CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/3/21

Average load for period: 2022/03/21 00:00:00 - 2022/03/27 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/03/21 00:00:00 - 2022/03/27 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/3/21
ACONET->Brno  3.052%  Brno->ACONET  9.296%  Brno->Lednice  10.154%  Lednice->Brno  30.127%  Brno->SANET  5.955%  SANET->Brno  1.831%  Brno->Vyškov  8.871%  Vyškov->Brno  1.207%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.056e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.109e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.105e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.107e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.324%  Tábor->České Budějovice  0.076%  Brno->Jihlava  1.417%  Jihlava->Brno  1.138%  České Budějovice->Jihlava  0.712%  Jihlava->České Budějovice  0.255%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.433%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.141%  Jihlava->Telč  1.132%  Telč->Jihlava  0.153%  Hradec Králové->Liberec  5.792%  Liberec->Hradec Králové  1.134%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.640e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.533e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.403e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.106e-3 %  Brno->Olomouc  1.046%  Olomouc->Brno  0.381%  Hradec Králové->Olomouc  0.657%  Olomouc->Hradec Králové  0.150%  Olomouc->Ostrava  2.697%  Ostrava->Olomouc  0.371%  Olomouc->Zlín  1.418%  Zlín->Olomouc  1.161e-3 %  Brno->Ostrava  3.293%  Ostrava->Brno  1.313%  Karviná->Ostrava  1.274%  Ostrava->Karviná  1.502%  Opava->Ostrava  1.274%  Ostrava->Opava  1.502%  Ostrava->Pionier  6.010%  Pionier->Ostrava  0.131%  Hradec Králové->Pardubice  6.852%  Pardubice->Hradec Králové  1.524%  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  0.802%  Plzeň->Praha  1.742%  Praha->Plzeň  5.840%  AMS-IX->Praha  24.290%  Praha->AMS-IX  0.924%  Brno->Praha  4.841%  Praha->Brno  9.799%  České Budějovice->Praha  0.902%  Praha->České Budějovice  4.277%  GÉANT2->Praha  7.822%  Praha->GÉANT2  5.625%  Hradec Králové->Praha  4.972%  Praha->Hradec Králové  6.828%  Pardubice->Praha  0.228e-3 %  Praha->Pardubice  0.520e-3 %  Poděbrady->Praha  NA  Praha->Poděbrady  NA  Děčín->Ústí nad
Labem  0.823%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.560%  Most->Ústí nad
Labem  5.725e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.034%  Praha->Ústí nad
Labem  7.836%  Ústí nad
Labem->Praha  2.493%  Brno->Zlín  3.994%  Zlín->Brno  1.105%  NIX.cz->Praha  4.244%  Praha->NIX.cz  1.135%  Praha->Public Internet  8.013%  Public Internet->Praha  13.522% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/03/21 00:00:00 - 2022/03/27 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/03/21 00:00:00 - 2022/03/27 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.29625123331887 % 9.296 %   10 bps 10.000 Gbps   929.625123331887 bps 929.625 Mbps 
ACONET → Brno  3.05242785698643 % 3.052 %   10 bps 10.000 Gbps   305.242785698644 bps 305.243 Mbps 
Lednice → Brno  30.1273545736285 % 30.127 %   1000 bps 1000.000 Mbps   301.273545736285 bps 301.274 Mbps 
Brno → Lednice  10.1541016896788 % 10.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   101.541016896788 bps 101.541 Mbps 
Brno → SANET  5.9549334760098 % 5.955 %   40 bps 40.000 Gbps   2.38197339040392 bps 2.382 Gbps 
SANET → Brno  1.83126999778093 % 1.831 %   40 bps 40.000 Gbps   732.507999112373 bps 732.508 Mbps 
Brno → Vyškov  8.8708921990228 % 8.871 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.7089219902279 bps 88.709 Mbps 
Vyškov → Brno  1.20710989739551 % 1.207 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.0710989739551 bps 12.071 Mbps 
Brno → Jihlava  1.41696054567548 % 1.417 %   100 bps 100.000 Gbps   1.41696054567548 bps 1.417 Gbps 
Jihlava → Brno  1.13841331139873 % 1.138 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13841331139873 bps 1.138 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.432647783112072 % 0.433 %   10 bps 10.000 Gbps   43.2647783112073 bps 43.265 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.140773626210247 % 0.141 %   10 bps 10.000 Gbps   14.0773626210247 bps 14.077 Mbps 
Telč → Jihlava  0.153485684006545 % 0.153 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.53485684006545 bps 1.535 Mbps 
Jihlava → Telč  1.13243726959779 % 1.132 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.3243726959779 bps 11.324 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.711513856806945 % 0.712 %   20 bps 20.000 Gbps   142.302771361389 bps 142.303 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.254938282369582 % 0.255 %   20 bps 20.000 Gbps   50.9876564739165 bps 50.988 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.79230584414374 % 5.792 %   20 bps 20.000 Gbps   1.15846116882875 bps 1.158 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.13354498652378 % 1.134 %   20 bps 20.000 Gbps   226.708997304755 bps 226.709 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.63999486518552 % 2.640 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   263.999486518552 bps 263.999 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.533367093315841 % 0.533 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   53.3367093315841 bps 53.337 Kbps 
Most → Děčín  0.40343072713917 % 0.403 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.0343072713917 bps 4.034 Kbps 
Děčín → Most  0.261287700906527 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61287700906528 bps 2.613 Kbps 
Most → Plzeň  0.20699548901957 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0699548901957 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.106037290565552 % 0.106 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06037290565552 bps 1.060 Kbps 
Olomouc → Brno  0.381274125409599 % 0.381 %   100 bps 100.000 Gbps   381.274125409599 bps 381.274 Mbps 
Brno → Olomouc  1.046425338496 % 1.046 %   100 bps 100.000 Gbps   1.046425338496 bps 1.046 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.150090438910265 % 0.150 %   100 bps 100.000 Gbps   150.085134586381 bps 150.085 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.656532556959903 % 0.657 %   100 bps 100.000 Gbps   656.525215987469 bps 656.525 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.370607459869163 % 0.371 %   20 bps 20.000 Gbps   73.5207092014677 bps 73.521 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.69736148559397 % 2.697 %   20 bps 20.000 Gbps   535.815148720647 bps 535.815 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.41769826883624 % 1.418 %   10 bps 10.000 Gbps   141.769826883624 bps 141.770 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.1612074446729 % 1.161 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   116.12074446729 bps 116.121 Kbps 
Brno → Ostrava  3.29279088897749 % 3.293 %   100 bps 100.000 Gbps   3.29279088897749 bps 3.293 Gbps 
Ostrava → Brno  1.31256469586291 % 1.313 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31256469586291 bps 1.313 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.50214519149587 % 1.502 %   10 bps 10.000 Gbps   150.214519149587 bps 150.215 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.27412563760768 % 1.274 %   10 bps 10.000 Gbps   127.412563760768 bps 127.413 Mbps 
Opava → Ostrava  1.27412563760768 % 1.274 %   10 bps 10.000 Gbps   127.412563760768 bps 127.413 Mbps 
Ostrava → Opava  1.50214519149587 % 1.502 %   10 bps 10.000 Gbps   150.214519149587 bps 150.215 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.01011613271418 % 6.010 %   10 bps 10.000 Gbps   601.011613271418 bps 601.012 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.130622566137792 % 0.131 %   10 bps 10.000 Gbps   13.0622566137792 bps 13.062 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.52423581097204 % 1.524 %   10 bps 10.000 Gbps   152.423581097204 bps 152.424 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.85213143644379 % 6.852 %   10 bps 10.000 Gbps   685.213143644378 bps 685.213 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.027365019605186 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.7365019605186 bps 2.737 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.802449224640803 % 0.802 %   10 bps 10.000 Gbps   80.2449224640803 bps 80.245 Mbps 
Praha → Plzeň  5.83977068461575 % 5.840 %   100 bps 100.000 Gbps   5.83977068461574 bps 5.840 Gbps 
Plzeň → Praha  1.74235673968892 % 1.742 %   100 bps 100.000 Gbps   1.74235673968892 bps 1.742 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.924403848140898 % 0.924 %   10 bps 10.000 Gbps   92.4403848140898 bps 92.440 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.2901086009329 % 24.290 %   10 bps 10.000 Gbps   2.42901086009329 bps 2.429 Gbps 
Brno → Praha  4.84145067157696 % 4.841 %   100 bps 100.000 Gbps   4.84145067157695 bps 4.841 Gbps 
Praha → Brno  9.79941381962515 % 9.799 %   100 bps 100.000 Gbps   9.79941381962515 bps 9.799 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.82221535251137 % 7.822 %   100 bps 100.000 Gbps   7.82221535251137 bps 7.822 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.62453010938371 % 5.625 %   100 bps 100.000 Gbps   5.62453010938371 bps 5.625 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.82802782440263 % 6.828 %   100 bps 100.000 Gbps   6.82802782440262 bps 6.828 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.97194232746187 % 4.972 %   100 bps 100.000 Gbps   4.97194232746187 bps 4.972 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.13528352780967 % 1.135 %   400 bps 400.000 Gbps   4.54113411123867 bps 4.541 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.24434622062385 % 4.244 %   400 bps 400.000 Gbps   16.9773848824954 bps 16.977 Gbps 
Pardubice → Praha  0.227639039516555 % 0.228 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.7639039516555 bps 22.764 Kbps 
Praha → Pardubice  0.520074686489155 % 0.520 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   52.0074686489156 bps 52.007 Kbps 
Praha->Poděbrady  empty NA   empty NA   empty NA 
Poděbrady->Praha  empty NA   empty NA   empty NA 
Public Internet → Praha  13.5221292800552 % 13.522 %   20 bps 20.000 Gbps   2.70442585601103 bps 2.704 Gbps 
Praha → Public Internet  8.01264710633289 % 8.013 %   20 bps 20.000 Gbps   1.60252942126658 bps 1.603 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.901979600426375 % 0.902 %   20 bps 20.000 Gbps   180.395920085275 bps 180.396 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.27666475043889 % 4.277 %   20 bps 20.000 Gbps   855.332950087777 bps 855.333 Mbps 
Brno → Zlín  3.99439158656828 % 3.994 %   10 bps 10.000 Gbps   399.439158656828 bps 399.439 Mbps 
Zlín → Brno  1.10546194393722 % 1.105 %   10 bps 10.000 Gbps   110.546194393722 bps 110.546 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.822819308930432 % 0.823 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.22819308930432 bps 8.228 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.55970017844754 % 2.560 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.5970017844754 bps 25.597 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.72498012766942 % 5.725 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   57.2498012766941 bps 57.250 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0340135975265772 % 0.034 %   1000 bps 1000.000 Mbps   340.135975265772 bps 340.136 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.83553493604142 % 7.836 %   10 bps 10.000 Gbps   783.553493604142 bps 783.553 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.4934907717943 % 2.493 %   10 bps 10.000 Gbps   249.34907717943 bps 249.349 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0555429838058822 % 0.056 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   5.55429838058821 bps 5.554 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108685978784063 % 0.109 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8685978784063 bps 10.869 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104850207170167 % 0.105 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4850207170167 bps 10.485 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.106910771169065 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.6910771169065 bps 10.691 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0764950514850347 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   764.950514850347 bps 764.951 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.324065989252594 % 0.324 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24065989252594 bps 3.241 Mbps 
Summary  empty NA   2.996 bps 2.996 Tbps   97.1717306077224 bps 97.172 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 28 00:11:21 2022