CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/6/13

Average load for period: 2022/06/13 00:00:00 - 2022/06/19 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/06/13 00:00:00 - 2022/06/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/6/13
ACONET->Brno  2.855%  Brno->ACONET  8.365%  Brno->Lednice  6.939%  Lednice->Brno  15.519%  Brno->SANET  4.707%  SANET->Brno  1.344%  Brno->Vyškov  8.021%  Vyškov->Brno  1.369%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.259e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.231e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.274%  Tábor->České Budějovice  0.035%  Brno->Jihlava  1.429%  Jihlava->Brno  1.700%  České Budějovice->Jihlava  0.581%  Jihlava->České Budějovice  0.115%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.298%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.106%  Jihlava->Telč  0.740%  Telč->Jihlava  0.295%  Hradec Králové->Liberec  5.192%  Liberec->Hradec Králové  1.307%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.676e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.349e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.409e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.101e-3 %  Brno->Olomouc  0.859%  Olomouc->Brno  0.209%  Hradec Králové->Olomouc  0.421%  Olomouc->Hradec Králové  0.132%  Olomouc->Ostrava  2.289%  Ostrava->Olomouc  0.042%  Olomouc->Zlín  0.938%  Zlín->Olomouc  0.731e-3 %  Brno->Ostrava  8.725%  Ostrava->Brno  1.620%  Karviná->Ostrava  1.968%  Ostrava->Karviná  1.181%  Opava->Ostrava  1.968%  Ostrava->Opava  1.181%  Ostrava->Pionier  1.529%  Pionier->Ostrava  0.767%  Hradec Králové->Pardubice  0.011%  Pardubice->Hradec Králové  0.086%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  1.218%  Plzeň->Praha  2.098%  Praha->Plzeň  3.250%  Poděbrady->Praha  2.171%  Praha->Poděbrady  15.721%  AMS-IX->Praha  20.220%  Praha->AMS-IX  1.097%  Brno->Praha  3.798%  Praha->Brno  8.202%  České Budějovice->Praha  1.096%  Praha->České Budějovice  3.111%  GÉANT2->Praha  8.757%  Praha->GÉANT2  5.804%  Hradec Králové->Praha  2.552%  Praha->Hradec Králové  6.268%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  1.838%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.759%  Most->Ústí nad
Labem  4.793e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.027%  Praha->Ústí nad
Labem  6.966%  Ústí nad
Labem->Praha  2.060%  Brno->Zlín  3.190%  Zlín->Brno  1.886%  NIX.cz->Praha  3.193%  Praha->NIX.cz  0.971%  Praha->Public Internet  4.476%  Public Internet->Praha  5.561% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/06/13 00:00:00 - 2022/06/19 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/06/13 00:00:00 - 2022/06/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.85497363854943 % 2.855 %   10 bps 10.000 Gbps   285.497363854943 bps 285.497 Mbps 
Brno → ACONET  8.36504059138504 % 8.365 %   10 bps 10.000 Gbps   836.504059138503 bps 836.504 Mbps 
Brno → Lednice  6.93934518303605 % 6.939 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.3934518303605 bps 69.393 Mbps 
Lednice → Brno  15.5185311766034 % 15.519 %   1000 bps 1000.000 Mbps   155.185311766034 bps 155.185 Mbps 
SANET → Brno  1.34413811462647 % 1.344 %   40 bps 40.000 Gbps   537.655245850586 bps 537.655 Mbps 
Brno → SANET  4.70742173908595 % 4.707 %   40 bps 40.000 Gbps   1.88296869563438 bps 1.883 Gbps 
Vyškov → Brno  1.3688593067082 % 1.369 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.688593067082 bps 13.689 Mbps 
Brno → Vyškov  8.02114161255604 % 8.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   80.2114161255603 bps 80.211 Mbps 
Brno → Jihlava  1.42867224208479 % 1.429 %   100 bps 100.000 Gbps   1.42867224208479 bps 1.429 Gbps 
Jihlava → Brno  1.69952924815563 % 1.700 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69952924815563 bps 1.700 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.10566467277279 % 0.106 %   10 bps 10.000 Gbps   10.5664672772791 bps 10.566 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.298229050034876 % 0.298 %   10 bps 10.000 Gbps   29.8229050034876 bps 29.823 Mbps 
Jihlava → Telč  0.740303214455851 % 0.740 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.40303214455851 bps 7.403 Mbps 
Telč → Jihlava  0.295354311741677 % 0.295 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.95354311741677 bps 2.954 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.114802131981633 % 0.115 %   20 bps 20.000 Gbps   22.9604263963267 bps 22.960 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.581097806945056 % 0.581 %   20 bps 20.000 Gbps   116.219561389011 bps 116.220 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.19177963230536 % 5.192 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03835592646107 bps 1.038 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.30652038306367 % 1.307 %   20 bps 20.000 Gbps   261.304076612734 bps 261.304 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.348858533484232 % 0.349 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.8858533484232 bps 34.886 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.67591982281255 % 1.676 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   167.591982281255 bps 167.592 Kbps 
Děčín → Most  0.259555981675942 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59555981675942 bps 2.596 Kbps 
Most → Děčín  0.409197493360137 % 0.409 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09197493360137 bps 4.092 Kbps 
Most → Plzeň  0.207024186078615 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07024186078615 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.100634821954534 % 0.101 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00634821954534 bps 1.006 Kbps 
Brno → Olomouc  0.859031493441308 % 0.859 %   100 bps 100.000 Gbps   859.031493441309 bps 859.031 Mbps 
Olomouc → Brno  0.209432243298376 % 0.209 %   100 bps 100.000 Gbps   209.432243298376 bps 209.432 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.420855792948787 % 0.421 %   100 bps 100.000 Gbps   420.848888363226 bps 420.849 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.131826391526103 % 0.132 %   100 bps 100.000 Gbps   131.821101212201 bps 131.821 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.28947636672313 % 2.289 %   20 bps 20.000 Gbps   445.662334847198 bps 445.662 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0423074453792797 % 0.042 %   20 bps 20.000 Gbps   8.38827716166767 bps 8.388 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.731190349071074 % 0.731 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   73.1190349071074 bps 73.119 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.937809814789644 % 0.938 %   10 bps 10.000 Gbps   93.7809814789643 bps 93.781 Mbps 
Brno → Ostrava  8.72478131503717 % 8.725 %   100 bps 100.000 Gbps   8.72478131503717 bps 8.725 Gbps 
Ostrava → Brno  1.62041629930607 % 1.620 %   100 bps 100.000 Gbps   1.62041629930607 bps 1.620 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.96812153304882 % 1.968 %   10 bps 10.000 Gbps   196.812153304882 bps 196.812 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.1813888665971 % 1.181 %   10 bps 10.000 Gbps   118.13888665971 bps 118.139 Mbps 
Ostrava → Opava  1.1813888665971 % 1.181 %   10 bps 10.000 Gbps   118.13888665971 bps 118.139 Mbps 
Opava → Ostrava  1.96812153304882 % 1.968 %   10 bps 10.000 Gbps   196.812153304881 bps 196.812 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.52936197876605 % 1.529 %   10 bps 10.000 Gbps   152.936197876606 bps 152.936 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.766843245630184 % 0.767 %   10 bps 10.000 Gbps   76.6843245630184 bps 76.684 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0857698802173101 % 0.086 %   10 bps 10.000 Gbps   8.576988021731 bps 8.577 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0106984286839612 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.06984286839612 bps 1.070 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.034020650336598 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.40206503365981 bps 3.402 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.2175546753826 % 1.218 %   10 bps 10.000 Gbps   121.75546753826 bps 121.755 Mbps 
Plzeň → Praha  2.09836141307175 % 2.098 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09836141307175 bps 2.098 Gbps 
Praha → Plzeň  3.25049499823875 % 3.250 %   100 bps 100.000 Gbps   3.25049499823875 bps 3.250 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.17115606564995 % 2.171 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.7115606564995 bps 21.712 Mbps 
Praha → Poděbrady  15.7205572929306 % 15.721 %   1000 bps 1000.000 Mbps   157.205572929306 bps 157.206 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.09711218735397 % 1.097 %   10 bps 10.000 Gbps   109.711218735397 bps 109.711 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.2201496312813 % 20.220 %   10 bps 10.000 Gbps   2.02201496312812 bps 2.022 Gbps 
Praha → Brno  8.20154548330741 % 8.202 %   100 bps 100.000 Gbps   8.20154548330741 bps 8.202 Gbps 
Brno → Praha  3.79841722183641 % 3.798 %   100 bps 100.000 Gbps   3.79841722183641 bps 3.798 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.75726919965449 % 8.757 %   100 bps 100.000 Gbps   8.75726898201105 bps 8.757 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.80413669260768 % 5.804 %   100 bps 100.000 Gbps   5.80413665631475 bps 5.804 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.26802196730172 % 6.268 %   100 bps 100.000 Gbps   6.26802196730172 bps 6.268 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.55249348724678 % 2.552 %   100 bps 100.000 Gbps   2.55249348724678 bps 2.552 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.97078133840575 % 0.971 %   400 bps 400.000 Gbps   3.883125353623 bps 3.883 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.19287372068793 % 3.193 %   400 bps 400.000 Gbps   12.7714948827517 bps 12.771 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  5.56111111306531 % 5.561 %   20 bps 20.000 Gbps   1.11222222261306 bps 1.112 Gbps 
Praha → Public Internet  4.47560216331889 % 4.476 %   20 bps 20.000 Gbps   895.120432663777 bps 895.120 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.09593881635765 % 1.096 %   20 bps 20.000 Gbps   219.187763271529 bps 219.188 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.11134286451674 % 3.111 %   20 bps 20.000 Gbps   622.268572903347 bps 622.269 Mbps 
Zlín → Brno  1.88573219089029 % 1.886 %   10 bps 10.000 Gbps   188.573219089029 bps 188.573 Mbps 
Brno → Zlín  3.19016382462291 % 3.190 %   10 bps 10.000 Gbps   319.016382462291 bps 319.016 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.75926102019033 % 2.759 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.5926102019033 bps 27.593 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.83796050583032 % 1.838 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.3796050583032 bps 18.380 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.7926723755522 % 4.793 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.926723755522 bps 47.927 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0268390471383841 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   268.390471383841 bps 268.390 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.96648417565323 % 6.966 %   10 bps 10.000 Gbps   696.648417565323 bps 696.648 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.05956483276554 % 2.060 %   10 bps 10.000 Gbps   205.956483276554 bps 205.956 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107918181131474 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7918181131474 bps 10.792 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474707819649632 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74707819649633 bps 4.747 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.258982516045266 % 0.259 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.8982516045266 bps 25.898 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.230870367455153 % 0.231 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.0870367455153 bps 23.087 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.274383374472701 % 0.274 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.74383374472701 bps 2.744 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0345977758413534 % 0.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   345.977758413535 bps 345.978 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   85.9921069500229 bps 85.992 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 20 00:10:07 2022