CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/6/20

Average load for period: 2022/06/20 00:00:00 - 2022/06/26 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/06/20 00:00:00 - 2022/06/26 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/6/20
ACONET->Brno  2.835%  Brno->ACONET  9.622%  Brno->Lednice  6.662%  Lednice->Brno  15.857%  Brno->SANET  4.432%  SANET->Brno  1.410%  Brno->Vyškov  7.477%  Vyškov->Brno  1.059%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.291%  Tábor->České Budějovice  0.083%  Brno->Jihlava  1.209%  Jihlava->Brno  0.917%  České Budějovice->Jihlava  0.500%  Jihlava->České Budějovice  0.058%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.244%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.079%  Jihlava->Telč  0.445%  Telč->Jihlava  0.160%  Hradec Králové->Liberec  4.167%  Liberec->Hradec Králové  0.948%  Liberec->Ústí nad
Labem  3.022e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.425e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.407e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.597%  Olomouc->Brno  0.204%  Hradec Králové->Olomouc  0.326%  Olomouc->Hradec Králové  0.093%  Olomouc->Ostrava  2.369%  Ostrava->Olomouc  0.088%  Olomouc->Zlín  0.838%  Zlín->Olomouc  0.808e-3 %  Brno->Ostrava  7.967%  Ostrava->Brno  1.682%  Karviná->Ostrava  2.015%  Ostrava->Karviná  1.326%  Opava->Ostrava  2.015%  Ostrava->Opava  1.326%  Ostrava->Pionier  0.785%  Pionier->Ostrava  0.408%  Hradec Králové->Pardubice  0.021%  Pardubice->Hradec Králové  0.124%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  0.881%  Plzeň->Praha  2.870%  Praha->Plzeň  3.657%  Poděbrady->Praha  2.074%  Praha->Poděbrady  16.195%  AMS-IX->Praha  18.165%  Praha->AMS-IX  0.981%  Brno->Praha  3.651%  Praha->Brno  8.152%  České Budějovice->Praha  0.637%  Praha->České Budějovice  2.774%  GÉANT2->Praha  12.122%  Praha->GÉANT2  5.915%  Hradec Králové->Praha  2.858%  Praha->Hradec Králové  6.952%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.427%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.464%  Most->Ústí nad
Labem  5.195e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.033%  Praha->Ústí nad
Labem  6.538%  Ústí nad
Labem->Praha  1.637%  Brno->Zlín  2.782%  Zlín->Brno  0.858%  NIX.cz->Praha  2.970%  Praha->NIX.cz  0.927%  Praha->Public Internet  3.685%  Public Internet->Praha  4.707% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/06/20 00:00:00 - 2022/06/26 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/06/20 00:00:00 - 2022/06/26 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.83479777517741 % 2.835 %   10 bps 10.000 Gbps   283.479777517741 bps 283.480 Mbps 
Brno → ACONET  9.62214148678197 % 9.622 %   10 bps 10.000 Gbps   962.214148678197 bps 962.214 Mbps 
Brno → Lednice  6.66247786780662 % 6.662 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.6247786780661 bps 66.625 Mbps 
Lednice → Brno  15.8571645487204 % 15.857 %   1000 bps 1000.000 Mbps   158.571645487204 bps 158.572 Mbps 
SANET → Brno  1.40964090897464 % 1.410 %   40 bps 40.000 Gbps   563.856363589858 bps 563.856 Mbps 
Brno → SANET  4.43150983157681 % 4.432 %   40 bps 40.000 Gbps   1.77260393263072 bps 1.773 Gbps 
Vyškov → Brno  1.0590628665654 % 1.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.590628665654 bps 10.591 Mbps 
Brno → Vyškov  7.4772095190736 % 7.477 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.7720951907359 bps 74.772 Mbps 
Jihlava → Brno  0.916588203220898 % 0.917 %   100 bps 100.000 Gbps   916.588203220897 bps 916.588 Mbps 
Brno → Jihlava  1.20897455251704 % 1.209 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20897455251704 bps 1.209 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0789525965887569 % 0.079 %   10 bps 10.000 Gbps   7.89525965887569 bps 7.895 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.243965520937254 % 0.244 %   10 bps 10.000 Gbps   24.3965520937254 bps 24.397 Mbps 
Telč → Jihlava  0.159677071376781 % 0.160 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.59677071376781 bps 1.597 Mbps 
Jihlava → Telč  0.445106447790965 % 0.445 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.45106447790965 bps 4.451 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.499514781514419 % 0.500 %   20 bps 20.000 Gbps   99.9029563028837 bps 99.903 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0583289675389679 % 0.058 %   20 bps 20.000 Gbps   11.6657935077936 bps 11.666 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.94839616336084 % 0.948 %   20 bps 20.000 Gbps   189.679232672168 bps 189.679 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.16714137130767 % 4.167 %   20 bps 20.000 Gbps   833.428274261534 bps 833.428 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  3.02156147646206 % 3.022 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   302.156147646206 bps 302.156 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.424696288339689 % 0.425 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   42.4696288339689 bps 42.470 Kbps 
Most → Děčín  0.407339010768169 % 0.407 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.07339010768169 bps 4.073 Kbps 
Děčín → Most  0.259488507222436 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59488507222437 bps 2.595 Kbps 
Most → Plzeň  0.207278494571058 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07278494571058 bps 2.073 Kbps 
Plzeň → Most  0.101937698506707 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01937698506707 bps 1.019 Kbps 
Brno → Olomouc  0.597330112208751 % 0.597 %   100 bps 100.000 Gbps   597.33011220875 bps 597.330 Mbps 
Olomouc → Brno  0.204350707610435 % 0.204 %   100 bps 100.000 Gbps   204.350707610436 bps 204.351 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0925022003439664 % 0.093 %   100 bps 100.000 Gbps   92.4968633457297 bps 92.497 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.32555693972552 % 0.326 %   100 bps 100.000 Gbps   325.549953814393 bps 325.550 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.36859626795999 % 2.369 %   20 bps 20.000 Gbps   464.428652293936 bps 464.429 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0876970869810366 % 0.088 %   20 bps 20.000 Gbps   17.5394173962073 bps 17.539 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.837522043161221 % 0.838 %   10 bps 10.000 Gbps   83.7522043161221 bps 83.752 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.808041944733743 % 0.808 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   80.8041944733742 bps 80.804 Kbps 
Brno → Ostrava  7.96704223227511 % 7.967 %   100 bps 100.000 Gbps   7.96704223227511 bps 7.967 Gbps 
Ostrava → Brno  1.68246899900013 % 1.682 %   100 bps 100.000 Gbps   1.68246899900014 bps 1.682 Gbps 
Karviná → Ostrava  2.01451168385606 % 2.015 %   10 bps 10.000 Gbps   201.451168385606 bps 201.451 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.32644414858489 % 1.326 %   10 bps 10.000 Gbps   132.644414858489 bps 132.644 Mbps 
Ostrava → Opava  1.32644414858489 % 1.326 %   10 bps 10.000 Gbps   132.644414858489 bps 132.644 Mbps 
Opava → Ostrava  2.01451168385606 % 2.015 %   10 bps 10.000 Gbps   201.451168385606 bps 201.451 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.408001785165467 % 0.408 %   10 bps 10.000 Gbps   40.8001785165467 bps 40.800 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.785277804844911 % 0.785 %   10 bps 10.000 Gbps   78.5277804844911 bps 78.528 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.123534160689102 % 0.124 %   10 bps 10.000 Gbps   12.3534160689102 bps 12.353 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0211605808402538 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.11605808402539 bps 2.116 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.880554601570077 % 0.881 %   10 bps 10.000 Gbps   88.0554601570077 bps 88.055 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0321695454882392 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.21695454882392 bps 3.217 Mbps 
Praha → Plzeň  3.6569225190461 % 3.657 %   100 bps 100.000 Gbps   3.65692251904609 bps 3.657 Gbps 
Plzeň → Praha  2.87018813022898 % 2.870 %   100 bps 100.000 Gbps   2.87018813022898 bps 2.870 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.07430932049678 % 2.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.7430932049679 bps 20.743 Mbps 
Praha → Poděbrady  16.1947741581069 % 16.195 %   1000 bps 1000.000 Mbps   161.947741581068 bps 161.948 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.1647235667006 % 18.165 %   10 bps 10.000 Gbps   1.81647235667006 bps 1.816 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.980669048222654 % 0.981 %   10 bps 10.000 Gbps   98.0669048222653 bps 98.067 Mbps 
Praha → Brno  8.15189053929618 % 8.152 %   100 bps 100.000 Gbps   8.15189053929618 bps 8.152 Gbps 
Brno → Praha  3.65091131316369 % 3.651 %   100 bps 100.000 Gbps   3.65091131316368 bps 3.651 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.1221612719126 % 12.122 %   100 bps 100.000 Gbps   12.1221612719126 bps 12.122 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.91475167074699 % 5.915 %   100 bps 100.000 Gbps   5.91475167074699 bps 5.915 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.95156970182893 % 6.952 %   100 bps 100.000 Gbps   6.95156970182894 bps 6.952 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.85752279043031 % 2.858 %   100 bps 100.000 Gbps   2.85752279043031 bps 2.858 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.9700678631851 % 2.970 %   400 bps 400.000 Gbps   11.8802714527404 bps 11.880 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.926694034594318 % 0.927 %   400 bps 400.000 Gbps   3.70677613837727 bps 3.707 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  4.70665084024045 % 4.707 %   20 bps 20.000 Gbps   941.33016804809 bps 941.330 Mbps 
Praha → Public Internet  3.68541029176373 % 3.685 %   20 bps 20.000 Gbps   737.082058352747 bps 737.082 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.77403805561765 % 2.774 %   20 bps 20.000 Gbps   554.80761112353 bps 554.808 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.636855091998714 % 0.637 %   20 bps 20.000 Gbps   127.371018399743 bps 127.371 Mbps 
Zlín → Brno  0.857763985029523 % 0.858 %   10 bps 10.000 Gbps   85.7763985029524 bps 85.776 Mbps 
Brno → Zlín  2.78202949795918 % 2.782 %   10 bps 10.000 Gbps   278.202949795918 bps 278.203 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.46438456682388 % 1.464 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.6438456682388 bps 14.644 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.42675680642225 % 0.427 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.2675680642225 bps 4.268 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.19501192241696 % 5.195 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.9501192241696 bps 51.950 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0328097470566826 % 0.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   328.097470566826 bps 328.097 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.53806612286172 % 6.538 %   10 bps 10.000 Gbps   653.806612286172 bps 653.807 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.6374359511981 % 1.637 %   10 bps 10.000 Gbps   163.743595119811 bps 163.744 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107890200834044 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7890200834043 bps 10.789 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0475704360327025 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.75704360327024 bps 4.757 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104104848588723 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4104848588723 bps 10.410 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104239927550495 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4239927550495 bps 10.424 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0834864601193187 % 0.083 %   1000 bps 1000.000 Mbps   834.864601193188 bps 834.865 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.290702212894547 % 0.291 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.90702212894547 bps 2.907 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   86.9453331411542 bps 86.945 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jun 27 00:10:18 2022