CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/11/7

Average load for period: 2022/11/07 00:00:00 - 2022/11/13 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/11/07 00:00:00 - 2022/11/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/11/7
ACONET->Brno  1.381%  Brno->ACONET  11.288%  Brno->Lednice  7.072%  Lednice->Brno  17.161%  Brno->SANET  7.101%  SANET->Brno  1.793%  Brno->Vyškov  10.045%  Vyškov->Brno  1.221%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  7.387e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.737e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.296%  Tábor->České Budějovice  0.112%  Brno->Jihlava  1.632%  Jihlava->Brno  1.137%  České Budějovice->Jihlava  0.381%  Jihlava->České Budějovice  0.039%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.516%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.171%  Jihlava->Telč  0.539%  Telč->Jihlava  0.326%  Hradec Králové->Liberec  1.372%  Liberec->Hradec Králové  0.217%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.314e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.109e-3 %  Brno->Olomouc  0.061%  Olomouc->Brno  9.166e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.224%  Olomouc->Hradec Králové  0.061%  Olomouc->Ostrava  0.477%  Ostrava->Olomouc  0.133%  Olomouc->Zlín  1.721%  Zlín->Olomouc  0.542e-3 %  Brno->Ostrava  5.255%  Ostrava->Brno  2.407%  Karviná->Ostrava  3.263%  Ostrava->Karviná  1.774%  Opava->Ostrava  3.263%  Ostrava->Opava  1.774%  Ostrava->Pionier  1.125%  Pionier->Ostrava  0.360%  Hradec Králové->Pardubice  4.946e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.023%  Cheb->Plzeň  0.045%  Plzeň->Cheb  1.099%  Jihlava->Plzeň  0.691e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.151e-3 %  Plzeň->Praha  2.005%  Praha->Plzeň  5.379%  Poděbrady->Praha  2.220%  Praha->Poděbrady  12.496%  AMS-IX->Praha  19.610%  Praha->AMS-IX  0.803%  Brno->Praha  2.209%  Praha->Brno  7.218%  České Budějovice->Praha  1.254%  Praha->České Budějovice  5.320%  GÉANT2->Praha  17.971%  Praha->GÉANT2  7.224%  Hradec Králové->Praha  0.973%  Praha->Hradec Králové  5.923%  Pardubice->Praha  1.699%  Praha->Pardubice  9.579%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.043%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.090%  Most->Ústí nad
Labem  0.013%  Ústí nad
Labem->Most  0.169%  Praha->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Praha : DOWN Brno->Zlín  5.314%  Zlín->Brno  1.275%  NIX.cz->Praha  4.756%  Praha->NIX.cz  1.279%  Praha->Public Internet  2.376%  Public Internet->Praha  4.583% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/11/07 00:00:00 - 2022/11/13 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/11/07 00:00:00 - 2022/11/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.38137193397127 % 1.381 %   10 bps 10.000 Gbps   138.137193397128 bps 138.137 Mbps 
Brno → ACONET  11.2879587661518 % 11.288 %   10 bps 10.000 Gbps   1.12879587661518 bps 1.129 Gbps 
Brno → Lednice  7.072073976769 % 7.072 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.72073976769 bps 70.721 Mbps 
Lednice → Brno  17.1609076832814 % 17.161 %   1000 bps 1000.000 Mbps   171.609076832813 bps 171.609 Mbps 
Brno → SANET  7.10087446278709 % 7.101 %   40 bps 40.000 Gbps   2.84034978511483 bps 2.840 Gbps 
SANET → Brno  1.79304282282716 % 1.793 %   40 bps 40.000 Gbps   717.217129130863 bps 717.217 Mbps 
Brno → Vyškov  10.0453060551472 % 10.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.453060551472 bps 100.453 Mbps 
Vyškov → Brno  1.22141901497362 % 1.221 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.2141901497362 bps 12.214 Mbps 
Brno → Jihlava  1.6324938418117 % 1.632 %   100 bps 100.000 Gbps   1.6324938418117 bps 1.632 Gbps 
Jihlava → Brno  1.13734727020804 % 1.137 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13734727020804 bps 1.137 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.170966540307854 % 0.171 %   10 bps 10.000 Gbps   17.0966540307854 bps 17.097 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.515768962243344 % 0.516 %   10 bps 10.000 Gbps   51.5768962243343 bps 51.577 Mbps 
Jihlava → Telč  0.53934485793076 % 0.539 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.3934485793076 bps 5.393 Mbps 
Telč → Jihlava  0.325856760923385 % 0.326 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.25856760923385 bps 3.259 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.380868562337073 % 0.381 %   20 bps 20.000 Gbps   76.1737124674147 bps 76.174 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0386765877251786 % 0.039 %   20 bps 20.000 Gbps   7.73531754503572 bps 7.735 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.3719050530711 % 1.372 %   100 bps 100.000 Gbps   1.3719050530711 bps 1.372 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.217306916736558 % 0.217 %   100 bps 100.000 Gbps   217.306916736558 bps 217.307 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313707389496674 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.48295579867 bps 125.483 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.314167677178518 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.667070871407 bps 125.667 Kbps 
Most → Děčín  0.406299712036083 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.06299712036083 bps 4.063 Kbps 
Děčín → Most  0.260776784809701 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60776784809701 bps 2.608 Kbps 
Most → Plzeň  0.20690127077621 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0690127077621 bps 2.069 Kbps 
Plzeň → Most  0.108526010981482 % 0.109 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08526010981482 bps 1.085 Kbps 
Olomouc → Brno  9.16641671080377 % 9.166 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   9.16641671080377 bps 9.166 Mbps 
Brno → Olomouc  0.0612733934832342 % 0.061 %   100 bps 100.000 Gbps   61.2733934832342 bps 61.273 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.224387639997728 % 0.224 %   100 bps 100.000 Gbps   224.387639997728 bps 224.388 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0614557643700515 % 0.061 %   100 bps 100.000 Gbps   61.4557643700515 bps 61.456 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.133432078497214 % 0.133 %   20 bps 20.000 Gbps   26.6864156994428 bps 26.686 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.47707916323255 % 0.477 %   20 bps 20.000 Gbps   92.9383544917998 bps 92.938 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.72133850302192 % 1.721 %   10 bps 10.000 Gbps   172.133850302192 bps 172.134 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.541769540780753 % 0.542 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.1769540780752 bps 54.177 Kbps 
Ostrava → Brno  2.40716939837349 % 2.407 %   100 bps 100.000 Gbps   2.40716939837349 bps 2.407 Gbps 
Brno → Ostrava  5.25490879783013 % 5.255 %   100 bps 100.000 Gbps   5.25490879783013 bps 5.255 Gbps 
Karviná → Ostrava  3.26339793849815 % 3.263 %   10 bps 10.000 Gbps   326.339793849815 bps 326.340 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.7739514124866 % 1.774 %   10 bps 10.000 Gbps   177.39514124866 bps 177.395 Mbps 
Ostrava → Opava  1.7739514124866 % 1.774 %   10 bps 10.000 Gbps   177.39514124866 bps 177.395 Mbps 
Opava → Ostrava  3.26339793849815 % 3.263 %   10 bps 10.000 Gbps   326.339793849815 bps 326.340 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.12476832471547 % 1.125 %   10 bps 10.000 Gbps   112.476832471547 bps 112.477 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.360218729011299 % 0.360 %   10 bps 10.000 Gbps   36.0218729011299 bps 36.022 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.94647062326282 % 4.946 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   538.921012756814 bps 538.921 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0226470135157568 % 0.023 %   100 bps 100.000 Gbps   2.31507514165719 bps 2.315 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0453077116211169 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.53077116211168 bps 4.531 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.09868049069163 % 1.099 %   10 bps 10.000 Gbps   109.868049069163 bps 109.868 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.151126179428162 % 0.151 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   151.126179428162 bps 151.126 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.69096385593389 % 0.691 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   690.96385593389 bps 690.964 Kbps 
Plzeň → Praha  2.00519141016243 % 2.005 %   100 bps 100.000 Gbps   2.00519141016243 bps 2.005 Gbps 
Praha → Plzeň  5.37855647877122 % 5.379 %   100 bps 100.000 Gbps   5.37855647877122 bps 5.379 Gbps 
Praha → Poděbrady  12.4960197849795 % 12.496 %   1000 bps 1000.000 Mbps   124.960197849795 bps 124.960 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.21975670163581 % 2.220 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.1975670163581 bps 22.198 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.6104702594795 % 19.610 %   10 bps 10.000 Gbps   1.96104702594795 bps 1.961 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.802547286271363 % 0.803 %   10 bps 10.000 Gbps   80.2547286271363 bps 80.255 Mbps 
Brno → Praha  2.20926104854659 % 2.209 %   100 bps 100.000 Gbps   2.20926104854659 bps 2.209 Gbps 
Praha → Brno  7.21800469954843 % 7.218 %   100 bps 100.000 Gbps   7.21800469954844 bps 7.218 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.22377963314718 % 7.224 %   100 bps 100.000 Gbps   7.22377963314718 bps 7.224 Gbps 
GÉANT2 → Praha  17.9711905772846 % 17.971 %   100 bps 100.000 Gbps   17.9711905772846 bps 17.971 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.97263028080749 % 0.973 %   100 bps 100.000 Gbps   972.63028080749 bps 972.630 Mbps 
Praha → Hradec Králové  5.92346631972946 % 5.923 %   100 bps 100.000 Gbps   5.92346631972946 bps 5.923 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.75614555545343 % 4.756 %   400 bps 400.000 Gbps   19.0245822218137 bps 19.025 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.27864046279899 % 1.279 %   400 bps 400.000 Gbps   5.11456185119595 bps 5.115 Gbps 
Pardubice → Praha  1.69893703951549 % 1.699 %   10 bps 10.000 Gbps   169.893703951548 bps 169.894 Mbps 
Praha → Pardubice  9.57862296340999 % 9.579 %   10 bps 10.000 Gbps   957.862296340998 bps 957.862 Mbps 
Public Internet → Praha  4.5833641612468 % 4.583 %   20 bps 20.000 Gbps   916.67283224936 bps 916.673 Mbps 
Praha → Public Internet  2.37579751586527 % 2.376 %   20 bps 20.000 Gbps   475.159503173054 bps 475.160 Mbps 
Praha → České Budějovice  5.32004992526471 % 5.320 %   20 bps 20.000 Gbps   1.06400998505294 bps 1.064 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.2542018126589 % 1.254 %   20 bps 20.000 Gbps   250.84036253178 bps 250.840 Mbps 
Zlín → Brno  1.27495230074363 % 1.275 %   10 bps 10.000 Gbps   127.495230074363 bps 127.495 Mbps 
Brno → Zlín  5.3135576574818 % 5.314 %   10 bps 10.000 Gbps   531.35576574818 bps 531.356 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.09036991353567 % 2.090 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.9036991353567 bps 20.904 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.04306399848529 % 1.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.4306399848529 bps 10.431 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.013405015464068 % 0.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   134.05015464068 bps 134.050 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.168927909968589 % 0.169 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.68927909968588 bps 1.689 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  7.38704869817862 % 7.387 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   738.704869817862 bps 738.705 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.73681055541639 % 1.737 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   173.681055541639 bps 173.681 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.295691644463188 % 0.296 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.95691644463188 bps 2.957 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.11233146680179 % 0.112 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1233146680179 bps 1.123 Mbps 
Summary  empty NA   3.578 bps 3.578 Tbps   99.0454074000944 bps 99.045 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 14 00:12:27 2022