CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/8/1

Average load for period: 2022/08/01 00:00:00 - 2022/08/07 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/08/01 00:00:00 - 2022/08/07 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/8/1
ACONET->Brno  2.036%  Brno->ACONET  6.343%  Brno->Lednice  4.141%  Lednice->Brno  15.456%  Brno->SANET  2.516%  SANET->Brno  0.978%  Brno->Vyškov  8.957%  Vyškov->Brno  1.488%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.306%  Tábor->České Budějovice  0.170%  Brno->Jihlava  1.060%  Jihlava->Brno  1.145%  České Budějovice->Jihlava  0.633%  Jihlava->České Budějovice  0.097%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.116%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.048%  Jihlava->Telč  0.616%  Telč->Jihlava  0.143%  Hradec Králové->Liberec  2.692%  Liberec->Hradec Králové  0.836%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.884e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.286e-3 %  Děčín->Most  2.686e-3 %  Most->Děčín  0.956e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.258%  Olomouc->Brno  0.095%  Hradec Králové->Olomouc  0.235%  Olomouc->Hradec Králové  0.049%  Olomouc->Ostrava  3.622%  Ostrava->Olomouc  0.058%  Olomouc->Zlín  0.603%  Zlín->Olomouc  0.546e-3 %  Brno->Ostrava  3.517%  Ostrava->Brno  1.613%  Karviná->Ostrava  1.683%  Ostrava->Karviná  1.020%  Opava->Ostrava  1.683%  Ostrava->Opava  1.020%  Ostrava->Pionier  0.735%  Pionier->Ostrava  0.656%  Hradec Králové->Pardubice  0.751e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.027%  Cheb->Plzeň  0.025%  Plzeň->Cheb  0.890%  Plzeň->Praha  2.097%  Praha->Plzeň  2.362%  Poděbrady->Praha  1.658%  Praha->Poděbrady  10.666%  AMS-IX->Praha  13.920%  Praha->AMS-IX  0.841%  Brno->Praha  2.759%  Praha->Brno  5.349%  České Budějovice->Praha  0.455%  Praha->České Budějovice  2.496%  GÉANT2->Praha  10.125%  Praha->GÉANT2  5.629%  Hradec Králové->Praha  1.454%  Praha->Hradec Králové  3.327%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  1.826%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.874%  Most->Ústí nad
Labem  3.924e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem  5.642%  Ústí nad
Labem->Praha  1.551%  Brno->Zlín  2.169%  Zlín->Brno  0.535%  NIX.cz->Praha  2.163%  Praha->NIX.cz  0.785%  Praha->Public Internet  2.604%  Public Internet->Praha  2.254% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/08/01 00:00:00 - 2022/08/07 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/08/01 00:00:00 - 2022/08/07 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.34338987007468 % 6.343 %   10 bps 10.000 Gbps   634.338987007467 bps 634.339 Mbps 
ACONET → Brno  2.03604330932787 % 2.036 %   10 bps 10.000 Gbps   203.604330932787 bps 203.604 Mbps 
Lednice → Brno  15.4555266126412 % 15.456 %   1000 bps 1000.000 Mbps   154.555266126412 bps 154.555 Mbps 
Brno → Lednice  4.14120398537311 % 4.141 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.4120398537311 bps 41.412 Mbps 
Brno → SANET  2.51602407291518 % 2.516 %   40 bps 40.000 Gbps   1.00640962916607 bps 1.006 Gbps 
SANET → Brno  0.977588778376316 % 0.978 %   40 bps 40.000 Gbps   391.035511350526 bps 391.036 Mbps 
Vyškov → Brno  1.48767813767626 % 1.488 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.8767813767626 bps 14.877 Mbps 
Brno → Vyškov  8.95679704267378 % 8.957 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.5679704267379 bps 89.568 Mbps 
Jihlava → Brno  1.14512825456847 % 1.145 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14512825456847 bps 1.145 Gbps 
Brno → Jihlava  1.05953169100999 % 1.060 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05953169100999 bps 1.060 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.116406317522964 % 0.116 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6406317522964 bps 11.641 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0481039685986988 % 0.048 %   10 bps 10.000 Gbps   4.81039685986988 bps 4.810 Mbps 
Telč → Jihlava  0.143264106907797 % 0.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.43264106907797 bps 1.433 Mbps 
Jihlava → Telč  0.615644726872063 % 0.616 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.15644726872063 bps 6.156 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.633166603776113 % 0.633 %   20 bps 20.000 Gbps   126.633320755223 bps 126.633 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0974538279466462 % 0.097 %   20 bps 20.000 Gbps   19.4907655893293 bps 19.491 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.69203890041872 % 2.692 %   20 bps 20.000 Gbps   538.407780083744 bps 538.408 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.835623435555208 % 0.836 %   20 bps 20.000 Gbps   167.124687111042 bps 167.125 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.883644288433855 % 0.884 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   88.3644288433855 bps 88.364 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.285662134978254 % 0.286 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.5662134978254 bps 28.566 Kbps 
Děčín → Most  2.68568474713817 % 2.686 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.8568474713817 bps 26.857 Kbps 
Most → Děčín  0.955786665910228 % 0.956 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.55786665910228 bps 9.558 Kbps 
Most → Plzeň  0.207027273076412 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07027273076412 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.102909751449924 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02909751449924 bps 1.029 Kbps 
Brno → Olomouc  0.258063782587865 % 0.258 %   100 bps 100.000 Gbps   258.063782587865 bps 258.064 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0953182613286133 % 0.095 %   100 bps 100.000 Gbps   95.3182613286133 bps 95.318 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0489035256743505 % 0.049 %   100 bps 100.000 Gbps   48.8919884043382 bps 48.892 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.234811991525318 % 0.235 %   100 bps 100.000 Gbps   234.796856494351 bps 234.797 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0580293502760222 % 0.058 %   20 bps 20.000 Gbps   11.6058700552044 bps 11.606 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.62238713069629 % 3.622 %   20 bps 20.000 Gbps   697.57437022225 bps 697.574 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.603267749390463 % 0.603 %   10 bps 10.000 Gbps   60.3267749390463 bps 60.327 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.545580173119652 % 0.546 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.5580173119651 bps 54.558 Kbps 
Ostrava → Brno  1.61293852105532 % 1.613 %   100 bps 100.000 Gbps   1.61293852105532 bps 1.613 Gbps 
Brno → Ostrava  3.51660696393164 % 3.517 %   100 bps 100.000 Gbps   3.51660696393164 bps 3.517 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.68342374951448 % 1.683 %   10 bps 10.000 Gbps   168.342374951447 bps 168.342 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.01961601527111 % 1.020 %   10 bps 10.000 Gbps   101.961601527111 bps 101.962 Mbps 
Opava → Ostrava  1.68342374951447 % 1.683 %   10 bps 10.000 Gbps   168.342374951447 bps 168.342 Mbps 
Ostrava → Opava  1.01961601527111 % 1.020 %   10 bps 10.000 Gbps   101.961601527111 bps 101.962 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.734639032566436 % 0.735 %   10 bps 10.000 Gbps   73.4639032566436 bps 73.464 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.656015910534447 % 0.656 %   10 bps 10.000 Gbps   65.6015910534447 bps 65.602 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.750910383933397 % 0.751 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   75.0910383933397 bps 75.091 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0273280822837306 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.73280822837306 bps 2.733 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0247108322751535 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.47108322751535 bps 2.471 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.889839254829918 % 0.890 %   10 bps 10.000 Gbps   88.9839254829919 bps 88.984 Mbps 
Plzeň → Praha  2.09663073598322 % 2.097 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09663073598322 bps 2.097 Gbps 
Praha → Plzeň  2.36205257329178 % 2.362 %   100 bps 100.000 Gbps   2.36205257329178 bps 2.362 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.65761979084557 % 1.658 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.5761979084557 bps 16.576 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.665995050749 % 10.666 %   1000 bps 1000.000 Mbps   106.65995050749 bps 106.660 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.840648849615464 % 0.841 %   10 bps 10.000 Gbps   84.0648849615466 bps 84.065 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.9201227675824 % 13.920 %   10 bps 10.000 Gbps   1.39201227675824 bps 1.392 Gbps 
Brno → Praha  2.75886594300405 % 2.759 %   100 bps 100.000 Gbps   2.75886594300404 bps 2.759 Gbps 
Praha → Brno  5.34920047576278 % 5.349 %   100 bps 100.000 Gbps   5.34920047576277 bps 5.349 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.124939806741 % 10.125 %   100 bps 100.000 Gbps   10.124939806741 bps 10.125 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.62880556129086 % 5.629 %   100 bps 100.000 Gbps   5.62880556129087 bps 5.629 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.4539191938024 % 1.454 %   100 bps 100.000 Gbps   1.4539191938024 bps 1.454 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.32721755691092 % 3.327 %   100 bps 100.000 Gbps   3.32721755691091 bps 3.327 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.16294845881687 % 2.163 %   400 bps 400.000 Gbps   8.64611412018755 bps 8.646 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.78539889642004 % 0.785 %   400 bps 400.000 Gbps   3.1400572082176 bps 3.140 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Public Internet  2.60434004962282 % 2.604 %   20 bps 20.000 Gbps   520.868009924564 bps 520.868 Mbps 
Public Internet → Praha  2.25418809989759 % 2.254 %   20 bps 20.000 Gbps   450.837619979517 bps 450.838 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.454678939763672 % 0.455 %   20 bps 20.000 Gbps   90.9357879527346 bps 90.936 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.49625861180758 % 2.496 %   20 bps 20.000 Gbps   499.251722361516 bps 499.252 Mbps 
Zlín → Brno  0.534982251337631 % 0.535 %   10 bps 10.000 Gbps   53.498225133763 bps 53.498 Mbps 
Brno → Zlín  2.16853333808763 % 2.169 %   10 bps 10.000 Gbps   216.853333808763 bps 216.853 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.82606032355689 % 1.826 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.2606032355689 bps 18.261 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.87435656133153 % 2.874 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.7435656133154 bps 28.744 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0173956018308305 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   173.956018308305 bps 173.956 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.9239207708667 % 3.924 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.2392077086671 bps 39.239 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.64232303252227 % 5.642 %   10 bps 10.000 Gbps   564.232303252227 bps 564.232 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.55051695254433 % 1.551 %   10 bps 10.000 Gbps   155.051695254433 bps 155.052 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.047454814000798 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74548140007979 bps 4.745 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108125630510716 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8125630510716 bps 10.813 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104183101093404 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4183101093404 bps 10.418 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104292831214433 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4292831214433 bps 10.429 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.169706143250416 % 0.170 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.69706143250416 bps 1.697 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.305681683813862 % 0.306 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.05681683813862 bps 3.057 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   62.0170807102941 bps 62.017 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 8 00:10:00 2022