CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/7/18

Average load for period: 2022/07/18 00:00:00 - 2022/07/24 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/07/18 00:00:00 - 2022/07/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/7/18
ACONET->Brno  1.878%  Brno->ACONET  6.330%  Brno->Lednice  5.300%  Lednice->Brno  15.084%  Brno->SANET  2.493%  SANET->Brno  0.967%  Brno->Vyškov  6.943%  Vyškov->Brno  1.154%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.292%  Tábor->České Budějovice  0.111%  Brno->Jihlava  0.956%  Jihlava->Brno  1.266%  České Budějovice->Jihlava  0.405%  Jihlava->České Budějovice  0.049%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.382%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.052%  Jihlava->Telč  0.502%  Telč->Jihlava  0.090%  Hradec Králové->Liberec  2.870%  Liberec->Hradec Králové  0.697%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.904e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.347e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.451%  Olomouc->Brno  0.170%  Hradec Králové->Olomouc  0.236%  Olomouc->Hradec Králové  0.113%  Olomouc->Ostrava  2.792%  Ostrava->Olomouc  0.063%  Olomouc->Zlín  0.658%  Zlín->Olomouc  0.460e-3 %  Brno->Ostrava  4.273%  Ostrava->Brno  2.147%  Karviná->Ostrava  2.812%  Ostrava->Karviná  0.890%  Opava->Ostrava  2.812%  Ostrava->Opava  0.890%  Ostrava->Pionier  0.692%  Pionier->Ostrava  0.367%  Hradec Králové->Pardubice  6.412e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.097%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  1.105%  Plzeň->Praha  2.106%  Praha->Plzeň  3.389%  Poděbrady->Praha  1.891%  Praha->Poděbrady  13.763%  AMS-IX->Praha  14.288%  Praha->AMS-IX  0.902%  Brno->Praha  4.034%  Praha->Brno  5.616%  České Budějovice->Praha  0.497%  Praha->České Budějovice  2.407%  GÉANT2->Praha  8.532%  Praha->GÉANT2  6.017%  Hradec Králové->Praha  3.524%  Praha->Hradec Králové  4.333%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  1.870%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.265%  Most->Ústí nad
Labem  4.108e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.021%  Praha->Ústí nad
Labem  5.410%  Ústí nad
Labem->Praha  1.488%  Brno->Zlín  2.316%  Zlín->Brno  0.705%  NIX.cz->Praha  2.287%  Praha->NIX.cz  0.838%  Praha->Public Internet  3.751%  Public Internet->Praha  2.782% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/07/18 00:00:00 - 2022/07/24 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/07/18 00:00:00 - 2022/07/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.33009876878409 % 6.330 %   10 bps 10.000 Gbps   633.009876878408 bps 633.010 Mbps 
ACONET → Brno  1.87844707206599 % 1.878 %   10 bps 10.000 Gbps   187.844707206599 bps 187.845 Mbps 
Lednice → Brno  15.0837304452364 % 15.084 %   1000 bps 1000.000 Mbps   150.837304452364 bps 150.837 Mbps 
Brno → Lednice  5.30018301740626 % 5.300 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.0018301740625 bps 53.002 Mbps 
Brno → SANET  2.49254059917022 % 2.493 %   40 bps 40.000 Gbps   997.016239668089 bps 997.016 Mbps 
SANET → Brno  0.966986240567289 % 0.967 %   40 bps 40.000 Gbps   386.794496226915 bps 386.794 Mbps 
Brno → Vyškov  6.94339575584428 % 6.943 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.4339575584428 bps 69.434 Mbps 
Vyškov → Brno  1.15389815089193 % 1.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5389815089193 bps 11.539 Mbps 
Jihlava → Brno  1.26607804590464 % 1.266 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26607804590464 bps 1.266 Gbps 
Brno → Jihlava  0.956491540477815 % 0.956 %   100 bps 100.000 Gbps   956.491540477815 bps 956.492 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0519687536703241 % 0.052 %   10 bps 10.000 Gbps   5.1968753670324 bps 5.197 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.382079757656045 % 0.382 %   10 bps 10.000 Gbps   38.2079757656044 bps 38.208 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0904854623646148 % 0.090 %   1000 bps 1000.000 Mbps   904.854623646149 bps 904.855 Kbps 
Jihlava → Telč  0.502286494258805 % 0.502 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.02286494258805 bps 5.023 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.405272238604801 % 0.405 %   20 bps 20.000 Gbps   81.0544477209602 bps 81.054 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0489591541490811 % 0.049 %   20 bps 20.000 Gbps   9.79183082981622 bps 9.792 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.8703297443987 % 2.870 %   20 bps 20.000 Gbps   574.065948879739 bps 574.066 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.696658675947309 % 0.697 %   20 bps 20.000 Gbps   139.331735189462 bps 139.332 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.346980468847958 % 0.347 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   34.6980468847958 bps 34.698 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.90430687454316 % 1.904 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   190.430687454316 bps 190.431 Kbps 
Most → Děčín  0.405385575817962 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05385575817962 bps 4.054 Kbps 
Děčín → Most  0.260440959879783 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60440959879783 bps 2.604 Kbps 
Plzeň → Most  0.104740486276765 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04740486276765 bps 1.047 Kbps 
Most → Plzeň  0.207069874420421 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07069874420422 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.170217521105174 % 0.170 %   100 bps 100.000 Gbps   170.217521105174 bps 170.218 Mbps 
Brno → Olomouc  0.450726535290692 % 0.451 %   100 bps 100.000 Gbps   450.726535290692 bps 450.727 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.236063954719235 % 0.236 %   100 bps 100.000 Gbps   236.056995029936 bps 236.057 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.112648394502202 % 0.113 %   100 bps 100.000 Gbps   112.643083343116 bps 112.643 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0631970382892402 % 0.063 %   20 bps 20.000 Gbps   12.5785570939927 bps 12.579 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.79186958769498 % 2.792 %   20 bps 20.000 Gbps   530.551106200245 bps 530.551 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.658216668516208 % 0.658 %   10 bps 10.000 Gbps   65.8216668516208 bps 65.822 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.460219082108747 % 0.460 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   46.0219082108747 bps 46.022 Kbps 
Ostrava → Brno  2.14738993240906 % 2.147 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14738993240906 bps 2.147 Gbps 
Brno → Ostrava  4.27319062829453 % 4.273 %   100 bps 100.000 Gbps   4.27319062829453 bps 4.273 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.890268033817537 % 0.890 %   10 bps 10.000 Gbps   89.0268033817537 bps 89.027 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.81185315426547 % 2.812 %   10 bps 10.000 Gbps   281.185315426547 bps 281.185 Mbps 
Opava → Ostrava  2.81185315426547 % 2.812 %   10 bps 10.000 Gbps   281.185315426547 bps 281.185 Mbps 
Ostrava → Opava  0.890268033817537 % 0.890 %   10 bps 10.000 Gbps   89.0268033817537 bps 89.027 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.69187576511894 % 0.692 %   10 bps 10.000 Gbps   69.187576511894 bps 69.188 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.367404284266206 % 0.367 %   10 bps 10.000 Gbps   36.7404284266206 bps 36.740 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.41158985754576 % 6.412 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   641.158985754577 bps 641.159 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0970429122143959 % 0.097 %   10 bps 10.000 Gbps   9.70429122143959 bps 9.704 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0344565506426274 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.44565506426275 bps 3.446 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.10538426581019 % 1.105 %   10 bps 10.000 Gbps   110.538426581019 bps 110.538 Mbps 
Plzeň → Praha  2.10605617660323 % 2.106 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10605617660323 bps 2.106 Gbps 
Praha → Plzeň  3.38943392766928 % 3.389 %   100 bps 100.000 Gbps   3.38943392766928 bps 3.389 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.89129580147922 % 1.891 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.9129580147922 bps 18.913 Mbps 
Praha → Poděbrady  13.7626939175862 % 13.763 %   1000 bps 1000.000 Mbps   137.626939175862 bps 137.627 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.902341999739267 % 0.902 %   10 bps 10.000 Gbps   90.2341999739266 bps 90.234 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.2881045856474 % 14.288 %   10 bps 10.000 Gbps   1.42881045856474 bps 1.429 Gbps 
Brno → Praha  4.03414982707879 % 4.034 %   100 bps 100.000 Gbps   4.03414982707879 bps 4.034 Gbps 
Praha → Brno  5.61599124593178 % 5.616 %   100 bps 100.000 Gbps   5.61599124593178 bps 5.616 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.0173472427879 % 6.017 %   100 bps 100.000 Gbps   6.0173472427879 bps 6.017 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.53224699341562 % 8.532 %   100 bps 100.000 Gbps   8.5322469934156 bps 8.532 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.33339205970671 % 4.333 %   100 bps 100.000 Gbps   4.33339205970672 bps 4.333 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.52445820028812 % 3.524 %   100 bps 100.000 Gbps   3.52445820028812 bps 3.524 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.28742350929223 % 2.287 %   400 bps 400.000 Gbps   9.14969403716891 bps 9.150 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.838058154232533 % 0.838 %   400 bps 400.000 Gbps   3.35223261693013 bps 3.352 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  2.78214730411679 % 2.782 %   20 bps 20.000 Gbps   556.429460823359 bps 556.429 Mbps 
Praha → Public Internet  3.7507212294433 % 3.751 %   20 bps 20.000 Gbps   750.14424588866 bps 750.144 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.497405302196532 % 0.497 %   20 bps 20.000 Gbps   99.4810604393064 bps 99.481 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.40693709862837 % 2.407 %   20 bps 20.000 Gbps   481.387419725672 bps 481.387 Mbps 
Brno → Zlín  2.31555529113034 % 2.316 %   10 bps 10.000 Gbps   231.555529113034 bps 231.556 Mbps 
Zlín → Brno  0.704863290757028 % 0.705 %   10 bps 10.000 Gbps   70.4863290757028 bps 70.486 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.26503105580708 % 1.265 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6503105580708 bps 12.650 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.86989365443215 % 1.870 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.6989365443215 bps 18.699 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0205276062619181 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   205.276062619181 bps 205.276 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.10778717964109 % 4.108 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.077871796411 bps 41.078 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.4097873253841 % 5.410 %   10 bps 10.000 Gbps   540.978732538411 bps 540.979 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.48844046191476 % 1.488 %   10 bps 10.000 Gbps   148.844046191476 bps 148.844 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0475144084870253 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.75144084870253 bps 4.751 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107711014066104 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7711014066104 bps 10.771 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104158749598725 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4158749598725 bps 10.416 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104255124177293 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4255124177293 bps 10.426 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.29228006388749 % 0.292 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.9228006388749 bps 2.923 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.111322001358856 % 0.111 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.11322001358856 bps 1.113 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   69.1813239331369 bps 69.181 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jul 25 00:09:52 2022