CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/7/4

Average load for period: 2022/07/04 00:00:00 - 2022/07/10 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/07/04 00:00:00 - 2022/07/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/7/4
ACONET->Brno  2.455%  Brno->ACONET  7.400%  Brno->Lednice  5.912%  Lednice->Brno  14.990%  Brno->SANET  2.675%  SANET->Brno  1.170%  Brno->Vyškov  2.835%  Vyškov->Brno  0.464%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.107e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.147%  Tábor->České Budějovice  0.033%  Brno->Jihlava  0.894%  Jihlava->Brno  0.824%  České Budějovice->Jihlava  0.648%  Jihlava->České Budějovice  0.299%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.101%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.043%  Jihlava->Telč  0.793%  Telč->Jihlava  0.097%  Hradec Králové->Liberec  2.599%  Liberec->Hradec Králové  0.755%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.243e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.267e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  0.341%  Olomouc->Brno  0.119%  Hradec Králové->Olomouc  0.191%  Olomouc->Hradec Králové  0.068%  Olomouc->Ostrava  2.089%  Ostrava->Olomouc  0.030%  Olomouc->Zlín  0.530%  Zlín->Olomouc  0.477e-3 %  Brno->Ostrava  6.181%  Ostrava->Brno  1.374%  Karviná->Ostrava  2.071%  Ostrava->Karviná  0.931%  Opava->Ostrava  2.071%  Ostrava->Opava  0.931%  Ostrava->Pionier  0.478%  Pionier->Ostrava  0.206%  Hradec Králové->Pardubice  8.819e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.102%  Cheb->Plzeň  0.019%  Plzeň->Cheb  0.865%  Plzeň->Praha  2.795%  Praha->Plzeň  4.101%  Poděbrady->Praha  1.703%  Praha->Poděbrady  11.093%  AMS-IX->Praha  13.699%  Praha->AMS-IX  0.811%  Brno->Praha  3.685%  Praha->Brno  6.249%  České Budějovice->Praha  0.600%  Praha->České Budějovice  2.024%  GÉANT2->Praha  10.806%  Praha->GÉANT2  6.322%  Hradec Králové->Praha  3.704%  Praha->Hradec Králové  5.454%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  1.925%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.915%  Most->Ústí nad
Labem  6.086e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.016%  Praha->Ústí nad
Labem  5.154%  Ústí nad
Labem->Praha  1.750%  Brno->Zlín  1.864%  Zlín->Brno  0.508%  NIX.cz->Praha  2.006%  Praha->NIX.cz  0.694%  Praha->Public Internet  3.380%  Public Internet->Praha  3.087% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/07/04 00:00:00 - 2022/07/10 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/07/04 00:00:00 - 2022/07/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.45460887255721 % 2.455 %   10 bps 10.000 Gbps   245.460887255721 bps 245.461 Mbps 
Brno → ACONET  7.39959084917095 % 7.400 %   10 bps 10.000 Gbps   739.959084917095 bps 739.959 Mbps 
Lednice → Brno  14.9902416511158 % 14.990 %   1000 bps 1000.000 Mbps   149.902416511158 bps 149.902 Mbps 
Brno → Lednice  5.91225623361244 % 5.912 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.1225623361244 bps 59.123 Mbps 
SANET → Brno  1.16975314825467 % 1.170 %   40 bps 40.000 Gbps   467.901259301869 bps 467.901 Mbps 
Brno → SANET  2.67450125288222 % 2.675 %   40 bps 40.000 Gbps   1.06980050115289 bps 1.070 Gbps 
Brno → Vyškov  2.8350093061845 % 2.835 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.350093061845 bps 28.350 Mbps 
Vyškov → Brno  0.464357488099501 % 0.464 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.64357488099502 bps 4.644 Mbps 
Jihlava → Brno  0.824170247092845 % 0.824 %   100 bps 100.000 Gbps   824.170247092845 bps 824.170 Mbps 
Brno → Jihlava  0.894471191020816 % 0.894 %   100 bps 100.000 Gbps   894.471191020815 bps 894.471 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.10072723269826 % 0.101 %   10 bps 10.000 Gbps   10.072723269826 bps 10.073 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0426732398590544 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.26732398590544 bps 4.267 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0970679845955041 % 0.097 %   1000 bps 1000.000 Mbps   970.679845955041 bps 970.680 Kbps 
Jihlava → Telč  0.793445686988887 % 0.793 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.93445686988886 bps 7.934 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.647807586021245 % 0.648 %   20 bps 20.000 Gbps   129.561517204249 bps 129.562 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.298917077043738 % 0.299 %   20 bps 20.000 Gbps   59.7834154087477 bps 59.783 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.59870307271142 % 2.599 %   20 bps 20.000 Gbps   519.740614542285 bps 519.741 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.755274503514454 % 0.755 %   20 bps 20.000 Gbps   151.054900702891 bps 151.055 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.242772361511023 % 0.243 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.2772361511023 bps 24.277 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.266843652104613 % 0.267 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.6843652104613 bps 26.684 Kbps 
Děčín → Most  0.259418151826385 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59418151826385 bps 2.594 Kbps 
Most → Děčín  0.40572579545661 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.0572579545661 bps 4.057 Kbps 
Plzeň → Most  0.104134518987721 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04134518987721 bps 1.041 Kbps 
Most → Plzeň  0.20698986399722 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0698986399722 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.340514585055053 % 0.341 %   100 bps 100.000 Gbps   340.514585055053 bps 340.515 Mbps 
Olomouc → Brno  0.119128684076555 % 0.119 %   100 bps 100.000 Gbps   119.128684076555 bps 119.129 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.191189060595255 % 0.191 %   100 bps 100.000 Gbps   191.182061542787 bps 191.182 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0675124559582894 % 0.068 %   100 bps 100.000 Gbps   67.5071077329274 bps 67.507 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0302916806466886 % 0.030 %   20 bps 20.000 Gbps   6.05833612933773 bps 6.058 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.08860254536718 % 2.089 %   20 bps 20.000 Gbps   401.61207109105 bps 401.612 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.476819509218942 % 0.477 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   47.6819509218943 bps 47.682 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.529645857274015 % 0.530 %   10 bps 10.000 Gbps   52.9645857274015 bps 52.965 Mbps 
Ostrava → Brno  1.3742792202772 % 1.374 %   100 bps 100.000 Gbps   1.37427922027719 bps 1.374 Gbps 
Brno → Ostrava  6.18144725901278 % 6.181 %   100 bps 100.000 Gbps   6.18144725901278 bps 6.181 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.931076545025437 % 0.931 %   10 bps 10.000 Gbps   93.1076545025437 bps 93.108 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.07130484206447 % 2.071 %   10 bps 10.000 Gbps   207.130484206446 bps 207.130 Mbps 
Opava → Ostrava  2.07130484206447 % 2.071 %   10 bps 10.000 Gbps   207.130484206446 bps 207.130 Mbps 
Ostrava → Opava  0.931076545025438 % 0.931 %   10 bps 10.000 Gbps   93.1076545025437 bps 93.108 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.205626154517019 % 0.206 %   10 bps 10.000 Gbps   20.5626154517019 bps 20.563 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.478352778674348 % 0.478 %   10 bps 10.000 Gbps   47.8352778674348 bps 47.835 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.101829815709086 % 0.102 %   10 bps 10.000 Gbps   10.1829815709086 bps 10.183 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  8.8185047334628 % 8.819 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   881.850473346279 bps 881.850 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0186100889320356 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.86100889320356 bps 1.861 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.864530534917952 % 0.865 %   10 bps 10.000 Gbps   86.4530534917952 bps 86.453 Mbps 
Plzeň → Praha  2.79521921844358 % 2.795 %   100 bps 100.000 Gbps   2.79521921844357 bps 2.795 Gbps 
Praha → Plzeň  4.10105476526771 % 4.101 %   100 bps 100.000 Gbps   4.10105476526771 bps 4.101 Gbps 
Praha → Poděbrady  11.093390227724 % 11.093 %   1000 bps 1000.000 Mbps   110.93390227724 bps 110.934 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.70285941172055 % 1.703 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.0285941172056 bps 17.029 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.810619400179631 % 0.811 %   10 bps 10.000 Gbps   81.0619400179632 bps 81.062 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.6992158146351 % 13.699 %   10 bps 10.000 Gbps   1.36992158146351 bps 1.370 Gbps 
Brno → Praha  3.68499760965543 % 3.685 %   100 bps 100.000 Gbps   3.68499760965543 bps 3.685 Gbps 
Praha → Brno  6.24858891363441 % 6.249 %   100 bps 100.000 Gbps   6.24858891363442 bps 6.249 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.32224720232356 % 6.322 %   100 bps 100.000 Gbps   6.32224720232356 bps 6.322 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.805936458183 % 10.806 %   100 bps 100.000 Gbps   10.805936458183 bps 10.806 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.4544538222546 % 5.454 %   100 bps 100.000 Gbps   5.4544538222546 bps 5.454 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.70419687289218 % 3.704 %   100 bps 100.000 Gbps   3.70419687289217 bps 3.704 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.00615690879789 % 2.006 %   400 bps 400.000 Gbps   8.02462763519156 bps 8.025 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.69400186088052 % 0.694 %   400 bps 400.000 Gbps   2.77600744352208 bps 2.776 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  3.0870762787432 % 3.087 %   20 bps 20.000 Gbps   617.415255748641 bps 617.415 Mbps 
Praha → Public Internet  3.37954623801121 % 3.380 %   20 bps 20.000 Gbps   675.909247602243 bps 675.909 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.0243568738524 % 2.024 %   20 bps 20.000 Gbps   404.871374770479 bps 404.871 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.599958863933945 % 0.600 %   20 bps 20.000 Gbps   119.991772786789 bps 119.992 Mbps 
Brno → Zlín  1.86371501812127 % 1.864 %   10 bps 10.000 Gbps   186.371501812127 bps 186.372 Mbps 
Zlín → Brno  0.508471736474558 % 0.508 %   10 bps 10.000 Gbps   50.8471736474558 bps 50.847 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.91475373514082 % 2.915 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.1475373514082 bps 29.148 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.92480604129901 % 1.925 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.2480604129901 bps 19.248 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.08556507459608 % 6.086 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.8556507459608 bps 60.856 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0155120760763061 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   155.120760763061 bps 155.121 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.15426956558621 % 5.154 %   10 bps 10.000 Gbps   515.426956558621 bps 515.427 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.75047628644646 % 1.750 %   10 bps 10.000 Gbps   175.047628644646 bps 175.048 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.10746050463541 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.746050463541 bps 10.746 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.04753207239125 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.753207239125 bps 4.753 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104180699892583 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4180699892583 bps 10.418 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104260180655426 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4260180655426 bps 10.426 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0330469299682259 % 0.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   330.469299682259 bps 330.469 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.146788933458859 % 0.147 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.4678893345886 bps 1.468 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   73.1628259783791 bps 73.163 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 11 00:09:46 2022