CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/5/16

Average load for period: 2022/05/16 00:00:00 - 2022/05/22 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/05/16 00:00:00 - 2022/05/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/5/16
ACONET->Brno  3.414%  Brno->ACONET  9.944%  Brno->Lednice  7.174%  Lednice->Brno  18.564%  Brno->SANET  4.820%  SANET->Brno  1.566%  Brno->Vyškov  10.344%  Vyškov->Brno  1.537%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.049e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.107e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.107e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.234e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.270%  Tábor->České Budějovice  0.063%  Brno->Jihlava  1.637%  Jihlava->Brno  1.178%  České Budějovice->Jihlava  0.378%  Jihlava->České Budějovice  0.039%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.391%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.113%  Jihlava->Telč  0.907%  Telč->Jihlava  0.404%  Hradec Králové->Liberec  5.467%  Liberec->Hradec Králové  1.319%  Liberec->Ústí nad
Labem  5.145e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.038%  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.421e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.107e-3 %  Brno->Olomouc  0.912%  Olomouc->Brno  0.222%  Hradec Králové->Olomouc  0.555%  Olomouc->Hradec Králové  0.129%  Olomouc->Ostrava  2.470%  Ostrava->Olomouc  0.162%  Olomouc->Zlín  1.108%  Zlín->Olomouc  0.780e-3 %  Brno->Ostrava  2.438%  Ostrava->Brno  1.641%  Karviná->Ostrava  2.157%  Ostrava->Karviná  1.465%  Opava->Ostrava  2.157%  Ostrava->Opava  1.465%  Ostrava->Pionier  1.296%  Pionier->Ostrava  0.389%  Hradec Králové->Pardubice  0.012%  Pardubice->Hradec Králové  0.070%  Cheb->Plzeň  0.026%  Plzeň->Cheb  0.729%  Plzeň->Praha  1.887%  Praha->Plzeň  7.467%  Poděbrady->Praha  2.466%  Praha->Poděbrady  21.441%  AMS-IX->Praha  22.222%  Praha->AMS-IX  1.074%  Brno->Praha  5.456%  Praha->Brno  9.079%  České Budějovice->Praha  1.171%  Praha->České Budějovice  3.522%  GÉANT2->Praha  10.728%  Praha->GÉANT2  5.367%  Hradec Králové->Praha  6.351%  Praha->Hradec Králové  7.818%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  3.219%  Ústí nad
Labem->Děčín  4.365%  Most->Ústí nad
Labem  5.197e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.030%  Praha->Ústí nad
Labem  7.785%  Ústí nad
Labem->Praha  2.736%  Brno->Zlín  3.716%  Zlín->Brno  4.511%  NIX.cz->Praha  4.041%  Praha->NIX.cz  1.199%  Praha->Public Internet  4.403%  Public Internet->Praha  5.164% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/05/16 00:00:00 - 2022/05/22 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/05/16 00:00:00 - 2022/05/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.94440504534717 % 9.944 %   10 bps 10.000 Gbps   994.440504534717 bps 994.441 Mbps 
ACONET → Brno  3.41404154688242 % 3.414 %   10 bps 10.000 Gbps   341.404154688242 bps 341.404 Mbps 
Lednice → Brno  18.5640839797281 % 18.564 %   1000 bps 1000.000 Mbps   185.640839797281 bps 185.641 Mbps 
Brno → Lednice  7.1738715948402 % 7.174 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.738715948402 bps 71.739 Mbps 
Brno → SANET  4.82037784142212 % 4.820 %   40 bps 40.000 Gbps   1.92815113656885 bps 1.928 Gbps 
SANET → Brno  1.56589860439876 % 1.566 %   40 bps 40.000 Gbps   626.359441759502 bps 626.359 Mbps 
Brno → Vyškov  10.3443285932944 % 10.344 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.443285932944 bps 103.443 Mbps 
Vyškov → Brno  1.53731393555525 % 1.537 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.3731393555525 bps 15.373 Mbps 
Jihlava → Brno  1.17828212393953 % 1.178 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17828212393953 bps 1.178 Gbps 
Brno → Jihlava  1.63746419424452 % 1.637 %   100 bps 100.000 Gbps   1.63746419424452 bps 1.637 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.391423666179875 % 0.391 %   10 bps 10.000 Gbps   39.1423666179875 bps 39.142 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.11326873395229 % 0.113 %   10 bps 10.000 Gbps   11.326873395229 bps 11.327 Mbps 
Telč → Jihlava  0.403534035602952 % 0.404 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.03534035602952 bps 4.035 Mbps 
Jihlava → Telč  0.907111194506952 % 0.907 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.07111194506952 bps 9.071 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.038896257102497 % 0.039 %   20 bps 20.000 Gbps   7.7792514204994 bps 7.779 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.377826430291891 % 0.378 %   20 bps 20.000 Gbps   75.5652860583781 bps 75.565 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.31932935028794 % 1.319 %   20 bps 20.000 Gbps   263.865870057587 bps 263.866 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.46731637403729 % 5.467 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09346327480746 bps 1.093 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  5.14471422346742 % 5.145 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   514.471422346742 bps 514.471 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0382190658735699 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.82190658735698 bps 3.822 Mbps 
Děčín → Most  0.259552985936232 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59552985936232 bps 2.596 Kbps 
Most → Děčín  0.420910950241014 % 0.421 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.20910950241013 bps 4.209 Kbps 
Plzeň → Most  0.107100213761067 % 0.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.07100213761067 bps 1.071 Kbps 
Most → Plzeň  0.20706331644705 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07063316447049 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.222124559528803 % 0.222 %   100 bps 100.000 Gbps   222.124559528803 bps 222.125 Mbps 
Brno → Olomouc  0.912081772852828 % 0.912 %   100 bps 100.000 Gbps   912.081772852828 bps 912.082 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.128734765662971 % 0.129 %   100 bps 100.000 Gbps   128.729423244577 bps 128.729 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.555462544629359 % 0.555 %   100 bps 100.000 Gbps   555.455518485334 bps 555.456 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.161560496353722 % 0.162 %   20 bps 20.000 Gbps   32.3120992707444 bps 32.312 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.46954142834139 % 2.470 %   20 bps 20.000 Gbps   471.705637382966 bps 471.706 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.10791241523128 % 1.108 %   10 bps 10.000 Gbps   110.791241523128 bps 110.791 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.78034407007944 % 0.780 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   78.0344070079441 bps 78.034 Kbps 
Brno → Ostrava  2.43754753602051 % 2.438 %   100 bps 100.000 Gbps   2.43754753602051 bps 2.438 Gbps 
Ostrava → Brno  1.64050920234581 % 1.641 %   100 bps 100.000 Gbps   1.64050920234581 bps 1.641 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.46520221718913 % 1.465 %   10 bps 10.000 Gbps   146.520221718913 bps 146.520 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.15744193453579 % 2.157 %   10 bps 10.000 Gbps   215.744193453579 bps 215.744 Mbps 
Ostrava → Opava  1.46520221718913 % 1.465 %   10 bps 10.000 Gbps   146.520221718913 bps 146.520 Mbps 
Opava → Ostrava  2.15744193453579 % 2.157 %   10 bps 10.000 Gbps   215.744193453579 bps 215.744 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.2958881469725 % 1.296 %   10 bps 10.000 Gbps   129.58881469725 bps 129.589 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.389430308958442 % 0.389 %   10 bps 10.000 Gbps   38.9430308958442 bps 38.943 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0121706002137177 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.21706002137177 bps 1.217 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0700111348190129 % 0.070 %   10 bps 10.000 Gbps   7.00111348190129 bps 7.001 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.729073761966061 % 0.729 %   10 bps 10.000 Gbps   72.9073761966062 bps 72.907 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0256906185919149 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.56906185919149 bps 2.569 Mbps 
Praha → Plzeň  7.46736043104529 % 7.467 %   100 bps 100.000 Gbps   7.4673604310453 bps 7.467 Gbps 
Plzeň → Praha  1.88657640561771 % 1.887 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88657640561771 bps 1.887 Gbps 
Praha → Poděbrady  21.4408370023028 % 21.441 %   1000 bps 1000.000 Mbps   214.408370023028 bps 214.408 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.4662545669937 % 2.466 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.662545669937 bps 24.663 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.2216648627818 % 22.222 %   10 bps 10.000 Gbps   2.22216648627818 bps 2.222 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.07438145052181 % 1.074 %   10 bps 10.000 Gbps   107.438145052181 bps 107.438 Mbps 
Brno → Praha  5.45565504457829 % 5.456 %   100 bps 100.000 Gbps   5.45565504457828 bps 5.456 Gbps 
Praha → Brno  9.07883213742539 % 9.079 %   100 bps 100.000 Gbps   9.07883213742539 bps 9.079 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.36729004674632 % 5.367 %   100 bps 100.000 Gbps   5.36729004674631 bps 5.367 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.7282301170567 % 10.728 %   100 bps 100.000 Gbps   10.7282301170567 bps 10.728 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.8178403093278 % 7.818 %   100 bps 100.000 Gbps   7.8178403093278 bps 7.818 Gbps 
Hradec Králové → Praha  6.35074750591358 % 6.351 %   100 bps 100.000 Gbps   6.35074750591358 bps 6.351 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.19854503749275 % 1.199 %   400 bps 400.000 Gbps   4.79418014997102 bps 4.794 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.0414819960171 % 4.041 %   400 bps 400.000 Gbps   16.1659279840684 bps 16.166 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Public Internet  4.40304027802657 % 4.403 %   20 bps 20.000 Gbps   880.608055605315 bps 880.608 Mbps 
Public Internet → Praha  5.16363109408519 % 5.164 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03272621881704 bps 1.033 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.52212042100929 % 3.522 %   20 bps 20.000 Gbps   704.424084201858 bps 704.424 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.1712172198318 % 1.171 %   20 bps 20.000 Gbps   234.24344396636 bps 234.243 Mbps 
Brno → Zlín  3.71554018066049 % 3.716 %   10 bps 10.000 Gbps   371.55401806605 bps 371.554 Mbps 
Zlín → Brno  4.51123893817681 % 4.511 %   10 bps 10.000 Gbps   451.123893817682 bps 451.124 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  3.21941941222357 % 3.219 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.1941941222357 bps 32.194 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  4.36462478485636 % 4.365 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.6462478485636 bps 43.646 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0296597029798958 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   296.597029798958 bps 296.597 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.19727611964441 % 5.197 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.9727611964441 bps 51.973 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.73591752457017 % 2.736 %   10 bps 10.000 Gbps   273.591752457017 bps 273.592 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.78488306366506 % 7.785 %   10 bps 10.000 Gbps   778.488306366505 bps 778.488 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0489949652652341 % 0.049 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.8994965265234 bps 4.899 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107309271202976 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7309271202976 bps 10.731 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.234097855107187 % 0.234 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.4097855107187 bps 23.410 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.106565809098942 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.6565809098942 bps 10.657 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.269671862493485 % 0.270 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.69671862493485 bps 2.697 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.063068549098914 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   630.68549098914 bps 630.685 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   98.5666251130105 bps 98.567 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 23 00:09:59 2022