CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/6/6

Average load for period: 2022/06/06 00:00:00 - 2022/06/12 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/06/06 00:00:00 - 2022/06/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/6/6
ACONET->Brno  3.397%  Brno->ACONET  8.522%  Brno->Lednice  6.774%  Lednice->Brno  15.638%  Brno->SANET  4.513%  SANET->Brno  1.455%  Brno->Vyškov  9.023%  Vyškov->Brno  1.573%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.049e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.248%  Tábor->České Budějovice  0.043%  Brno->Jihlava  1.485%  Jihlava->Brno  1.127%  České Budějovice->Jihlava  0.400%  Jihlava->České Budějovice  0.060%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.326%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.124%  Jihlava->Telč  0.408%  Telč->Jihlava  1.320%  Hradec Králové->Liberec  4.773%  Liberec->Hradec Králové  1.342%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.364e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.263e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.410e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.732%  Olomouc->Brno  0.508%  Hradec Králové->Olomouc  0.480%  Olomouc->Hradec Králové  0.101%  Olomouc->Ostrava  2.204%  Ostrava->Olomouc  0.058%  Olomouc->Zlín  1.018%  Zlín->Olomouc  1.000e-3 %  Brno->Ostrava  9.322%  Ostrava->Brno  1.881%  Karviná->Ostrava  1.881%  Ostrava->Karviná  1.098%  Opava->Ostrava  1.881%  Ostrava->Opava  1.098%  Ostrava->Pionier  2.455%  Pionier->Ostrava  0.601%  Hradec Králové->Pardubice  8.133e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.084%  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  0.890%  Plzeň->Praha  2.165%  Praha->Plzeň  3.589%  Poděbrady->Praha  1.942%  Praha->Poděbrady  15.254%  AMS-IX->Praha  20.271%  Praha->AMS-IX  1.167%  Brno->Praha  3.778%  Praha->Brno  7.995%  České Budějovice->Praha  0.980%  Praha->České Budějovice  2.802%  GÉANT2->Praha  9.097%  Praha->GÉANT2  5.008%  Hradec Králové->Praha  2.537%  Praha->Hradec Králové  6.369%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.397%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.167%  Most->Ústí nad
Labem  4.705e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.022%  Praha->Ústí nad
Labem  212.487%  Ústí nad
Labem->Praha  81.487%  Brno->Zlín  3.206%  Zlín->Brno  3.572%  NIX.cz->Praha  3.269%  Praha->NIX.cz  1.074%  Praha->Public Internet  4.184%  Public Internet->Praha  4.772% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/06/06 00:00:00 - 2022/06/12 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/06/06 00:00:00 - 2022/06/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.39690178385278 % 3.397 %   10 bps 10.000 Gbps   339.690178385278 bps 339.690 Mbps 
Brno → ACONET  8.52240538237161 % 8.522 %   10 bps 10.000 Gbps   852.240538237161 bps 852.241 Mbps 
Brno → Lednice  6.77448361364943 % 6.774 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.7448361364943 bps 67.745 Mbps 
Lednice → Brno  15.6377518201881 % 15.638 %   1000 bps 1000.000 Mbps   156.377518201881 bps 156.378 Mbps 
Brno → SANET  4.51254579031506 % 4.513 %   40 bps 40.000 Gbps   1.80501831612602 bps 1.805 Gbps 
SANET → Brno  1.45485924374808 % 1.455 %   40 bps 40.000 Gbps   581.943697499233 bps 581.944 Mbps 
Brno → Vyškov  9.02309583818978 % 9.023 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.2309583818978 bps 90.231 Mbps 
Vyškov → Brno  1.57340162451263 % 1.573 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.7340162451263 bps 15.734 Mbps 
Brno → Jihlava  1.48478582947321 % 1.485 %   100 bps 100.000 Gbps   1.48478582947321 bps 1.485 Gbps 
Jihlava → Brno  1.12719507756586 % 1.127 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12719507756585 bps 1.127 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.325668902108182 % 0.326 %   10 bps 10.000 Gbps   32.5668902108182 bps 32.567 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.123825837989016 % 0.124 %   10 bps 10.000 Gbps   12.3825837989016 bps 12.383 Mbps 
Jihlava → Telč  0.408358366700408 % 0.408 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08358366700408 bps 4.084 Mbps 
Telč → Jihlava  1.31975248252362 % 1.320 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1975248252362 bps 13.198 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.400172595249366 % 0.400 %   20 bps 20.000 Gbps   80.0345190498732 bps 80.035 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0600882261123424 % 0.060 %   20 bps 20.000 Gbps   12.0176452224685 bps 12.018 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.3421335775085 % 1.342 %   20 bps 20.000 Gbps   268.426715501699 bps 268.427 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.77321401431576 % 4.773 %   20 bps 20.000 Gbps   954.642802863152 bps 954.643 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.262951814750229 % 0.263 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.2951814750229 bps 26.295 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.36390250266451 % 0.364 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.390250266451 bps 36.390 Kbps 
Most → Děčín  0.409925993155646 % 0.410 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09925993155646 bps 4.099 Kbps 
Děčín → Most  0.258626453494847 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.58626453494847 bps 2.586 Kbps 
Plzeň → Most  0.100402542349255 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00402542349255 bps 1.004 Kbps 
Most → Plzeň  0.207031566494973 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07031566494974 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.508282066833737 % 0.508 %   100 bps 100.000 Gbps   508.282066833737 bps 508.282 Mbps 
Brno → Olomouc  0.731781916301096 % 0.732 %   100 bps 100.000 Gbps   731.781916301096 bps 731.782 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.47975856350258 % 0.480 %   100 bps 100.000 Gbps   479.751648630186 bps 479.752 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.100845841942167 % 0.101 %   100 bps 100.000 Gbps   100.840553925554 bps 100.841 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.20445360881437 % 2.204 %   20 bps 20.000 Gbps   436.955401403834 bps 436.955 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0582983694774248 % 0.058 %   20 bps 20.000 Gbps   10.1887257033666 bps 10.189 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.0184517214373 % 1.018 %   10 bps 10.000 Gbps   101.84517214373 bps 101.845 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.00025202367585 % 1.000 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   100.025202367585 bps 100.025 Kbps 
Ostrava → Brno  1.88122645249719 % 1.881 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88122645249719 bps 1.881 Gbps 
Brno → Ostrava  9.32154093442026 % 9.322 %   100 bps 100.000 Gbps   9.32154093442025 bps 9.322 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.09843598598918 % 1.098 %   10 bps 10.000 Gbps   109.843598598918 bps 109.844 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.88118918753025 % 1.881 %   10 bps 10.000 Gbps   188.118918753025 bps 188.119 Mbps 
Ostrava → Opava  1.09843598598918 % 1.098 %   10 bps 10.000 Gbps   109.843598598918 bps 109.844 Mbps 
Opava → Ostrava  1.88118918753025 % 1.881 %   10 bps 10.000 Gbps   188.118918753025 bps 188.119 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.45529239721159 % 2.455 %   10 bps 10.000 Gbps   245.529239721159 bps 245.529 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.601144692392839 % 0.601 %   10 bps 10.000 Gbps   60.1144692392839 bps 60.114 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.083583242410034 % 0.084 %   10 bps 10.000 Gbps   8.3583242410034 bps 8.358 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  8.13345069887304 % 8.133 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   813.345069887304 bps 813.345 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0333977223735768 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.33977223735768 bps 3.340 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.88954994672002 % 0.890 %   10 bps 10.000 Gbps   88.954994672002 bps 88.955 Mbps 
Plzeň → Praha  2.16541159399899 % 2.165 %   100 bps 100.000 Gbps   2.16541159399899 bps 2.165 Gbps 
Praha → Plzeň  3.5887915119148 % 3.589 %   100 bps 100.000 Gbps   3.5887915119148 bps 3.589 Gbps 
Praha → Poděbrady  15.2543453952764 % 15.254 %   1000 bps 1000.000 Mbps   152.543453952764 bps 152.543 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.94212320172903 % 1.942 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.4212320172903 bps 19.421 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.16653166860396 % 1.167 %   10 bps 10.000 Gbps   116.653166860396 bps 116.653 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.2711988140168 % 20.271 %   10 bps 10.000 Gbps   2.02711988140168 bps 2.027 Gbps 
Praha → Brno  7.99471214017216 % 7.995 %   100 bps 100.000 Gbps   7.99471214017214 bps 7.995 Gbps 
Brno → Praha  3.77844931628084 % 3.778 %   100 bps 100.000 Gbps   3.77844931628084 bps 3.778 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.00828225110518 % 5.008 %   100 bps 100.000 Gbps   5.00828225110518 bps 5.008 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.09656982123535 % 9.097 %   100 bps 100.000 Gbps   9.09656982123533 bps 9.097 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.36948111271988 % 6.369 %   100 bps 100.000 Gbps   6.36948111271988 bps 6.369 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.53712401250806 % 2.537 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53712401250806 bps 2.537 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.26850652242067 % 3.269 %   400 bps 400.000 Gbps   13.0740260896827 bps 13.074 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.07361273333491 % 1.074 %   400 bps 400.000 Gbps   4.29445093333965 bps 4.294 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  4.77181552270333 % 4.772 %   20 bps 20.000 Gbps   954.363104540666 bps 954.363 Mbps 
Praha → Public Internet  4.18445622416451 % 4.184 %   20 bps 20.000 Gbps   836.891244832901 bps 836.891 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.980122898414781 % 0.980 %   20 bps 20.000 Gbps   196.024579682956 bps 196.025 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.80205073673319 % 2.802 %   20 bps 20.000 Gbps   560.410147346638 bps 560.410 Mbps 
Brno → Zlín  3.20554999853092 % 3.206 %   10 bps 10.000 Gbps   320.554999853092 bps 320.555 Mbps 
Zlín → Brno  3.57243865561272 % 3.572 %   10 bps 10.000 Gbps   357.243865561272 bps 357.244 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.16654899940849 % 1.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.6654899940848 bps 11.665 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.397419539207254 % 0.397 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.97419539207254 bps 3.974 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.70520182908194 % 4.705 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.0520182908194 bps 47.052 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0218732742273825 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   218.732742273825 bps 218.733 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  81.4872349539958 % 81.487 %   10 bps 10.000 Gbps   8.14872349539958 bps 8.149 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  212.487126134073 % 212.487 %   10 bps 10.000 Gbps   21.2487126134073 bps 21.249 Gbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107985379855139 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7985379855139 bps 10.799 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0486386172799917 % 0.049 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.86386172799917 bps 4.864 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104243948340596 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4243948340596 bps 10.424 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104181431153901 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4181431153901 bps 10.418 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.247633203917533 % 0.248 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.47633203917534 bps 2.476 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0428756461503486 % 0.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   428.756461503486 bps 428.756 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   115.338741385034 bps 115.339 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 13 00:09:21 2022