CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/3/28

Average load for period: 2022/03/28 00:00:00 - 2022/04/03 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/03/28 00:00:00 - 2022/04/03 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/3/28
ACONET->Brno  3.491%  Brno->ACONET  9.318%  Brno->Lednice  10.346%  Lednice->Brno  31.287%  Brno->SANET  6.140%  SANET->Brno  1.935%  Brno->Vyškov  7.942%  Vyškov->Brno  1.382%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  1.343e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.510e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.279%  Tábor->České Budějovice  0.033%  Brno->Jihlava  1.700%  Jihlava->Brno  1.215%  České Budějovice->Jihlava  0.897%  Jihlava->České Budějovice  0.088%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.428%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.129%  Jihlava->Telč  1.028%  Telč->Jihlava  0.234%  Hradec Králové->Liberec  5.755%  Liberec->Hradec Králové  1.606%  Liberec->Ústí nad
Labem  4.870e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.016%  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.402e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  1.051%  Olomouc->Brno  0.307%  Hradec Králové->Olomouc  0.736%  Olomouc->Hradec Králové  0.168%  Olomouc->Ostrava  3.620%  Ostrava->Olomouc  0.491%  Olomouc->Zlín  1.495%  Zlín->Olomouc  1.131e-3 %  Brno->Ostrava  3.377%  Ostrava->Brno  1.325%  Karviná->Ostrava  1.746%  Ostrava->Karviná  1.935%  Opava->Ostrava  1.746%  Ostrava->Opava  1.935%  Ostrava->Pionier  4.360%  Pionier->Ostrava  0.430%  Hradec Králové->Pardubice  7.205%  Pardubice->Hradec Králové  1.777%  Cheb->Plzeň  0.035%  Plzeň->Cheb  1.200%  Plzeň->Praha  1.903%  Praha->Plzeň  5.070%  AMS-IX->Praha  24.599%  Praha->AMS-IX  1.145%  Brno->Praha  4.544%  Praha->Brno  10.204%  České Budějovice->Praha  0.944%  Praha->České Budějovice  3.902%  GÉANT2->Praha  8.226%  Praha->GÉANT2  5.313%  Hradec Králové->Praha  4.373%  Praha->Hradec Králové  7.691%  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  NA  Praha->Poděbrady  NA  Děčín->Ústí nad
Labem  1.907%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.462%  Most->Ústí nad
Labem  9.297e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.076%  Praha->Ústí nad
Labem  8.389%  Ústí nad
Labem->Praha  2.377%  Brno->Zlín  4.106%  Zlín->Brno  1.053%  NIX.cz->Praha  4.295%  Praha->NIX.cz  1.202%  Praha->Public Internet  8.920%  Public Internet->Praha  13.119% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/03/28 00:00:00 - 2022/04/03 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/03/28 00:00:00 - 2022/04/03 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.49114638657433 % 3.491 %   10 bps 10.000 Gbps   349.114638657433 bps 349.115 Mbps 
Brno → ACONET  9.31757492290865 % 9.318 %   10 bps 10.000 Gbps   931.757492290864 bps 931.757 Mbps 
Lednice → Brno  31.2866823370154 % 31.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   312.866823370154 bps 312.867 Mbps 
Brno → Lednice  10.346401812669 % 10.346 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.46401812669 bps 103.464 Mbps 
SANET → Brno  1.93524472831615 % 1.935 %   40 bps 40.000 Gbps   774.097891326461 bps 774.098 Mbps 
Brno → SANET  6.13998237121131 % 6.140 %   40 bps 40.000 Gbps   2.45599294848452 bps 2.456 Gbps 
Brno → Vyškov  7.94221553277776 % 7.942 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.4221553277776 bps 79.422 Mbps 
Vyškov → Brno  1.38232233331326 % 1.382 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8232233331326 bps 13.823 Mbps 
Jihlava → Brno  1.2150966845357 % 1.215 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21509668453571 bps 1.215 Gbps 
Brno → Jihlava  1.70046111156543 % 1.700 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70046111156543 bps 1.700 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.1289382267285 % 0.129 %   10 bps 10.000 Gbps   12.89382267285 bps 12.894 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.427700420473582 % 0.428 %   10 bps 10.000 Gbps   42.7700420473582 bps 42.770 Mbps 
Telč → Jihlava  0.233509904785072 % 0.234 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.33509904785072 bps 2.335 Mbps 
Jihlava → Telč  1.0277603269194 % 1.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.277603269194 bps 10.278 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0881596775947398 % 0.088 %   20 bps 20.000 Gbps   17.631935518948 bps 17.632 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.896868658982182 % 0.897 %   20 bps 20.000 Gbps   179.373731796436 bps 179.374 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.60565871180182 % 1.606 %   20 bps 20.000 Gbps   321.131742360364 bps 321.132 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.75483506672206 % 5.755 %   20 bps 20.000 Gbps   1.15096701334441 bps 1.151 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  4.87027250581497 % 4.870 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   487.027250581497 bps 487.027 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0159497730512832 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.59497730512832 bps 1.595 Mbps 
Most → Děčín  0.401968484392371 % 0.402 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.01968484392371 bps 4.020 Kbps 
Děčín → Most  0.260247355530031 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60247355530031 bps 2.602 Kbps 
Plzeň → Most  0.104093966217505 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04093966217505 bps 1.041 Kbps 
Most → Plzeň  0.207027335738876 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07027335738876 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  1.05050852728039 % 1.051 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05050852728039 bps 1.051 Gbps 
Olomouc → Brno  0.307288271255603 % 0.307 %   100 bps 100.000 Gbps   307.288271255603 bps 307.288 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.736491936279938 % 0.736 %   100 bps 100.000 Gbps   736.48485594558 bps 736.485 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.167765844354587 % 0.168 %   100 bps 100.000 Gbps   167.760516917828 bps 167.761 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.491390131219145 % 0.491 %   20 bps 20.000 Gbps   98.278026243829 bps 98.278 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.61964391523488 % 3.620 %   20 bps 20.000 Gbps   718.182721527899 bps 718.183 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.13113178797512 % 1.131 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   113.113178797512 bps 113.113 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.49511451327738 % 1.495 %   10 bps 10.000 Gbps   149.511451327738 bps 149.511 Mbps 
Ostrava → Brno  1.32526380826167 % 1.325 %   100 bps 100.000 Gbps   1.32526380826167 bps 1.325 Gbps 
Brno → Ostrava  3.37652496760353 % 3.377 %   100 bps 100.000 Gbps   3.37652496760353 bps 3.377 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.93509808201873 % 1.935 %   10 bps 10.000 Gbps   193.509808201873 bps 193.510 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.74592527285678 % 1.746 %   10 bps 10.000 Gbps   174.592527285678 bps 174.593 Mbps 
Ostrava → Opava  1.93509808201873 % 1.935 %   10 bps 10.000 Gbps   193.509808201873 bps 193.510 Mbps 
Opava → Ostrava  1.74592527285678 % 1.746 %   10 bps 10.000 Gbps   174.592527285678 bps 174.593 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.429644027274421 % 0.430 %   10 bps 10.000 Gbps   42.9644027274421 bps 42.964 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.35979164609957 % 4.360 %   10 bps 10.000 Gbps   435.979164609957 bps 435.979 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  7.20501277046284 % 7.205 %   10 bps 10.000 Gbps   720.501277046284 bps 720.501 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.77662561953838 % 1.777 %   10 bps 10.000 Gbps   177.662561953838 bps 177.663 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.19952399268244 % 1.200 %   10 bps 10.000 Gbps   119.952399268244 bps 119.952 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0352808441603798 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.52808441603798 bps 3.528 Mbps 
Plzeň → Praha  1.90256598495362 % 1.903 %   100 bps 100.000 Gbps   1.90256598495362 bps 1.903 Gbps 
Praha → Plzeň  5.07020107548608 % 5.070 %   100 bps 100.000 Gbps   5.07020107548607 bps 5.070 Gbps 
AMS-IX → Praha  24.5989049674465 % 24.599 %   10 bps 10.000 Gbps   2.45989049674465 bps 2.460 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.14465285737476 % 1.145 %   10 bps 10.000 Gbps   114.465285737476 bps 114.465 Mbps 
Praha → Brno  10.2040995610514 % 10.204 %   100 bps 100.000 Gbps   10.2040995610514 bps 10.204 Gbps 
Brno → Praha  4.54409263156964 % 4.544 %   100 bps 100.000 Gbps   4.54409263156963 bps 4.544 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.31301375216314 % 5.313 %   100 bps 100.000 Gbps   5.31301375216314 bps 5.313 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.22585295947601 % 8.226 %   100 bps 100.000 Gbps   8.22585295947602 bps 8.226 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.6907273746329 % 7.691 %   100 bps 100.000 Gbps   7.6907273746329 bps 7.691 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.37332999841857 % 4.373 %   100 bps 100.000 Gbps   4.37332999841857 bps 4.373 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.2947876547835 % 4.295 %   400 bps 400.000 Gbps   17.179150619134 bps 17.179 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.20183793323893 % 1.202 %   400 bps 400.000 Gbps   4.80735173295572 bps 4.807 Gbps 
Pardubice → Praha  0.21681394133769 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.681394133769 bps 21.681 Kbps 
Praha → Pardubice  0.17298404638896 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.298404638896 bps 17.298 Kbps 
Praha->Poděbrady  empty NA   empty NA   empty NA 
Poděbrady->Praha  empty NA   empty NA   empty NA 
Praha → Public Internet  8.91976103135139 % 8.920 %   20 bps 20.000 Gbps   1.78395220627028 bps 1.784 Gbps 
Public Internet → Praha  13.1194874725939 % 13.119 %   20 bps 20.000 Gbps   2.62389749451877 bps 2.624 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.943630607850383 % 0.944 %   20 bps 20.000 Gbps   188.726121570076 bps 188.726 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.90156757674677 % 3.902 %   20 bps 20.000 Gbps   780.313515349354 bps 780.314 Mbps 
Zlín → Brno  1.05279202606976 % 1.053 %   10 bps 10.000 Gbps   105.279202606976 bps 105.279 Mbps 
Brno → Zlín  4.1061099847181 % 4.106 %   10 bps 10.000 Gbps   410.61099847181 bps 410.611 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.46150479482204 % 3.462 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.6150479482204 bps 34.615 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.90721014824032 % 1.907 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.0721014824032 bps 19.072 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  9.29708898342756 % 9.297 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.9708898342755 bps 92.971 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0756963428996063 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   756.963428996063 bps 756.963 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.37746158189597 % 2.377 %   10 bps 10.000 Gbps   237.746158189597 bps 237.746 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.38877505839408 % 8.389 %   10 bps 10.000 Gbps   838.877505839408 bps 838.878 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.048202595012456 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.82025950124559 bps 4.820 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.10847252748623 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.847252748623 bps 10.847 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.509701351673532 % 0.510 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.9701351673531 bps 50.970 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  1.34282085933258 % 1.343 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   134.282085933258 bps 134.282 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0334594431269542 % 0.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   334.594431269542 bps 334.594 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.278921528831966 % 0.279 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.78921528831967 bps 2.789 Mbps 
Summary  empty NA   2.996 bps 2.996 Tbps   98.7543240036831 bps 98.754 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 4 00:11:30 2022