CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/10/31

Average load for period: 2022/10/31 00:00:00 - 2022/11/06 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/10/31 00:00:00 - 2022/11/06 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/10/31
ACONET->Brno  1.122%  Brno->ACONET  9.123%  Brno->Lednice  7.113%  Lednice->Brno  17.606%  Brno->SANET  5.559%  SANET->Brno  1.529%  Brno->Vyškov  9.734%  Vyškov->Brno  1.426%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.317%  Tábor->České Budějovice  0.085%  Brno->Jihlava  1.533%  Jihlava->Brno  0.956%  České Budějovice->Jihlava  0.523%  Jihlava->České Budějovice  0.054%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.292%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.123%  Jihlava->Telč  0.502%  Telč->Jihlava  0.536%  Hradec Králové->Liberec  2.087%  Liberec->Hradec Králové  0.397%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.094%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.436%  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.106e-3 %  Brno->Olomouc  0.052%  Olomouc->Brno  6.490e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.227%  Olomouc->Hradec Králové  0.055%  Olomouc->Ostrava  0.207%  Ostrava->Olomouc  0.013%  Olomouc->Zlín  1.795%  Zlín->Olomouc  0.509e-3 %  Brno->Ostrava  5.870%  Ostrava->Brno  2.528%  Karviná->Ostrava  1.978%  Ostrava->Karviná  1.769%  Opava->Ostrava  1.978%  Ostrava->Opava  1.769%  Ostrava->Pionier  0.920%  Pionier->Ostrava  0.226%  Hradec Králové->Pardubice  4.352e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.017%  Cheb->Plzeň  0.046%  Plzeň->Cheb  1.004%  Jihlava->Plzeň  0.309e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.127e-3 %  Plzeň->Praha  2.439%  Praha->Plzeň  6.617%  Poděbrady->Praha  1.873%  Praha->Poděbrady  9.549%  AMS-IX->Praha  24.805%  Praha->AMS-IX  1.336%  Brno->Praha  2.368%  Praha->Brno  7.489%  České Budějovice->Praha  1.017%  Praha->České Budějovice  4.950%  GÉANT2->Praha  11.632%  Praha->GÉANT2  7.705%  Hradec Králové->Praha  0.762%  Praha->Hradec Králové  4.847%  Pardubice->Praha  1.811%  Praha->Pardubice  9.767%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.906%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.120%  Most->Ústí nad
Labem  7.053e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.073%  Praha->Ústí nad
Labem  0.094e-3 %  Ústí nad
Labem->Praha  0.118e-3 %  Brno->Zlín  5.381%  Zlín->Brno  1.283%  NIX.cz->Praha  4.434%  Praha->NIX.cz  1.273%  Praha->Public Internet  2.677%  Public Internet->Praha  4.176% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/10/31 00:00:00 - 2022/11/06 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/10/31 00:00:00 - 2022/11/06 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.1219478928333 % 1.122 %   10 bps 10.000 Gbps   112.19478928333 bps 112.195 Mbps 
Brno → ACONET  9.12294329742601 % 9.123 %   10 bps 10.000 Gbps   912.294329742601 bps 912.294 Mbps 
Lednice → Brno  17.6058507077638 % 17.606 %   1000 bps 1000.000 Mbps   176.058507077638 bps 176.059 Mbps 
Brno → Lednice  7.11335884105308 % 7.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.1335884105308 bps 71.134 Mbps 
SANET → Brno  1.5294651151984 % 1.529 %   40 bps 40.000 Gbps   611.786046079359 bps 611.786 Mbps 
Brno → SANET  5.55921573939361 % 5.559 %   40 bps 40.000 Gbps   2.22368629575744 bps 2.224 Gbps 
Brno → Vyškov  9.73400422632697 % 9.734 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.3400422632698 bps 97.340 Mbps 
Vyškov → Brno  1.42558311356778 % 1.426 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2558311356778 bps 14.256 Mbps 
Brno → Jihlava  1.53330328145256 % 1.533 %   100 bps 100.000 Gbps   1.53330328145256 bps 1.533 Gbps 
Jihlava → Brno  0.955502173699235 % 0.956 %   100 bps 100.000 Gbps   955.502173699236 bps 955.502 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.123036008761987 % 0.123 %   10 bps 10.000 Gbps   12.3036008761987 bps 12.304 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.292217097859776 % 0.292 %   10 bps 10.000 Gbps   29.2217097859776 bps 29.222 Mbps 
Telč → Jihlava  0.535592573942858 % 0.536 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.35592573942858 bps 5.356 Mbps 
Jihlava → Telč  0.502014351127591 % 0.502 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.02014351127591 bps 5.020 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.522859736122201 % 0.523 %   20 bps 20.000 Gbps   104.57194722444 bps 104.572 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0541374570333891 % 0.054 %   20 bps 20.000 Gbps   10.8274914066778 bps 10.827 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.08727372825728 % 2.087 %   100 bps 100.000 Gbps   2.08727372825728 bps 2.087 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.396763061283615 % 0.397 %   100 bps 100.000 Gbps   396.763061283615 bps 396.763 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.09444740947506 % 2.094 %   40 bps 40.000 Gbps   837.778963790023 bps 837.779 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.436225637053175 % 0.436 %   40 bps 40.000 Gbps   174.49025482127 bps 174.490 Mbps 
Děčín → Most  0.260614010906702 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60614010906702 bps 2.606 Kbps 
Most → Děčín  0.40495772161016 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.0495772161016 bps 4.050 Kbps 
Most → Plzeň  0.207040312466091 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07040312466091 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.105659671711715 % 0.106 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.05659671711715 bps 1.057 Kbps 
Brno → Olomouc  0.0521970341106421 % 0.052 %   100 bps 100.000 Gbps   52.1970341106421 bps 52.197 Mbps 
Olomouc → Brno  6.48952539060712 % 6.490 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   6.48952539060712 bps 6.490 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.227143668341934 % 0.227 %   100 bps 100.000 Gbps   227.143668341934 bps 227.144 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0548310005186844 % 0.055 %   100 bps 100.000 Gbps   54.8310005186844 bps 54.831 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0129607832042279 % 0.013 %   20 bps 20.000 Gbps   2.59215664084557 bps 2.592 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.207179967197481 % 0.207 %   20 bps 20.000 Gbps   41.1502891706008 bps 41.150 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.7945011052095 % 1.795 %   10 bps 10.000 Gbps   179.45011052095 bps 179.450 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.508722259998516 % 0.509 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.8722259998516 bps 50.872 Kbps 
Ostrava → Brno  2.52808312011363 % 2.528 %   100 bps 100.000 Gbps   2.52808312011363 bps 2.528 Gbps 
Brno → Ostrava  5.87036942484911 % 5.870 %   100 bps 100.000 Gbps   5.87036942484911 bps 5.870 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.76912086243304 % 1.769 %   10 bps 10.000 Gbps   176.912086243304 bps 176.912 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.97781361480086 % 1.978 %   10 bps 10.000 Gbps   197.781361480086 bps 197.781 Mbps 
Ostrava → Opava  1.76912086243304 % 1.769 %   10 bps 10.000 Gbps   176.912086243304 bps 176.912 Mbps 
Opava → Ostrava  1.97781361480086 % 1.978 %   10 bps 10.000 Gbps   197.781361480086 bps 197.781 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.919662369602263 % 0.920 %   10 bps 10.000 Gbps   91.9662369602262 bps 91.966 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.22589183660208 % 0.226 %   10 bps 10.000 Gbps   22.589183660208 bps 22.589 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.35191330325548 % 4.352 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   479.39819796674 bps 479.398 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0173524382007153 % 0.017 %   100 bps 100.000 Gbps   1.78548686419595 bps 1.785 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.046307740204387 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.6307740204387 bps 4.631 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.00396744564766 % 1.004 %   10 bps 10.000 Gbps   100.396744564766 bps 100.397 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.127425073633305 % 0.127 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   127.425073633305 bps 127.425 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.308542094720635 % 0.309 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   308.542094720635 bps 308.542 Kbps 
Praha → Plzeň  6.61688147399531 % 6.617 %   100 bps 100.000 Gbps   6.61688147399532 bps 6.617 Gbps 
Plzeň → Praha  2.43920049526154 % 2.439 %   100 bps 100.000 Gbps   2.43920049526154 bps 2.439 Gbps 
Praha → Poděbrady  9.54924010055648 % 9.549 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.4924010055648 bps 95.492 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.87286387151577 % 1.873 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.7286387151577 bps 18.729 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.8052223796532 % 24.805 %   10 bps 10.000 Gbps   2.48052223796533 bps 2.481 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.33606492840644 % 1.336 %   10 bps 10.000 Gbps   133.606492840644 bps 133.606 Mbps 
Brno → Praha  2.36818913124498 % 2.368 %   100 bps 100.000 Gbps   2.36818913124498 bps 2.368 Gbps 
Praha → Brno  7.4894184981068 % 7.489 %   100 bps 100.000 Gbps   7.4894184981068 bps 7.489 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.6321154901871 % 11.632 %   100 bps 100.000 Gbps   11.6321154901871 bps 11.632 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.70468155283751 % 7.705 %   100 bps 100.000 Gbps   7.70468155283752 bps 7.705 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.762458167059703 % 0.762 %   100 bps 100.000 Gbps   762.458167059702 bps 762.458 Mbps 
Praha → Hradec Králové  4.84748152909681 % 4.847 %   100 bps 100.000 Gbps   4.84748152909681 bps 4.847 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.43353982135299 % 4.434 %   400 bps 400.000 Gbps   17.7341592854119 bps 17.734 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.27330754547673 % 1.273 %   400 bps 400.000 Gbps   5.09323018190693 bps 5.093 Gbps 
Pardubice → Praha  1.8105794118192 % 1.811 %   10 bps 10.000 Gbps   181.05794118192 bps 181.058 Mbps 
Praha → Pardubice  9.76670325331398 % 9.767 %   10 bps 10.000 Gbps   976.670325331398 bps 976.670 Mbps 
Praha → Public Internet  2.67658199061692 % 2.677 %   20 bps 20.000 Gbps   535.316398123383 bps 535.316 Mbps 
Public Internet → Praha  4.17609661629077 % 4.176 %   20 bps 20.000 Gbps   835.219323258155 bps 835.219 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.95028784058939 % 4.950 %   20 bps 20.000 Gbps   990.057568117877 bps 990.058 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.01667715048547 % 1.017 %   20 bps 20.000 Gbps   203.335430097095 bps 203.335 Mbps 
Zlín → Brno  1.28262895417762 % 1.283 %   10 bps 10.000 Gbps   128.262895417762 bps 128.263 Mbps 
Brno → Zlín  5.38128219066371 % 5.381 %   10 bps 10.000 Gbps   538.128219066371 bps 538.128 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.905928704918399 % 0.906 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.05928704918399 bps 9.059 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.12024107036966 % 2.120 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.2024107036966 bps 21.202 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.05290062354227 % 7.053 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.5290062354228 bps 70.529 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0734505300560006 % 0.073 %   1000 bps 1000.000 Mbps   734.505300560005 bps 734.505 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.0936701893712825 % 0.094 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   9.36701893712825 bps 9.367 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.118248123058842 % 0.118 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.8248123058842 bps 11.825 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474302857291355 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74302857291355 bps 4.743 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107825721516008 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7825721516008 bps 10.783 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0849634670969073 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   849.634670969073 bps 849.635 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.317414985532408 % 0.317 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.17414985532408 bps 3.174 Mbps 
Summary  empty NA   3.578 bps 3.578 Tbps   94.1445402933282 bps 94.145 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 7 00:11:16 2022