CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/10/3

Average load for period: 2022/10/03 00:00:00 - 2022/10/09 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/10/03 00:00:00 - 2022/10/09 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/10/3
ACONET->Brno  1.412%  Brno->ACONET  9.329%  Brno->Lednice  6.735%  Lednice->Brno  16.858%  Brno->SANET  6.624%  SANET->Brno  1.791%  Brno->Vyškov  8.536%  Vyškov->Brno  0.948%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.350%  Tábor->České Budějovice  0.144%  Brno->Jihlava  1.214%  Jihlava->Brno  0.783%  České Budějovice->Jihlava  0.413%  Jihlava->České Budějovice  0.067%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.282%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.090%  Jihlava->Telč  0.340%  Telč->Jihlava  0.080%  Hradec Králové->Liberec  1.291%  Liberec->Hradec Králové  0.239%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.381%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.055%  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.404e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  0.146%  Olomouc->Brno  0.026%  Hradec Králové->Olomouc  0.166%  Olomouc->Hradec Králové  0.037%  Olomouc->Ostrava  0.693%  Ostrava->Olomouc  9.807e-3 %  Olomouc->Zlín  1.515%  Zlín->Olomouc  0.476e-3 %  Brno->Ostrava  6.481%  Ostrava->Brno  2.906%  Karviná->Ostrava  2.481%  Ostrava->Karviná  1.646%  Opava->Ostrava  2.481%  Ostrava->Opava  1.646%  Ostrava->Pionier  1.670%  Pionier->Ostrava  0.268%  Hradec Králové->Pardubice  0.753e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.013%  Cheb->Plzeň  0.078%  Plzeň->Cheb  1.000%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Plzeň->Praha  2.300%  Praha->Plzeň  5.055%  Poděbrady->Praha  2.082%  Praha->Poděbrady  10.681%  AMS-IX->Praha  23.854%  Praha->AMS-IX  1.286%  Brno->Praha  2.529%  Praha->Brno  8.020%  České Budějovice->Praha  0.966%  Praha->České Budějovice  4.386%  GÉANT2->Praha  15.629%  Praha->GÉANT2  8.241%  Hradec Králové->Praha  0.914%  Praha->Hradec Králové  5.212%  Pardubice->Praha  1.631%  Praha->Pardubice  9.405%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.212%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.769%  Most->Ústí nad
Labem  0.022%  Ústí nad
Labem->Most  0.085%  Praha->Ústí nad
Labem  8.853%  Ústí nad
Labem->Praha  2.069%  Brno->Zlín  5.411%  Zlín->Brno  1.254%  NIX.cz->Praha  4.322%  Praha->NIX.cz  1.198%  Praha->Public Internet  4.538%  Public Internet->Praha  4.632% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/10/03 00:00:00 - 2022/10/09 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/10/03 00:00:00 - 2022/10/09 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.32852959058751 % 9.329 %   10 bps 10.000 Gbps   932.852959058752 bps 932.853 Mbps 
ACONET → Brno  1.41173958586599 % 1.412 %   10 bps 10.000 Gbps   141.173958586599 bps 141.174 Mbps 
Lednice → Brno  16.8579350054974 % 16.858 %   1000 bps 1000.000 Mbps   168.579350054974 bps 168.579 Mbps 
Brno → Lednice  6.73493560945195 % 6.735 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.3493560945195 bps 67.349 Mbps 
Brno → SANET  6.62447840190661 % 6.624 %   40 bps 40.000 Gbps   2.64979136076264 bps 2.650 Gbps 
SANET → Brno  1.79094762316501 % 1.791 %   40 bps 40.000 Gbps   716.379049266005 bps 716.379 Mbps 
Vyškov → Brno  0.947951380430903 % 0.948 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.47951380430904 bps 9.480 Mbps 
Brno → Vyškov  8.53611271840296 % 8.536 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.3611271840296 bps 85.361 Mbps 
Brno → Jihlava  1.21378573033358 % 1.214 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21378573033358 bps 1.214 Gbps 
Jihlava → Brno  0.783193222254737 % 0.783 %   100 bps 100.000 Gbps   783.193222254737 bps 783.193 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0903065784130246 % 0.090 %   10 bps 10.000 Gbps   9.03065784130246 bps 9.031 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.282027084570032 % 0.282 %   10 bps 10.000 Gbps   28.2027084570033 bps 28.203 Mbps 
Jihlava → Telč  0.340265108581338 % 0.340 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.40265108581338 bps 3.403 Mbps 
Telč → Jihlava  0.079721025080082 % 0.080 %   1000 bps 1000.000 Mbps   797.210250800821 bps 797.210 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0673056024977234 % 0.067 %   20 bps 20.000 Gbps   13.4611204995447 bps 13.461 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.413247441803548 % 0.413 %   20 bps 20.000 Gbps   82.6494883607096 bps 82.649 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.238562422882846 % 0.239 %   100 bps 100.000 Gbps   238.562422882846 bps 238.562 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.29082529891065 % 1.291 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29082529891065 bps 1.291 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.380671631204908 % 0.381 %   10 bps 10.000 Gbps   38.0671631204908 bps 38.067 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0546161343799918 % 0.055 %   10 bps 10.000 Gbps   5.46161343799918 bps 5.462 Mbps 
Most → Děčín  0.404132019367023 % 0.404 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04132019367024 bps 4.041 Kbps 
Děčín → Most  0.260771290734957 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60771290734957 bps 2.608 Kbps 
Plzeň → Most  0.104499345639088 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04499345639088 bps 1.045 Kbps 
Most → Plzeň  0.207019151230092 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07019151230092 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.145702340068862 % 0.146 %   100 bps 100.000 Gbps   145.702340068862 bps 145.702 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0264438251726971 % 0.026 %   100 bps 100.000 Gbps   26.4438251726971 bps 26.444 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.165953105178017 % 0.166 %   100 bps 100.000 Gbps   165.936189201247 bps 165.936 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0369687811555022 % 0.037 %   100 bps 100.000 Gbps   36.9570370690116 bps 36.957 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.693172678363229 % 0.693 %   20 bps 20.000 Gbps   126.72067890853 bps 126.721 Mbps 
Ostrava → Olomouc  9.80659033689929 % 9.807 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   1.95988706436777 bps 1.960 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.475957871192544 % 0.476 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   47.5957871192544 bps 47.596 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.51485222495592 % 1.515 %   10 bps 10.000 Gbps   151.485222495592 bps 151.485 Mbps 
Brno → Ostrava  6.48103891702762 % 6.481 %   100 bps 100.000 Gbps   6.48103891702762 bps 6.481 Gbps 
Ostrava → Brno  2.90570746633821 % 2.906 %   100 bps 100.000 Gbps   2.90570746633821 bps 2.906 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.64620239127976 % 1.646 %   10 bps 10.000 Gbps   164.620239127976 bps 164.620 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.48065537911037 % 2.481 %   10 bps 10.000 Gbps   248.065537911037 bps 248.066 Mbps 
Opava → Ostrava  2.48065537911037 % 2.481 %   10 bps 10.000 Gbps   248.065537911037 bps 248.066 Mbps 
Ostrava → Opava  1.64620239127976 % 1.646 %   10 bps 10.000 Gbps   164.620239127976 bps 164.620 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.267564147864495 % 0.268 %   10 bps 10.000 Gbps   26.7564147864495 bps 26.756 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.66957087736557 % 1.670 %   10 bps 10.000 Gbps   166.957087736557 bps 166.957 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.752724477985418 % 0.753 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   119.57467610143 bps 119.575 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0133415569478029 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38457156777331 bps 1.385 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0783210883296072 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.83210883296073 bps 7.832 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.00030763118645 % 1.000 %   10 bps 10.000 Gbps   100.030763118645 bps 100.031 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.125944101461154 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.944101461154 bps 125.944 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.126145735714946 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   126.145735714946 bps 126.146 Kbps 
Plzeň → Praha  2.29956640783803 % 2.300 %   100 bps 100.000 Gbps   2.29956640783802 bps 2.300 Gbps 
Praha → Plzeň  5.05534773149747 % 5.055 %   100 bps 100.000 Gbps   5.05534773149747 bps 5.055 Gbps 
Praha → Poděbrady  10.6811969471523 % 10.681 %   1000 bps 1000.000 Mbps   106.811969471523 bps 106.812 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.08248797285739 % 2.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.8248797285739 bps 20.825 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.8539768569901 % 23.854 %   10 bps 10.000 Gbps   2.38539768569901 bps 2.385 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.28629077513313 % 1.286 %   10 bps 10.000 Gbps   128.629077513313 bps 128.629 Mbps 
Praha → Brno  8.01994302667874 % 8.020 %   100 bps 100.000 Gbps   8.01994302667874 bps 8.020 Gbps 
Brno → Praha  2.52859134545585 % 2.529 %   100 bps 100.000 Gbps   2.52859134545585 bps 2.529 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.24133285959782 % 8.241 %   100 bps 100.000 Gbps   8.24133285959782 bps 8.241 Gbps 
GÉANT2 → Praha  15.6289696125421 % 15.629 %   100 bps 100.000 Gbps   15.6289696125421 bps 15.629 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.913996528022061 % 0.914 %   100 bps 100.000 Gbps   913.996528022061 bps 913.997 Mbps 
Praha → Hradec Králové  5.21235667806243 % 5.212 %   100 bps 100.000 Gbps   5.21235667806244 bps 5.212 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.19759774018799 % 1.198 %   400 bps 400.000 Gbps   4.79039096075198 bps 4.790 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.32229172692978 % 4.322 %   400 bps 400.000 Gbps   17.2891669077191 bps 17.289 Gbps 
Pardubice → Praha  1.63096892352864 % 1.631 %   10 bps 10.000 Gbps   163.096892352864 bps 163.097 Mbps 
Praha → Pardubice  9.40497854215946 % 9.405 %   10 bps 10.000 Gbps   940.497854215946 bps 940.498 Mbps 
Public Internet → Praha  4.63167119161152 % 4.632 %   20 bps 20.000 Gbps   926.334238322302 bps 926.334 Mbps 
Praha → Public Internet  4.53842167688336 % 4.538 %   20 bps 20.000 Gbps   907.68433537667 bps 907.684 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.38570441183093 % 4.386 %   20 bps 20.000 Gbps   877.140882366187 bps 877.141 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.965590874836024 % 0.966 %   20 bps 20.000 Gbps   193.118174967205 bps 193.118 Mbps 
Zlín → Brno  1.25403251556464 % 1.254 %   10 bps 10.000 Gbps   125.403251556464 bps 125.403 Mbps 
Brno → Zlín  5.41082240562478 % 5.411 %   10 bps 10.000 Gbps   541.082240562479 bps 541.082 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.76902823229377 % 2.769 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.6902823229377 bps 27.690 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.21213476928169 % 1.212 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1213476928169 bps 12.121 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0224229754177364 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   224.229754177363 bps 224.230 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.085421914062128 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   854.219140621281 bps 854.219 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.85332212637982 % 8.853 %   10 bps 10.000 Gbps   885.332212637982 bps 885.332 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.06939480887946 % 2.069 %   10 bps 10.000 Gbps   206.939480887946 bps 206.939 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474091422679228 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74091422679228 bps 4.741 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108087082064267 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8087082064267 bps 10.809 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.144024288386361 % 0.144 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.44024288386361 bps 1.440 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.350192592095331 % 0.350 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.50192592095331 bps 3.502 Mbps 
Summary  empty NA   3.518 bps 3.518 Tbps   98.0829220813942 bps 98.083 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 10 00:10:03 2022