CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2021/12/27

Average load for period: 2021/12/27 00:00:00 - 2022/01/02 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2021/12/27 00:00:00 - 2022/01/02 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2021/12/27
ACONET->Brno  2.421%  Brno->ACONET  3.792%  Brno->Lednice  6.024%  Lednice->Brno  32.189%  Brno->SANET  2.117%  SANET->Brno  0.840%  Brno->Vyškov  1.749%  Vyškov->Brno  1.086%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.124%  Tábor->České Budějovice  0.177%  Brno->Jihlava  0.949%  Jihlava->Brno  0.946%  České Budějovice->Jihlava  0.102e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.102e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.247%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.081%  Jihlava->Telč  0.275%  Telč->Jihlava  0.205%  Hradec Králové->Liberec  2.737%  Liberec->Hradec Králové  0.913%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.892e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.445e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.408e-3 %  Most->Plzeň  0.210e-3 %  Plzeň->Most  0.107e-3 %  Brno->Olomouc  0.313%  Olomouc->Brno  0.146%  Hradec Králové->Olomouc  0.382%  Olomouc->Hradec Králové  0.120%  Olomouc->Ostrava  2.423%  Ostrava->Olomouc  0.173%  Olomouc->Zlín  0.534%  Zlín->Olomouc  0.320e-3 %  Brno->Ostrava  2.241%  Ostrava->Brno  1.236%  Karviná->Ostrava  0.645%  Ostrava->Karviná  0.462%  Opava->Ostrava  0.645%  Ostrava->Opava  0.462%  Ostrava->Pionier  1.119%  Pionier->Ostrava  0.069%  Hradec Králové->Pardubice  2.309%  Pardubice->Hradec Králové  0.787%  Cheb->Plzeň  0.020%  Plzeň->Cheb  0.812%  Plzeň->Praha  1.226%  Praha->Plzeň  2.378%  AMS-IX->Praha  12.553%  Praha->AMS-IX  0.485%  Brno->Praha  3.501%  Praha->Brno  5.754%  České Budějovice->Praha  0.958%  Praha->České Budějovice  1.280%  GÉANT2->Praha  4.653%  Praha->GÉANT2  5.434%  Hradec Králové->Praha  2.585%  Praha->Hradec Králové  3.331%  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  1.525%  Praha->Poděbrady  11.782%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.072%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.432%  Most->Ústí nad
Labem  0.016%  Ústí nad
Labem->Most  0.319%  Praha->Ústí nad
Labem  4.039%  Ústí nad
Labem->Praha  1.507%  Brno->Zlín  1.281%  Zlín->Brno  1.852%  NIX.cz->Praha  1.649%  Praha->NIX.cz  0.789%  Praha->Public Internet  4.824%  Public Internet->Praha  5.509% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2021/12/27 00:00:00 - 2022/01/02 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2021/12/27 00:00:00 - 2022/01/02 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  3.7922103718416 % 3.792 %   10 bps 10.000 Gbps   379.22103718416 bps 379.221 Mbps 
ACONET → Brno  2.4211503056126 % 2.421 %   10 bps 10.000 Gbps   242.11503056126 bps 242.115 Mbps 
Lednice → Brno  32.1893298482824 % 32.189 %   1000 bps 1000.000 Mbps   321.893298482823 bps 321.893 Mbps 
Brno → Lednice  6.02443465495242 % 6.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.2443465495241 bps 60.244 Mbps 
Brno → SANET  2.11710044339553 % 2.117 %   40 bps 40.000 Gbps   846.840177358211 bps 846.840 Mbps 
SANET → Brno  0.840200178704069 % 0.840 %   40 bps 40.000 Gbps   336.080071481627 bps 336.080 Mbps 
Brno → Vyškov  1.74881768880819 % 1.749 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.4881768880819 bps 17.488 Mbps 
Vyškov → Brno  1.08594150782581 % 1.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.8594150782581 bps 10.859 Mbps 
Jihlava → Brno  0.946487140036194 % 0.946 %   100 bps 100.000 Gbps   946.487140036195 bps 946.487 Mbps 
Brno → Jihlava  0.948659271674378 % 0.949 %   100 bps 100.000 Gbps   948.659271674377 bps 948.659 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.247238565096865 % 0.247 %   10 bps 10.000 Gbps   24.7238565096865 bps 24.724 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0811226534545232 % 0.081 %   10 bps 10.000 Gbps   8.11226534545232 bps 8.112 Mbps 
Jihlava → Telč  0.274557628642861 % 0.275 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.74557628642861 bps 2.746 Mbps 
Telč → Jihlava  0.205490501934419 % 0.205 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.05490501934419 bps 2.055 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.101996574108123 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3993148216246 bps 20.399 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.101971409854869 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3942819709738 bps 20.394 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  2.73683735321651 % 2.737 %   20 bps 20.000 Gbps   547.367470643302 bps 547.367 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.912922758302973 % 0.913 %   20 bps 20.000 Gbps   182.584551660595 bps 182.585 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.8917621912961 % 0.892 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   89.1762191296101 bps 89.176 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.445286474116932 % 0.445 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   44.5286474116932 bps 44.529 Kbps 
Most → Děčín  0.408427077626173 % 0.408 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08427077626172 bps 4.084 Kbps 
Děčín → Most  0.261005063243848 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61005063243849 bps 2.610 Kbps 
Plzeň → Most  0.106509364625831 % 0.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06509364625831 bps 1.065 Kbps 
Most → Plzeň  0.210402153496643 % 0.210 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.10402153496643 bps 2.104 Kbps 
Brno → Olomouc  0.313279016773877 % 0.313 %   100 bps 100.000 Gbps   313.279016773877 bps 313.279 Mbps 
Olomouc → Brno  0.146060693777346 % 0.146 %   100 bps 100.000 Gbps   146.060693777346 bps 146.061 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.120020546358308 % 0.120 %   100 bps 100.000 Gbps   120.020546358308 bps 120.021 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.381761035337838 % 0.382 %   100 bps 100.000 Gbps   381.761035337837 bps 381.761 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.172573354973345 % 0.173 %   20 bps 20.000 Gbps   34.5146709946691 bps 34.515 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.42272252697437 % 2.423 %   20 bps 20.000 Gbps   467.192207799605 bps 467.192 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.533615153066429 % 0.534 %   10 bps 10.000 Gbps   53.3615153066429 bps 53.362 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.319804091884134 % 0.320 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.9804091884134 bps 31.980 Kbps 
Ostrava → Brno  1.23610804424541 % 1.236 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23610804424541 bps 1.236 Gbps 
Brno → Ostrava  2.24127805261942 % 2.241 %   100 bps 100.000 Gbps   2.24127805261942 bps 2.241 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.462175397085599 % 0.462 %   10 bps 10.000 Gbps   46.2175397085598 bps 46.218 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.645102370665793 % 0.645 %   10 bps 10.000 Gbps   64.5102370665793 bps 64.510 Mbps 
Ostrava → Opava  0.462175397085599 % 0.462 %   10 bps 10.000 Gbps   46.2175397085598 bps 46.218 Mbps 
Opava → Ostrava  0.645102370665793 % 0.645 %   10 bps 10.000 Gbps   64.5102370665793 bps 64.510 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.11913759592106 % 1.119 %   10 bps 10.000 Gbps   111.913759592106 bps 111.914 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.0687535255183657 % 0.069 %   10 bps 10.000 Gbps   6.87535255183657 bps 6.875 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.7866302643949 % 0.787 %   10 bps 10.000 Gbps   78.66302643949 bps 78.663 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.30941623667133 % 2.309 %   10 bps 10.000 Gbps   230.941623667133 bps 230.942 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0198763348875551 % 0.020 %   10 bps 10.000 Gbps   1.98763348875551 bps 1.988 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.812345061597561 % 0.812 %   10 bps 10.000 Gbps   81.234506159756 bps 81.235 Mbps 
Plzeň → Praha  1.22592916697768 % 1.226 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22592916697768 bps 1.226 Gbps 
Praha → Plzeň  2.37837215584023 % 2.378 %   100 bps 100.000 Gbps   2.37837215584023 bps 2.378 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.484892958521801 % 0.485 %   10 bps 10.000 Gbps   48.48929585218 bps 48.489 Mbps 
AMS-IX → Praha  12.5533347327722 % 12.553 %   10 bps 10.000 Gbps   1.25533347327722 bps 1.255 Gbps 
Praha → Brno  5.75395251696991 % 5.754 %   100 bps 100.000 Gbps   5.75395251696991 bps 5.754 Gbps 
Brno → Praha  3.50093047448747 % 3.501 %   100 bps 100.000 Gbps   3.50093047448747 bps 3.501 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.43350252380417 % 5.434 %   100 bps 100.000 Gbps   5.43350252380417 bps 5.434 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.65342620599519 % 4.653 %   100 bps 100.000 Gbps   4.65342620599519 bps 4.653 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.58525746581432 % 2.585 %   100 bps 100.000 Gbps   2.58525746581432 bps 2.585 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.33052509587988 % 3.331 %   100 bps 100.000 Gbps   3.33052509587988 bps 3.331 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.64916716744262 % 1.649 %   400 bps 400.000 Gbps   6.59666866977049 bps 6.597 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.789377457059023 % 0.789 %   400 bps 400.000 Gbps   3.15750982823609 bps 3.158 Gbps 
Pardubice → Praha  0.21662445547061 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.662445547061 bps 21.662 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172369146556428 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2369146556428 bps 17.237 Kbps 
Praha → Poděbrady  11.7823741406379 % 11.782 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.823741406379 bps 117.824 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.52501871440491 % 1.525 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.2501871440491 bps 15.250 Mbps 
Praha → Public Internet  4.82425505104678 % 4.824 %   20 bps 20.000 Gbps   964.851010209357 bps 964.851 Mbps 
Public Internet → Praha  5.50923193182526 % 5.509 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10184638636505 bps 1.102 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.27980585810523 % 1.280 %   20 bps 20.000 Gbps   255.961171621046 bps 255.961 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.958361667973053 % 0.958 %   20 bps 20.000 Gbps   191.672333594611 bps 191.672 Mbps 
Zlín → Brno  1.85174359823912 % 1.852 %   10 bps 10.000 Gbps   185.174359823913 bps 185.174 Mbps 
Brno → Zlín  1.28128407516366 % 1.281 %   10 bps 10.000 Gbps   128.128407516366 bps 128.128 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0716396790757018 % 0.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   716.396790757018 bps 716.397 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.43201417332563 % 1.432 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.3201417332563 bps 14.320 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0157074996977214 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   157.074996977214 bps 157.075 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.318636860989863 % 0.319 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.18636860989863 bps 3.186 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.50710814955131 % 1.507 %   10 bps 10.000 Gbps   150.710814955131 bps 150.711 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.03940802117558 % 4.039 %   10 bps 10.000 Gbps   403.940802117558 bps 403.941 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0476229794346451 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.76229794346451 bps 4.762 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.10819620118688 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.819620118688 bps 10.820 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.10412401995388 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.412401995388 bps 10.412 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103807496343044 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3807496343044 bps 10.381 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.12357798251573 % 0.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2357798251573 bps 1.236 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.17704147913709 % 0.177 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.7704147913709 bps 1.770 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   54.0610577105665 bps 54.061 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 3 00:06:51 2022