CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/4/18

Average load for period: 2022/04/18 00:00:00 - 2022/04/24 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/04/18 00:00:00 - 2022/04/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/4/18
ACONET->Brno  2.853%  Brno->ACONET  8.403%  Brno->Lednice  10.437%  Lednice->Brno  31.506%  Brno->SANET  4.933%  SANET->Brno  1.574%  Brno->Vyškov  6.176%  Vyškov->Brno  0.959%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.544e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.346e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.105e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.105e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.238%  Tábor->České Budějovice  0.051%  Brno->Jihlava  1.568%  Jihlava->Brno  1.299%  České Budějovice->Jihlava  0.470%  Jihlava->České Budějovice  0.058%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.390%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.124%  Jihlava->Telč  0.513%  Telč->Jihlava  0.145%  Hradec Králové->Liberec  5.320%  Liberec->Hradec Králové  1.159%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.291e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.407e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.403e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  0.439%  Olomouc->Brno  0.125%  Hradec Králové->Olomouc  0.971%  Olomouc->Hradec Králové  0.194%  Olomouc->Ostrava  2.708%  Ostrava->Olomouc  0.190%  Olomouc->Zlín  3.737%  Zlín->Olomouc  0.654%  Brno->Ostrava  2.574%  Ostrava->Brno  1.556%  Karviná->Ostrava  1.819%  Ostrava->Karviná  1.357%  Opava->Ostrava  1.819%  Ostrava->Opava  1.357%  Ostrava->Pionier  1.155%  Pionier->Ostrava  0.445%  Hradec Králové->Pardubice  4.637%  Pardubice->Hradec Králové  0.776%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  1.239%  Plzeň->Praha  2.059%  Praha->Plzeň  9.731%  Poděbrady->Praha  3.000%  Praha->Poděbrady  19.792%  AMS-IX->Praha  23.041%  Praha->AMS-IX  1.221%  Brno->Praha  5.725%  Praha->Brno  8.748%  České Budějovice->Praha  0.860%  Praha->České Budějovice  3.477%  GÉANT2->Praha  10.149%  Praha->GÉANT2  6.043%  Hradec Králové->Praha  9.243%  Praha->Hradec Králové  13.118%  Pardubice->Praha  0.157e-3 %  Praha->Pardubice  0.134e-3 %  Děčín->Ústí nad
Labem  1.997%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.573%  Most->Ústí nad
Labem  9.932e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.065%  Praha->Ústí nad
Labem  7.454%  Ústí nad
Labem->Praha  2.187%  Brno->Zlín  1.418%  Zlín->Brno  0.687%  NIX.cz->Praha  3.921%  Praha->NIX.cz  1.143%  Praha->Public Internet  4.290%  Public Internet->Praha  7.024% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/04/18 00:00:00 - 2022/04/24 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/04/18 00:00:00 - 2022/04/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.40307409857176 % 8.403 %   10 bps 10.000 Gbps   840.307409857176 bps 840.307 Mbps 
ACONET → Brno  2.85277109851737 % 2.853 %   10 bps 10.000 Gbps   285.277109851738 bps 285.277 Mbps 
Lednice → Brno  31.5056782315405 % 31.506 %   1000 bps 1000.000 Mbps   315.056782315405 bps 315.057 Mbps 
Brno → Lednice  10.4373824097092 % 10.437 %   1000 bps 1000.000 Mbps   104.373824097092 bps 104.374 Mbps 
SANET → Brno  1.57381522158978 % 1.574 %   40 bps 40.000 Gbps   629.52608863591 bps 629.526 Mbps 
Brno → SANET  4.93346325543019 % 4.933 %   40 bps 40.000 Gbps   1.97338530217207 bps 1.973 Gbps 
Brno → Vyškov  6.17575655421322 % 6.176 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.7575655421322 bps 61.758 Mbps 
Vyškov → Brno  0.959482148638678 % 0.959 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.59482148638678 bps 9.595 Mbps 
Jihlava → Brno  1.29945149068642 % 1.299 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29945149068642 bps 1.299 Gbps 
Brno → Jihlava  1.56811097558208 % 1.568 %   100 bps 100.000 Gbps   1.56811097558208 bps 1.568 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.124058273508703 % 0.124 %   10 bps 10.000 Gbps   12.4058273508703 bps 12.406 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.390466353703684 % 0.390 %   10 bps 10.000 Gbps   39.0466353703684 bps 39.047 Mbps 
Jihlava → Telč  0.51263414994442 % 0.513 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.1263414994442 bps 5.126 Mbps 
Telč → Jihlava  0.144920870727859 % 0.145 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.44920870727859 bps 1.449 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.470158695497299 % 0.470 %   20 bps 20.000 Gbps   94.0317390994598 bps 94.032 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0582678105917201 % 0.058 %   20 bps 20.000 Gbps   11.653562118344 bps 11.654 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.3198107726347 % 5.320 %   20 bps 20.000 Gbps   1.06396215452694 bps 1.064 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.15942852997298 % 1.159 %   20 bps 20.000 Gbps   231.885705994595 bps 231.886 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.406940696349864 % 0.407 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.6940696349864 bps 40.694 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.29059281557185 % 1.291 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   129.059281557185 bps 129.059 Kbps 
Most → Děčín  0.40292396845983 % 0.403 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.0292396845983 bps 4.029 Kbps 
Děčín → Most  0.260342227206913 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60342227206913 bps 2.603 Kbps 
Plzeň → Most  0.104297392347375 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04297392347375 bps 1.043 Kbps 
Most → Plzeň  0.207001468233175 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07001468233175 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.439456969331253 % 0.439 %   100 bps 100.000 Gbps   439.456969331253 bps 439.457 Mbps 
Olomouc → Brno  0.124822097178965 % 0.125 %   100 bps 100.000 Gbps   124.822097178965 bps 124.822 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.970534049296826 % 0.971 %   100 bps 100.000 Gbps   970.526829783723 bps 970.527 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.193597223107224 % 0.194 %   100 bps 100.000 Gbps   193.59177036681 bps 193.592 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.189884839299754 % 0.190 %   20 bps 20.000 Gbps   37.9769678599509 bps 37.977 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.70812712057599 % 2.708 %   20 bps 20.000 Gbps   515.939200196097 bps 515.939 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.654492401768198 % 0.654 %   10 bps 10.000 Gbps   65.4492401768198 bps 65.449 Mbps 
Olomouc → Zlín  3.7367713989122 % 3.737 %   10 bps 10.000 Gbps   373.67713989122 bps 373.677 Mbps 
Ostrava → Brno  1.55569727197906 % 1.556 %   100 bps 100.000 Gbps   1.55569727197906 bps 1.556 Gbps 
Brno → Ostrava  2.57362910372406 % 2.574 %   100 bps 100.000 Gbps   2.57362910372406 bps 2.574 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.8191168870517 % 1.819 %   10 bps 10.000 Gbps   181.91168870517 bps 181.912 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.35650804450052 % 1.357 %   10 bps 10.000 Gbps   135.650804450052 bps 135.651 Mbps 
Ostrava → Opava  1.35650804450052 % 1.357 %   10 bps 10.000 Gbps   135.650804450052 bps 135.651 Mbps 
Opava → Ostrava  1.8191168870517 % 1.819 %   10 bps 10.000 Gbps   181.91168870517 bps 181.912 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.445106153601192 % 0.445 %   10 bps 10.000 Gbps   44.5106153601192 bps 44.511 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.15485343430077 % 1.155 %   10 bps 10.000 Gbps   115.485343430077 bps 115.485 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.77646978779948 % 0.776 %   10 bps 10.000 Gbps   77.646978779948 bps 77.647 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.63657295070506 % 4.637 %   10 bps 10.000 Gbps   463.657295070506 bps 463.657 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0333756813261373 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.33756813261373 bps 3.338 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.23943939813331 % 1.239 %   10 bps 10.000 Gbps   123.943939813331 bps 123.944 Mbps 
Plzeň → Praha  2.05920418226287 % 2.059 %   100 bps 100.000 Gbps   2.05920418226287 bps 2.059 Gbps 
Praha → Plzeň  9.73142816934868 % 9.731 %   100 bps 100.000 Gbps   9.73142816934868 bps 9.731 Gbps 
Praha → Poděbrady  19.7915953073325 % 19.792 %   1000 bps 1000.000 Mbps   197.915953073325 bps 197.916 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.99988991142283 % 3.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.9988991142283 bps 29.999 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.0408631085503 % 23.041 %   10 bps 10.000 Gbps   2.30408631085503 bps 2.304 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.22121206844164 % 1.221 %   10 bps 10.000 Gbps   122.121206844164 bps 122.121 Mbps 
Praha → Brno  8.74849433756088 % 8.748 %   100 bps 100.000 Gbps   8.6581283506959 bps 8.658 Gbps 
Brno → Praha  5.72519326870698 % 5.725 %   100 bps 100.000 Gbps   5.68092488705252 bps 5.681 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.1489059355147 % 10.149 %   100 bps 100.000 Gbps   10.1489059355147 bps 10.149 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.04259590567183 % 6.043 %   100 bps 100.000 Gbps   6.04259590567182 bps 6.043 Gbps 
Praha → Hradec Králové  13.1175219356041 % 13.118 %   100 bps 100.000 Gbps   13.1175219356041 bps 13.118 Gbps 
Hradec Králové → Praha  9.24278424337325 % 9.243 %   100 bps 100.000 Gbps   9.24278424337325 bps 9.243 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.1434464656465 % 1.143 %   400 bps 400.000 Gbps   4.573785862586 bps 4.574 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.92127510659477 % 3.921 %   400 bps 400.000 Gbps   15.6851004263791 bps 15.685 Gbps 
Pardubice → Praha  0.156501802114235 % 0.157 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.6501802114235 bps 15.650 Kbps 
Praha → Pardubice  0.134098515943323 % 0.134 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   13.4098515943323 bps 13.410 Kbps 
Praha → Public Internet  4.28972331875806 % 4.290 %   20 bps 20.000 Gbps   857.944663751611 bps 857.945 Mbps 
Public Internet → Praha  7.02416397420621 % 7.024 %   20 bps 20.000 Gbps   1.40483279484124 bps 1.405 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.47659551486491 % 3.477 %   20 bps 20.000 Gbps   695.319102972983 bps 695.319 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.85951738053067 % 0.860 %   20 bps 20.000 Gbps   171.903476106134 bps 171.903 Mbps 
Zlín → Brno  0.687094242685955 % 0.687 %   10 bps 10.000 Gbps   68.7094242685955 bps 68.709 Mbps 
Brno → Zlín  1.4175646067115 % 1.418 %   10 bps 10.000 Gbps   141.75646067115 bps 141.756 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.57292020948661 % 3.573 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.7292020948661 bps 35.729 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.99689966776867 % 1.997 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.9689966776867 bps 19.969 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  9.932002650149 % 9.932 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   99.32002650149 bps 99.320 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0653404982446912 % 0.065 %   1000 bps 1000.000 Mbps   653.404982446912 bps 653.405 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.45375954388867 % 7.454 %   10 bps 10.000 Gbps   745.375954388868 bps 745.376 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.18711461530522 % 2.187 %   10 bps 10.000 Gbps   218.711461530522 bps 218.711 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.543567931903945 % 0.544 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.3567931903945 bps 54.357 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.345529016707953 % 0.346 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.5529016707953 bps 34.553 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104985058378499 % 0.105 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4985058378499 bps 10.499 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.105321316823268 % 0.105 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.5321316823268 bps 10.532 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0511482436279 % 0.051 %   1000 bps 1000.000 Mbps   511.482436279 bps 511.482 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.238319056519775 % 0.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.38319056519775 bps 2.383 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   108.819595565334 bps 108.820 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Apr 25 00:11:45 2022