CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/4/11

Average load for period: 2022/04/11 00:00:00 - 2022/04/17 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/04/11 00:00:00 - 2022/04/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/4/11
ACONET->Brno  2.423%  Brno->ACONET  6.836%  Brno->Lednice  10.007%  Lednice->Brno  30.947%  Brno->SANET  4.555%  SANET->Brno  1.505%  Brno->Vyškov  6.100%  Vyškov->Brno  0.953%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.049e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.197%  Tábor->České Budějovice  0.073%  Brno->Jihlava  1.579%  Jihlava->Brno  1.031%  České Budějovice->Jihlava  0.438%  Jihlava->České Budějovice  0.048%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.362%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.099%  Jihlava->Telč  0.631%  Telč->Jihlava  0.163%  Hradec Králové->Liberec  5.045%  Liberec->Hradec Králové  1.056%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.653e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.779e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.402e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.163%  Olomouc->Brno  0.063%  Hradec Králové->Olomouc  1.072%  Olomouc->Hradec Králové  0.252%  Olomouc->Ostrava  2.573%  Ostrava->Olomouc  0.553%  Olomouc->Zlín  4.884%  Zlín->Olomouc  0.979%  Brno->Ostrava  2.493%  Ostrava->Brno  1.308%  Karviná->Ostrava  1.890%  Ostrava->Karviná  1.313%  Opava->Ostrava  1.890%  Ostrava->Opava  1.313%  Ostrava->Pionier  2.169%  Pionier->Ostrava  0.525%  Hradec Králové->Pardubice  6.271%  Pardubice->Hradec Králové  1.302%  Cheb->Plzeň  0.023%  Plzeň->Cheb  0.817%  Plzeň->Praha  1.598%  Praha->Plzeň  9.122%  Poděbrady->Praha  3.102%  Praha->Poděbrady  18.204%  AMS-IX->Praha  21.502%  Praha->AMS-IX  1.094%  Brno->Praha  5.285%  Praha->Brno  7.520%  České Budějovice->Praha  0.774%  Praha->České Budějovice  3.954%  GÉANT2->Praha  11.198%  Praha->GÉANT2  6.396%  Hradec Králové->Praha  10.679%  Praha->Hradec Králové  15.197%  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  1.133%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.356%  Most->Ústí nad
Labem  4.836e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.024%  Praha->Ústí nad
Labem  6.952%  Ústí nad
Labem->Praha  2.192%  Brno->Zlín  0.071%  Zlín->Brno  3.184%  NIX.cz->Praha  3.607%  Praha->NIX.cz  1.039%  Praha->Public Internet  7.668%  Public Internet->Praha  10.445% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/04/11 00:00:00 - 2022/04/17 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/04/11 00:00:00 - 2022/04/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.83579430485749 % 6.836 %   10 bps 10.000 Gbps   683.579430485749 bps 683.579 Mbps 
ACONET → Brno  2.42320941193275 % 2.423 %   10 bps 10.000 Gbps   242.320941193275 bps 242.321 Mbps 
Lednice → Brno  30.9468711670658 % 30.947 %   1000 bps 1000.000 Mbps   309.468711670658 bps 309.469 Mbps 
Brno → Lednice  10.0065049529285 % 10.007 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.065049529285 bps 100.065 Mbps 
Brno → SANET  4.55453724628375 % 4.555 %   40 bps 40.000 Gbps   1.8218148985135 bps 1.822 Gbps 
SANET → Brno  1.50540439832784 % 1.505 %   40 bps 40.000 Gbps   602.161759331136 bps 602.162 Mbps 
Brno → Vyškov  6.10024395123587 % 6.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.0024395123588 bps 61.002 Mbps 
Vyškov → Brno  0.952965152932963 % 0.953 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.52965152932964 bps 9.530 Mbps 
Brno → Jihlava  1.57855320832549 % 1.579 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57855320832549 bps 1.579 Gbps 
Jihlava → Brno  1.03110244570976 % 1.031 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03110244570976 bps 1.031 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0990809897543008 % 0.099 %   10 bps 10.000 Gbps   9.90809897543008 bps 9.908 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.362040241251733 % 0.362 %   10 bps 10.000 Gbps   36.2040241251733 bps 36.204 Mbps 
Jihlava → Telč  0.631117463591138 % 0.631 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.31117463591137 bps 6.311 Mbps 
Telč → Jihlava  0.162737984993271 % 0.163 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.62737984993271 bps 1.627 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0484840284702226 % 0.048 %   20 bps 20.000 Gbps   9.69680569404452 bps 9.697 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.437593698976581 % 0.438 %   20 bps 20.000 Gbps   87.5187397953162 bps 87.519 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.04515479773638 % 5.045 %   20 bps 20.000 Gbps   1.00903095954728 bps 1.009 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.05595482734586 % 1.056 %   20 bps 20.000 Gbps   211.190965469172 bps 211.191 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.65284474618146 % 1.653 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   165.284474618146 bps 165.284 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.77852521947568 % 0.779 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   77.852521947568 bps 77.853 Kbps 
Most → Děčín  0.402017533457015 % 0.402 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.02017533457015 bps 4.020 Kbps 
Děčín → Most  0.260292327811045 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60292327811044 bps 2.603 Kbps 
Most → Plzeň  0.20704884862005 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0704884862005 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.102679292733903 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02679292733903 bps 1.027 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0627276956189689 % 0.063 %   100 bps 100.000 Gbps   62.727695618969 bps 62.728 Mbps 
Brno → Olomouc  0.163195990031883 % 0.163 %   100 bps 100.000 Gbps   163.195990031882 bps 163.196 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.252310101857139 % 0.252 %   100 bps 100.000 Gbps   252.304775522333 bps 252.305 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.0719392236972 % 1.072 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07193222241166 bps 1.072 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.57337782497009 % 2.573 %   20 bps 20.000 Gbps   511.859890082483 bps 511.860 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.553438341970594 % 0.553 %   20 bps 20.000 Gbps   110.687668394119 bps 110.688 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.979017001752799 % 0.979 %   10 bps 10.000 Gbps   97.9017001752798 bps 97.902 Mbps 
Olomouc → Zlín  4.88409846711086 % 4.884 %   10 bps 10.000 Gbps   488.409846711086 bps 488.410 Mbps 
Ostrava → Brno  1.30803322200295 % 1.308 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30803322200295 bps 1.308 Gbps 
Brno → Ostrava  2.49341368804442 % 2.493 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49341368804442 bps 2.493 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.89035320329575 % 1.890 %   10 bps 10.000 Gbps   189.035320329575 bps 189.035 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.31283383980133 % 1.313 %   10 bps 10.000 Gbps   131.283383980133 bps 131.283 Mbps 
Opava → Ostrava  1.89035320329575 % 1.890 %   10 bps 10.000 Gbps   189.035320329575 bps 189.035 Mbps 
Ostrava → Opava  1.31283383980133 % 1.313 %   10 bps 10.000 Gbps   131.283383980133 bps 131.283 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.52474355239979 % 0.525 %   10 bps 10.000 Gbps   52.474355239979 bps 52.474 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.16888556407147 % 2.169 %   10 bps 10.000 Gbps   216.888556407147 bps 216.889 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.30201122040947 % 1.302 %   10 bps 10.000 Gbps   130.201122040947 bps 130.201 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.27125771833013 % 6.271 %   10 bps 10.000 Gbps   627.125771833012 bps 627.126 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0230618834207328 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.30618834207328 bps 2.306 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.817337577604557 % 0.817 %   10 bps 10.000 Gbps   81.7337577604558 bps 81.734 Mbps 
Praha → Plzeň  9.12175426336064 % 9.122 %   100 bps 100.000 Gbps   9.12175426336064 bps 9.122 Gbps 
Plzeň → Praha  1.59808907610657 % 1.598 %   100 bps 100.000 Gbps   1.59808907610657 bps 1.598 Gbps 
Poděbrady → Praha  3.10206841447601 % 3.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.0206841447601 bps 31.021 Mbps 
Praha → Poděbrady  18.2040747550816 % 18.204 %   1000 bps 1000.000 Mbps   182.040747550816 bps 182.041 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.501996688658 % 21.502 %   10 bps 10.000 Gbps   2.1501996688658 bps 2.150 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.09392598598883 % 1.094 %   10 bps 10.000 Gbps   109.392598598883 bps 109.393 Mbps 
Praha → Brno  7.52012796413009 % 7.520 %   100 bps 100.000 Gbps   7.5201279641301 bps 7.520 Gbps 
Brno → Praha  5.28465596139631 % 5.285 %   100 bps 100.000 Gbps   5.2846559613963 bps 5.285 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.1983811781508 % 11.198 %   100 bps 100.000 Gbps   11.1983811781508 bps 11.198 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.39619380063839 % 6.396 %   100 bps 100.000 Gbps   6.39619380063839 bps 6.396 Gbps 
Hradec Králové → Praha  10.6793878583051 % 10.679 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6793878583051 bps 10.679 Gbps 
Praha → Hradec Králové  15.1969041429257 % 15.197 %   100 bps 100.000 Gbps   15.1969041429257 bps 15.197 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.60715324535332 % 3.607 %   400 bps 400.000 Gbps   14.4286129814133 bps 14.429 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.03913770521916 % 1.039 %   400 bps 400.000 Gbps   4.15655082087663 bps 4.157 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216633411228817 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6633411228817 bps 21.663 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172470348408652 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2470348408652 bps 17.247 Kbps 
Public Internet → Praha  10.4448612428187 % 10.445 %   20 bps 20.000 Gbps   2.08897224856374 bps 2.089 Gbps 
Praha → Public Internet  7.66834391530055 % 7.668 %   20 bps 20.000 Gbps   1.53366878306011 bps 1.534 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.774162606400446 % 0.774 %   20 bps 20.000 Gbps   154.832521280089 bps 154.833 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.95385099397739 % 3.954 %   20 bps 20.000 Gbps   790.770198795478 bps 790.770 Mbps 
Zlín → Brno  3.18375297782791 % 3.184 %   10 bps 10.000 Gbps   318.375297782791 bps 318.375 Mbps 
Brno → Zlín  0.0709960621637761 % 0.071 %   10 bps 10.000 Gbps   7.09960621637762 bps 7.100 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.35634509205667 % 2.356 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.5634509205668 bps 23.563 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.13296383047949 % 1.133 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.3296383047949 bps 11.330 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.83557560303528 % 4.836 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.3557560303528 bps 48.356 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0242042032355048 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   242.042032355048 bps 242.042 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.95154048262385 % 6.952 %   10 bps 10.000 Gbps   695.154048262385 bps 695.154 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.19164928957647 % 2.192 %   10 bps 10.000 Gbps   219.164928957647 bps 219.165 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108206541731865 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8206541731865 bps 10.821 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0489779674282533 % 0.049 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.89779674282533 bps 4.898 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103826984589838 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3826984589838 bps 10.383 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104184904723032 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4184904723032 bps 10.418 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.072886648208851 % 0.073 %   1000 bps 1000.000 Mbps   728.86648208851 bps 728.866 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.197143550813838 % 0.197 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.97143550813838 bps 1.971 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   110.02248199891 bps 110.022 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 18 00:11:56 2022