CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/8/22

Average load for period: 2022/08/22 00:00:00 - 2022/08/28 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/08/22 00:00:00 - 2022/08/28 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/8/22
ACONET->Brno  2.091%  Brno->ACONET  6.802%  Brno->Lednice  3.571%  Lednice->Brno  16.142%  Brno->SANET  2.999%  SANET->Brno  1.103%  Brno->Vyškov  8.936%  Vyškov->Brno  1.368%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.440%  Tábor->České Budějovice  0.199%  Brno->Jihlava  1.399%  Jihlava->Brno  1.207%  České Budějovice->Jihlava  0.594%  Jihlava->České Budějovice  0.089%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.130%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.052%  Jihlava->Telč  0.707%  Telč->Jihlava  0.157%  Hradec Králové->Liberec  3.117%  Liberec->Hradec Králové  0.802%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.063e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.353e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.317%  Olomouc->Brno  0.111%  Hradec Králové->Olomouc  0.263%  Olomouc->Hradec Králové  0.063%  Olomouc->Ostrava  2.802%  Ostrava->Olomouc  0.054%  Olomouc->Zlín  0.758%  Zlín->Olomouc  0.614e-3 %  Brno->Ostrava  3.641%  Ostrava->Brno  1.784%  Karviná->Ostrava  1.768%  Ostrava->Karviná  1.025%  Opava->Ostrava  1.768%  Ostrava->Opava  1.025%  Ostrava->Pionier  0.733%  Pionier->Ostrava  0.873%  Hradec Králové->Pardubice  1.141e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.033%  Cheb->Plzeň  0.023%  Plzeň->Cheb  1.114%  Plzeň->Praha  2.641%  Praha->Plzeň  2.830%  Poděbrady->Praha  1.506%  Praha->Poděbrady  10.123%  AMS-IX->Praha  14.715%  Praha->AMS-IX  1.126%  Brno->Praha  2.502%  Praha->Brno  5.247%  České Budějovice->Praha  0.555%  Praha->České Budějovice  2.155%  GÉANT2->Praha  11.742%  Praha->GÉANT2  5.860%  Hradec Králové->Praha  1.330%  Praha->Hradec Králové  3.300%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.753%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.731%  Most->Ústí nad
Labem  3.455e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  7.987e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.823%  Ústí nad
Labem->Praha  1.502%  Brno->Zlín  2.549%  Zlín->Brno  2.182%  NIX.cz->Praha  2.332%  Praha->NIX.cz  0.899%  Praha->Public Internet  5.006%  Public Internet->Praha  1.901% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/08/22 00:00:00 - 2022/08/28 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/08/22 00:00:00 - 2022/08/28 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.09057225890045 % 2.091 %   10 bps 10.000 Gbps   209.057225890045 bps 209.057 Mbps 
Brno → ACONET  6.80211977123602 % 6.802 %   10 bps 10.000 Gbps   680.211977123603 bps 680.212 Mbps 
Lednice → Brno  16.1420492185007 % 16.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   161.420492185007 bps 161.420 Mbps 
Brno → Lednice  3.57112489293447 % 3.571 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.7112489293447 bps 35.711 Mbps 
Brno → SANET  2.99919498538009 % 2.999 %   40 bps 40.000 Gbps   1.19967799415204 bps 1.200 Gbps 
SANET → Brno  1.10262014643776 % 1.103 %   40 bps 40.000 Gbps   441.048058575105 bps 441.048 Mbps 
Brno → Vyškov  8.93627974803753 % 8.936 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.3627974803753 bps 89.363 Mbps 
Vyškov → Brno  1.36799348395226 % 1.368 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6799348395226 bps 13.680 Mbps 
Brno → Jihlava  1.39861436139737 % 1.399 %   100 bps 100.000 Gbps   1.39861436139737 bps 1.399 Gbps 
Jihlava → Brno  1.20733680423137 % 1.207 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20733680423137 bps 1.207 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0519407867867782 % 0.052 %   10 bps 10.000 Gbps   5.19407867867782 bps 5.194 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.130225730944668 % 0.130 %   10 bps 10.000 Gbps   13.0225730944668 bps 13.023 Mbps 
Jihlava → Telč  0.706664010285466 % 0.707 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.06664010285466 bps 7.067 Mbps 
Telč → Jihlava  0.15735237885598 % 0.157 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.5735237885598 bps 1.574 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.59365906190984 % 0.594 %   20 bps 20.000 Gbps   118.731812381968 bps 118.732 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0890189132765192 % 0.089 %   20 bps 20.000 Gbps   17.8037826553039 bps 17.804 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.11659614372796 % 3.117 %   20 bps 20.000 Gbps   623.319228745593 bps 623.319 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.802265243428288 % 0.802 %   20 bps 20.000 Gbps   160.453048685658 bps 160.453 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.353189889140258 % 0.353 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   35.3189889140258 bps 35.319 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.06325000221058 % 2.063 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   206.325000221059 bps 206.325 Kbps 
Děčín → Most  0.259491970282706 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59491970282706 bps 2.595 Kbps 
Most → Děčín  0.404535557729903 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04535557729903 bps 4.045 Kbps 
Plzeň → Most  0.103175895118233 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03175895118233 bps 1.032 Kbps 
Most → Plzeň  0.207045258229087 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07045258229087 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.1107144075867 % 0.111 %   100 bps 100.000 Gbps   110.7144075867 bps 110.714 Mbps 
Brno → Olomouc  0.317493530754244 % 0.317 %   100 bps 100.000 Gbps   317.493530754244 bps 317.494 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0629258433307332 % 0.063 %   100 bps 100.000 Gbps   62.9142168969582 bps 62.914 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.26320244683895 % 0.263 %   100 bps 100.000 Gbps   263.187149218047 bps 263.187 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.80176521332099 % 2.802 %   20 bps 20.000 Gbps   538.90189584457 bps 538.902 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0540640622120699 % 0.054 %   20 bps 20.000 Gbps   10.812812442414 bps 10.813 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.757692306791413 % 0.758 %   10 bps 10.000 Gbps   75.7692306791414 bps 75.769 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.613849249515059 % 0.614 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   61.384924951506 bps 61.385 Kbps 
Brno → Ostrava  3.641336866055 % 3.641 %   100 bps 100.000 Gbps   3.641336866055 bps 3.641 Gbps 
Ostrava → Brno  1.78379420788467 % 1.784 %   100 bps 100.000 Gbps   1.78379420788466 bps 1.784 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.7681454654292 % 1.768 %   10 bps 10.000 Gbps   176.81454654292 bps 176.815 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.02537038801479 % 1.025 %   10 bps 10.000 Gbps   102.537038801479 bps 102.537 Mbps 
Ostrava → Opava  1.02537038801479 % 1.025 %   10 bps 10.000 Gbps   102.537038801479 bps 102.537 Mbps 
Opava → Ostrava  1.7681454654292 % 1.768 %   10 bps 10.000 Gbps   176.81454654292 bps 176.815 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.873029663662137 % 0.873 %   10 bps 10.000 Gbps   87.3029663662138 bps 87.303 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.732625931647199 % 0.733 %   10 bps 10.000 Gbps   73.2625931647198 bps 73.263 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  1.14052457858086 % 1.141 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   114.052457858086 bps 114.052 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0325008488227535 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.25008488227535 bps 3.250 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.1139546926494 % 1.114 %   10 bps 10.000 Gbps   111.395469264941 bps 111.395 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0234389315011567 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.34389315011567 bps 2.344 Mbps 
Praha → Plzeň  2.82967583902034 % 2.830 %   100 bps 100.000 Gbps   2.82967583902034 bps 2.830 Gbps 
Plzeň → Praha  2.64061655177848 % 2.641 %   100 bps 100.000 Gbps   2.64061655177848 bps 2.641 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.50551642307762 % 1.506 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.0551642307762 bps 15.055 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.1227929444333 % 10.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   101.227929444333 bps 101.228 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.7148590582983 % 14.715 %   10 bps 10.000 Gbps   1.47148590582983 bps 1.471 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.12631649009279 % 1.126 %   10 bps 10.000 Gbps   112.631649009279 bps 112.632 Mbps 
Brno → Praha  2.50229579165433 % 2.502 %   100 bps 100.000 Gbps   2.50229579165434 bps 2.502 Gbps 
Praha → Brno  5.24652015206531 % 5.247 %   100 bps 100.000 Gbps   5.24652015206531 bps 5.247 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.7416437255931 % 11.742 %   100 bps 100.000 Gbps   11.7416437255931 bps 11.742 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.86034994791893 % 5.860 %   100 bps 100.000 Gbps   5.86034994791894 bps 5.860 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.3002582905441 % 3.300 %   100 bps 100.000 Gbps   3.30025829054409 bps 3.300 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.32973782818817 % 1.330 %   100 bps 100.000 Gbps   1.32973782818817 bps 1.330 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.33235189821212 % 2.332 %   400 bps 400.000 Gbps   9.32940759284849 bps 9.329 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.899026464555643 % 0.899 %   400 bps 400.000 Gbps   3.59610585822257 bps 3.596 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  1.90138931891135 % 1.901 %   20 bps 20.000 Gbps   380.277863782269 bps 380.278 Mbps 
Praha → Public Internet  5.00644561038471 % 5.006 %   20 bps 20.000 Gbps   1.00128912207694 bps 1.001 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.55495007440482 % 0.555 %   20 bps 20.000 Gbps   110.990014880964 bps 110.990 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.15479117510222 % 2.155 %   20 bps 20.000 Gbps   430.958235020444 bps 430.958 Mbps 
Brno → Zlín  2.54879762225521 % 2.549 %   10 bps 10.000 Gbps   254.879762225521 bps 254.880 Mbps 
Zlín → Brno  2.18197738953901 % 2.182 %   10 bps 10.000 Gbps   218.197738953901 bps 218.198 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.752936378476563 % 0.753 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.52936378476562 bps 7.529 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.73116487325713 % 1.731 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.3116487325713 bps 17.312 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.45522885339066 % 3.455 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.5522885339066 bps 34.552 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  7.98681068843034 % 7.987 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.8681068843035 bps 79.868 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.82277728931544 % 5.823 %   10 bps 10.000 Gbps   582.277728931544 bps 582.278 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.5024996015578 % 1.502 %   10 bps 10.000 Gbps   150.24996015578 bps 150.250 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108244551375163 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8244551375163 bps 10.824 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474892430521141 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74892430521141 bps 4.749 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104298648449651 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4298648449651 bps 10.430 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.10435191290849 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.435191290849 bps 10.435 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.198617029537955 % 0.199 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.98617029537955 bps 1.986 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.439791741025778 % 0.440 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.39791741025779 bps 4.398 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   67.2624035131038 bps 67.262 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 29 00:11:43 2022