CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/6/27

Average load for period: 2022/06/27 00:00:00 - 2022/07/03 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/06/27 00:00:00 - 2022/07/03 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/6/27
ACONET->Brno  3.447%  Brno->ACONET  8.702%  Brno->Lednice  5.929%  Lednice->Brno  15.896%  Brno->SANET  3.300%  SANET->Brno  1.374%  Brno->Vyškov  6.099%  Vyškov->Brno  0.850%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.107e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.278%  Tábor->České Budějovice  0.109%  Brno->Jihlava  1.032%  Jihlava->Brno  1.004%  České Budějovice->Jihlava  0.780%  Jihlava->České Budějovice  0.052%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.128%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.049%  Jihlava->Telč  0.852%  Telč->Jihlava  0.929%  Hradec Králové->Liberec  3.530%  Liberec->Hradec Králové  0.768%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.371%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.091%  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.589%  Olomouc->Brno  0.189%  Hradec Králové->Olomouc  0.324%  Olomouc->Hradec Králové  0.081%  Olomouc->Ostrava  2.939%  Ostrava->Olomouc  0.069%  Olomouc->Zlín  0.725%  Zlín->Olomouc  0.643e-3 %  Brno->Ostrava  6.522%  Ostrava->Brno  1.394%  Karviná->Ostrava  1.550%  Ostrava->Karviná  1.088%  Opava->Ostrava  1.550%  Ostrava->Opava  1.088%  Ostrava->Pionier  1.382%  Pionier->Ostrava  0.201%  Hradec Králové->Pardubice  0.029%  Pardubice->Hradec Králové  0.119%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  1.266%  Plzeň->Praha  2.657%  Praha->Plzeň  3.273%  Poděbrady->Praha  1.942%  Praha->Poděbrady  12.496%  AMS-IX->Praha  16.718%  Praha->AMS-IX  0.978%  Brno->Praha  3.772%  Praha->Brno  7.316%  České Budějovice->Praha  0.658%  Praha->České Budějovice  2.407%  GÉANT2->Praha  12.950%  Praha->GÉANT2  6.532%  Hradec Králové->Praha  3.774%  Praha->Hradec Králové  6.195%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  1.159%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.877%  Most->Ústí nad
Labem  6.231e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.036%  Praha->Ústí nad
Labem  6.198%  Ústí nad
Labem->Praha  1.723%  Brno->Zlín  2.669%  Zlín->Brno  0.684%  NIX.cz->Praha  2.673%  Praha->NIX.cz  0.888%  Praha->Public Internet  3.032%  Public Internet->Praha  4.187% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/06/27 00:00:00 - 2022/07/03 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/06/27 00:00:00 - 2022/07/03 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.70210303007729 % 8.702 %   10 bps 10.000 Gbps   870.210303007728 bps 870.210 Mbps 
ACONET → Brno  3.44682816664007 % 3.447 %   10 bps 10.000 Gbps   344.682816664008 bps 344.683 Mbps 
Lednice → Brno  15.8964690745489 % 15.896 %   1000 bps 1000.000 Mbps   158.964690745489 bps 158.965 Mbps 
Brno → Lednice  5.92918923677542 % 5.929 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.2918923677541 bps 59.292 Mbps 
SANET → Brno  1.37428104552204 % 1.374 %   40 bps 40.000 Gbps   549.712418208819 bps 549.712 Mbps 
Brno → SANET  3.30028204463857 % 3.300 %   40 bps 40.000 Gbps   1.32011281785543 bps 1.320 Gbps 
Brno → Vyškov  6.09875689852899 % 6.099 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.9875689852899 bps 60.988 Mbps 
Vyškov → Brno  0.850018904934086 % 0.850 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.50018904934086 bps 8.500 Mbps 
Jihlava → Brno  1.00398541652951 % 1.004 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00398541652951 bps 1.004 Gbps 
Brno → Jihlava  1.03196011212714 % 1.032 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03196011212714 bps 1.032 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.128135887497151 % 0.128 %   10 bps 10.000 Gbps   12.8135887497151 bps 12.814 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0494484686879825 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.94484686879825 bps 4.945 Mbps 
Jihlava → Telč  0.85179648584005 % 0.852 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.51796485840051 bps 8.518 Mbps 
Telč → Jihlava  0.929169996091711 % 0.929 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.2916999609171 bps 9.292 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.779890464926249 % 0.780 %   20 bps 20.000 Gbps   155.97809298525 bps 155.978 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0515786996819338 % 0.052 %   20 bps 20.000 Gbps   10.3157399363867 bps 10.316 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.53000799797322 % 3.530 %   20 bps 20.000 Gbps   706.001599594644 bps 706.002 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.76827273900331 % 0.768 %   20 bps 20.000 Gbps   153.654547800662 bps 153.655 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0913328827259164 % 0.091 %   10 bps 10.000 Gbps   9.13328827259163 bps 9.133 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.371345684310585 % 0.371 %   10 bps 10.000 Gbps   37.1345684310585 bps 37.135 Mbps 
Most → Děčín  0.40542915179423 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05429151794231 bps 4.054 Kbps 
Děčín → Most  0.259670117364528 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59670117364528 bps 2.597 Kbps 
Plzeň → Most  0.103273678713037 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03273678713037 bps 1.033 Kbps 
Most → Plzeň  0.207515521701652 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07515521701652 bps 2.075 Kbps 
Olomouc → Brno  0.188970578330718 % 0.189 %   100 bps 100.000 Gbps   188.970578330718 bps 188.971 Mbps 
Brno → Olomouc  0.588728158722977 % 0.589 %   100 bps 100.000 Gbps   588.728158722977 bps 588.728 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.32409716849648 % 0.324 %   100 bps 100.000 Gbps   324.090169762319 bps 324.090 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0809807755805979 % 0.081 %   100 bps 100.000 Gbps   80.9754078023778 bps 80.975 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.93911612036317 % 2.939 %   20 bps 20.000 Gbps   567.894124467839 bps 567.894 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0691674643599682 % 0.069 %   20 bps 20.000 Gbps   13.8189582758931 bps 13.819 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.642734684405084 % 0.643 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   64.2734684405084 bps 64.273 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.725139269364296 % 0.725 %   10 bps 10.000 Gbps   72.5139269364295 bps 72.514 Mbps 
Ostrava → Brno  1.39449298269266 % 1.394 %   100 bps 100.000 Gbps   1.39449298269266 bps 1.394 Gbps 
Brno → Ostrava  6.52248922772546 % 6.522 %   100 bps 100.000 Gbps   6.52248922772546 bps 6.522 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.08847834940626 % 1.088 %   10 bps 10.000 Gbps   108.847834940626 bps 108.848 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.55029676019732 % 1.550 %   10 bps 10.000 Gbps   155.029676019732 bps 155.030 Mbps 
Opava → Ostrava  1.55029676019732 % 1.550 %   10 bps 10.000 Gbps   155.029676019732 bps 155.030 Mbps 
Ostrava → Opava  1.08847834940626 % 1.088 %   10 bps 10.000 Gbps   108.847834940627 bps 108.848 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.38210533568044 % 1.382 %   10 bps 10.000 Gbps   138.210533568044 bps 138.211 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.201309129573872 % 0.201 %   10 bps 10.000 Gbps   20.1309129573872 bps 20.131 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.029248077736527 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.92480777365269 bps 2.925 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.119203488399638 % 0.119 %   10 bps 10.000 Gbps   11.9203488399638 bps 11.920 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.26562825810705 % 1.266 %   10 bps 10.000 Gbps   126.562825810705 bps 126.563 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.028547287778171 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.8547287778171 bps 2.855 Mbps 
Plzeň → Praha  2.65650437973358 % 2.657 %   100 bps 100.000 Gbps   2.65650437973358 bps 2.657 Gbps 
Praha → Plzeň  3.27278192969318 % 3.273 %   100 bps 100.000 Gbps   3.27278192969318 bps 3.273 Gbps 
Praha → Poděbrady  12.4964984446195 % 12.496 %   1000 bps 1000.000 Mbps   124.964984446195 bps 124.965 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.94208448086354 % 1.942 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.4208448086354 bps 19.421 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.97779614318685 % 0.978 %   10 bps 10.000 Gbps   97.7796143186849 bps 97.780 Mbps 
AMS-IX → Praha  16.7180515015366 % 16.718 %   10 bps 10.000 Gbps   1.67180515015366 bps 1.672 Gbps 
Praha → Brno  7.31623683007647 % 7.316 %   100 bps 100.000 Gbps   7.31623683007646 bps 7.316 Gbps 
Brno → Praha  3.77185199852601 % 3.772 %   100 bps 100.000 Gbps   3.77185199852602 bps 3.772 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.53245069996708 % 6.532 %   100 bps 100.000 Gbps   6.53245069996708 bps 6.532 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.9503386208703 % 12.950 %   100 bps 100.000 Gbps   12.9503386208703 bps 12.950 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.77378386311935 % 3.774 %   100 bps 100.000 Gbps   3.77378386311936 bps 3.774 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.19493766323358 % 6.195 %   100 bps 100.000 Gbps   6.19493766323358 bps 6.195 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.6733387841653 % 2.673 %   400 bps 400.000 Gbps   10.6933551366612 bps 10.693 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.8876940013059 % 0.888 %   400 bps 400.000 Gbps   3.5507760052236 bps 3.551 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  4.18720226702709 % 4.187 %   20 bps 20.000 Gbps   837.440453405418 bps 837.440 Mbps 
Praha → Public Internet  3.0315683616371 % 3.032 %   20 bps 20.000 Gbps   606.313672327421 bps 606.314 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.658175605713429 % 0.658 %   20 bps 20.000 Gbps   131.635121142686 bps 131.635 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.40745814703971 % 2.407 %   20 bps 20.000 Gbps   481.491629407942 bps 481.492 Mbps 
Zlín → Brno  0.684209659734041 % 0.684 %   10 bps 10.000 Gbps   68.4209659734041 bps 68.421 Mbps 
Brno → Zlín  2.66893811355077 % 2.669 %   10 bps 10.000 Gbps   266.893811355077 bps 266.894 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.15930365478151 % 1.159 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5930365478151 bps 11.593 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.87660377847685 % 1.877 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.7660377847684 bps 18.766 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.23124875156905 % 6.231 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.3124875156904 bps 62.312 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0360501723443877 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   360.501723443877 bps 360.502 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.72317387238441 % 1.723 %   10 bps 10.000 Gbps   172.317387238441 bps 172.317 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.19778472869449 % 6.198 %   10 bps 10.000 Gbps   619.778472869449 bps 619.778 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.10738072839499 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.738072839499 bps 10.738 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474167485348637 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74167485348638 bps 4.742 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104136084418595 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4136084418595 bps 10.414 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.10422732782399 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.422732782399 bps 10.423 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.109066498114796 % 0.109 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09066498114796 bps 1.091 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.27791889765318 % 0.278 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.7791889765318 bps 2.779 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   82.9465682028585 bps 82.947 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 4 00:10:08 2022