CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/5/9

Average load for period: 2022/05/09 00:00:00 - 2022/05/15 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/05/09 00:00:00 - 2022/05/15 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/5/9
ACONET->Brno  2.971%  Brno->ACONET  9.755%  Brno->Lednice  8.318%  Lednice->Brno  21.445%  Brno->SANET  5.173%  SANET->Brno  1.505%  Brno->Vyškov  9.258%  Vyškov->Brno  1.115%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.051e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.107e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.235%  Tábor->České Budějovice  0.034%  Brno->Jihlava  1.433%  Jihlava->Brno  1.300%  České Budějovice->Jihlava  0.389%  Jihlava->České Budějovice  0.072%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.484%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.094%  Jihlava->Telč  0.674%  Telč->Jihlava  0.720%  Hradec Králové->Liberec  5.460%  Liberec->Hradec Králové  1.473%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.411e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.379e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.883%  Olomouc->Brno  0.504%  Hradec Králové->Olomouc  0.632%  Olomouc->Hradec Králové  0.130%  Olomouc->Ostrava  2.490%  Ostrava->Olomouc  0.135%  Olomouc->Zlín  1.287%  Zlín->Olomouc  0.721e-3 %  Brno->Ostrava  2.897%  Ostrava->Brno  1.719%  Karviná->Ostrava  1.730%  Ostrava->Karviná  1.827%  Opava->Ostrava  1.730%  Ostrava->Opava  1.827%  Ostrava->Pionier  2.306%  Pionier->Ostrava  0.339%  Hradec Králové->Pardubice  0.011%  Pardubice->Hradec Králové  0.074%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  0.960%  Plzeň->Praha  1.549%  Praha->Plzeň  10.048%  Poděbrady->Praha  2.547%  Praha->Poděbrady  20.230%  AMS-IX->Praha  21.894%  Praha->AMS-IX  1.209%  Brno->Praha  5.767%  Praha->Brno  9.139%  České Budějovice->Praha  0.934%  Praha->České Budějovice  3.300%  GÉANT2->Praha  9.935%  Praha->GÉANT2  6.091%  Hradec Králové->Praha  6.202%  Praha->Hradec Králové  7.529%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  3.929%  Ústí nad
Labem->Děčín  4.819%  Most->Ústí nad
Labem  4.667e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.025%  Praha->Ústí nad
Labem  7.522%  Ústí nad
Labem->Praha  2.807%  Brno->Zlín  3.787%  Zlín->Brno  1.082%  NIX.cz->Praha  4.080%  Praha->NIX.cz  1.255%  Praha->Public Internet  4.303%  Public Internet->Praha  6.152% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/05/09 00:00:00 - 2022/05/15 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/05/09 00:00:00 - 2022/05/15 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.97135952132446 % 2.971 %   10 bps 10.000 Gbps   297.135952132445 bps 297.136 Mbps 
Brno → ACONET  9.7554672241789 % 9.755 %   10 bps 10.000 Gbps   975.54672241789 bps 975.547 Mbps 
Brno → Lednice  8.31795640724108 % 8.318 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.1795640724107 bps 83.180 Mbps 
Lednice → Brno  21.4446710817872 % 21.445 %   1000 bps 1000.000 Mbps   214.446710817872 bps 214.447 Mbps 
SANET → Brno  1.50506460108348 % 1.505 %   40 bps 40.000 Gbps   602.02584043339 bps 602.026 Mbps 
Brno → SANET  5.17260310978797 % 5.173 %   40 bps 40.000 Gbps   2.06904124391519 bps 2.069 Gbps 
Brno → Vyškov  9.25824050060852 % 9.258 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.5824050060852 bps 92.582 Mbps 
Vyškov → Brno  1.11534037166201 % 1.115 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1534037166201 bps 11.153 Mbps 
Jihlava → Brno  1.30004457388212 % 1.300 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30004457388212 bps 1.300 Gbps 
Brno → Jihlava  1.43257238904841 % 1.433 %   100 bps 100.000 Gbps   1.43257238904841 bps 1.433 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.483526365169511 % 0.484 %   10 bps 10.000 Gbps   48.3526365169512 bps 48.353 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0944555373015768 % 0.094 %   10 bps 10.000 Gbps   9.44555373015767 bps 9.446 Mbps 
Jihlava → Telč  0.674122790406436 % 0.674 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.74122790406436 bps 6.741 Mbps 
Telč → Jihlava  0.719993182783806 % 0.720 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.19993182783806 bps 7.200 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.388630011898517 % 0.389 %   20 bps 20.000 Gbps   77.7260023797034 bps 77.726 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0717271874016815 % 0.072 %   20 bps 20.000 Gbps   14.3454374803363 bps 14.345 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.47342023759932 % 1.473 %   20 bps 20.000 Gbps   294.684047519863 bps 294.684 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.46030598464323 % 5.460 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09206119692865 bps 1.092 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.378652605645431 % 0.379 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   37.8652605645431 bps 37.865 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.41097875109721 % 1.411 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   141.097875109721 bps 141.098 Kbps 
Most → Děčín  0.405902097124852 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05902097124852 bps 4.059 Kbps 
Děčín → Most  0.259737797873765 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59737797873765 bps 2.597 Kbps 
Plzeň → Most  0.105251634110975 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05251634110975 bps 1.053 Kbps 
Most → Plzeň  0.207022906244805 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07022906244805 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.883237999612384 % 0.883 %   100 bps 100.000 Gbps   883.237999612383 bps 883.238 Mbps 
Olomouc → Brno  0.503926597563067 % 0.504 %   100 bps 100.000 Gbps   503.926597563067 bps 503.927 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.129941453864818 % 0.130 %   100 bps 100.000 Gbps   129.936118493973 bps 129.936 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.631750580915319 % 0.632 %   100 bps 100.000 Gbps   631.743586676448 bps 631.744 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.135448686416681 % 0.135 %   20 bps 20.000 Gbps   27.0897372833362 bps 27.090 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.4903231419091 % 2.490 %   20 bps 20.000 Gbps   486.873425878261 bps 486.873 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.72105326563794 % 0.721 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   72.1053265637939 bps 72.105 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.28663799255838 % 1.287 %   10 bps 10.000 Gbps   128.663799255838 bps 128.664 Mbps 
Brno → Ostrava  2.89678736625253 % 2.897 %   100 bps 100.000 Gbps   2.89678736625253 bps 2.897 Gbps 
Ostrava → Brno  1.71882554365313 % 1.719 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71882554365313 bps 1.719 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.82699454558831 % 1.827 %   10 bps 10.000 Gbps   182.699454558831 bps 182.699 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.72981850441973 % 1.730 %   10 bps 10.000 Gbps   172.981850441973 bps 172.982 Mbps 
Ostrava → Opava  1.82699454558831 % 1.827 %   10 bps 10.000 Gbps   182.699454558831 bps 182.699 Mbps 
Opava → Ostrava  1.72981850441973 % 1.730 %   10 bps 10.000 Gbps   172.981850441973 bps 172.982 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.3057887257779 % 2.306 %   10 bps 10.000 Gbps   230.57887257779 bps 230.579 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.338648106591536 % 0.339 %   10 bps 10.000 Gbps   33.8648106591536 bps 33.865 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0738596539285662 % 0.074 %   10 bps 10.000 Gbps   7.38596539285663 bps 7.386 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0113581611829567 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.13581611829567 bps 1.136 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0287851649109661 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.87851649109661 bps 2.879 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.959628252293705 % 0.960 %   10 bps 10.000 Gbps   95.9628252293705 bps 95.963 Mbps 
Praha → Plzeň  10.0482816276941 % 10.048 %   100 bps 100.000 Gbps   10.0482816276941 bps 10.048 Gbps 
Plzeň → Praha  1.54868792772268 % 1.549 %   100 bps 100.000 Gbps   1.54868792772268 bps 1.549 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.54748951629281 % 2.547 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.4748951629281 bps 25.475 Mbps 
Praha → Poděbrady  20.2300036513326 % 20.230 %   1000 bps 1000.000 Mbps   202.300036513326 bps 202.300 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.20892081550395 % 1.209 %   10 bps 10.000 Gbps   120.892081550395 bps 120.892 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.8936819979985 % 21.894 %   10 bps 10.000 Gbps   2.18936819979985 bps 2.189 Gbps 
Brno → Praha  5.76690515733016 % 5.767 %   100 bps 100.000 Gbps   5.76690515733016 bps 5.767 Gbps 
Praha → Brno  9.13855218590393 % 9.139 %   100 bps 100.000 Gbps   9.13855218590393 bps 9.139 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.09144303044507 % 6.091 %   100 bps 100.000 Gbps   6.09144303044507 bps 6.091 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.93485587706645 % 9.935 %   100 bps 100.000 Gbps   9.93485587706644 bps 9.935 Gbps 
Hradec Králové → Praha  6.20150488022377 % 6.202 %   100 bps 100.000 Gbps   6.20150488022377 bps 6.202 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.5289178820528 % 7.529 %   100 bps 100.000 Gbps   7.52891788205279 bps 7.529 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.07980120790999 % 4.080 %   400 bps 400.000 Gbps   16.31920483164 bps 16.319 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.2545728610804 % 1.255 %   400 bps 400.000 Gbps   5.01829144432159 bps 5.018 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  6.1517815052996 % 6.152 %   20 bps 20.000 Gbps   1.23035630105992 bps 1.230 Gbps 
Praha → Public Internet  4.30272826387691 % 4.303 %   20 bps 20.000 Gbps   860.545652775382 bps 860.546 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.933705854112386 % 0.934 %   20 bps 20.000 Gbps   186.741170822477 bps 186.741 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.30049418310513 % 3.300 %   20 bps 20.000 Gbps   660.098836621025 bps 660.099 Mbps 
Zlín → Brno  1.08155480531917 % 1.082 %   10 bps 10.000 Gbps   108.155480531917 bps 108.155 Mbps 
Brno → Zlín  3.78723436011151 % 3.787 %   10 bps 10.000 Gbps   378.723436011151 bps 378.723 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  3.92861053688757 % 3.929 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.2861053688758 bps 39.286 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  4.81922384104232 % 4.819 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.1922384104232 bps 48.192 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0253966555833214 % 0.025 %   1000 bps 1000.000 Mbps   253.966555833214 bps 253.967 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.66694489266067 % 4.667 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.6694489266066 bps 46.669 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.80723499333975 % 2.807 %   10 bps 10.000 Gbps   280.723499333975 bps 280.723 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.5222768646709 % 7.522 %   10 bps 10.000 Gbps   752.22768646709 bps 752.228 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0505274254014668 % 0.051 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   5.05274254014669 bps 5.053 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107484932332503 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7484932332503 bps 10.748 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.10416189595037 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.416189595037 bps 10.416 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104238942753826 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4238942753826 bps 10.424 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.234580931872344 % 0.235 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.34580931872344 bps 2.346 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0344177335558057 % 0.034 %   1000 bps 1000.000 Mbps   344.177335558057 bps 344.177 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   101.801557007284 bps 101.802 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 16 00:10:37 2022