CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/1/3

Average load for period: 2022/01/03 00:00:00 - 2022/01/09 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/01/03 00:00:00 - 2022/01/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/1/3
ACONET->Brno  4.604%  Brno->ACONET  4.859%  Brno->Lednice  8.503%  Lednice->Brno  31.627%  Brno->SANET  2.547%  SANET->Brno  1.041%  Brno->Vyškov  5.396%  Vyškov->Brno  1.401%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.051e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.109e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.272%  Tábor->České Budějovice  0.425%  Brno->Jihlava  1.510%  Jihlava->Brno  0.995%  České Budějovice->Jihlava  0.102e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.102e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.380%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.091%  Jihlava->Telč  0.405%  Telč->Jihlava  0.066%  Hradec Králové->Liberec  5.439%  Liberec->Hradec Králové  1.308%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.561e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.467e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.412e-3 %  Most->Plzeň  0.209e-3 %  Plzeň->Most  0.106e-3 %  Brno->Olomouc  0.751%  Olomouc->Brno  0.187%  Hradec Králové->Olomouc  0.950%  Olomouc->Hradec Králové  0.244%  Olomouc->Ostrava  3.036%  Ostrava->Olomouc  0.254%  Olomouc->Zlín  1.141%  Zlín->Olomouc  3.221e-3 %  Brno->Ostrava  2.633%  Ostrava->Brno  1.113%  Karviná->Ostrava  0.727%  Ostrava->Karviná  0.713%  Opava->Ostrava  0.727%  Ostrava->Opava  0.713%  Ostrava->Pionier  1.140%  Pionier->Ostrava  0.098%  Hradec Králové->Pardubice  5.787%  Pardubice->Hradec Králové  1.328%  Cheb->Plzeň  0.031%  Plzeň->Cheb  0.749%  Plzeň->Praha  1.380%  Praha->Plzeň  4.915%  AMS-IX->Praha  23.562%  Praha->AMS-IX  0.828%  Brno->Praha  4.598%  Praha->Brno  9.957%  České Budějovice->Praha  2.046%  Praha->České Budějovice  3.417%  GÉANT2->Praha  9.246%  Praha->GÉANT2  6.129%  Hradec Králové->Praha  3.744%  Praha->Hradec Králové  4.691%  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.624%  Praha->Poděbrady  19.567%  Děčín->Ústí nad
Labem  3.143%  Ústí nad
Labem->Děčín  4.363%  Most->Ústí nad
Labem  6.187e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.030%  Praha->Ústí nad
Labem  6.560%  Ústí nad
Labem->Praha  2.191%  Brno->Zlín  2.739%  Zlín->Brno  1.838%  NIX.cz->Praha  3.294%  Praha->NIX.cz  1.174%  Praha->Public Internet  5.792%  Public Internet->Praha  14.223% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/01/03 00:00:00 - 2022/01/09 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/01/03 00:00:00 - 2022/01/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  4.85913543369665 % 4.859 %   10 bps 10.000 Gbps   485.913543369665 bps 485.914 Mbps 
ACONET → Brno  4.604374407547 % 4.604 %   10 bps 10.000 Gbps   460.4374407547 bps 460.437 Mbps 
Brno → Lednice  8.50342979290376 % 8.503 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.0342979290376 bps 85.034 Mbps 
Lednice → Brno  31.6272645278545 % 31.627 %   1000 bps 1000.000 Mbps   316.272645278544 bps 316.273 Mbps 
SANET → Brno  1.04092167446045 % 1.041 %   40 bps 40.000 Gbps   416.368669784178 bps 416.369 Mbps 
Brno → SANET  2.54672249807582 % 2.547 %   40 bps 40.000 Gbps   1.01868899923033 bps 1.019 Gbps 
Brno → Vyškov  5.39615422639379 % 5.396 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.9615422639379 bps 53.962 Mbps 
Vyškov → Brno  1.40074022441786 % 1.401 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0074022441786 bps 14.007 Mbps 
Jihlava → Brno  0.994637695835478 % 0.995 %   100 bps 100.000 Gbps   994.637695835478 bps 994.638 Mbps 
Brno → Jihlava  1.50970966183305 % 1.510 %   100 bps 100.000 Gbps   1.50970966183305 bps 1.510 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0907531055225869 % 0.091 %   10 bps 10.000 Gbps   9.0753105522587 bps 9.075 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.380380453360434 % 0.380 %   10 bps 10.000 Gbps   38.0380453360434 bps 38.038 Mbps 
Jihlava → Telč  0.405146521632599 % 0.405 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05146521632599 bps 4.051 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0658871843339831 % 0.066 %   1000 bps 1000.000 Mbps   658.871843339831 bps 658.872 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.101966423580318 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3932847160636 bps 20.393 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.101988150547747 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3976301095495 bps 20.398 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  5.43947862931467 % 5.439 %   20 bps 20.000 Gbps   1.08789572586293 bps 1.088 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.30762878228314 % 1.308 %   20 bps 20.000 Gbps   261.525756456628 bps 261.526 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.560574835914741 % 0.561 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   56.0574835914741 bps 56.057 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.466548864032084 % 0.467 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   46.6548864032085 bps 46.655 Kbps 
Děčín → Most  0.262162363632928 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62162363632928 bps 2.622 Kbps 
Most → Děčín  0.411921010883354 % 0.412 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11921010883354 bps 4.119 Kbps 
Plzeň → Most  0.106060708513433 % 0.106 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06060708513433 bps 1.061 Kbps 
Most → Plzeň  0.209220028899244 % 0.209 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.09220028899244 bps 2.092 Kbps 
Olomouc → Brno  0.187184337390943 % 0.187 %   100 bps 100.000 Gbps   187.184337390943 bps 187.184 Mbps 
Brno → Olomouc  0.751394561204429 % 0.751 %   100 bps 100.000 Gbps   751.394561204429 bps 751.395 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.243973635533109 % 0.244 %   100 bps 100.000 Gbps   243.973635533108 bps 243.974 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.950163905479371 % 0.950 %   100 bps 100.000 Gbps   950.16390547937 bps 950.164 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.254248135792608 % 0.254 %   20 bps 20.000 Gbps   50.8496271585215 bps 50.850 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.03561263887135 % 3.036 %   20 bps 20.000 Gbps   591.233208545672 bps 591.233 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.14134961473047 % 1.141 %   10 bps 10.000 Gbps   114.134961473047 bps 114.135 Mbps 
Zlín → Olomouc  3.22126676456047 % 3.221 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   322.126676456046 bps 322.127 Kbps 
Brno → Ostrava  2.63273437478841 % 2.633 %   100 bps 100.000 Gbps   2.63273437478841 bps 2.633 Gbps 
Ostrava → Brno  1.11295291474987 % 1.113 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11295291474987 bps 1.113 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.727274526863195 % 0.727 %   10 bps 10.000 Gbps   72.7274526863195 bps 72.727 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.712872135722811 % 0.713 %   10 bps 10.000 Gbps   71.2872135722811 bps 71.287 Mbps 
Ostrava → Opava  0.712872135722811 % 0.713 %   10 bps 10.000 Gbps   71.2872135722811 bps 71.287 Mbps 
Opava → Ostrava  0.727274526863195 % 0.727 %   10 bps 10.000 Gbps   72.7274526863195 bps 72.727 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.13952234778876 % 1.140 %   10 bps 10.000 Gbps   113.952234778876 bps 113.952 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.0979288743416574 % 0.098 %   10 bps 10.000 Gbps   9.79288743416575 bps 9.793 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.32836721549548 % 1.328 %   10 bps 10.000 Gbps   132.836721549548 bps 132.837 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.78702022806995 % 5.787 %   10 bps 10.000 Gbps   578.702022806994 bps 578.702 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.7492645395877 % 0.749 %   10 bps 10.000 Gbps   74.9264539587701 bps 74.926 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0307859431218691 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.07859431218691 bps 3.079 Mbps 
Praha → Plzeň  4.91532627273748 % 4.915 %   100 bps 100.000 Gbps   4.91532627273748 bps 4.915 Gbps 
Plzeň → Praha  1.37964774202842 % 1.380 %   100 bps 100.000 Gbps   1.37964774202841 bps 1.380 Gbps 
AMS-IX → Praha  23.5617447919222 % 23.562 %   10 bps 10.000 Gbps   2.35617447919222 bps 2.356 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.827813258845929 % 0.828 %   10 bps 10.000 Gbps   82.7813258845929 bps 82.781 Mbps 
Praha → Brno  9.9570091234226 % 9.957 %   100 bps 100.000 Gbps   9.95700912342262 bps 9.957 Gbps 
Brno → Praha  4.59813728457079 % 4.598 %   100 bps 100.000 Gbps   4.5981372845708 bps 4.598 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.2457005963862 % 9.246 %   100 bps 100.000 Gbps   9.24570059638621 bps 9.246 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.12865475204811 % 6.129 %   100 bps 100.000 Gbps   6.12865475204811 bps 6.129 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.74364584225871 % 3.744 %   100 bps 100.000 Gbps   3.74364584225872 bps 3.744 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.6912782763505 % 4.691 %   100 bps 100.000 Gbps   4.6912782763505 bps 4.691 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.17435111040598 % 1.174 %   400 bps 400.000 Gbps   4.69740444162391 bps 4.697 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.29375355478421 % 3.294 %   400 bps 400.000 Gbps   13.1750142191368 bps 13.175 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216596422447279 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6596422447279 bps 21.660 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172443742808243 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2443742808243 bps 17.244 Kbps 
Praha → Poděbrady  19.5669995455645 % 19.567 %   1000 bps 1000.000 Mbps   195.669995455646 bps 195.670 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.62381636617743 % 2.624 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.2381636617743 bps 26.238 Mbps 
Praha → Public Internet  5.79157209685241 % 5.792 %   20 bps 20.000 Gbps   1.15831441937048 bps 1.158 Gbps 
Public Internet → Praha  14.2232487913752 % 14.223 %   20 bps 20.000 Gbps   2.84464975827503 bps 2.845 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.04617246943185 % 2.046 %   20 bps 20.000 Gbps   409.234493886369 bps 409.234 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.41721293263864 % 3.417 %   20 bps 20.000 Gbps   683.442586527728 bps 683.443 Mbps 
Brno → Zlín  2.73893028750531 % 2.739 %   10 bps 10.000 Gbps   273.893028750531 bps 273.893 Mbps 
Zlín → Brno  1.83792638951771 % 1.838 %   10 bps 10.000 Gbps   183.792638951771 bps 183.793 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  3.14335589239838 % 3.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.4335589239838 bps 31.434 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  4.36288086140044 % 4.363 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.6288086140044 bps 43.629 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.18730899817459 % 6.187 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.8730899817458 bps 61.873 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0296080666246244 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   296.080666246244 bps 296.081 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.19090065869666 % 2.191 %   10 bps 10.000 Gbps   219.090065869666 bps 219.090 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.56045996809466 % 6.560 %   10 bps 10.000 Gbps   656.045996809466 bps 656.046 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0507691612990726 % 0.051 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   5.07691612990726 bps 5.077 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108581115379998 % 0.109 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8581115379998 bps 10.858 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103814915448556 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3814915448556 bps 10.381 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104127136179861 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4127136179861 bps 10.413 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.272156732894208 % 0.272 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.72156732894208 bps 2.722 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.42508650150424 % 0.425 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.2508650150424 bps 4.251 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   86.2963062611605 bps 86.296 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 10 00:06:58 2022