CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/8/15

Average load for period: 2022/08/15 00:00:00 - 2022/08/21 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/08/15 00:00:00 - 2022/08/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/8/15
ACONET->Brno  1.547%  Brno->ACONET  5.602%  Brno->Lednice  3.456%  Lednice->Brno  15.699%  Brno->SANET  2.835%  SANET->Brno  1.026%  Brno->Vyškov  10.277%  Vyškov->Brno  1.539%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.447%  Tábor->České Budějovice  0.198%  Brno->Jihlava  1.114%  Jihlava->Brno  1.116%  České Budějovice->Jihlava  1.474%  Jihlava->České Budějovice  0.101%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.195%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.043%  Jihlava->Telč  0.463%  Telč->Jihlava  0.222%  Hradec Králové->Liberec  2.730%  Liberec->Hradec Králové  0.707%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.273e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.233e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.404e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.323%  Olomouc->Brno  0.110%  Hradec Králové->Olomouc  0.243%  Olomouc->Hradec Králové  0.056%  Olomouc->Ostrava  2.784%  Ostrava->Olomouc  0.046%  Olomouc->Zlín  0.654%  Zlín->Olomouc  0.591e-3 %  Brno->Ostrava  3.535%  Ostrava->Brno  1.524%  Karviná->Ostrava  1.738%  Ostrava->Karviná  1.003%  Opava->Ostrava  1.738%  Ostrava->Opava  1.003%  Ostrava->Pionier  0.818%  Pionier->Ostrava  0.933%  Hradec Králové->Pardubice  0.758e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.029%  Cheb->Plzeň  0.023%  Plzeň->Cheb  1.029%  Plzeň->Praha  2.045%  Praha->Plzeň  2.294%  Poděbrady->Praha  1.770%  Praha->Poděbrady  9.624%  AMS-IX->Praha  14.784%  Praha->AMS-IX  0.751%  Brno->Praha  2.009%  Praha->Brno  4.783%  České Budějovice->Praha  0.557%  Praha->České Budějovice  2.080%  GÉANT2->Praha  9.104%  Praha->GÉANT2  5.269%  Hradec Králové->Praha  1.055%  Praha->Hradec Králové  2.918%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.162%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.000%  Most->Ústí nad
Labem  3.373e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  6.862e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.570%  Ústí nad
Labem->Praha  1.486%  Brno->Zlín  2.553%  Zlín->Brno  0.655%  NIX.cz->Praha  2.355%  Praha->NIX.cz  0.813%  Praha->Public Internet  4.347%  Public Internet->Praha  2.306% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/08/15 00:00:00 - 2022/08/21 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/08/15 00:00:00 - 2022/08/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.54748429070074 % 1.547 %   10 bps 10.000 Gbps   154.748429070074 bps 154.748 Mbps 
Brno → ACONET  5.60233080382455 % 5.602 %   10 bps 10.000 Gbps   560.233080382456 bps 560.233 Mbps 
Brno → Lednice  3.45601758695186 % 3.456 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.5601758695186 bps 34.560 Mbps 
Lednice → Brno  15.6993497896064 % 15.699 %   1000 bps 1000.000 Mbps   156.993497896064 bps 156.993 Mbps 
SANET → Brno  1.02633913712422 % 1.026 %   40 bps 40.000 Gbps   410.535654849687 bps 410.536 Mbps 
Brno → SANET  2.83454412682706 % 2.835 %   40 bps 40.000 Gbps   1.13381765073082 bps 1.134 Gbps 
Vyškov → Brno  1.53897652195868 % 1.539 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.3897652195868 bps 15.390 Mbps 
Brno → Vyškov  10.2769665145506 % 10.277 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.769665145506 bps 102.770 Mbps 
Jihlava → Brno  1.11566853833672 % 1.116 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11566853833672 bps 1.116 Gbps 
Brno → Jihlava  1.11367573904397 % 1.114 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11367573904397 bps 1.114 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.195040670636869 % 0.195 %   10 bps 10.000 Gbps   19.5040670636869 bps 19.504 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0427122999642521 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.27122999642522 bps 4.271 Mbps 
Jihlava → Telč  0.463408847245895 % 0.463 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.63408847245895 bps 4.634 Mbps 
Telč → Jihlava  0.222062083133825 % 0.222 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.22062083133825 bps 2.221 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.10065935520909 % 0.101 %   20 bps 20.000 Gbps   20.131871041818 bps 20.132 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  1.47387880562304 % 1.474 %   20 bps 20.000 Gbps   294.775761124608 bps 294.776 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.707357362458952 % 0.707 %   20 bps 20.000 Gbps   141.471472491791 bps 141.471 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.7296501801564 % 2.730 %   20 bps 20.000 Gbps   545.93003603128 bps 545.930 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.232552533695683 % 0.233 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.2552533695683 bps 23.255 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.272691496816585 % 0.273 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   27.2691496816585 bps 27.269 Kbps 
Most → Děčín  0.404288234930623 % 0.404 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04288234930623 bps 4.043 Kbps 
Děčín → Most  0.260322169296215 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60322169296215 bps 2.603 Kbps 
Plzeň → Most  0.102165683396554 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02165683396554 bps 1.022 Kbps 
Most → Plzeň  0.207050710082794 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07050710082794 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.110172592557923 % 0.110 %   100 bps 100.000 Gbps   110.172592557923 bps 110.173 Mbps 
Brno → Olomouc  0.323359190408434 % 0.323 %   100 bps 100.000 Gbps   323.359190408434 bps 323.359 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0560316554483078 % 0.056 %   100 bps 100.000 Gbps   56.0200462315493 bps 56.020 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.242563897586016 % 0.243 %   100 bps 100.000 Gbps   242.54857940603 bps 242.549 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.78399098904565 % 2.784 %   20 bps 20.000 Gbps   536.729436869245 bps 536.729 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0457938420439284 % 0.046 %   20 bps 20.000 Gbps   9.15876840878568 bps 9.159 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.654443720612489 % 0.654 %   10 bps 10.000 Gbps   65.4443720612489 bps 65.444 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.591028564349968 % 0.591 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   59.1028564349968 bps 59.103 Kbps 
Brno → Ostrava  3.53454035800586 % 3.535 %   100 bps 100.000 Gbps   3.53454035800586 bps 3.535 Gbps 
Ostrava → Brno  1.52430146749729 % 1.524 %   100 bps 100.000 Gbps   1.52430146749729 bps 1.524 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.73759961228107 % 1.738 %   10 bps 10.000 Gbps   173.759961228107 bps 173.760 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.00288872370833 % 1.003 %   10 bps 10.000 Gbps   100.288872370833 bps 100.289 Mbps 
Ostrava → Opava  1.00288872370833 % 1.003 %   10 bps 10.000 Gbps   100.288872370833 bps 100.289 Mbps 
Opava → Ostrava  1.73759961228107 % 1.738 %   10 bps 10.000 Gbps   173.759961228107 bps 173.760 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.817962557660102 % 0.818 %   10 bps 10.000 Gbps   81.7962557660102 bps 81.796 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.933413231398295 % 0.933 %   10 bps 10.000 Gbps   93.3413231398295 bps 93.341 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.757735663203389 % 0.758 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   75.7735663203389 bps 75.774 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0285347562708011 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.85347562708011 bps 2.853 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0227631606869278 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.27631606869278 bps 2.276 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.02910509978622 % 1.029 %   10 bps 10.000 Gbps   102.910509978622 bps 102.911 Mbps 
Plzeň → Praha  2.04469210491015 % 2.045 %   100 bps 100.000 Gbps   2.04469210491015 bps 2.045 Gbps 
Praha → Plzeň  2.29428142723791 % 2.294 %   100 bps 100.000 Gbps   2.29428142723791 bps 2.294 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.77038667122379 % 1.770 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.7038667122379 bps 17.704 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.62418648093197 % 9.624 %   1000 bps 1000.000 Mbps   96.2418648093197 bps 96.242 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.7838305930012 % 14.784 %   10 bps 10.000 Gbps   1.47838305930013 bps 1.478 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.750756419537277 % 0.751 %   10 bps 10.000 Gbps   75.0756419537276 bps 75.076 Mbps 
Praha → Brno  4.7825458884078 % 4.783 %   100 bps 100.000 Gbps   4.78254588840779 bps 4.783 Gbps 
Brno → Praha  2.00875166454641 % 2.009 %   100 bps 100.000 Gbps   2.00875166454641 bps 2.009 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.26894377314942 % 5.269 %   100 bps 100.000 Gbps   5.26894377314942 bps 5.269 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.10402137006041 % 9.104 %   100 bps 100.000 Gbps   9.10402137006041 bps 9.104 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.05547078543736 % 1.055 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05547078543736 bps 1.055 Gbps 
Praha → Hradec Králové  2.91778628017547 % 2.918 %   100 bps 100.000 Gbps   2.91778628017547 bps 2.918 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.3551104175876 % 2.355 %   400 bps 400.000 Gbps   9.42044167035042 bps 9.420 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.813439608761794 % 0.813 %   400 bps 400.000 Gbps   3.25375843504718 bps 3.254 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  2.30567216512385 % 2.306 %   20 bps 20.000 Gbps   461.134433024771 bps 461.134 Mbps 
Praha → Public Internet  4.34714707553309 % 4.347 %   20 bps 20.000 Gbps   869.429415106617 bps 869.429 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.08021505744873 % 2.080 %   20 bps 20.000 Gbps   416.043011489746 bps 416.043 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.556562045335153 % 0.557 %   20 bps 20.000 Gbps   111.312409067031 bps 111.312 Mbps 
Zlín → Brno  0.654734652248124 % 0.655 %   10 bps 10.000 Gbps   65.4734652248124 bps 65.473 Mbps 
Brno → Zlín  2.55253265048582 % 2.553 %   10 bps 10.000 Gbps   255.253265048582 bps 255.253 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.999569568921391 % 1.000 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.99569568921391 bps 9.996 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.161934095803972 % 0.162 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.61934095803972 bps 1.619 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.37345611261619 % 3.373 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.7345611261619 bps 33.735 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  6.86186351580591 % 6.862 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.6186351580591 bps 68.619 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.48561818964946 % 1.486 %   10 bps 10.000 Gbps   148.561818964946 bps 148.562 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.57030558322492 % 5.570 %   10 bps 10.000 Gbps   557.030558322492 bps 557.031 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474339834000648 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74339834000649 bps 4.743 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108025411288397 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8025411288397 bps 10.803 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104268696328007 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4268696328008 bps 10.427 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104145331028206 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4145331028206 bps 10.415 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.446873407639801 % 0.447 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.46873407639801 bps 4.469 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.197679307345519 % 0.198 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.97679307345519 bps 1.977 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   59.7856123545986 bps 59.786 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 22 00:11:12 2022