CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/10/17

Average load for period: 2022/10/17 00:00:00 - 2022/10/23 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/10/17 00:00:00 - 2022/10/23 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/10/17
ACONET->Brno  1.018%  Brno->ACONET  9.855%  Brno->Lednice  7.580%  Lednice->Brno  18.028%  Brno->SANET  6.875%  SANET->Brno  1.845%  Brno->Vyškov  7.266%  Vyškov->Brno  0.898%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.324%  Tábor->České Budějovice  0.068%  Brno->Jihlava  1.293%  Jihlava->Brno  1.110%  České Budějovice->Jihlava  0.429%  Jihlava->České Budějovice  0.050%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.453%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.137%  Jihlava->Telč  0.469%  Telč->Jihlava  0.612%  Hradec Králové->Liberec  1.427%  Liberec->Hradec Králové  0.251%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.385%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.087%  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.208e-3 %  Plzeň->Most  0.110e-3 %  Brno->Olomouc  0.047%  Olomouc->Brno  7.058e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.241%  Olomouc->Hradec Králové  0.050%  Olomouc->Ostrava  0.342%  Ostrava->Olomouc  0.011%  Olomouc->Zlín  1.655%  Zlín->Olomouc  0.520e-3 %  Brno->Ostrava  6.840%  Ostrava->Brno  2.465%  Karviná->Ostrava  2.919%  Ostrava->Karviná  1.758%  Opava->Ostrava  2.919%  Ostrava->Opava  1.758%  Ostrava->Pionier  0.939%  Pionier->Ostrava  0.367%  Hradec Králové->Pardubice  1.759e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.015%  Cheb->Plzeň  0.061%  Plzeň->Cheb  1.038%  Jihlava->Plzeň  1.570e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.134e-3 %  Plzeň->Praha  2.729%  Praha->Plzeň  6.396%  Poděbrady->Praha  1.806%  Praha->Poděbrady  11.204%  AMS-IX->Praha  24.964%  Praha->AMS-IX  1.459%  Brno->Praha  2.484%  Praha->Brno  8.393%  České Budějovice->Praha  1.278%  Praha->České Budějovice  5.269%  GÉANT2->Praha  10.793%  Praha->GÉANT2  7.064%  Hradec Králové->Praha  0.890%  Praha->Hradec Králové  5.442%  Pardubice->Praha  2.027%  Praha->Pardubice  9.714%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.776%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.039%  Most->Ústí nad
Labem  9.848e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.040%  Praha->Ústí nad
Labem  8.243%  Ústí nad
Labem->Praha  1.619%  Brno->Zlín  5.198%  Zlín->Brno  1.253%  NIX.cz->Praha  4.534%  Praha->NIX.cz  1.261%  Praha->Public Internet  4.825%  Public Internet->Praha  4.868% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/10/17 00:00:00 - 2022/10/23 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/10/17 00:00:00 - 2022/10/23 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.01781089576457 % 1.018 %   10 bps 10.000 Gbps   101.781089576457 bps 101.781 Mbps 
Brno → ACONET  9.85507255343417 % 9.855 %   10 bps 10.000 Gbps   985.507255343417 bps 985.507 Mbps 
Lednice → Brno  18.0280854439731 % 18.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   180.280854439731 bps 180.281 Mbps 
Brno → Lednice  7.57970158941065 % 7.580 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.7970158941066 bps 75.797 Mbps 
SANET → Brno  1.84470616074603 % 1.845 %   40 bps 40.000 Gbps   737.882464298412 bps 737.882 Mbps 
Brno → SANET  6.87529074254503 % 6.875 %   40 bps 40.000 Gbps   2.75011629701801 bps 2.750 Gbps 
Vyškov → Brno  0.898459204171376 % 0.898 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.98459204171375 bps 8.985 Mbps 
Brno → Vyškov  7.26623085288999 % 7.266 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.6623085288999 bps 72.662 Mbps 
Jihlava → Brno  1.11003708172097 % 1.110 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11003708172097 bps 1.110 Gbps 
Brno → Jihlava  1.29337179677412 % 1.293 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29337179677412 bps 1.293 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.453311861545143 % 0.453 %   10 bps 10.000 Gbps   45.3311861545142 bps 45.331 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.136579916874774 % 0.137 %   10 bps 10.000 Gbps   13.6579916874774 bps 13.658 Mbps 
Telč → Jihlava  0.612273253507621 % 0.612 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.12273253507621 bps 6.123 Mbps 
Jihlava → Telč  0.469252245394433 % 0.469 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.69252245394433 bps 4.693 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.429289624601031 % 0.429 %   20 bps 20.000 Gbps   85.8579249202061 bps 85.858 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.050161747271644 % 0.050 %   20 bps 20.000 Gbps   10.0323494543288 bps 10.032 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.42723919401919 % 1.427 %   100 bps 100.000 Gbps   1.42723919401919 bps 1.427 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.251381119169919 % 0.251 %   100 bps 100.000 Gbps   251.381119169919 bps 251.381 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0874758604793314 % 0.087 %   40 bps 40.000 Gbps   34.9273622043199 bps 34.927 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.384979803755603 % 0.385 %   40 bps 40.000 Gbps   153.775698171114 bps 153.776 Mbps 
Most → Děčín  0.406159975856758 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.06159975856757 bps 4.062 Kbps 
Děčín → Most  0.260658890631455 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60658890631456 bps 2.607 Kbps 
Plzeň → Most  0.109589577602192 % 0.110 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09589577602192 bps 1.096 Kbps 
Most → Plzeň  0.207772095154798 % 0.208 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07772095154798 bps 2.078 Kbps 
Brno → Olomouc  0.0471556699772094 % 0.047 %   100 bps 100.000 Gbps   47.1556699772094 bps 47.156 Mbps 
Olomouc → Brno  7.05753303537458 % 7.058 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   7.05753303537457 bps 7.058 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0495442100557175 % 0.050 %   100 bps 100.000 Gbps   49.5442100557175 bps 49.544 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.240575446441968 % 0.241 %   100 bps 100.000 Gbps   240.575446441967 bps 240.575 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.34214480879176 % 0.342 %   20 bps 20.000 Gbps   68.1459926284899 bps 68.146 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0114882392419855 % 0.011 %   20 bps 20.000 Gbps   2.2976478483971 bps 2.298 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.65527421660736 % 1.655 %   10 bps 10.000 Gbps   165.527421660736 bps 165.527 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.519973533664893 % 0.520 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   51.9973533664893 bps 51.997 Kbps 
Brno → Ostrava  6.84000803414124 % 6.840 %   100 bps 100.000 Gbps   6.84000803414124 bps 6.840 Gbps 
Ostrava → Brno  2.46465999056717 % 2.465 %   100 bps 100.000 Gbps   2.46465999056717 bps 2.465 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.75836843422808 % 1.758 %   10 bps 10.000 Gbps   175.836843422808 bps 175.837 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.91853940920602 % 2.919 %   10 bps 10.000 Gbps   291.853940920603 bps 291.854 Mbps 
Ostrava → Opava  1.75836843422808 % 1.758 %   10 bps 10.000 Gbps   175.836843422808 bps 175.837 Mbps 
Opava → Ostrava  2.91853940920602 % 2.919 %   10 bps 10.000 Gbps   291.853940920603 bps 291.854 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.938549526894334 % 0.939 %   10 bps 10.000 Gbps   93.8549526894334 bps 93.855 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.367263138366135 % 0.367 %   10 bps 10.000 Gbps   36.7263138366135 bps 36.726 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  1.75911834513616 % 1.759 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   220.206457707717 bps 220.206 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0146376749350995 % 0.015 %   100 bps 100.000 Gbps   1.51421516649724 bps 1.514 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0612159267879399 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.12159267879399 bps 6.122 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.03777836290416 % 1.038 %   10 bps 10.000 Gbps   103.777836290416 bps 103.778 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.134260175616291 % 0.134 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   134.260175616291 bps 134.260 Kbps 
Jihlava → Plzeň  1.5703069951828 % 1.570 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5703069951828 bps 1.570 Mbps 
Plzeň → Praha  2.7285219191145 % 2.729 %   100 bps 100.000 Gbps   2.7285219191145 bps 2.729 Gbps 
Praha → Plzeň  6.39560794664093 % 6.396 %   100 bps 100.000 Gbps   6.39560794664093 bps 6.396 Gbps 
Praha → Poděbrady  11.203632282396 % 11.204 %   1000 bps 1000.000 Mbps   112.03632282396 bps 112.036 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.80560529261141 % 1.806 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.0560529261141 bps 18.056 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.4589645792973 % 1.459 %   10 bps 10.000 Gbps   145.89645792973 bps 145.896 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.9642528575323 % 24.964 %   10 bps 10.000 Gbps   2.49642528575323 bps 2.496 Gbps 
Praha → Brno  8.39298068028798 % 8.393 %   100 bps 100.000 Gbps   8.392980680288 bps 8.393 Gbps 
Brno → Praha  2.4843390604321 % 2.484 %   100 bps 100.000 Gbps   2.4843390604321 bps 2.484 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.7925162097833 % 10.793 %   100 bps 100.000 Gbps   10.7925162097833 bps 10.793 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.06386510518641 % 7.064 %   100 bps 100.000 Gbps   7.06386510518641 bps 7.064 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.890104754537702 % 0.890 %   100 bps 100.000 Gbps   890.104754537702 bps 890.105 Mbps 
Praha → Hradec Králové  5.44158153917855 % 5.442 %   100 bps 100.000 Gbps   5.44158153917855 bps 5.442 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.53350114392591 % 4.534 %   400 bps 400.000 Gbps   18.1340045757036 bps 18.134 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.26099053069615 % 1.261 %   400 bps 400.000 Gbps   5.0439621227846 bps 5.044 Gbps 
Praha → Pardubice  9.71358488534429 % 9.714 %   10 bps 10.000 Gbps   971.358488534429 bps 971.358 Mbps 
Pardubice → Praha  2.02659880998559 % 2.027 %   10 bps 10.000 Gbps   202.659880998559 bps 202.660 Mbps 
Public Internet → Praha  4.86778111153678 % 4.868 %   20 bps 20.000 Gbps   973.556222307358 bps 973.556 Mbps 
Praha → Public Internet  4.82450949854197 % 4.825 %   20 bps 20.000 Gbps   964.901899708392 bps 964.902 Mbps 
Praha → České Budějovice  5.26880093535914 % 5.269 %   20 bps 20.000 Gbps   1.05376018707183 bps 1.054 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.27805968148258 % 1.278 %   20 bps 20.000 Gbps   255.611936296515 bps 255.612 Mbps 
Brno → Zlín  5.19794526208251 % 5.198 %   10 bps 10.000 Gbps   519.79452620825 bps 519.795 Mbps 
Zlín → Brno  1.25301525282452 % 1.253 %   10 bps 10.000 Gbps   125.301525282452 bps 125.302 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.03867575332121 % 2.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.3867575332121 bps 20.387 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.775661922276144 % 0.776 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.75661922276144 bps 7.757 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0401473558702816 % 0.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   401.473558702817 bps 401.474 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  9.84835246117653 % 9.848 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.4835246117653 bps 98.484 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.61875925640684 % 1.619 %   10 bps 10.000 Gbps   161.875925640684 bps 161.876 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.24307951467969 % 8.243 %   10 bps 10.000 Gbps   824.307951467969 bps 824.308 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0476190432712291 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.76190432712291 bps 4.762 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107894449559753 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7894449559753 bps 10.789 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0683397392477451 % 0.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   683.397392477451 bps 683.397 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.324267809331992 % 0.324 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.24267809331992 bps 3.243 Mbps 
Summary  empty NA   3.578 bps 3.578 Tbps   96.6393854121717 bps 96.639 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 24 00:11:22 2022