CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/4/25

Average load for period: 2022/04/25 00:00:00 - 2022/05/01 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/04/25 00:00:00 - 2022/05/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/4/25
ACONET->Brno  3.087%  Brno->ACONET  9.265%  Brno->Lednice  10.619%  Lednice->Brno  30.740%  Brno->SANET  5.374%  SANET->Brno  1.659%  Brno->Vyškov  8.524%  Vyškov->Brno  1.147%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  4.154e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.481e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.256%  Tábor->České Budějovice  0.037%  Brno->Jihlava  2.117%  Jihlava->Brno  1.484%  České Budějovice->Jihlava  1.839%  Jihlava->České Budějovice  1.385%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.368%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.101%  Jihlava->Telč  0.407%  Telč->Jihlava  0.088%  Hradec Králové->Liberec  5.328%  Liberec->Hradec Králové  1.130%  Liberec->Ústí nad
Labem  3.499e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  9.787e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.403e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.912%  Olomouc->Brno  0.415%  Hradec Králové->Olomouc  0.602%  Olomouc->Hradec Králové  0.141%  Olomouc->Ostrava  2.487%  Ostrava->Olomouc  0.150%  Olomouc->Zlín  1.345%  Zlín->Olomouc  2.501e-3 %  Brno->Ostrava  3.174%  Ostrava->Brno  1.623%  Karviná->Ostrava  1.933%  Ostrava->Karviná  1.446%  Opava->Ostrava  1.933%  Ostrava->Opava  1.446%  Ostrava->Pionier  1.296%  Pionier->Ostrava  0.318%  Hradec Králové->Pardubice  0.078%  Pardubice->Hradec Králové  0.077%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  1.072%  Plzeň->Praha  2.537%  Praha->Plzeň  8.162%  Poděbrady->Praha  2.680%  Praha->Poděbrady  18.711%  AMS-IX->Praha  22.459%  Praha->AMS-IX  1.212%  Brno->Praha  5.434%  Praha->Brno  9.549%  České Budějovice->Praha  2.139%  Praha->České Budějovice  5.105%  GÉANT2->Praha  10.833%  Praha->GÉANT2  6.262%  Hradec Králové->Praha  5.664%  Praha->Hradec Králové  7.389%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  1.749%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.030%  Most->Ústí nad
Labem  6.144e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.029%  Praha->Ústí nad
Labem  7.326%  Ústí nad
Labem->Praha  2.305%  Brno->Zlín  3.864%  Zlín->Brno  4.612%  NIX.cz->Praha  3.895%  Praha->NIX.cz  1.209%  Praha->Public Internet  3.910%  Public Internet->Praha  6.416% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/04/25 00:00:00 - 2022/05/01 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/04/25 00:00:00 - 2022/05/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.26540631647699 % 9.265 %   10 bps 10.000 Gbps   926.540631647699 bps 926.541 Mbps 
ACONET → Brno  3.08690097185523 % 3.087 %   10 bps 10.000 Gbps   308.690097185523 bps 308.690 Mbps 
Lednice → Brno  30.7399672462664 % 30.740 %   1000 bps 1000.000 Mbps   307.399672462664 bps 307.400 Mbps 
Brno → Lednice  10.6185099100949 % 10.619 %   1000 bps 1000.000 Mbps   106.185099100949 bps 106.185 Mbps 
SANET → Brno  1.65910886234242 % 1.659 %   40 bps 40.000 Gbps   663.643544936969 bps 663.644 Mbps 
Brno → SANET  5.37353369334948 % 5.374 %   40 bps 40.000 Gbps   2.14941347733979 bps 2.149 Gbps 
Brno → Vyškov  8.52440243429775 % 8.524 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.2440243429775 bps 85.244 Mbps 
Vyškov → Brno  1.14684373726281 % 1.147 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4684373726282 bps 11.468 Mbps 
Jihlava → Brno  1.48386846246398 % 1.484 %   100 bps 100.000 Gbps   1.48386846246398 bps 1.484 Gbps 
Brno → Jihlava  2.11734801449886 % 2.117 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11734801449886 bps 2.117 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.367739931979662 % 0.368 %   10 bps 10.000 Gbps   36.7739931979662 bps 36.774 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.100677929086155 % 0.101 %   10 bps 10.000 Gbps   10.0677929086155 bps 10.068 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0875475973343589 % 0.088 %   1000 bps 1000.000 Mbps   875.475973343589 bps 875.476 Kbps 
Jihlava → Telč  0.406668062886844 % 0.407 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.06668062886844 bps 4.067 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  1.38537069957763 % 1.385 %   20 bps 20.000 Gbps   277.074139915527 bps 277.074 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.83898275936376 % 1.839 %   20 bps 20.000 Gbps   367.796551872752 bps 367.797 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.327974586135 % 5.328 %   20 bps 20.000 Gbps   1.065594917227 bps 1.066 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.13021950715602 % 1.130 %   20 bps 20.000 Gbps   226.043901431205 bps 226.044 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  3.49900302453944 % 3.499 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   349.900302453945 bps 349.900 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  9.78727095567295 % 9.787 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   978.727095567295 bps 978.727 Kbps 
Most → Děčín  0.403345931085888 % 0.403 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.03345931085888 bps 4.033 Kbps 
Děčín → Most  0.260536356860897 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60536356860897 bps 2.605 Kbps 
Plzeň → Most  0.105474320889461 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05474320889461 bps 1.055 Kbps 
Most → Plzeň  0.207046631972578 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07046631972578 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.911914089112903 % 0.912 %   100 bps 100.000 Gbps   911.914089112903 bps 911.914 Mbps 
Olomouc → Brno  0.414984343935901 % 0.415 %   100 bps 100.000 Gbps   414.9843439359 bps 414.984 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.602025906939677 % 0.602 %   100 bps 100.000 Gbps   602.018871187314 bps 602.019 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.140561062537333 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   140.555721287133 bps 140.556 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.150471616461271 % 0.150 %   20 bps 20.000 Gbps   30.0943232922541 bps 30.094 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.48692646975817 % 2.487 %   20 bps 20.000 Gbps   483.94768215098 bps 483.948 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.34466826481024 % 1.345 %   10 bps 10.000 Gbps   134.466826481024 bps 134.467 Mbps 
Zlín → Olomouc  2.50059266067395 % 2.501 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   250.059266067395 bps 250.059 Kbps 
Brno → Ostrava  3.17418049358275 % 3.174 %   100 bps 100.000 Gbps   3.17418049358275 bps 3.174 Gbps 
Ostrava → Brno  1.62315746932977 % 1.623 %   100 bps 100.000 Gbps   1.62315746932977 bps 1.623 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.4460488599217 % 1.446 %   10 bps 10.000 Gbps   144.60488599217 bps 144.605 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.93255079873687 % 1.933 %   10 bps 10.000 Gbps   193.255079873687 bps 193.255 Mbps 
Ostrava → Opava  1.4460488599217 % 1.446 %   10 bps 10.000 Gbps   144.60488599217 bps 144.605 Mbps 
Opava → Ostrava  1.93255079873687 % 1.933 %   10 bps 10.000 Gbps   193.255079873687 bps 193.255 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.31832263215349 % 0.318 %   10 bps 10.000 Gbps   31.8322632153489 bps 31.832 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.29561906275464 % 1.296 %   10 bps 10.000 Gbps   129.561906275464 bps 129.562 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0772179546103313 % 0.077 %   10 bps 10.000 Gbps   7.72179546103313 bps 7.722 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0777375088717543 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.77375088717544 bps 7.774 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.071639010644 % 1.072 %   10 bps 10.000 Gbps   107.1639010644 bps 107.164 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.033935683246762 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.3935683246762 bps 3.394 Mbps 
Praha → Plzeň  8.16217894801087 % 8.162 %   100 bps 100.000 Gbps   8.16217894801086 bps 8.162 Gbps 
Plzeň → Praha  2.53743830816424 % 2.537 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53743830816424 bps 2.537 Gbps 
Praha → Poděbrady  18.7111716820967 % 18.711 %   1000 bps 1000.000 Mbps   187.111716820967 bps 187.112 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.67965662815555 % 2.680 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.7965662815555 bps 26.797 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.4589149263762 % 22.459 %   10 bps 10.000 Gbps   2.24589149263762 bps 2.246 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.21174462190224 % 1.212 %   10 bps 10.000 Gbps   121.174462190224 bps 121.174 Mbps 
Praha → Brno  9.54870056726715 % 9.549 %   100 bps 100.000 Gbps   9.54870056726715 bps 9.549 Gbps 
Brno → Praha  5.43431108630856 % 5.434 %   100 bps 100.000 Gbps   5.43431108630855 bps 5.434 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.26163555344336 % 6.262 %   100 bps 100.000 Gbps   6.26163555344336 bps 6.262 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.8331425052236 % 10.833 %   100 bps 100.000 Gbps   10.8331425052236 bps 10.833 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.38863838368221 % 7.389 %   100 bps 100.000 Gbps   7.3886383836822 bps 7.389 Gbps 
Hradec Králové → Praha  5.66408195248339 % 5.664 %   100 bps 100.000 Gbps   5.66408195248339 bps 5.664 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.89542201503869 % 3.895 %   400 bps 400.000 Gbps   15.5816880601547 bps 15.582 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.20933450621531 % 1.209 %   400 bps 400.000 Gbps   4.83733802486123 bps 4.837 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Public Internet  3.90956056537675 % 3.910 %   20 bps 20.000 Gbps   781.91211307535 bps 781.912 Mbps 
Public Internet → Praha  6.41639172308849 % 6.416 %   20 bps 20.000 Gbps   1.2832783446177 bps 1.283 Gbps 
Praha → České Budějovice  5.10508252188367 % 5.105 %   20 bps 20.000 Gbps   1.02101650437673 bps 1.021 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.13866794629491 % 2.139 %   20 bps 20.000 Gbps   427.733589258982 bps 427.734 Mbps 
Zlín → Brno  4.61194821996584 % 4.612 %   10 bps 10.000 Gbps   461.194821996584 bps 461.195 Mbps 
Brno → Zlín  3.86437186167143 % 3.864 %   10 bps 10.000 Gbps   386.437186167143 bps 386.437 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.02977182837939 % 3.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.2977182837939 bps 30.298 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.74895051851847 % 1.749 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.4895051851847 bps 17.490 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0288169913743196 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   288.169913743196 bps 288.170 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  6.14428144837178 % 6.144 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.4428144837178 bps 61.443 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.30454564727967 % 2.305 %   10 bps 10.000 Gbps   230.454564727967 bps 230.455 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.32606447464704 % 7.326 %   10 bps 10.000 Gbps   732.606447464703 bps 732.606 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.48074021646975 % 1.481 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   148.074021646975 bps 148.074 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  4.15429355765341 % 4.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   415.429355765341 bps 415.429 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104239767664927 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4239767664927 bps 10.424 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103930210133687 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3930210133687 bps 10.393 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0370481258132742 % 0.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   370.481258132742 bps 370.481 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.255942565755205 % 0.256 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.55942565755206 bps 2.559 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   102.834582565227 bps 102.835 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 2 00:10:20 2022