CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/10/10

Average load for period: 2022/10/10 00:00:00 - 2022/10/16 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/10/10 00:00:00 - 2022/10/16 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/10/10
ACONET->Brno  1.254%  Brno->ACONET  9.343%  Brno->Lednice  7.235%  Lednice->Brno  18.415%  Brno->SANET  7.625%  SANET->Brno  1.746%  Brno->Vyškov  8.662%  Vyškov->Brno  1.263%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.316%  Tábor->České Budějovice  0.054%  Brno->Jihlava  1.438%  Jihlava->Brno  0.817%  České Budějovice->Jihlava  0.472%  Jihlava->České Budějovice  0.047%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.348%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.101%  Jihlava->Telč  0.536%  Telč->Jihlava  0.101%  Hradec Králové->Liberec  1.272%  Liberec->Hradec Králové  0.225%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.971e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.289e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.409e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.109e-3 %  Brno->Olomouc  0.061%  Olomouc->Brno  8.257e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.213%  Olomouc->Hradec Králové  0.046%  Olomouc->Ostrava  0.342%  Ostrava->Olomouc  0.015%  Olomouc->Zlín  1.672%  Zlín->Olomouc  0.412e-3 %  Brno->Ostrava  5.328%  Ostrava->Brno  2.302%  Karviná->Ostrava  2.459%  Ostrava->Karviná  1.748%  Opava->Ostrava  2.459%  Ostrava->Opava  1.748%  Ostrava->Pionier  1.324%  Pionier->Ostrava  0.218%  Hradec Králové->Pardubice  0.441e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.014%  Cheb->Plzeň  0.065%  Plzeň->Cheb  1.029%  Jihlava->Plzeň  1.120e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.134e-3 %  Plzeň->Praha  2.343%  Praha->Plzeň  5.135%  Poděbrady->Praha  1.626%  Praha->Poděbrady  9.894%  AMS-IX->Praha  25.067%  Praha->AMS-IX  1.500%  Brno->Praha  2.243%  Praha->Brno  7.776%  České Budějovice->Praha  0.955%  Praha->České Budějovice  4.757%  GÉANT2->Praha  14.697%  Praha->GÉANT2  6.944%  Hradec Králové->Praha  0.887%  Praha->Hradec Králové  5.393%  Pardubice->Praha  1.756%  Praha->Pardubice  9.362%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.516%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.098%  Most->Ústí nad
Labem  5.927e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.043%  Praha->Ústí nad
Labem  9.035%  Ústí nad
Labem->Praha  2.017%  Brno->Zlín  5.475%  Zlín->Brno  1.260%  NIX.cz->Praha  4.576%  Praha->NIX.cz  1.218%  Praha->Public Internet  4.466%  Public Internet->Praha  4.745% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/10/10 00:00:00 - 2022/10/16 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/10/10 00:00:00 - 2022/10/16 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.34317786205896 % 9.343 %   10 bps 10.000 Gbps   934.317786205897 bps 934.318 Mbps 
ACONET → Brno  1.25355338977366 % 1.254 %   10 bps 10.000 Gbps   125.355338977366 bps 125.355 Mbps 
Lednice → Brno  18.414944739545 % 18.415 %   1000 bps 1000.000 Mbps   184.14944739545 bps 184.149 Mbps 
Brno → Lednice  7.23462665768589 % 7.235 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.3462665768589 bps 72.346 Mbps 
Brno → SANET  7.62501779689174 % 7.625 %   40 bps 40.000 Gbps   3.05000711875669 bps 3.050 Gbps 
SANET → Brno  1.74626391366738 % 1.746 %   40 bps 40.000 Gbps   698.505565466951 bps 698.506 Mbps 
Brno → Vyškov  8.66179729119263 % 8.662 %   1000 bps 1000.000 Mbps   86.6179729119262 bps 86.618 Mbps 
Vyškov → Brno  1.26284490704787 % 1.263 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6284490704787 bps 12.628 Mbps 
Jihlava → Brno  0.817274743500588 % 0.817 %   100 bps 100.000 Gbps   817.274743500589 bps 817.275 Mbps 
Brno → Jihlava  1.43806449337888 % 1.438 %   100 bps 100.000 Gbps   1.43806449337888 bps 1.438 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.101061892626539 % 0.101 %   10 bps 10.000 Gbps   10.1061892626539 bps 10.106 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.348154184410042 % 0.348 %   10 bps 10.000 Gbps   34.8154184410042 bps 34.815 Mbps 
Telč → Jihlava  0.100657252862604 % 0.101 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00657252862604 bps 1.007 Mbps 
Jihlava → Telč  0.535679664449915 % 0.536 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.35679664449915 bps 5.357 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.471983474884153 % 0.472 %   20 bps 20.000 Gbps   94.3966949768306 bps 94.397 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0465319166954747 % 0.047 %   20 bps 20.000 Gbps   9.30638333909493 bps 9.306 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.224751043606774 % 0.225 %   100 bps 100.000 Gbps   224.751043606774 bps 224.751 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.2723439363307 % 1.272 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2723439363307 bps 1.272 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.28885476606076 % 0.289 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   28.885476606076 bps 28.885 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.971302007219912 % 0.971 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   97.1302007219913 bps 97.130 Kbps 
Děčín → Most  0.261321418521079 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61321418521079 bps 2.613 Kbps 
Most → Děčín  0.408517437777434 % 0.409 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08517437777435 bps 4.085 Kbps 
Most → Plzeň  0.207985478727138 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07985478727138 bps 2.080 Kbps 
Plzeň → Most  0.108730525213341 % 0.109 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08730525213341 bps 1.087 Kbps 
Brno → Olomouc  0.0613269077518601 % 0.061 %   100 bps 100.000 Gbps   61.3269077518601 bps 61.327 Mbps 
Olomouc → Brno  8.25717331091651 % 8.257 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   8.25717331091652 bps 8.257 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0458342973467711 % 0.046 %   100 bps 100.000 Gbps   45.8301681856314 bps 45.830 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.212956461498561 % 0.213 %   100 bps 100.000 Gbps   212.951043822689 bps 212.951 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0147437662138205 % 0.015 %   20 bps 20.000 Gbps   2.94875324276411 bps 2.949 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.342456636917516 % 0.342 %   20 bps 20.000 Gbps   68.0355212306164 bps 68.036 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.67243989116614 % 1.672 %   10 bps 10.000 Gbps   167.243989116614 bps 167.244 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.411571631932781 % 0.412 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   41.1571631932781 bps 41.157 Kbps 
Ostrava → Brno  2.3015040328005 % 2.302 %   100 bps 100.000 Gbps   2.30150403280051 bps 2.302 Gbps 
Brno → Ostrava  5.32818447549058 % 5.328 %   100 bps 100.000 Gbps   5.32818447549058 bps 5.328 Gbps 
Karviná → Ostrava  2.45919586421743 % 2.459 %   10 bps 10.000 Gbps   245.919586421743 bps 245.920 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.74834379345808 % 1.748 %   10 bps 10.000 Gbps   174.834379345808 bps 174.834 Mbps 
Opava → Ostrava  2.45919586421743 % 2.459 %   10 bps 10.000 Gbps   245.919586421743 bps 245.920 Mbps 
Ostrava → Opava  1.74834379345808 % 1.748 %   10 bps 10.000 Gbps   174.834379345808 bps 174.834 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.32418276424926 % 1.324 %   10 bps 10.000 Gbps   132.418276424926 bps 132.418 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.218109656699178 % 0.218 %   10 bps 10.000 Gbps   21.8109656699177 bps 21.811 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0141260231504716 % 0.014 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46301697439866 bps 1.463 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.441047712697305 % 0.441 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   88.3415000736522 bps 88.342 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.02870266857766 % 1.029 %   10 bps 10.000 Gbps   102.870266857766 bps 102.870 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0648510388851672 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.48510388851671 bps 6.485 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.133594001255388 % 0.134 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   133.594001255389 bps 133.594 Kbps 
Jihlava → Plzeň  1.12034877439144 % 1.120 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12034877439144 bps 1.120 Mbps 
Praha → Plzeň  5.13483624767863 % 5.135 %   100 bps 100.000 Gbps   5.13483624767863 bps 5.135 Gbps 
Plzeň → Praha  2.34313293532537 % 2.343 %   100 bps 100.000 Gbps   2.34313293532537 bps 2.343 Gbps 
Praha → Poděbrady  9.89412565117206 % 9.894 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.9412565117206 bps 98.941 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.6261403711318 % 1.626 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.261403711318 bps 16.261 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.50014438683809 % 1.500 %   10 bps 10.000 Gbps   150.014438683809 bps 150.014 Mbps 
AMS-IX → Praha  25.0668508884538 % 25.067 %   10 bps 10.000 Gbps   2.50668508884539 bps 2.507 Gbps 
Brno → Praha  2.24341514406138 % 2.243 %   100 bps 100.000 Gbps   2.24341514406137 bps 2.243 Gbps 
Praha → Brno  7.77621446344846 % 7.776 %   100 bps 100.000 Gbps   7.77621446344846 bps 7.776 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.94363002105751 % 6.944 %   100 bps 100.000 Gbps   6.9436300210575 bps 6.944 Gbps 
GÉANT2 → Praha  14.6967590294378 % 14.697 %   100 bps 100.000 Gbps   14.6967590294378 bps 14.697 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.3926623698637 % 5.393 %   100 bps 100.000 Gbps   5.3926623698637 bps 5.393 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.886917086748094 % 0.887 %   100 bps 100.000 Gbps   886.917086748095 bps 886.917 Mbps 
Praha → NIX.cz  1.21801177965066 % 1.218 %   400 bps 400.000 Gbps   4.87204711860264 bps 4.872 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.57634518487948 % 4.576 %   400 bps 400.000 Gbps   18.305380739518 bps 18.305 Gbps 
Praha → Pardubice  9.36238109237797 % 9.362 %   10 bps 10.000 Gbps   936.238109237797 bps 936.238 Mbps 
Pardubice → Praha  1.75595042255436 % 1.756 %   10 bps 10.000 Gbps   175.595042255436 bps 175.595 Mbps 
Praha → Public Internet  4.46583942395919 % 4.466 %   20 bps 20.000 Gbps   893.16788479184 bps 893.168 Mbps 
Public Internet → Praha  4.74466761926458 % 4.745 %   20 bps 20.000 Gbps   948.933523852916 bps 948.934 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.954530442698686 % 0.955 %   20 bps 20.000 Gbps   190.906088539737 bps 190.906 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.75727249769047 % 4.757 %   20 bps 20.000 Gbps   951.454499538093 bps 951.454 Mbps 
Zlín → Brno  1.26044371362732 % 1.260 %   10 bps 10.000 Gbps   126.044371362732 bps 126.044 Mbps 
Brno → Zlín  5.47538470403637 % 5.475 %   10 bps 10.000 Gbps   547.538470403637 bps 547.538 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.09788609392609 % 2.098 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.9788609392609 bps 20.979 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.516251207250738 % 0.516 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.16251207250737 bps 5.163 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0433317684771363 % 0.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   433.317684771363 bps 433.318 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.92697874593386 % 5.927 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.2697874593386 bps 59.270 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.01697072192261 % 2.017 %   10 bps 10.000 Gbps   201.697072192261 bps 201.697 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  9.03480815803713 % 9.035 %   10 bps 10.000 Gbps   903.480815803714 bps 903.481 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0476221423836353 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.76221423836353 bps 4.762 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.10833209280723 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.833209280723 bps 10.833 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0540498285738534 % 0.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   540.498285738534 bps 540.498 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.316005026318555 % 0.316 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.16005026318555 bps 3.160 Mbps 
Summary  empty NA   3.518 bps 3.518 Tbps   95.6480104922672 bps 95.648 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 17 00:11:16 2022