CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/7/11

Average load for period: 2022/07/11 00:00:00 - 2022/07/17 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/07/11 00:00:00 - 2022/07/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/7/11
ACONET->Brno  2.455%  Brno->ACONET  6.551%  Brno->Lednice  5.117%  Lednice->Brno  14.588%  Brno->SANET  2.844%  SANET->Brno  1.001%  Brno->Vyškov  6.404%  Vyškov->Brno  1.044%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.420%  Tábor->České Budějovice  0.128%  Brno->Jihlava  1.999%  Jihlava->Brno  0.897%  České Budějovice->Jihlava  0.423%  Jihlava->České Budějovice  0.157%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.115%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.049%  Jihlava->Telč  0.967%  Telč->Jihlava  0.221%  Hradec Králové->Liberec  2.689%  Liberec->Hradec Králové  0.780%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.295e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.293e-3 %  Děčín->Most  0.258e-3 %  Most->Děčín  0.404e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.101e-3 %  Brno->Olomouc  0.516%  Olomouc->Brno  0.219%  Hradec Králové->Olomouc  0.291%  Olomouc->Hradec Králové  0.080%  Olomouc->Ostrava  2.689%  Ostrava->Olomouc  0.130%  Olomouc->Zlín  0.685%  Zlín->Olomouc  0.525e-3 %  Brno->Ostrava  4.737%  Ostrava->Brno  1.530%  Karviná->Ostrava  2.562%  Ostrava->Karviná  0.933%  Opava->Ostrava  2.562%  Ostrava->Opava  0.933%  Ostrava->Pionier  0.714%  Pionier->Ostrava  0.322%  Hradec Králové->Pardubice  6.377e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.108%  Cheb->Plzeň  0.037%  Plzeň->Cheb  0.858%  Plzeň->Praha  2.450%  Praha->Plzeň  2.885%  Poděbrady->Praha  1.505%  Praha->Poděbrady  11.427%  AMS-IX->Praha  14.243%  Praha->AMS-IX  0.997%  Brno->Praha  3.176%  Praha->Brno  6.381%  České Budějovice->Praha  0.735%  Praha->České Budějovice  2.638%  GÉANT2->Praha  12.635%  Praha->GÉANT2  7.104%  Hradec Králové->Praha  2.578%  Praha->Hradec Králové  5.116%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.573%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.587%  Most->Ústí nad
Labem  4.060e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  5.559%  Ústí nad
Labem->Praha  1.695%  Brno->Zlín  2.401%  Zlín->Brno  4.102%  NIX.cz->Praha  2.349%  Praha->NIX.cz  0.834%  Praha->Public Internet  3.807%  Public Internet->Praha  4.071% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/07/11 00:00:00 - 2022/07/17 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/07/11 00:00:00 - 2022/07/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.45493546451826 % 2.455 %   10 bps 10.000 Gbps   245.493546451825 bps 245.494 Mbps 
Brno → ACONET  6.5508940231762 % 6.551 %   10 bps 10.000 Gbps   655.08940231762 bps 655.089 Mbps 
Lednice → Brno  14.5877151361329 % 14.588 %   1000 bps 1000.000 Mbps   145.877151361328 bps 145.877 Mbps 
Brno → Lednice  5.1166644526177 % 5.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.166644526177 bps 51.167 Mbps 
SANET → Brno  1.00103542833161 % 1.001 %   40 bps 40.000 Gbps   400.414171332645 bps 400.414 Mbps 
Brno → SANET  2.84402951197616 % 2.844 %   40 bps 40.000 Gbps   1.13761180479046 bps 1.138 Gbps 
Brno → Vyškov  6.40427466600237 % 6.404 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.0427466600237 bps 64.043 Mbps 
Vyškov → Brno  1.04387060176718 % 1.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4387060176718 bps 10.439 Mbps 
Jihlava → Brno  0.896772957314601 % 0.897 %   100 bps 100.000 Gbps   896.7729573146 bps 896.773 Mbps 
Brno → Jihlava  1.99866988439683 % 1.999 %   100 bps 100.000 Gbps   1.99866988439683 bps 1.999 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.11478065798082 % 0.115 %   10 bps 10.000 Gbps   11.478065798082 bps 11.478 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0493633407760701 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.93633407760701 bps 4.936 Mbps 
Jihlava → Telč  0.966543667239887 % 0.967 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.66543667239886 bps 9.665 Mbps 
Telč → Jihlava  0.220805501328591 % 0.221 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.20805501328591 bps 2.208 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.423251284176966 % 0.423 %   20 bps 20.000 Gbps   84.6502568353931 bps 84.650 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.1567738127228 % 0.157 %   20 bps 20.000 Gbps   31.35476254456 bps 31.355 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.780417485965745 % 0.780 %   20 bps 20.000 Gbps   156.083497193149 bps 156.083 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.68858114570272 % 2.689 %   20 bps 20.000 Gbps   537.716229140545 bps 537.716 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.29529520252811 % 1.295 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   129.529520252811 bps 129.530 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.292841709435655 % 0.293 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.2841709435656 bps 29.284 Kbps 
Most → Děčín  0.404218474477005 % 0.404 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04218474477005 bps 4.042 Kbps 
Děčín → Most  0.258293557260597 % 0.258 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.58293557260597 bps 2.583 Kbps 
Most → Plzeň  0.207018689006219 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07018689006219 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.100658551269636 % 0.101 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00658551269636 bps 1.007 Kbps 
Olomouc → Brno  0.218837888531608 % 0.219 %   100 bps 100.000 Gbps   218.837888531608 bps 218.838 Mbps 
Brno → Olomouc  0.515754050014067 % 0.516 %   100 bps 100.000 Gbps   515.754050014067 bps 515.754 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.290832608507394 % 0.291 %   100 bps 100.000 Gbps   290.825669441237 bps 290.826 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0802509041135257 % 0.080 %   100 bps 100.000 Gbps   80.245576836051 bps 80.246 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.68865871718373 % 2.689 %   20 bps 20.000 Gbps   502.728180562453 bps 502.728 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.130373124251557 % 0.130 %   20 bps 20.000 Gbps   26.0746248503114 bps 26.075 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.52503533757664 % 0.525 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   52.503533757664 bps 52.504 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.685101531930886 % 0.685 %   10 bps 10.000 Gbps   68.5101531930886 bps 68.510 Mbps 
Ostrava → Brno  1.53002272084908 % 1.530 %   100 bps 100.000 Gbps   1.53002272084908 bps 1.530 Gbps 
Brno → Ostrava  4.73689290343675 % 4.737 %   100 bps 100.000 Gbps   4.73689290343675 bps 4.737 Gbps 
Karviná → Ostrava  2.56161566563633 % 2.562 %   10 bps 10.000 Gbps   256.161566563633 bps 256.162 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.933445037556822 % 0.933 %   10 bps 10.000 Gbps   93.3445037556822 bps 93.345 Mbps 
Ostrava → Opava  0.933445037556822 % 0.933 %   10 bps 10.000 Gbps   93.3445037556823 bps 93.345 Mbps 
Opava → Ostrava  2.56161566563633 % 2.562 %   10 bps 10.000 Gbps   256.161566563633 bps 256.162 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.322496837413961 % 0.322 %   10 bps 10.000 Gbps   32.2496837413961 bps 32.250 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.714206728289872 % 0.714 %   10 bps 10.000 Gbps   71.4206728289872 bps 71.421 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.107675445034171 % 0.108 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7675445034171 bps 10.768 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.37654178627731 % 6.377 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   637.654178627731 bps 637.654 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.858406228916538 % 0.858 %   10 bps 10.000 Gbps   85.8406228916538 bps 85.841 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0372007472970359 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.72007472970359 bps 3.720 Mbps 
Praha → Plzeň  2.88525201884278 % 2.885 %   100 bps 100.000 Gbps   2.88525201884278 bps 2.885 Gbps 
Plzeň → Praha  2.45038807128816 % 2.450 %   100 bps 100.000 Gbps   2.45038807128815 bps 2.450 Gbps 
Praha → Poděbrady  11.4273637489099 % 11.427 %   1000 bps 1000.000 Mbps   114.273637489099 bps 114.274 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.50459632428027 % 1.505 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.0459632428027 bps 15.046 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.997091045459298 % 0.997 %   10 bps 10.000 Gbps   99.7091045459299 bps 99.709 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.2428027035822 % 14.243 %   10 bps 10.000 Gbps   1.42428027035822 bps 1.424 Gbps 
Praha → Brno  6.38072538699081 % 6.381 %   100 bps 100.000 Gbps   6.38072538699081 bps 6.381 Gbps 
Brno → Praha  3.17609975660762 % 3.176 %   100 bps 100.000 Gbps   3.17609975660762 bps 3.176 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.10416871318918 % 7.104 %   100 bps 100.000 Gbps   7.10416871318916 bps 7.104 Gbps 
GÉANT2 → Praha  12.6349425337032 % 12.635 %   100 bps 100.000 Gbps   12.6349425337032 bps 12.635 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.5778053914796 % 2.578 %   100 bps 100.000 Gbps   2.5778053914796 bps 2.578 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.11581645088064 % 5.116 %   100 bps 100.000 Gbps   5.11581645088064 bps 5.116 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.833961938092265 % 0.834 %   400 bps 400.000 Gbps   3.33584775236906 bps 3.336 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.34887275698685 % 2.349 %   400 bps 400.000 Gbps   9.39549102794739 bps 9.395 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  4.07071475805657 % 4.071 %   20 bps 20.000 Gbps   814.142951611314 bps 814.143 Mbps 
Praha → Public Internet  3.80727842375744 % 3.807 %   20 bps 20.000 Gbps   761.455684751487 bps 761.456 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.63825679082758 % 2.638 %   20 bps 20.000 Gbps   527.651358165516 bps 527.651 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.734926314365552 % 0.735 %   20 bps 20.000 Gbps   146.985262873111 bps 146.985 Mbps 
Brno → Zlín  2.40055640075995 % 2.401 %   10 bps 10.000 Gbps   240.055640075995 bps 240.056 Mbps 
Zlín → Brno  4.10204068833726 % 4.102 %   10 bps 10.000 Gbps   410.204068833726 bps 410.204 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.573267583877908 % 0.573 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.73267583877908 bps 5.733 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.58717100954387 % 1.587 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.8717100954387 bps 15.872 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0168497099505628 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   168.497099505628 bps 168.497 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.06030645162672 % 4.060 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.6030645162672 bps 40.603 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.55901971196606 % 5.559 %   10 bps 10.000 Gbps   555.901971196605 bps 555.902 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.69537233715114 % 1.695 %   10 bps 10.000 Gbps   169.537233715113 bps 169.537 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474270203829269 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74270203829269 bps 4.743 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107743534333236 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7743534333236 bps 10.774 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104251087106929 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4251087106929 bps 10.425 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104146474324272 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4146474324272 bps 10.415 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.419556947863436 % 0.420 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.19556947863436 bps 4.196 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.128475458219789 % 0.128 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28475458219789 bps 1.285 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   75.6805412499169 bps 75.681 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 18 00:09:45 2022