CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/10/24

Average load for period: 2022/10/24 00:00:00 - 2022/10/30 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/10/24 00:00:00 - 2022/10/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/10/24
ACONET->Brno  0.969%  Brno->ACONET  8.715%  Brno->Lednice  6.415%  Lednice->Brno  17.876%  Brno->SANET  6.610%  SANET->Brno  1.749%  Brno->Vyškov  6.744%  Vyškov->Brno  1.075%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.107e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.180%  Tábor->České Budějovice  0.035%  Brno->Jihlava  1.466%  Jihlava->Brno  0.787%  České Budějovice->Jihlava  0.521%  Jihlava->České Budějovice  0.140%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.358%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.137%  Jihlava->Telč  0.394%  Telč->Jihlava  0.105%  Hradec Králové->Liberec  2.069%  Liberec->Hradec Králové  0.382%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.201%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.459%  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  0.037%  Olomouc->Brno  5.128e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.211%  Olomouc->Hradec Králové  0.039%  Olomouc->Ostrava  0.290%  Ostrava->Olomouc  8.189e-3 %  Olomouc->Zlín  1.479%  Zlín->Olomouc  0.437e-3 %  Brno->Ostrava  5.367%  Ostrava->Brno  2.717%  Karviná->Ostrava  2.369%  Ostrava->Karviná  1.644%  Opava->Ostrava  2.369%  Ostrava->Opava  1.644%  Ostrava->Pionier  0.845%  Pionier->Ostrava  0.269%  Hradec Králové->Pardubice  0.413e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.013%  Cheb->Plzeň  0.032%  Plzeň->Cheb  1.208%  Jihlava->Plzeň  0.348e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.128e-3 %  Plzeň->Praha  2.486%  Praha->Plzeň  5.357%  Poděbrady->Praha  1.108%  Praha->Poděbrady  6.167%  AMS-IX->Praha  23.518%  Praha->AMS-IX  1.217%  Brno->Praha  2.380%  Praha->Brno  7.216%  České Budějovice->Praha  0.806%  Praha->České Budějovice  4.126%  GÉANT2->Praha  9.888%  Praha->GÉANT2  6.162%  Hradec Králové->Praha  0.829%  Praha->Hradec Králové  5.155%  Pardubice->Praha  1.721%  Praha->Pardubice  7.573%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.887%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.068%  Most->Ústí nad
Labem  4.115e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.022%  Praha->Ústí nad
Labem  0.094e-3 %  Ústí nad
Labem->Praha  0.118e-3 %  Brno->Zlín  4.788%  Zlín->Brno  4.161%  NIX.cz->Praha  3.884%  Praha->NIX.cz  1.099%  Praha->Public Internet  3.520%  Public Internet->Praha  3.748% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/10/24 00:00:00 - 2022/10/30 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/10/24 00:00:00 - 2022/10/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.968508748550685 % 0.969 %   10 bps 10.000 Gbps   96.8508748550685 bps 96.851 Mbps 
Brno → ACONET  8.71526494283995 % 8.715 %   10 bps 10.000 Gbps   871.526494283994 bps 871.526 Mbps 
Brno → Lednice  6.41510207166757 % 6.415 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.1510207166757 bps 64.151 Mbps 
Lednice → Brno  17.8764498670328 % 17.876 %   1000 bps 1000.000 Mbps   178.764498670327 bps 178.764 Mbps 
SANET → Brno  1.74910769966174 % 1.749 %   40 bps 40.000 Gbps   699.643079864695 bps 699.643 Mbps 
Brno → SANET  6.61007959673693 % 6.610 %   40 bps 40.000 Gbps   2.64403183869477 bps 2.644 Gbps 
Vyškov → Brno  1.07536693319609 % 1.075 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.7536693319609 bps 10.754 Mbps 
Brno → Vyškov  6.7437765545562 % 6.744 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.437765545562 bps 67.438 Mbps 
Brno → Jihlava  1.46632322295881 % 1.466 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46632322295881 bps 1.466 Gbps 
Jihlava → Brno  0.786833759120619 % 0.787 %   100 bps 100.000 Gbps   786.833759120618 bps 786.834 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.35789489128331 % 0.358 %   10 bps 10.000 Gbps   35.789489128331 bps 35.789 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.137247637767815 % 0.137 %   10 bps 10.000 Gbps   13.7247637767815 bps 13.725 Mbps 
Telč → Jihlava  0.104883937671218 % 0.105 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04883937671218 bps 1.049 Mbps 
Jihlava → Telč  0.393956255002077 % 0.394 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.93956255002077 bps 3.940 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.520870116633534 % 0.521 %   20 bps 20.000 Gbps   104.174023326707 bps 104.174 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.140343978354546 % 0.140 %   20 bps 20.000 Gbps   28.0687956709092 bps 28.069 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.382408312607831 % 0.382 %   100 bps 100.000 Gbps   382.408312607831 bps 382.408 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.06949740994502 % 2.069 %   100 bps 100.000 Gbps   2.06949740994502 bps 2.069 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.458755508396164 % 0.459 %   40 bps 40.000 Gbps   183.502203358466 bps 183.502 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.2009714131111 % 2.201 %   40 bps 40.000 Gbps   880.38856524444 bps 880.389 Mbps 
Děčín → Most  0.260824253604254 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60824253604255 bps 2.608 Kbps 
Most → Děčín  0.405935596948142 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05935596948142 bps 4.059 Kbps 
Most → Plzeň  0.207010577658725 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07010577658725 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.104877159311037 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04877159311037 bps 1.049 Kbps 
Brno → Olomouc  0.0374659790053633 % 0.037 %   100 bps 100.000 Gbps   37.4659790053633 bps 37.466 Mbps 
Olomouc → Brno  5.12839225211424 % 5.128 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   5.12839225211424 bps 5.128 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.210516948384323 % 0.211 %   100 bps 100.000 Gbps   210.516948384323 bps 210.517 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0391129706086773 % 0.039 %   100 bps 100.000 Gbps   39.1129706086773 bps 39.113 Mbps 
Ostrava → Olomouc  8.18925737285789 % 8.189 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   1.63785147457158 bps 1.638 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.28978331713538 % 0.290 %   20 bps 20.000 Gbps   57.956663427076 bps 57.957 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.47936889301397 % 1.479 %   10 bps 10.000 Gbps   147.936889301397 bps 147.937 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.437164028134459 % 0.437 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   43.7164028134459 bps 43.716 Kbps 
Ostrava → Brno  2.71693236913904 % 2.717 %   100 bps 100.000 Gbps   2.71693236913904 bps 2.717 Gbps 
Brno → Ostrava  5.3674647983208 % 5.367 %   100 bps 100.000 Gbps   5.36746479832081 bps 5.367 Gbps 
Karviná → Ostrava  2.36945534684482 % 2.369 %   10 bps 10.000 Gbps   236.945534684482 bps 236.946 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.64393951324723 % 1.644 %   10 bps 10.000 Gbps   164.393951324723 bps 164.394 Mbps 
Ostrava → Opava  1.64393951324723 % 1.644 %   10 bps 10.000 Gbps   164.393951324723 bps 164.394 Mbps 
Opava → Ostrava  2.36945534684482 % 2.369 %   10 bps 10.000 Gbps   236.945534684482 bps 236.946 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.268675275108977 % 0.269 %   10 bps 10.000 Gbps   26.8675275108977 bps 26.868 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.845454921205008 % 0.845 %   10 bps 10.000 Gbps   84.5454921205008 bps 84.545 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.412780328401011 % 0.413 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   85.5040688225469 bps 85.504 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0130771335608271 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35802405745005 bps 1.358 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.20760008256479 % 1.208 %   10 bps 10.000 Gbps   120.760008256479 bps 120.760 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0315150423005441 % 0.032 %   10 bps 10.000 Gbps   3.15150423005441 bps 3.152 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.127658986722301 % 0.128 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   127.658986722301 bps 127.659 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.347747002596286 % 0.348 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   347.747002596286 bps 347.747 Kbps 
Praha → Plzeň  5.35670343055835 % 5.357 %   100 bps 100.000 Gbps   5.35670343055835 bps 5.357 Gbps 
Plzeň → Praha  2.48600306335631 % 2.486 %   100 bps 100.000 Gbps   2.48600306335631 bps 2.486 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.10802146600477 % 1.108 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0802146600476 bps 11.080 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.16715153145573 % 6.167 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.6715153145573 bps 61.672 Mbps 
AMS-IX → Praha  23.5180808780653 % 23.518 %   10 bps 10.000 Gbps   2.35180808780653 bps 2.352 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.21713514461411 % 1.217 %   10 bps 10.000 Gbps   121.713514461411 bps 121.714 Mbps 
Praha → Brno  7.21579981749457 % 7.216 %   100 bps 100.000 Gbps   7.21579981749457 bps 7.216 Gbps 
Brno → Praha  2.38037232119326 % 2.380 %   100 bps 100.000 Gbps   2.38037232119326 bps 2.380 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.88840513711062 % 9.888 %   100 bps 100.000 Gbps   9.88840513711063 bps 9.888 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.16157868156087 % 6.162 %   100 bps 100.000 Gbps   6.16157868156086 bps 6.162 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.828581524951423 % 0.829 %   100 bps 100.000 Gbps   828.581524951424 bps 828.582 Mbps 
Praha → Hradec Králové  5.15471324382929 % 5.155 %   100 bps 100.000 Gbps   5.15471324382929 bps 5.155 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.09907578965345 % 1.099 %   400 bps 400.000 Gbps   4.39630315861379 bps 4.396 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.88400799068036 % 3.884 %   400 bps 400.000 Gbps   15.5360319627214 bps 15.536 Gbps 
Pardubice → Praha  1.72103844340471 % 1.721 %   10 bps 10.000 Gbps   172.103844340471 bps 172.104 Mbps 
Praha → Pardubice  7.57257610187137 % 7.573 %   10 bps 10.000 Gbps   757.257610187138 bps 757.258 Mbps 
Praha → Public Internet  3.52029158541781 % 3.520 %   20 bps 20.000 Gbps   704.058317083562 bps 704.058 Mbps 
Public Internet → Praha  3.7484423381111 % 3.748 %   20 bps 20.000 Gbps   749.688467622221 bps 749.688 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.806034232389174 % 0.806 %   20 bps 20.000 Gbps   161.206846477835 bps 161.207 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.12635648892645 % 4.126 %   20 bps 20.000 Gbps   825.27129778529 bps 825.271 Mbps 
Brno → Zlín  4.78795269493972 % 4.788 %   10 bps 10.000 Gbps   478.795269493972 bps 478.795 Mbps 
Zlín → Brno  4.16111495074181 % 4.161 %   10 bps 10.000 Gbps   416.111495074181 bps 416.111 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.06803526780776 % 2.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.6803526780776 bps 20.680 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.886983145869819 % 0.887 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.86983145869818 bps 8.870 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.022401829060003 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   224.018290600031 bps 224.018 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.11498047043896 % 4.115 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.1498047043896 bps 41.150 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.0937413034821852 % 0.094 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   9.37413034821851 bps 9.374 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.117962133034539 % 0.118 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.7962133034539 bps 11.796 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0473973649277505 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.73973649277505 bps 4.740 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107323275917918 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7323275917918 bps 10.732 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.179774024422801 % 0.180 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.79774024422801 bps 1.798 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0354405442480182 % 0.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   354.405442480182 bps 354.405 Kbps 
Summary  empty NA   3.578 bps 3.578 Tbps   86.4602499540953 bps 86.460 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Oct 31 00:11:06 2022