CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/5/23

Average load for period: 2022/05/23 00:00:00 - 2022/05/29 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/05/23 00:00:00 - 2022/05/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/5/23
ACONET->Brno  2.960%  Brno->ACONET  8.507%  Brno->Lednice  7.390%  Lednice->Brno  17.239%  Brno->SANET  4.443%  SANET->Brno  1.421%  Brno->Vyškov  10.449%  Vyškov->Brno  1.537%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.284%  Tábor->České Budějovice  0.033%  Brno->Jihlava  1.441%  Jihlava->Brno  0.995%  České Budějovice->Jihlava  0.492%  Jihlava->České Budějovice  0.179%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.404%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.118%  Jihlava->Telč  0.778%  Telč->Jihlava  0.581%  Hradec Králové->Liberec  7.246%  Liberec->Hradec Králové  1.532%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.049e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.383e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.415e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.107e-3 %  Brno->Olomouc  0.908%  Olomouc->Brno  0.221%  Hradec Králové->Olomouc  0.535%  Olomouc->Hradec Králové  0.118%  Olomouc->Ostrava  2.187%  Ostrava->Olomouc  0.038%  Olomouc->Zlín  1.139%  Zlín->Olomouc  0.754e-3 %  Brno->Ostrava  3.533%  Ostrava->Brno  1.668%  Karviná->Ostrava  2.188%  Ostrava->Karviná  1.312%  Opava->Ostrava  2.188%  Ostrava->Opava  1.312%  Ostrava->Pionier  1.271%  Pionier->Ostrava  0.594%  Hradec Králové->Pardubice  0.012%  Pardubice->Hradec Králové  0.078%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  0.919%  Plzeň->Praha  1.868%  Praha->Plzeň  4.831%  Poděbrady->Praha  2.744%  Praha->Poděbrady  22.672%  AMS-IX->Praha  22.713%  Praha->AMS-IX  1.071%  Brno->Praha  4.289%  Praha->Brno  8.722%  České Budějovice->Praha  0.841%  Praha->České Budějovice  3.502%  GÉANT2->Praha  9.591%  Praha->GÉANT2  5.775%  Hradec Králové->Praha  4.077%  Praha->Hradec Králové  6.844%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.478%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.658%  Most->Ústí nad
Labem  5.245e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.030%  Praha->Ústí nad
Labem  7.414%  Ústí nad
Labem->Praha  1.814%  Brno->Zlín  3.613%  Zlín->Brno  2.468%  NIX.cz->Praha  4.037%  Praha->NIX.cz  1.083%  Praha->Public Internet  4.558%  Public Internet->Praha  5.464% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/05/23 00:00:00 - 2022/05/29 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/05/23 00:00:00 - 2022/05/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.95980015369125 % 2.960 %   10 bps 10.000 Gbps   295.980015369125 bps 295.980 Mbps 
Brno → ACONET  8.50710638693829 % 8.507 %   10 bps 10.000 Gbps   850.710638693828 bps 850.711 Mbps 
Brno → Lednice  7.38983018534326 % 7.390 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.8983018534326 bps 73.898 Mbps 
Lednice → Brno  17.2385779359146 % 17.239 %   1000 bps 1000.000 Mbps   172.385779359146 bps 172.386 Mbps 
Brno → SANET  4.44349477408908 % 4.443 %   40 bps 40.000 Gbps   1.77739790963563 bps 1.777 Gbps 
SANET → Brno  1.42060841669833 % 1.421 %   40 bps 40.000 Gbps   568.243366679332 bps 568.243 Mbps 
Vyškov → Brno  1.53723730866948 % 1.537 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.3723730866947 bps 15.372 Mbps 
Brno → Vyškov  10.4489423132778 % 10.449 %   1000 bps 1000.000 Mbps   104.489423132778 bps 104.489 Mbps 
Brno → Jihlava  1.44059178973427 % 1.441 %   100 bps 100.000 Gbps   1.44059178973427 bps 1.441 Gbps 
Jihlava → Brno  0.995367517087008 % 0.995 %   100 bps 100.000 Gbps   995.367517087008 bps 995.368 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.40413974992718 % 0.404 %   10 bps 10.000 Gbps   40.4139749927179 bps 40.414 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.118491991967253 % 0.118 %   10 bps 10.000 Gbps   11.8491991967253 bps 11.849 Mbps 
Jihlava → Telč  0.777970490718633 % 0.778 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.77970490718633 bps 7.780 Mbps 
Telč → Jihlava  0.58126380894177 % 0.581 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.8126380894177 bps 5.813 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.178894750019901 % 0.179 %   20 bps 20.000 Gbps   35.7789500039801 bps 35.779 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.492256339844698 % 0.492 %   20 bps 20.000 Gbps   98.4512679689396 bps 98.451 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.53175785008751 % 1.532 %   20 bps 20.000 Gbps   306.351570017502 bps 306.352 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  7.24641396031231 % 7.246 %   20 bps 20.000 Gbps   1.44928279206246 bps 1.449 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.383059710625475 % 0.383 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   38.3059710625475 bps 38.306 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.04943182415756 % 2.049 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   204.943182415756 bps 204.943 Kbps 
Most → Děčín  0.414556044732917 % 0.415 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.14556044732918 bps 4.146 Kbps 
Děčín → Most  0.259904098030154 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59904098030154 bps 2.599 Kbps 
Plzeň → Most  0.107389815578579 % 0.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.07389815578579 bps 1.074 Kbps 
Most → Plzeň  0.20702033327806 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07020333278061 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.907863145657766 % 0.908 %   100 bps 100.000 Gbps   907.863145657766 bps 907.863 Mbps 
Olomouc → Brno  0.220894297138717 % 0.221 %   100 bps 100.000 Gbps   220.894297138717 bps 220.894 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.117520622029793 % 0.118 %   100 bps 100.000 Gbps   117.515286309476 bps 117.515 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.535026679882745 % 0.535 %   100 bps 100.000 Gbps   535.019657643839 bps 535.020 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0383426815742805 % 0.038 %   20 bps 20.000 Gbps   7.6685363148561 bps 7.669 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.1869535010103 % 2.187 %   20 bps 20.000 Gbps   422.656386228602 bps 422.656 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.138802752549 % 1.139 %   10 bps 10.000 Gbps   113.8802752549 bps 113.880 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.754056547253709 % 0.754 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   75.4056547253708 bps 75.406 Kbps 
Ostrava → Brno  1.66800646301552 % 1.668 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66800646301552 bps 1.668 Gbps 
Brno → Ostrava  3.53281325572009 % 3.533 %   100 bps 100.000 Gbps   3.53281325572009 bps 3.533 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.31217891168365 % 1.312 %   10 bps 10.000 Gbps   131.217891168365 bps 131.218 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.18842327328009 % 2.188 %   10 bps 10.000 Gbps   218.842327328009 bps 218.842 Mbps 
Opava → Ostrava  2.18842327328009 % 2.188 %   10 bps 10.000 Gbps   218.842327328009 bps 218.842 Mbps 
Ostrava → Opava  1.31217891168366 % 1.312 %   10 bps 10.000 Gbps   131.217891168366 bps 131.218 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.594098631842476 % 0.594 %   10 bps 10.000 Gbps   59.4098631842477 bps 59.410 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.27123974213326 % 1.271 %   10 bps 10.000 Gbps   127.123974213326 bps 127.124 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0782363179992642 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.82363179992643 bps 7.824 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0121891867928592 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.21891867928592 bps 1.219 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.918823424339289 % 0.919 %   10 bps 10.000 Gbps   91.882342433929 bps 91.882 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0334540737351886 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.34540737351886 bps 3.345 Mbps 
Praha → Plzeň  4.83099003618652 % 4.831 %   100 bps 100.000 Gbps   4.83099003618652 bps 4.831 Gbps 
Plzeň → Praha  1.86829808198848 % 1.868 %   100 bps 100.000 Gbps   1.86829808198848 bps 1.868 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.74391655639629 % 2.744 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.4391655639629 bps 27.439 Mbps 
Praha → Poděbrady  22.6715392498237 % 22.672 %   1000 bps 1000.000 Mbps   226.715392498236 bps 226.715 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.7127460979615 % 22.713 %   10 bps 10.000 Gbps   2.27127460979615 bps 2.271 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.0713505290073 % 1.071 %   10 bps 10.000 Gbps   107.135052900729 bps 107.135 Mbps 
Praha → Brno  8.72214123950521 % 8.722 %   100 bps 100.000 Gbps   8.72214123950522 bps 8.722 Gbps 
Brno → Praha  4.28899715529582 % 4.289 %   100 bps 100.000 Gbps   4.28899715529582 bps 4.289 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.77532473906347 % 5.775 %   100 bps 100.000 Gbps   5.77532473906347 bps 5.775 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.59112343546042 % 9.591 %   100 bps 100.000 Gbps   9.59112343546042 bps 9.591 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.84412700003433 % 6.844 %   100 bps 100.000 Gbps   6.84412700003432 bps 6.844 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.07724123505635 % 4.077 %   100 bps 100.000 Gbps   4.07724123505635 bps 4.077 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.08308532773503 % 1.083 %   400 bps 400.000 Gbps   4.33234131094012 bps 4.332 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.03722686236215 % 4.037 %   400 bps 400.000 Gbps   16.1489074494486 bps 16.149 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  5.46393465100527 % 5.464 %   20 bps 20.000 Gbps   1.09278693020105 bps 1.093 Gbps 
Praha → Public Internet  4.55817601876073 % 4.558 %   20 bps 20.000 Gbps   911.635203752145 bps 911.635 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.50215795710995 % 3.502 %   20 bps 20.000 Gbps   700.431591421991 bps 700.432 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.84052681309217 % 0.841 %   20 bps 20.000 Gbps   168.105362618434 bps 168.105 Mbps 
Zlín → Brno  2.46808509531622 % 2.468 %   10 bps 10.000 Gbps   246.808509531622 bps 246.809 Mbps 
Brno → Zlín  3.61340295301303 % 3.613 %   10 bps 10.000 Gbps   361.340295301303 bps 361.340 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.65771967992766 % 1.658 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.5771967992766 bps 16.577 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.477956211198955 % 0.478 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.77956211198955 bps 4.780 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0303146822697153 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   303.146822697153 bps 303.147 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.24531153776126 % 5.245 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.4531153776126 bps 52.453 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.41403083774158 % 7.414 %   10 bps 10.000 Gbps   741.403083774159 bps 741.403 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.81413161905636 % 1.814 %   10 bps 10.000 Gbps   181.413161905636 bps 181.413 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108161789459583 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8161789459583 bps 10.816 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0476869262124479 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.76869262124479 bps 4.769 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104264781984708 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4264781984708 bps 10.426 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104164917191949 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4164917191949 bps 10.416 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0328899452082921 % 0.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   328.899452082921 bps 328.899 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.283606871966664 % 0.284 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.83606871966664 bps 2.836 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   90.3086214304493 bps 90.309 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 30 00:09:47 2022