CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/5/30

Average load for period: 2022/05/30 00:00:00 - 2022/06/05 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/05/30 00:00:00 - 2022/06/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/5/30
ACONET->Brno  3.424%  Brno->ACONET  9.240%  Brno->Lednice  6.291%  Lednice->Brno  15.603%  Brno->SANET  4.189%  SANET->Brno  1.380%  Brno->Vyškov  9.669%  Vyškov->Brno  1.492%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.202%  Tábor->České Budějovice  0.030%  Brno->Jihlava  1.394%  Jihlava->Brno  1.162%  České Budějovice->Jihlava  0.719%  Jihlava->České Budějovice  0.086%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.340%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.118%  Jihlava->Telč  0.381%  Telč->Jihlava  0.893%  Hradec Králové->Liberec  5.915%  Liberec->Hradec Králové  1.322%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.630e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.443e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.410e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  1.069%  Olomouc->Brno  0.313%  Hradec Králové->Olomouc  0.486%  Olomouc->Hradec Králové  0.114%  Olomouc->Ostrava  2.800%  Ostrava->Olomouc  0.062%  Olomouc->Zlín  1.058%  Zlín->Olomouc  0.762e-3 %  Brno->Ostrava  7.747%  Ostrava->Brno  1.664%  Karviná->Ostrava  1.919%  Ostrava->Karviná  1.136%  Opava->Ostrava  1.919%  Ostrava->Opava  1.136%  Ostrava->Pionier  1.267%  Pionier->Ostrava  0.580%  Hradec Králové->Pardubice  0.012%  Pardubice->Hradec Králové  0.099%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  1.198%  Plzeň->Praha  2.016%  Praha->Plzeň  3.942%  Poděbrady->Praha  2.368%  Praha->Poděbrady  17.298%  AMS-IX->Praha  21.865%  Praha->AMS-IX  0.954%  Brno->Praha  3.989%  Praha->Brno  8.455%  České Budějovice->Praha  0.806%  Praha->České Budějovice  2.986%  GÉANT2->Praha  10.279%  Praha->GÉANT2  5.754%  Hradec Králové->Praha  3.072%  Praha->Hradec Králové  6.401%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  1.890%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.840%  Most->Ústí nad
Labem  4.958e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.022%  Praha->Ústí nad
Labem  7.415%  Ústí nad
Labem->Praha  2.107%  Brno->Zlín  3.247%  Zlín->Brno  0.960%  NIX.cz->Praha  3.434%  Praha->NIX.cz  1.045%  Praha->Public Internet  4.146%  Public Internet->Praha  5.629% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/05/30 00:00:00 - 2022/06/05 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/05/30 00:00:00 - 2022/06/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.2400729415329 % 9.240 %   10 bps 10.000 Gbps   924.00729415329 bps 924.007 Mbps 
ACONET → Brno  3.42429819344118 % 3.424 %   10 bps 10.000 Gbps   342.429819344119 bps 342.430 Mbps 
Brno → Lednice  6.29054667925421 % 6.291 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.9054667925421 bps 62.905 Mbps 
Lednice → Brno  15.6030165450971 % 15.603 %   1000 bps 1000.000 Mbps   156.030165450971 bps 156.030 Mbps 
Brno → SANET  4.18942415292773 % 4.189 %   40 bps 40.000 Gbps   1.67576966117109 bps 1.676 Gbps 
SANET → Brno  1.38023892982028 % 1.380 %   40 bps 40.000 Gbps   552.095571928114 bps 552.096 Mbps 
Vyškov → Brno  1.49200595176625 % 1.492 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.9200595176625 bps 14.920 Mbps 
Brno → Vyškov  9.66922161037824 % 9.669 %   1000 bps 1000.000 Mbps   96.6922161037824 bps 96.692 Mbps 
Brno → Jihlava  1.3939793277539 % 1.394 %   100 bps 100.000 Gbps   1.3939793277539 bps 1.394 Gbps 
Jihlava → Brno  1.16212943737222 % 1.162 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16212943737222 bps 1.162 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.118180003853897 % 0.118 %   10 bps 10.000 Gbps   11.8180003853897 bps 11.818 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.339935527809599 % 0.340 %   10 bps 10.000 Gbps   33.9935527809599 bps 33.994 Mbps 
Telč → Jihlava  0.893241574247711 % 0.893 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.93241574247712 bps 8.932 Mbps 
Jihlava → Telč  0.380661050400421 % 0.381 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.80661050400421 bps 3.807 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0857442364325151 % 0.086 %   20 bps 20.000 Gbps   17.148847286503 bps 17.149 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.719060263689033 % 0.719 %   20 bps 20.000 Gbps   143.812052737807 bps 143.812 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.91453268027367 % 5.915 %   20 bps 20.000 Gbps   1.18290653605474 bps 1.183 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.32193187201141 % 1.322 %   20 bps 20.000 Gbps   264.386374402281 bps 264.386 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.62960719347239 % 1.630 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   162.960719347239 bps 162.961 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.442520682935459 % 0.443 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   44.2520682935459 bps 44.252 Kbps 
Děčín → Most  0.258584329539641 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.58584329539641 bps 2.586 Kbps 
Most → Děčín  0.409817541899441 % 0.410 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09817541899441 bps 4.098 Kbps 
Plzeň → Most  0.103020392714846 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03020392714846 bps 1.030 Kbps 
Most → Plzeň  0.207045815546179 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07045815546179 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.313249500635149 % 0.313 %   100 bps 100.000 Gbps   313.249500635149 bps 313.250 Mbps 
Brno → Olomouc  1.06891851131354 % 1.069 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06891851131354 bps 1.069 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.485771179255703 % 0.486 %   100 bps 100.000 Gbps   485.764199875991 bps 485.764 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.113599525328468 % 0.114 %   100 bps 100.000 Gbps   113.594193241286 bps 113.594 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.062224585946404 % 0.062 %   20 bps 20.000 Gbps   12.3147344534346 bps 12.315 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.79987249698529 % 2.800 %   20 bps 20.000 Gbps   544.147571182646 bps 544.148 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.05757555262182 % 1.058 %   10 bps 10.000 Gbps   105.757555262182 bps 105.758 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.761956034364799 % 0.762 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   76.19560343648 bps 76.196 Kbps 
Brno → Ostrava  7.74650884493872 % 7.747 %   100 bps 100.000 Gbps   7.74650884493872 bps 7.747 Gbps 
Ostrava → Brno  1.6643180488404 % 1.664 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6643180488404 bps 1.664 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.91909463754566 % 1.919 %   10 bps 10.000 Gbps   191.909463754566 bps 191.909 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.13566392228447 % 1.136 %   10 bps 10.000 Gbps   113.566392228447 bps 113.566 Mbps 
Opava → Ostrava  1.91909463754566 % 1.919 %   10 bps 10.000 Gbps   191.909463754566 bps 191.909 Mbps 
Ostrava → Opava  1.13566392228447 % 1.136 %   10 bps 10.000 Gbps   113.566392228447 bps 113.566 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.26707607985668 % 1.267 %   10 bps 10.000 Gbps   126.707607985668 bps 126.708 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.580267321291061 % 0.580 %   10 bps 10.000 Gbps   58.0267321291061 bps 58.027 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0990641943574987 % 0.099 %   10 bps 10.000 Gbps   9.90641943574988 bps 9.906 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0115041612317111 % 0.012 %   10 bps 10.000 Gbps   1.15041612317111 bps 1.150 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0334639062331369 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.34639062331369 bps 3.346 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.19798513194736 % 1.198 %   10 bps 10.000 Gbps   119.798513194737 bps 119.799 Mbps 
Plzeň → Praha  2.01637214108695 % 2.016 %   100 bps 100.000 Gbps   2.01637214108695 bps 2.016 Gbps 
Praha → Plzeň  3.9421687891704 % 3.942 %   100 bps 100.000 Gbps   3.9421687891704 bps 3.942 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.36779105216648 % 2.368 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.6779105216649 bps 23.678 Mbps 
Praha → Poděbrady  17.2977192160264 % 17.298 %   1000 bps 1000.000 Mbps   172.977192160264 bps 172.977 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.865400911033 % 21.865 %   10 bps 10.000 Gbps   2.1865400911033 bps 2.187 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.954255601205857 % 0.954 %   10 bps 10.000 Gbps   95.4255601205856 bps 95.426 Mbps 
Brno → Praha  3.98901866681431 % 3.989 %   100 bps 100.000 Gbps   3.98901866681431 bps 3.989 Gbps 
Praha → Brno  8.45517294432636 % 8.455 %   100 bps 100.000 Gbps   8.45517294432635 bps 8.455 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.75439734301714 % 5.754 %   100 bps 100.000 Gbps   5.75439734301714 bps 5.754 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.279004907095 % 10.279 %   100 bps 100.000 Gbps   10.279004907095 bps 10.279 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.40132569447563 % 6.401 %   100 bps 100.000 Gbps   6.40132569447564 bps 6.401 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.07194228509412 % 3.072 %   100 bps 100.000 Gbps   3.07194228509412 bps 3.072 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.04530483849856 % 1.045 %   400 bps 400.000 Gbps   4.18121935399423 bps 4.181 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.43422447296107 % 3.434 %   400 bps 400.000 Gbps   13.7368978918443 bps 13.737 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  5.62889992584088 % 5.629 %   20 bps 20.000 Gbps   1.12577998516817 bps 1.126 Gbps 
Praha → Public Internet  4.14632676570339 % 4.146 %   20 bps 20.000 Gbps   829.265353140679 bps 829.265 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.806018235482758 % 0.806 %   20 bps 20.000 Gbps   161.203647096552 bps 161.204 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.98551320882003 % 2.986 %   20 bps 20.000 Gbps   597.102641764006 bps 597.103 Mbps 
Zlín → Brno  0.95959024495229 % 0.960 %   10 bps 10.000 Gbps   95.9590244952291 bps 95.959 Mbps 
Brno → Zlín  3.24724686682117 % 3.247 %   10 bps 10.000 Gbps   324.724686682117 bps 324.725 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.84031140973251 % 2.840 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.4031140973251 bps 28.403 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.88959320464578 % 1.890 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.8959320464578 bps 18.896 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.95839690763009 % 4.958 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.5839690763009 bps 49.584 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0220131791913634 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   220.131791913634 bps 220.132 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.415325194621 % 7.415 %   10 bps 10.000 Gbps   741.5325194621 bps 741.533 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.10709464292189 % 2.107 %   10 bps 10.000 Gbps   210.709464292188 bps 210.709 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0483778453936827 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.83778453936827 bps 4.838 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107779159614278 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7779159614278 bps 10.778 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104250348885743 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4250348885743 bps 10.425 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104153503627403 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4153503627403 bps 10.415 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.202157330881277 % 0.202 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.02157330881277 bps 2.022 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0297806996024742 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   297.806996024742 bps 297.807 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   89.4748602449754 bps 89.475 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 6 00:09:29 2022