno  0.794704089934982 % 0.795 %   100 bps 100.000 Gbps   794.704089934981 bps 794.704 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.249168601460913 % 0.249 %   10 bps 10.000 Gbps   24.9168601460913 bps 24.917 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0873712646114029 % 0.087 %   10 bps 10.000 Gbps   8.7371264611403 bps 8.737 Mbps 
Jihlava → Telč  0.341736151012233 % 0.342 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.41736151012233 bps 3.417 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0653876377207602 % 0.065 %   1000 bps 1000.000 Mbps   653.876377207602 bps 653.876 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.101934275518338 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3868551036676 bps 20.387 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.101990912176444 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3981824352887 bps 20.398 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  2.26945918567006 % 2.269 %   20 bps 20.000 Gbps   453.891837134012 bps 453.892 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.650930558159135 % 0.651 %   20 bps 20.000 Gbps   130.186111631827 bps 130.186 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.262406890025951 % 0.262 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.2406890025951 bps 26.241 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.565358958740877 % 0.565 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   56.5358958740877 bps 56.536 Kbps 
Most → Děčín  0.478914379101674 % 0.479 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.78914379101675 bps 4.789 Kbps 
Děčín → Most  0.275150259066394 % 0.275 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.75150259066394 bps 2.752 Kbps 
Plzeň → Most  0.10619635651771 % 0.106 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0619635651771 bps 1.062 Kbps 
Most → Plzeň  0.207064094723135 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07064094723135 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.144467375574426 % 0.144 %   100 bps 100.000 Gbps   144.467375574426 bps 144.467 Mbps 
Brno → Olomouc  0.378225481383083 % 0.378 %   100 bps 100.000 Gbps   378.225481383083 bps 378.225 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.470270480118281 % 0.470 %   100 bps 100.000 Gbps   470.270480118281 bps 470.270 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.117090757700485 % 0.117 %   100 bps 100.000 Gbps   117.090757700485 bps 117.091 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.62290929066472 % 2.623 %   20 bps 20.000 Gbps   516.480220327366 bps 516.480 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.133739687804137 % 0.134 %   20 bps 20.000 Gbps   26.1535570466121 bps 26.154 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.398997371362415 % 0.399 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   39.8997371362415 bps 39.900 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.583196667285562 % 0.583 %   10 bps 10.000 Gbps   58.3196667285562 bps 58.320 Mbps 
Ostrava → Brno  1.31165625791309 % 1.312 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31165625791309 bps 1.312 Gbps 
Brno → Ostrava  2.20131186558869 % 2.201 %   100 bps 100.000 Gbps   2.20131186558869 bps 2.201 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.526070084903231 % 0.526 %   10 bps 10.000 Gbps   52.6070084903231 bps 52.607 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.463299977503862 % 0.463 %   10 bps 10.000 Gbps   46.3299977503863 bps 46.330 Mbps 
Opava → Ostrava  0.526070084903231 % 0.526 %   10 bps 10.000 Gbps   52.6070084903231 bps 52.607 Mbps 
Ostrava → Opava  0.463299977503862 % 0.463 %   10 bps 10.000 Gbps   46.3299977503863 bps 46.330 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.0821685278263815 % 0.082 %   10 bps 10.000 Gbps   8.21685278263815 bps 8.217 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.47089899774713 % 1.471 %   10 bps 10.000 Gbps   147.089899774713 bps 147.090 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.901569105253359 % 0.902 %   10 bps 10.000 Gbps   90.1569105253359 bps 90.157 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  3.14955048521383 % 3.150 %   10 bps 10.000 Gbps   314.955048521383 bps 314.955 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.498568633775143 % 0.499 %   10 bps 10.000 Gbps   49.8568633775143 bps 49.857 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0228626681725309 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.28626681725309 bps 2.286 Mbps 
Praha → Plzeň  3.3255781841624 % 3.326 %   100 bps 100.000 Gbps   3.3255781841624 bps 3.326 Gbps 
Plzeň → Praha  1.57342402135441 % 1.573 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57342402135441 bps 1.573 Gbps 
AMS-IX → Praha  15.2870348820307 % 15.287 %   10 bps 10.000 Gbps   1.52870348820307 bps 1.529 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.604385360171748 % 0.604 %   10 bps 10.000 Gbps   60.4385360171748 bps 60.439 Mbps 
Brno → Praha  3.84454674723234 % 3.845 %   100 bps 100.000 Gbps   3.84454674723234 bps 3.845 Gbps 
Praha → Brno  6.37356078429914 % 6.374 %   100 bps 100.000 Gbps   6.37356078429914 bps 6.374 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.85334436600156 % 5.853 %   100 bps 100.000 Gbps   5.85334436600155 bps 5.853 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.82327939006119 % 5.823 %   100 bps 100.000 Gbps   5.82327939006118 bps 5.823 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.11921391566774 % 4.119 %   100 bps 100.000 Gbps   4.11921391566774 bps 4.119 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.97905100578233 % 2.979 %   100 bps 100.000 Gbps   2.97905100578233 bps 2.979 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.86620079462478 % 1.866 %   400 bps 400.000 Gbps   7.46480317849912 bps 7.465 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.817402463528097 % 0.817 %   400 bps 400.000 Gbps   3.26960985411239 bps 3.270 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216553554248799 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6553554248799 bps 21.655 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172209807579823 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2209807579823 bps 17.221 Kbps 
Praha → Poděbrady  14.3960603114779 % 14.396 %   1000 bps 1000.000 Mbps   143.960603114779 bps 143.961 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.41420680263574 % 1.414 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1420680263574 bps 14.142 Mbps 
Praha → Public Internet  5.21368762344663 % 5.214 %   20 bps 20.000 Gbps   1.04273752468933 bps 1.043 Gbps 
Public Internet → Praha  6.53426056427571 % 6.534 %   20 bps 20.000 Gbps   1.30685211285514 bps 1.307 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.34851020017715 % 1.349 %   20 bps 20.000 Gbps   269.702040035431 bps 269.702 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.951381191606925 % 0.951 %   20 bps 20.000 Gbps   190.276238321385 bps 190.276 Mbps 
Brno → Zlín  1.54175260794337 % 1.542 %   10 bps 10.000 Gbps   154.175260794337 bps 154.175 Mbps 
Zlín → Brno  0.536409945882326 % 0.536 %   10 bps 10.000 Gbps   53.6409945882326 bps 53.641 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.875279563495 % 2.875 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.75279563495 bps 28.753 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.94845380021967 % 3.948 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.4845380021967 bps 39.485 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0173793464030267 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   173.793464030266 bps 173.793 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.80536875196788 % 3.805 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.0536875196788 bps 38.054 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.51076071940219 % 1.511 %   10 bps 10.000 Gbps   151.076071940219 bps 151.076 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.99759956875669 % 4.998 %   10 bps 10.000 Gbps   499.759956875669 bps 499.760 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.175908963406396 % 0.176 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.5908963406396 bps 17.591 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.179516450619686 % 0.180 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9516450619686 bps 17.952 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.13822408147883 % 0.138 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   13.822408147883 bps 13.822 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.214224186281551 % 0.214 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.4224186281551 bps 21.422 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.188971920341529 % 0.189 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.88971920341529 bps 1.890 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.149325665684873 % 0.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49325665684874 bps 1.493 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   61.0371537113909 bps 61.037 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 27 00:07:08 2021