CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/8/8

Average load for period: 2022/08/08 00:00:00 - 2022/08/14 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/08/08 00:00:00 - 2022/08/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/8/8
ACONET->Brno  1.862%  Brno->ACONET  6.386%  Brno->Lednice  3.326%  Lednice->Brno  15.176%  Brno->SANET  2.628%  SANET->Brno  0.979%  Brno->Vyškov  8.139%  Vyškov->Brno  1.512%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.073%  Tábor->České Budějovice  0.029%  Brno->Jihlava  1.111%  Jihlava->Brno  0.908%  České Budějovice->Jihlava  1.005%  Jihlava->České Budějovice  0.101%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.329%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.049%  Jihlava->Telč  0.624%  Telč->Jihlava  0.116%  Hradec Králové->Liberec  2.920%  Liberec->Hradec Králové  0.660%  Liberec->Ústí nad
Labem  3.154e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.391e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.314%  Olomouc->Brno  0.085%  Hradec Králové->Olomouc  0.262%  Olomouc->Hradec Králové  0.070%  Olomouc->Ostrava  2.794%  Ostrava->Olomouc  0.032%  Olomouc->Zlín  0.634%  Zlín->Olomouc  0.524e-3 %  Brno->Ostrava  4.060%  Ostrava->Brno  1.366%  Karviná->Ostrava  1.525%  Ostrava->Karviná  0.954%  Opava->Ostrava  1.525%  Ostrava->Opava  0.954%  Ostrava->Pionier  0.705%  Pionier->Ostrava  0.793%  Hradec Králové->Pardubice  0.611e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.028%  Cheb->Plzeň  0.021%  Plzeň->Cheb  1.013%  Plzeň->Praha  1.999%  Praha->Plzeň  2.476%  Poděbrady->Praha  1.598%  Praha->Poděbrady  10.338%  AMS-IX->Praha  14.100%  Praha->AMS-IX  0.845%  Brno->Praha  2.443%  Praha->Brno  5.712%  České Budějovice->Praha  0.497%  Praha->České Budějovice  2.244%  GÉANT2->Praha  9.707%  Praha->GÉANT2  6.491%  Hradec Králové->Praha  1.147%  Praha->Hradec Králové  3.059%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  1.335%  Ústí nad
Labem->Děčín  7.897%  Most->Ústí nad
Labem  3.766e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.029%  Praha->Ústí nad
Labem  6.511%  Ústí nad
Labem->Praha  1.671%  Brno->Zlín  2.371%  Zlín->Brno  0.623%  NIX.cz->Praha  2.268%  Praha->NIX.cz  0.821%  Praha->Public Internet  2.852%  Public Internet->Praha  2.114% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/08/08 00:00:00 - 2022/08/14 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/08/08 00:00:00 - 2022/08/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.86167900945591 % 1.862 %   10 bps 10.000 Gbps   186.16790094559 bps 186.168 Mbps 
Brno → ACONET  6.38577538717495 % 6.386 %   10 bps 10.000 Gbps   638.577538717495 bps 638.578 Mbps 
Lednice → Brno  15.1762380030921 % 15.176 %   1000 bps 1000.000 Mbps   151.762380030921 bps 151.762 Mbps 
Brno → Lednice  3.32583731646037 % 3.326 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.2583731646037 bps 33.258 Mbps 
Brno → SANET  2.62786550825292 % 2.628 %   40 bps 40.000 Gbps   1.05114620330117 bps 1.051 Gbps 
SANET → Brno  0.979437956168723 % 0.979 %   40 bps 40.000 Gbps   391.775182467489 bps 391.775 Mbps 
Brno → Vyškov  8.13947218312647 % 8.139 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.3947218312647 bps 81.395 Mbps 
Vyškov → Brno  1.51177363941361 % 1.512 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.1177363941361 bps 15.118 Mbps 
Jihlava → Brno  0.907598091817475 % 0.908 %   100 bps 100.000 Gbps   907.598091817475 bps 907.598 Mbps 
Brno → Jihlava  1.11132312445857 % 1.111 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11132312445857 bps 1.111 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.329476323798055 % 0.329 %   10 bps 10.000 Gbps   32.9476323798055 bps 32.948 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0492292418888402 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.92292418888402 bps 4.923 Mbps 
Telč → Jihlava  0.115778316356476 % 0.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.15778316356476 bps 1.158 Mbps 
Jihlava → Telč  0.624067968482763 % 0.624 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.24067968482762 bps 6.241 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.00536734635641 % 1.005 %   20 bps 20.000 Gbps   201.073469271283 bps 201.073 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.101456026075041 % 0.101 %   20 bps 20.000 Gbps   20.2912052150082 bps 20.291 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.659767921519355 % 0.660 %   20 bps 20.000 Gbps   131.953584303871 bps 131.954 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.92043509965065 % 2.920 %   20 bps 20.000 Gbps   584.08701993013 bps 584.087 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.390944721592119 % 0.391 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   39.0944721592119 bps 39.094 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  3.15352446666055 % 3.154 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   315.352446666055 bps 315.352 Kbps 
Most → Děčín  0.406058543626385 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.06058543626385 bps 4.061 Kbps 
Děčín → Most  0.26137689650017 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6137689650017 bps 2.614 Kbps 
Most → Plzeň  0.207024006628225 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07024006628225 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.105186429463543 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05186429463543 bps 1.052 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0850873272368201 % 0.085 %   100 bps 100.000 Gbps   85.0873272368201 bps 85.087 Mbps 
Brno → Olomouc  0.313710382365239 % 0.314 %   100 bps 100.000 Gbps   313.710382365239 bps 313.710 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0703534804146234 % 0.070 %   100 bps 100.000 Gbps   70.3419174945139 bps 70.342 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.262013095562936 % 0.262 %   100 bps 100.000 Gbps   261.99782443608 bps 261.998 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0317235943221485 % 0.032 %   20 bps 20.000 Gbps   6.3447188644297 bps 6.345 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.7941166865767 % 2.794 %   20 bps 20.000 Gbps   533.986198631681 bps 533.986 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.633537091805882 % 0.634 %   10 bps 10.000 Gbps   63.3537091805883 bps 63.354 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.523564938924067 % 0.524 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   52.3564938924068 bps 52.356 Kbps 
Brno → Ostrava  4.05956663653742 % 4.060 %   100 bps 100.000 Gbps   4.05956663653742 bps 4.060 Gbps 
Ostrava → Brno  1.36609060984182 % 1.366 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36609060984183 bps 1.366 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.953796681396732 % 0.954 %   10 bps 10.000 Gbps   95.3796681396732 bps 95.380 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.52461834501797 % 1.525 %   10 bps 10.000 Gbps   152.461834501797 bps 152.462 Mbps 
Ostrava → Opava  0.953796681396732 % 0.954 %   10 bps 10.000 Gbps   95.3796681396732 bps 95.380 Mbps 
Opava → Ostrava  1.52461834501797 % 1.525 %   10 bps 10.000 Gbps   152.461834501797 bps 152.462 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.705029243160176 % 0.705 %   10 bps 10.000 Gbps   70.5029243160177 bps 70.503 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.79331113648389 % 0.793 %   10 bps 10.000 Gbps   79.331113648389 bps 79.331 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.610717327298722 % 0.611 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   61.0717327298722 bps 61.072 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0280842978232182 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.80842978232182 bps 2.808 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.01344904023511 % 1.013 %   10 bps 10.000 Gbps   101.344904023511 bps 101.345 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0206763302368923 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.06763302368923 bps 2.068 Mbps 
Plzeň → Praha  1.99861898340266 % 1.999 %   100 bps 100.000 Gbps   1.99861898340266 bps 1.999 Gbps 
Praha → Plzeň  2.47607600768344 % 2.476 %   100 bps 100.000 Gbps   2.47607600768344 bps 2.476 Gbps 
Praha → Poděbrady  10.3377329593561 % 10.338 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.377329593561 bps 103.377 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.59841051901129 % 1.598 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.9841051901129 bps 15.984 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.844899389824211 % 0.845 %   10 bps 10.000 Gbps   84.489938982421 bps 84.490 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.099718496776 % 14.100 %   10 bps 10.000 Gbps   1.40997184967761 bps 1.410 Gbps 
Brno → Praha  2.44322023884865 % 2.443 %   100 bps 100.000 Gbps   2.44322023884865 bps 2.443 Gbps 
Praha → Brno  5.71162117110812 % 5.712 %   100 bps 100.000 Gbps   5.71162117110811 bps 5.712 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.70738760342229 % 9.707 %   100 bps 100.000 Gbps   9.7073876034223 bps 9.707 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.49050867471478 % 6.491 %   100 bps 100.000 Gbps   6.49050867471479 bps 6.491 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.05880316598735 % 3.059 %   100 bps 100.000 Gbps   3.05880316598735 bps 3.059 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.14691177485869 % 1.147 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1469117748587 bps 1.147 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.821096292183117 % 0.821 %   400 bps 400.000 Gbps   3.28438516873247 bps 3.284 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.26827541701566 % 2.268 %   400 bps 400.000 Gbps   9.07310166806262 bps 9.073 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  2.11446104419752 % 2.114 %   20 bps 20.000 Gbps   422.892208839503 bps 422.892 Mbps 
Praha → Public Internet  2.85237393113169 % 2.852 %   20 bps 20.000 Gbps   570.474786226337 bps 570.475 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.497209754024137 % 0.497 %   20 bps 20.000 Gbps   99.4419508048275 bps 99.442 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.24404180681469 % 2.244 %   20 bps 20.000 Gbps   448.808361362939 bps 448.808 Mbps 
Brno → Zlín  2.37109828916527 % 2.371 %   10 bps 10.000 Gbps   237.109828916526 bps 237.110 Mbps 
Zlín → Brno  0.622672546399241 % 0.623 %   10 bps 10.000 Gbps   62.2672546399241 bps 62.267 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.33506662290221 % 1.335 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.3506662290221 bps 13.351 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  7.89749123487181 % 7.897 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.974912348718 bps 78.975 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.028896453797021 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   288.96453797021 bps 288.965 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.76634500919092 % 3.766 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.6634500919093 bps 37.663 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.51122677213324 % 6.511 %   10 bps 10.000 Gbps   651.122677213323 bps 651.123 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.6705709157572 % 1.671 %   10 bps 10.000 Gbps   167.05709157572 bps 167.057 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0475316544789515 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.75316544789516 bps 4.753 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108049304642799 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8049304642799 bps 10.805 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104225775951567 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4225775951567 bps 10.423 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104258765661178 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4258765661178 bps 10.426 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.073103561900809 % 0.073 %   1000 bps 1000.000 Mbps   731.035619008091 bps 731.036 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0292291558081644 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   292.291558081644 bps 292.292 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   62.8208343376726 bps 62.821 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 15 00:11:47 2022