CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/9/12

Average load for period: 2022/09/12 00:00:00 - 2022/09/18 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/09/12 00:00:00 - 2022/09/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/9/12
ACONET->Brno  2.027%  Brno->ACONET  8.121%  Brno->Lednice  5.554%  Lednice->Brno  16.499%  Brno->SANET  3.980%  SANET->Brno  1.175%  Brno->Vyškov  8.881%  Vyškov->Brno  1.283%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.307%  Tábor->České Budějovice  0.305%  Brno->Jihlava  1.527%  Jihlava->Brno  0.965%  České Budějovice->Jihlava  0.498%  Jihlava->České Budějovice  0.059%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.206%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.054%  Jihlava->Telč  0.551%  Telč->Jihlava  0.121%  Hradec Králové->Liberec  0.647%  Liberec->Hradec Králové  0.214%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.482e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.950e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.188%  Olomouc->Brno  0.039%  Hradec Králové->Olomouc  0.181%  Olomouc->Hradec Králové  0.044%  Olomouc->Ostrava  1.048%  Ostrava->Olomouc  0.018%  Olomouc->Zlín  1.491%  Zlín->Olomouc  0.560e-3 %  Brno->Ostrava  4.927%  Ostrava->Brno  1.639%  Karviná->Ostrava  2.307%  Ostrava->Karviná  1.320%  Opava->Ostrava  2.307%  Ostrava->Opava  1.320%  Ostrava->Pionier  0.934%  Pionier->Ostrava  0.315%  Hradec Králové->Pardubice  0.028%  Pardubice->Hradec Králové  0.021%  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  0.928%  Plzeň->Praha  2.779%  Praha->Plzeň  3.492%  Poděbrady->Praha  2.234%  Praha->Poděbrady  14.414%  AMS-IX->Praha  19.996%  Praha->AMS-IX  1.074%  Brno->Praha  3.423%  Praha->Brno  7.852%  České Budějovice->Praha  0.610%  Praha->České Budějovice  2.953%  GÉANT2->Praha  14.324%  Praha->GÉANT2  7.167%  Hradec Králové->Praha  1.413%  Praha->Hradec Králové  4.512%  Pardubice->Praha  1.719%  Praha->Pardubice  6.563%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.657%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.332%  Most->Ústí nad
Labem  4.813e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.027%  Praha->Ústí nad
Labem  6.903%  Ústí nad
Labem->Praha  1.733%  Brno->Zlín  4.534%  Zlín->Brno  2.503%  NIX.cz->Praha  3.172%  Praha->NIX.cz  1.024%  Praha->Public Internet  4.258%  Public Internet->Praha  3.323% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/09/12 00:00:00 - 2022/09/18 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/09/12 00:00:00 - 2022/09/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.12147109667128 % 8.121 %   10 bps 10.000 Gbps   812.147109667127 bps 812.147 Mbps 
ACONET → Brno  2.02749559456224 % 2.027 %   10 bps 10.000 Gbps   202.749559456224 bps 202.750 Mbps 
Brno → Lednice  5.55402196257144 % 5.554 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.5402196257144 bps 55.540 Mbps 
Lednice → Brno  16.4985464274558 % 16.499 %   1000 bps 1000.000 Mbps   164.985464274558 bps 164.985 Mbps 
Brno → SANET  3.97980218495349 % 3.980 %   40 bps 40.000 Gbps   1.5919208739814 bps 1.592 Gbps 
SANET → Brno  1.17508398668039 % 1.175 %   40 bps 40.000 Gbps   470.033594672156 bps 470.034 Mbps 
Brno → Vyškov  8.88070072384351 % 8.881 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.8070072384351 bps 88.807 Mbps 
Vyškov → Brno  1.28257306911729 % 1.283 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8257306911729 bps 12.826 Mbps 
Jihlava → Brno  0.964562744328271 % 0.965 %   100 bps 100.000 Gbps   964.562744328269 bps 964.563 Mbps 
Brno → Jihlava  1.52664660973796 % 1.527 %   100 bps 100.000 Gbps   1.52664660973796 bps 1.527 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.206039099785691 % 0.206 %   10 bps 10.000 Gbps   20.6039099785691 bps 20.604 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0541063700188407 % 0.054 %   10 bps 10.000 Gbps   5.41063700188407 bps 5.411 Mbps 
Jihlava → Telč  0.551385612350665 % 0.551 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.51385612350665 bps 5.514 Mbps 
Telč → Jihlava  0.120785992526451 % 0.121 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.20785992526451 bps 1.208 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0592473838479804 % 0.059 %   20 bps 20.000 Gbps   11.8494767695961 bps 11.849 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.498172656720823 % 0.498 %   20 bps 20.000 Gbps   99.6345313441644 bps 99.635 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.64741008120115 % 0.647 %   100 bps 100.000 Gbps   647.410081201151 bps 647.410 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.214257032992962 % 0.214 %   100 bps 100.000 Gbps   214.257032992962 bps 214.257 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.48208488660559 % 0.482 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.2084886605589 bps 48.208 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.949911412751098 % 0.950 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.9911412751098 bps 94.991 Kbps 
Most → Děčín  0.404674663322028 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04674663322027 bps 4.047 Kbps 
Děčín → Most  0.260584024204962 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60584024204962 bps 2.606 Kbps 
Most → Plzeň  0.207072676569835 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07072676569835 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.10470876114868 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0470876114868 bps 1.047 Kbps 
Olomouc → Brno  0.039231521046012 % 0.039 %   100 bps 100.000 Gbps   39.231521046012 bps 39.232 Mbps 
Brno → Olomouc  0.187992828965207 % 0.188 %   100 bps 100.000 Gbps   187.992828965208 bps 187.993 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0438982137824286 % 0.044 %   100 bps 100.000 Gbps   43.886596622287 bps 43.887 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.180771832683257 % 0.181 %   100 bps 100.000 Gbps   180.756460783816 bps 180.756 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.04804039906771 % 1.048 %   20 bps 20.000 Gbps   191.133587034757 bps 191.134 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0179211218947729 % 0.018 %   20 bps 20.000 Gbps   3.58422437895457 bps 3.584 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.49083894760887 % 1.491 %   10 bps 10.000 Gbps   149.083894760887 bps 149.084 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.560156528264633 % 0.560 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   56.0156528264633 bps 56.016 Kbps 
Brno → Ostrava  4.92729077353915 % 4.927 %   100 bps 100.000 Gbps   4.92729077353915 bps 4.927 Gbps 
Ostrava → Brno  1.63884897096033 % 1.639 %   100 bps 100.000 Gbps   1.63884897096033 bps 1.639 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.32019629486563 % 1.320 %   10 bps 10.000 Gbps   132.019629486563 bps 132.020 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.30748612812627 % 2.307 %   10 bps 10.000 Gbps   230.748612812628 bps 230.749 Mbps 
Ostrava → Opava  1.32019629486563 % 1.320 %   10 bps 10.000 Gbps   132.019629486563 bps 132.020 Mbps 
Opava → Ostrava  2.30748612812628 % 2.307 %   10 bps 10.000 Gbps   230.748612812628 bps 230.749 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.314840754761305 % 0.315 %   10 bps 10.000 Gbps   31.4840754761305 bps 31.484 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.934489692175788 % 0.934 %   10 bps 10.000 Gbps   93.4489692175789 bps 93.449 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0207739056508122 % 0.021 %   100 bps 100.000 Gbps   2.12786737311285 bps 2.128 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0281707216394325 % 0.028 %   100 bps 100.000 Gbps   2.86136923193244 bps 2.861 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.927732014233636 % 0.928 %   10 bps 10.000 Gbps   92.7732014233637 bps 92.773 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0375719412875111 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.75719412875111 bps 3.757 Mbps 
Praha → Plzeň  3.49199711974446 % 3.492 %   100 bps 100.000 Gbps   3.49199711974446 bps 3.492 Gbps 
Plzeň → Praha  2.778890238282 % 2.779 %   100 bps 100.000 Gbps   2.778890238282 bps 2.779 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.23395679695057 % 2.234 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.3395679695057 bps 22.340 Mbps 
Praha → Poděbrady  14.4139049095316 % 14.414 %   1000 bps 1000.000 Mbps   144.139049095316 bps 144.139 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.996009053149 % 19.996 %   10 bps 10.000 Gbps   1.9996009053149 bps 2.000 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.07371123581911 % 1.074 %   10 bps 10.000 Gbps   107.371123581911 bps 107.371 Mbps 
Brno → Praha  3.42324523322125 % 3.423 %   100 bps 100.000 Gbps   3.42324523322125 bps 3.423 Gbps 
Praha → Brno  7.85163246937287 % 7.852 %   100 bps 100.000 Gbps   7.85163246937287 bps 7.852 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.16719141244414 % 7.167 %   100 bps 100.000 Gbps   7.16719141244414 bps 7.167 Gbps 
GÉANT2 → Praha  14.3235489115456 % 14.324 %   100 bps 100.000 Gbps   14.3235489115456 bps 14.324 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.51225092367827 % 4.512 %   100 bps 100.000 Gbps   4.51225092367827 bps 4.512 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.41295124159978 % 1.413 %   100 bps 100.000 Gbps   1.41295124159978 bps 1.413 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.02359218406165 % 1.024 %   400 bps 400.000 Gbps   4.0943687362466 bps 4.094 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.17190137156852 % 3.172 %   400 bps 400.000 Gbps   12.6876054862741 bps 12.688 Gbps 
Pardubice → Praha  1.71891378134843 % 1.719 %   10 bps 10.000 Gbps   171.891378134843 bps 171.891 Mbps 
Praha → Pardubice  6.56293395704655 % 6.563 %   10 bps 10.000 Gbps   656.293395704655 bps 656.293 Mbps 
Praha → Public Internet  4.25755954859962 % 4.258 %   20 bps 20.000 Gbps   851.511909719923 bps 851.512 Mbps 
Public Internet → Praha  3.32263823467156 % 3.323 %   20 bps 20.000 Gbps   664.527646934312 bps 664.528 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.95292120760137 % 2.953 %   20 bps 20.000 Gbps   590.584241520275 bps 590.584 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.610355526384189 % 0.610 %   20 bps 20.000 Gbps   122.071105276838 bps 122.071 Mbps 
Brno → Zlín  4.53402771564855 % 4.534 %   10 bps 10.000 Gbps   453.402771564855 bps 453.403 Mbps 
Zlín → Brno  2.50274410048181 % 2.503 %   10 bps 10.000 Gbps   250.27441004818 bps 250.274 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.65711537795107 % 1.657 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.5711537795107 bps 16.571 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.33172134483236 % 3.332 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.3172134483236 bps 33.317 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.81345552392254 % 4.813 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.1345552392254 bps 48.135 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0274856187746336 % 0.027 %   1000 bps 1000.000 Mbps   274.856187746336 bps 274.856 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.90308097819863 % 6.903 %   10 bps 10.000 Gbps   690.308097819863 bps 690.308 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.73302645274776 % 1.733 %   10 bps 10.000 Gbps   173.302645274776 bps 173.303 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474794463330315 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74794463330315 bps 4.748 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108241457729894 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8241457729894 bps 10.824 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104295179980418 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4295179980418 bps 10.430 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104282800781217 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4282800781217 bps 10.428 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.305140710207338 % 0.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.05140710207339 bps 3.051 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.307290101430748 % 0.307 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.07290101430748 bps 3.073 Mbps 
Summary  empty NA   3.338 bps 3.338 Tbps   83.9077854205797 bps 83.908 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 19 00:10:34 2022