CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/5/2

Average load for period: 2022/05/02 00:00:00 - 2022/05/08 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/05/02 00:00:00 - 2022/05/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/5/2
ACONET->Brno  3.104%  Brno->ACONET  9.686%  Brno->Lednice  10.491%  Lednice->Brno  30.634%  Brno->SANET  5.214%  SANET->Brno  1.606%  Brno->Vyškov  8.716%  Vyškov->Brno  1.280%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.053e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.141e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.240e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.192%  Tábor->České Budějovice  0.031%  Brno->Jihlava  1.323%  Jihlava->Brno  1.206%  České Budějovice->Jihlava  0.648%  Jihlava->České Budějovice  0.093%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.376%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.104%  Jihlava->Telč  0.469%  Telč->Jihlava  0.237%  Hradec Králové->Liberec  5.392%  Liberec->Hradec Králové  1.098%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.143e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.317e-3 %  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.408e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.115e-3 %  Brno->Olomouc  0.863%  Olomouc->Brno  0.535%  Hradec Králové->Olomouc  0.594%  Olomouc->Hradec Králové  0.118%  Olomouc->Ostrava  2.712%  Ostrava->Olomouc  0.142%  Olomouc->Zlín  1.331%  Zlín->Olomouc  0.859e-3 %  Brno->Ostrava  3.127%  Ostrava->Brno  1.771%  Karviná->Ostrava  2.225%  Ostrava->Karviná  1.389%  Opava->Ostrava  2.225%  Ostrava->Opava  1.389%  Ostrava->Pionier  1.785%  Pionier->Ostrava  0.312%  Hradec Králové->Pardubice  0.013%  Pardubice->Hradec Králové  0.064%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  1.209%  Plzeň->Praha  3.135%  Praha->Plzeň  7.051%  Poděbrady->Praha  2.730%  Praha->Poděbrady  18.727%  AMS-IX->Praha  22.512%  Praha->AMS-IX  1.376%  Brno->Praha  4.714%  Praha->Brno  9.995%  České Budějovice->Praha  0.982%  Praha->České Budějovice  3.279%  GÉANT2->Praha  9.222%  Praha->GÉANT2  5.679%  Hradec Králové->Praha  4.026%  Praha->Hradec Králové  8.830%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  2.259%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.224%  Most->Ústí nad
Labem  8.959e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.030%  Praha->Ústí nad
Labem  7.330%  Ústí nad
Labem->Praha  3.147%  Brno->Zlín  3.962%  Zlín->Brno  1.163%  NIX.cz->Praha  4.037%  Praha->NIX.cz  1.264%  Praha->Public Internet  4.263%  Public Internet->Praha  6.111% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/05/02 00:00:00 - 2022/05/08 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/05/02 00:00:00 - 2022/05/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.10428913194305 % 3.104 %   10 bps 10.000 Gbps   310.428913194305 bps 310.429 Mbps 
Brno → ACONET  9.68561395017969 % 9.686 %   10 bps 10.000 Gbps   968.561395017969 bps 968.561 Mbps 
Lednice → Brno  30.6344417939568 % 30.634 %   1000 bps 1000.000 Mbps   306.344417939568 bps 306.344 Mbps 
Brno → Lednice  10.4907060047332 % 10.491 %   1000 bps 1000.000 Mbps   104.907060047332 bps 104.907 Mbps 
SANET → Brno  1.60574487995563 % 1.606 %   40 bps 40.000 Gbps   642.297951982251 bps 642.298 Mbps 
Brno → SANET  5.21368943148039 % 5.214 %   40 bps 40.000 Gbps   2.08547577259216 bps 2.085 Gbps 
Brno → Vyškov  8.71621615243414 % 8.716 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.1621615243414 bps 87.162 Mbps 
Vyškov → Brno  1.27965421684623 % 1.280 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7965421684623 bps 12.797 Mbps 
Brno → Jihlava  1.3230139197799 % 1.323 %   100 bps 100.000 Gbps   1.3230139197799 bps 1.323 Gbps 
Jihlava → Brno  1.20607830225317 % 1.206 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20607830225317 bps 1.206 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.376433276582394 % 0.376 %   10 bps 10.000 Gbps   37.6433276582394 bps 37.643 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.104313782748152 % 0.104 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4313782748152 bps 10.431 Mbps 
Telč → Jihlava  0.236937584046028 % 0.237 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.36937584046028 bps 2.369 Mbps 
Jihlava → Telč  0.469312564121943 % 0.469 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.69312564121943 bps 4.693 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.64792589086901 % 0.648 %   20 bps 20.000 Gbps   129.585178173802 bps 129.585 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0928896819225925 % 0.093 %   20 bps 20.000 Gbps   18.5779363845185 bps 18.578 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.39186514616095 % 5.392 %   20 bps 20.000 Gbps   1.07837302923219 bps 1.078 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.09826123241361 % 1.098 %   20 bps 20.000 Gbps   219.652246482721 bps 219.652 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.317059274418897 % 0.317 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.7059274418897 bps 31.706 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.14291171740475 % 1.143 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   114.291171740475 bps 114.291 Kbps 
Děčín → Most  0.264207699171771 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64207699171771 bps 2.642 Kbps 
Most → Děčín  0.408426407330098 % 0.408 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08426407330098 bps 4.084 Kbps 
Most → Plzeň  0.208301766645926 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.08301766645926 bps 2.083 Kbps 
Plzeň → Most  0.114934548971543 % 0.115 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.14934548971543 bps 1.149 Kbps 
Brno → Olomouc  0.863234686825705 % 0.863 %   100 bps 100.000 Gbps   863.234686825704 bps 863.235 Mbps 
Olomouc → Brno  0.534693934868167 % 0.535 %   100 bps 100.000 Gbps   534.693934868167 bps 534.694 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.118197877494925 % 0.118 %   100 bps 100.000 Gbps   118.192534881799 bps 118.193 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.594384632326786 % 0.594 %   100 bps 100.000 Gbps   594.377540433352 bps 594.378 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.71208337897713 % 2.712 %   20 bps 20.000 Gbps   527.91351191381 bps 527.914 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.142386626131301 % 0.142 %   20 bps 20.000 Gbps   28.4374221351918 bps 28.437 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.859337707331298 % 0.859 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   85.9337707331297 bps 85.934 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.33123228179033 % 1.331 %   10 bps 10.000 Gbps   133.123228179033 bps 133.123 Mbps 
Ostrava → Brno  1.7711843592368 % 1.771 %   100 bps 100.000 Gbps   1.7711843592368 bps 1.771 Gbps 
Brno → Ostrava  3.12749980169664 % 3.127 %   100 bps 100.000 Gbps   3.12749980169664 bps 3.127 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.38938368330913 % 1.389 %   10 bps 10.000 Gbps   138.938368330913 bps 138.938 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.22454013406761 % 2.225 %   10 bps 10.000 Gbps   222.454013406761 bps 222.454 Mbps 
Ostrava → Opava  1.38938368330913 % 1.389 %   10 bps 10.000 Gbps   138.938368330913 bps 138.938 Mbps 
Opava → Ostrava  2.22454013406761 % 2.225 %   10 bps 10.000 Gbps   222.454013406761 bps 222.454 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.312465623987605 % 0.312 %   10 bps 10.000 Gbps   31.2465623987605 bps 31.247 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.78481334318259 % 1.785 %   10 bps 10.000 Gbps   178.481334318259 bps 178.481 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0641072258057379 % 0.064 %   10 bps 10.000 Gbps   6.41072258057379 bps 6.411 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0130177271258113 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.30177271258113 bps 1.302 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.20908101115191 % 1.209 %   10 bps 10.000 Gbps   120.908101115191 bps 120.908 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0318001686035623 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.18001686035624 bps 3.180 Mbps 
Praha → Plzeň  7.05060142605797 % 7.051 %   100 bps 100.000 Gbps   7.05060142605797 bps 7.051 Gbps 
Plzeň → Praha  3.13468840539516 % 3.135 %   100 bps 100.000 Gbps   3.13468840539516 bps 3.135 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.7301806308106 % 2.730 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.301806308106 bps 27.302 Mbps 
Praha → Poděbrady  18.7266417020111 % 18.727 %   1000 bps 1000.000 Mbps   187.266417020111 bps 187.266 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.37602134258878 % 1.376 %   10 bps 10.000 Gbps   137.602134258878 bps 137.602 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.5119239364311 % 22.512 %   10 bps 10.000 Gbps   2.25119239364311 bps 2.251 Gbps 
Praha → Brno  9.99463622019329 % 9.995 %   100 bps 100.000 Gbps   9.99463622019329 bps 9.995 Gbps 
Brno → Praha  4.7139962387637 % 4.714 %   100 bps 100.000 Gbps   4.71399623876369 bps 4.714 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.6793411798452 % 5.679 %   100 bps 100.000 Gbps   5.6793411798452 bps 5.679 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.22175433119538 % 9.222 %   100 bps 100.000 Gbps   9.22175433119538 bps 9.222 Gbps 
Praha → Hradec Králové  8.82954699642672 % 8.830 %   100 bps 100.000 Gbps   8.82954699642671 bps 8.830 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.0262584891213 % 4.026 %   100 bps 100.000 Gbps   4.02625848912129 bps 4.026 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.26431712749154 % 1.264 %   400 bps 400.000 Gbps   5.05726850996616 bps 5.057 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.03721631781866 % 4.037 %   400 bps 400.000 Gbps   16.1488652712746 bps 16.149 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Public Internet  4.26264802447753 % 4.263 %   20 bps 20.000 Gbps   852.529604895505 bps 852.530 Mbps 
Public Internet → Praha  6.11108670000377 % 6.111 %   20 bps 20.000 Gbps   1.22221734000075 bps 1.222 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.982049194275993 % 0.982 %   20 bps 20.000 Gbps   196.409838855199 bps 196.410 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.2787104527192 % 3.279 %   20 bps 20.000 Gbps   655.742090543841 bps 655.742 Mbps 
Brno → Zlín  3.96247359942321 % 3.962 %   10 bps 10.000 Gbps   396.24735994232 bps 396.247 Mbps 
Zlín → Brno  1.16295053307223 % 1.163 %   10 bps 10.000 Gbps   116.295053307223 bps 116.295 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.25851561032803 % 2.259 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.5851561032803 bps 22.585 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.22396509773323 % 2.224 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.2396509773323 bps 22.240 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.95867876154031 % 8.959 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.5867876154031 bps 89.587 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.029980935447018 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   299.80935447018 bps 299.809 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.14677066870193 % 3.147 %   10 bps 10.000 Gbps   314.677066870193 bps 314.677 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.33005447968369 % 7.330 %   10 bps 10.000 Gbps   733.005447968369 bps 733.005 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107848028177322 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7848028177322 bps 10.785 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0532240341313745 % 0.053 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   5.32240341313745 bps 5.322 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.140925939863977 % 0.141 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.0925939863977 bps 14.093 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.239757221892848 % 0.240 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.9757221892848 bps 23.976 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0313799561927161 % 0.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   313.799561927161 bps 313.800 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.191669688281021 % 0.192 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.91669688281021 bps 1.917 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   98.3065467144361 bps 98.307 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 9 00:10:03 2022