CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/8/29

Average load for period: 2022/08/29 00:00:00 - 2022/09/04 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/08/29 00:00:00 - 2022/09/04 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/8/29
ACONET->Brno  2.139%  Brno->ACONET  6.840%  Brno->Lednice  3.882%  Lednice->Brno  16.416%  Brno->SANET  2.360%  SANET->Brno  0.902%  Brno->Vyškov  12.171%  Vyškov->Brno  1.505%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.294%  Tábor->České Budějovice  0.196%  Brno->Jihlava  1.161%  Jihlava->Brno  1.111%  České Budějovice->Jihlava  0.591%  Jihlava->České Budějovice  0.039%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.101%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.043%  Jihlava->Telč  0.508%  Telč->Jihlava  0.146%  Hradec Králové->Liberec  1.619%  Liberec->Hradec Králové  0.440%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.014%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.065%  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.456%  Olomouc->Brno  0.113%  Hradec Králové->Olomouc  0.284%  Olomouc->Hradec Králové  0.066%  Olomouc->Ostrava  3.222%  Ostrava->Olomouc  0.043%  Olomouc->Zlín  0.648%  Zlín->Olomouc  0.551e-3 %  Brno->Ostrava  4.185%  Ostrava->Brno  1.661%  Karviná->Ostrava  2.256%  Ostrava->Karviná  1.007%  Opava->Ostrava  2.256%  Ostrava->Opava  1.007%  Ostrava->Pionier  0.705%  Pionier->Ostrava  0.619%  Hradec Králové->Pardubice  0.743e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.032%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  0.969%  Plzeň->Praha  2.849%  Praha->Plzeň  2.851%  Poděbrady->Praha  1.798%  Praha->Poděbrady  12.042%  AMS-IX->Praha  13.923%  Praha->AMS-IX  1.213%  Brno->Praha  2.602%  Praha->Brno  5.677%  České Budějovice->Praha  0.712%  Praha->České Budějovice  2.321%  GÉANT2->Praha  6.286%  Praha->GÉANT2  2.896%  Hradec Králové->Praha  1.308%  Praha->Hradec Králové  3.408%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.906%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.214%  Most->Ústí nad
Labem  4.102e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.016%  Praha->Ústí nad
Labem  6.373%  Ústí nad
Labem->Praha  1.487%  Brno->Zlín  2.390%  Zlín->Brno  0.936%  NIX.cz->Praha  2.468%  Praha->NIX.cz  0.948%  Praha->Public Internet  4.495%  Public Internet->Praha  2.012% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/08/29 00:00:00 - 2022/09/04 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/08/29 00:00:00 - 2022/09/04 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.84000571073587 % 6.840 %   10 bps 10.000 Gbps   684.000571073587 bps 684.001 Mbps 
ACONET → Brno  2.13935289376247 % 2.139 %   10 bps 10.000 Gbps   213.935289376247 bps 213.935 Mbps 
Lednice → Brno  16.4155949983585 % 16.416 %   1000 bps 1000.000 Mbps   164.155949983585 bps 164.156 Mbps 
Brno → Lednice  3.88245052196092 % 3.882 %   1000 bps 1000.000 Mbps   38.8245052196092 bps 38.825 Mbps 
Brno → SANET  2.36044278207282 % 2.360 %   40 bps 40.000 Gbps   944.177112829128 bps 944.177 Mbps 
SANET → Brno  0.901821075785738 % 0.902 %   40 bps 40.000 Gbps   360.728430314295 bps 360.728 Mbps 
Brno → Vyškov  12.1709422453508 % 12.171 %   1000 bps 1000.000 Mbps   121.709422453508 bps 121.709 Mbps 
Vyškov → Brno  1.5054993480312 % 1.505 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.0549934803121 bps 15.055 Mbps 
Brno → Jihlava  1.16111750460795 % 1.161 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16111750460795 bps 1.161 Gbps 
Jihlava → Brno  1.11113668731558 % 1.111 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11113668731558 bps 1.111 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.10102040880313 % 0.101 %   10 bps 10.000 Gbps   10.102040880313 bps 10.102 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0426241667383614 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.26241667383614 bps 4.262 Mbps 
Telč → Jihlava  0.145725078615273 % 0.146 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.45725078615273 bps 1.457 Mbps 
Jihlava → Telč  0.507763169408217 % 0.508 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.07763169408218 bps 5.078 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0390193951743827 % 0.039 %   20 bps 20.000 Gbps   7.80387903487653 bps 7.804 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.591296720226928 % 0.591 %   20 bps 20.000 Gbps   118.259344045386 bps 118.259 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.61924741988636 % 1.619 %   20 bps 20.000 Gbps   323.849483977271 bps 323.849 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.440006639088835 % 0.440 %   20 bps 20.000 Gbps   88.001327817767 bps 88.001 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.065157184430756 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.5157184430756 bps 6.516 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.0136601192495515 % 0.014 %   10 bps 10.000 Gbps   1.36601192495515 bps 1.366 Mbps 
Most → Děčín  0.405147007086448 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05147007086448 bps 4.051 Kbps 
Děčín → Most  0.260110600188715 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60110600188715 bps 2.601 Kbps 
Most → Plzeň  0.20701831901663 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0701831901663 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.10316600904323 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0316600904323 bps 1.032 Kbps 
Olomouc → Brno  0.112627368248778 % 0.113 %   100 bps 100.000 Gbps   112.627368248778 bps 112.627 Mbps 
Brno → Olomouc  0.456176293922779 % 0.456 %   100 bps 100.000 Gbps   456.176293922779 bps 456.176 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.283912770006043 % 0.284 %   100 bps 100.000 Gbps   283.897446970589 bps 283.897 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0662390729563842 % 0.066 %   100 bps 100.000 Gbps   66.2274475980728 bps 66.227 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.22172301027023 % 3.222 %   20 bps 20.000 Gbps   617.309362335856 bps 617.309 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0427933798831526 % 0.043 %   20 bps 20.000 Gbps   8.55867597663052 bps 8.559 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.648482756090282 % 0.648 %   10 bps 10.000 Gbps   64.8482756090282 bps 64.848 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.551196792426524 % 0.551 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   55.1196792426524 bps 55.120 Kbps 
Brno → Ostrava  4.18538360504257 % 4.185 %   100 bps 100.000 Gbps   4.18538360504257 bps 4.185 Gbps 
Ostrava → Brno  1.66060697664731 % 1.661 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66060697664731 bps 1.661 Gbps 
Karviná → Ostrava  2.25619185496709 % 2.256 %   10 bps 10.000 Gbps   225.619185496709 bps 225.619 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.00728875426312 % 1.007 %   10 bps 10.000 Gbps   100.728875426312 bps 100.729 Mbps 
Opava → Ostrava  2.25619185496709 % 2.256 %   10 bps 10.000 Gbps   225.619185496709 bps 225.619 Mbps 
Ostrava → Opava  1.00728875426312 % 1.007 %   10 bps 10.000 Gbps   100.728875426312 bps 100.729 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.704860173159686 % 0.705 %   10 bps 10.000 Gbps   70.4860173159687 bps 70.486 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.618777442142421 % 0.619 %   10 bps 10.000 Gbps   61.877744214242 bps 61.878 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.742772137263913 % 0.743 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   74.2772137263912 bps 74.277 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0320201791271951 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.20201791271951 bps 3.202 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.968536742495565 % 0.969 %   10 bps 10.000 Gbps   96.8536742495564 bps 96.854 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0317736156042671 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.17736156042671 bps 3.177 Mbps 
Plzeň → Praha  2.84911705598029 % 2.849 %   100 bps 100.000 Gbps   2.84911705598029 bps 2.849 Gbps 
Praha → Plzeň  2.85127982004029 % 2.851 %   100 bps 100.000 Gbps   2.85127982004029 bps 2.851 Gbps 
Praha → Poděbrady  12.0415871126896 % 12.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   120.415871126896 bps 120.416 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.79752122814733 % 1.798 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.9752122814733 bps 17.975 Mbps 
AMS-IX → Praha  13.9234713805392 % 13.923 %   10 bps 10.000 Gbps   1.39234713805392 bps 1.392 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.21347120620327 % 1.213 %   10 bps 10.000 Gbps   121.347120620327 bps 121.347 Mbps 
Praha → Brno  5.67722428314117 % 5.677 %   100 bps 100.000 Gbps   5.67722428314117 bps 5.677 Gbps 
Brno → Praha  2.60153153573996 % 2.602 %   100 bps 100.000 Gbps   2.60153153573996 bps 2.602 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.28563881632061 % 6.286 %   100 bps 100.000 Gbps   6.28557493797963 bps 6.286 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.89601479403587 % 2.896 %   100 bps 100.000 Gbps   2.89600933706769 bps 2.896 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.40833297570826 % 3.408 %   100 bps 100.000 Gbps   3.40833297570826 bps 3.408 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.30794924164421 % 1.308 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30794924164421 bps 1.308 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.948426329438555 % 0.948 %   400 bps 400.000 Gbps   3.79370531775422 bps 3.794 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.46839808490123 % 2.468 %   400 bps 400.000 Gbps   9.87359233960493 bps 9.874 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Public Internet  4.49498823644057 % 4.495 %   20 bps 20.000 Gbps   898.997647288114 bps 898.998 Mbps 
Public Internet → Praha  2.01232269189449 % 2.012 %   20 bps 20.000 Gbps   402.464538378897 bps 402.465 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.32073595466575 % 2.321 %   20 bps 20.000 Gbps   464.147190933151 bps 464.147 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.711602285202756 % 0.712 %   20 bps 20.000 Gbps   142.320457040551 bps 142.320 Mbps 
Zlín → Brno  0.936213185214024 % 0.936 %   10 bps 10.000 Gbps   93.6213185214025 bps 93.621 Mbps 
Brno → Zlín  2.3901802929011 % 2.390 %   10 bps 10.000 Gbps   239.01802929011 bps 239.018 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.21385377258744 % 2.214 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.1385377258744 bps 22.139 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.905864041786437 % 0.906 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.05864041786437 bps 9.059 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.10154908298587 % 4.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.0154908298587 bps 41.015 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0162810403048924 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   162.810403048925 bps 162.810 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.48739816069282 % 1.487 %   10 bps 10.000 Gbps   148.739816069282 bps 148.740 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.37273624328741 % 6.373 %   10 bps 10.000 Gbps   637.273624328742 bps 637.274 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108304664449845 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8304664449845 bps 10.830 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474869892913805 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74869892913806 bps 4.749 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104150911623377 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4150911623378 bps 10.415 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104264149665501 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4264149665501 bps 10.426 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.195811688879714 % 0.196 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.95811688879714 bps 1.958 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.29421157400229 % 0.294 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.9421157400229 bps 2.942 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   59.9849255786258 bps 59.985 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 5 00:10:37 2022