CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/9/5

Average load for period: 2022/09/05 00:00:00 - 2022/09/11 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/09/05 00:00:00 - 2022/09/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/9/5
ACONET->Brno  2.211%  Brno->ACONET  7.377%  Brno->Lednice  4.081%  Lednice->Brno  16.260%  Brno->SANET  3.916%  SANET->Brno  1.480%  Brno->Vyškov  8.712%  Vyškov->Brno  1.438%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.107e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.324%  Tábor->České Budějovice  0.189%  Brno->Jihlava  1.603%  Jihlava->Brno  1.200%  České Budějovice->Jihlava  0.399%  Jihlava->České Budějovice  0.040%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.150%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.060%  Jihlava->Telč  0.460%  Telč->Jihlava  0.099%  Hradec Králové->Liberec  0.638%  Liberec->Hradec Králové  0.177%  Liberec->Ústí nad
Labem  3.092e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.184e-3 %  Děčín->Most  7.569e-3 %  Most->Děčín  2.281e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.114e-3 %  Brno->Olomouc  0.513%  Olomouc->Brno  0.122%  Hradec Králové->Olomouc  0.335%  Olomouc->Hradec Králové  0.075%  Olomouc->Ostrava  2.826%  Ostrava->Olomouc  0.042%  Olomouc->Zlín  0.933%  Zlín->Olomouc  0.672e-3 %  Brno->Ostrava  4.707%  Ostrava->Brno  1.716%  Karviná->Ostrava  2.379%  Ostrava->Karviná  1.076%  Opava->Ostrava  2.379%  Ostrava->Opava  1.076%  Ostrava->Pionier  1.384%  Pionier->Ostrava  0.411%  Hradec Králové->Pardubice  0.639e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.016%  Cheb->Plzeň  0.030%  Plzeň->Cheb  0.957%  Plzeň->Praha  3.167%  Praha->Plzeň  3.338%  Poděbrady->Praha  2.142%  Praha->Poděbrady  16.994%  AMS-IX->Praha  16.184%  Praha->AMS-IX  0.858%  Brno->Praha  4.141%  Praha->Brno  7.860%  České Budějovice->Praha  0.575%  Praha->České Budějovice  2.232%  GÉANT2->Praha  13.007%  Praha->GÉANT2  5.756%  Hradec Králové->Praha  1.560%  Praha->Hradec Králové  4.198%  Pardubice->Praha  1.319%  Praha->Pardubice  5.299%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.216%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.298%  Most->Ústí nad
Labem  0.012%  Ústí nad
Labem->Most  0.177%  Praha->Ústí nad
Labem  6.723%  Ústí nad
Labem->Praha  1.636%  Brno->Zlín  2.955%  Zlín->Brno  0.818%  NIX.cz->Praha  2.965%  Praha->NIX.cz  0.979%  Praha->Public Internet  4.383%  Public Internet->Praha  2.358% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/09/05 00:00:00 - 2022/09/11 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/09/05 00:00:00 - 2022/09/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.21074792971386 % 2.211 %   10 bps 10.000 Gbps   221.074792971386 bps 221.075 Mbps 
Brno → ACONET  7.37722574671328 % 7.377 %   10 bps 10.000 Gbps   737.722574671329 bps 737.723 Mbps 
Brno → Lednice  4.08143281117883 % 4.081 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.8143281117883 bps 40.814 Mbps 
Lednice → Brno  16.2595801114416 % 16.260 %   1000 bps 1000.000 Mbps   162.595801114416 bps 162.596 Mbps 
Brno → SANET  3.91637392627741 % 3.916 %   40 bps 40.000 Gbps   1.56654957051096 bps 1.567 Gbps 
SANET → Brno  1.47953997545723 % 1.480 %   40 bps 40.000 Gbps   591.815990182894 bps 591.816 Mbps 
Brno → Vyškov  8.7116771106414 % 8.712 %   1000 bps 1000.000 Mbps   87.116771106414 bps 87.117 Mbps 
Vyškov → Brno  1.43756257048781 % 1.438 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.3756257048781 bps 14.376 Mbps 
Jihlava → Brno  1.20041694524362 % 1.200 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20041694524362 bps 1.200 Gbps 
Brno → Jihlava  1.60260370552237 % 1.603 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60260370552237 bps 1.603 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.14954899620324 % 0.150 %   10 bps 10.000 Gbps   14.954899620324 bps 14.955 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0603465043802629 % 0.060 %   10 bps 10.000 Gbps   6.0346504380263 bps 6.035 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0989109474817055 % 0.099 %   1000 bps 1000.000 Mbps   989.109474817055 bps 989.109 Kbps 
Jihlava → Telč  0.460244257581586 % 0.460 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.60244257581586 bps 4.602 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0403348189341426 % 0.040 %   20 bps 20.000 Gbps   8.06696378682852 bps 8.067 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.398706815782051 % 0.399 %   20 bps 20.000 Gbps   79.7413631564102 bps 79.741 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.637634740704209 % 0.638 %   100 bps 100.000 Gbps   637.634740704208 bps 637.635 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.177371646402444 % 0.177 %   100 bps 100.000 Gbps   177.371646402444 bps 177.372 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  3.09239301116013 % 3.092 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   309.239301116013 bps 309.239 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.184211020543615 % 0.184 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   18.4211020543615 bps 18.421 Kbps 
Děčín → Most  7.56875141378519 % 7.569 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.6875141378519 bps 75.688 Kbps 
Most → Děčín  2.28114187164778 % 2.281 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.8114187164778 bps 22.811 Kbps 
Most → Plzeň  0.207021607751333 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07021607751334 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.113705053222837 % 0.114 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.13705053222837 bps 1.137 Kbps 
Olomouc → Brno  0.122312309256775 % 0.122 %   100 bps 100.000 Gbps   122.312309256775 bps 122.312 Mbps 
Brno → Olomouc  0.513177696238647 % 0.513 %   100 bps 100.000 Gbps   513.177696238647 bps 513.178 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.335365709415599 % 0.335 %   100 bps 100.000 Gbps   335.350247210161 bps 335.350 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0754994923371458 % 0.075 %   100 bps 100.000 Gbps   75.4878789491397 bps 75.488 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0420056199597927 % 0.042 %   20 bps 20.000 Gbps   8.40112399195854 bps 8.401 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.8264252770546 % 2.826 %   20 bps 20.000 Gbps   542.599162927791 bps 542.599 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.932567822769394 % 0.933 %   10 bps 10.000 Gbps   93.2567822769393 bps 93.257 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.671828464065434 % 0.672 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   67.1828464065435 bps 67.183 Kbps 
Brno → Ostrava  4.70679135356398 % 4.707 %   100 bps 100.000 Gbps   4.70679135356397 bps 4.707 Gbps 
Ostrava → Brno  1.71619263161395 % 1.716 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71619263161395 bps 1.716 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.07585679407726 % 1.076 %   10 bps 10.000 Gbps   107.585679407726 bps 107.586 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.37853505825833 % 2.379 %   10 bps 10.000 Gbps   237.853505825834 bps 237.854 Mbps 
Opava → Ostrava  2.37853505825834 % 2.379 %   10 bps 10.000 Gbps   237.853505825833 bps 237.854 Mbps 
Ostrava → Opava  1.07585679407726 % 1.076 %   10 bps 10.000 Gbps   107.585679407726 bps 107.586 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.38408736037557 % 1.384 %   10 bps 10.000 Gbps   138.408736037557 bps 138.409 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.410741995275111 % 0.411 %   10 bps 10.000 Gbps   41.0741995275111 bps 41.074 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0164121816265658 % 0.016 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69145806493148 bps 1.691 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.638986371217447 % 0.639 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   108.113008279313 bps 108.113 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0300967102958917 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   3.00967102958917 bps 3.010 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.956675105489778 % 0.957 %   10 bps 10.000 Gbps   95.6675105489778 bps 95.668 Mbps 
Praha → Plzeň  3.33832496627611 % 3.338 %   100 bps 100.000 Gbps   3.33832496627611 bps 3.338 Gbps 
Plzeň → Praha  3.16704455921868 % 3.167 %   100 bps 100.000 Gbps   3.16704455921868 bps 3.167 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.14224120245293 % 2.142 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.4224120245293 bps 21.422 Mbps 
Praha → Poděbrady  16.994431281458 % 16.994 %   1000 bps 1000.000 Mbps   169.94431281458 bps 169.944 Mbps 
AMS-IX → Praha  16.1837748081221 % 16.184 %   10 bps 10.000 Gbps   1.61837748081221 bps 1.618 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.858388808367732 % 0.858 %   10 bps 10.000 Gbps   85.8388808367732 bps 85.839 Mbps 
Praha → Brno  7.86004583148601 % 7.860 %   100 bps 100.000 Gbps   7.860045831486 bps 7.860 Gbps 
Brno → Praha  4.14123110129599 % 4.141 %   100 bps 100.000 Gbps   4.14123110129599 bps 4.141 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.75624216994521 % 5.756 %   100 bps 100.000 Gbps   5.75624216994522 bps 5.756 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.0067829975498 % 13.007 %   100 bps 100.000 Gbps   13.0067829975498 bps 13.007 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.19776195764782 % 4.198 %   100 bps 100.000 Gbps   4.19776195764782 bps 4.198 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.5604489165044 % 1.560 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5604489165044 bps 1.560 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.9647215397674 % 2.965 %   400 bps 400.000 Gbps   11.8588861590696 bps 11.859 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.978940329646692 % 0.979 %   400 bps 400.000 Gbps   3.91576131858677 bps 3.916 Gbps 
Pardubice → Praha  1.31873804696179 % 1.319 %   10 bps 10.000 Gbps   131.873804696179 bps 131.874 Mbps 
Praha → Pardubice  5.29852337077415 % 5.299 %   10 bps 10.000 Gbps   529.852337077415 bps 529.852 Mbps 
Praha → Public Internet  4.38298327280018 % 4.383 %   20 bps 20.000 Gbps   876.596654560035 bps 876.597 Mbps 
Public Internet → Praha  2.35764584729637 % 2.358 %   20 bps 20.000 Gbps   471.529169459274 bps 471.529 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.574561546982187 % 0.575 %   20 bps 20.000 Gbps   114.912309396438 bps 114.912 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.23215410014151 % 2.232 %   20 bps 20.000 Gbps   446.430820028301 bps 446.431 Mbps 
Brno → Zlín  2.95452500373938 % 2.955 %   10 bps 10.000 Gbps   295.452500373938 bps 295.453 Mbps 
Zlín → Brno  0.81830434703023 % 0.818 %   10 bps 10.000 Gbps   81.830434703023 bps 81.830 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.29846467902298 % 2.298 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.9846467902298 bps 22.985 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.21612221418424 % 1.216 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1612221418424 bps 12.161 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0118834934757739 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   118.834934757739 bps 118.835 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.177052045055923 % 0.177 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.77052045055924 bps 1.771 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.72326108006008 % 6.723 %   10 bps 10.000 Gbps   672.326108006008 bps 672.326 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.63607216711774 % 1.636 %   10 bps 10.000 Gbps   163.607216711774 bps 163.607 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107295875300819 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7295875300819 bps 10.730 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0477951907242174 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.77951907242175 bps 4.780 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104243901814678 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4243901814678 bps 10.424 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104299552888846 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4299552888846 bps 10.430 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.188609704081111 % 0.189 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.88609704081111 bps 1.886 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.32374830663371 % 0.324 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23748306633711 bps 3.237 Mbps 
Summary  empty NA   3.338 bps 3.338 Tbps   80.7641053024187 bps 80.764 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 12 00:09:49 2022