CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/11/14

Average load for period: 2022/11/14 00:00:00 - 2022/11/20 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/11/14 00:00:00 - 2022/11/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/11/14
ACONET->Brno  1.433%  Brno->ACONET  10.960%  Brno->Lednice  5.675%  Lednice->Brno  17.574%  Brno->SANET  5.982%  SANET->Brno  1.929%  Brno->Vyškov  8.911%  Vyškov->Brno  1.174%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.117e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.073e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.269%  Tábor->České Budějovice  0.077%  Brno->Jihlava  1.295%  Jihlava->Brno  1.033%  České Budějovice->Jihlava  0.664e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.450e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.450%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.177%  Jihlava->Telč  0.737%  Telč->Jihlava  0.251%  Hradec Králové->Liberec  1.146%  Liberec->Hradec Králové  0.200%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.314e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.209e-3 %  Plzeň->Most  0.106e-3 %  Brno->Olomouc  0.042%  Olomouc->Brno  4.645e-3 %  Hradec Králové->Olomouc  0.122%  Olomouc->Hradec Králové  0.042%  Olomouc->Ostrava : DOWN Ostrava->Olomouc : DOWN Olomouc->Zlín  1.412%  Zlín->Olomouc  0.405e-3 %  Brno->Ostrava  NA  Ostrava->Brno  NA  Karviná->Ostrava  1.768%  Ostrava->Karviná  1.653%  Opava->Ostrava  1.768%  Ostrava->Opava  1.653%  Ostrava->Pionier  1.532%  Pionier->Ostrava  0.309%  Hradec Králové->Pardubice  2.876e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.043%  Cheb->Plzeň  0.039%  Plzeň->Cheb  0.994%  Jihlava->Plzeň  0.029%  Plzeň->Jihlava  0.297e-3 %  Plzeň->Praha  2.020%  Praha->Plzeň  5.069%  Poděbrady->Praha  1.602%  Praha->Poděbrady  9.907%  AMS-IX->Praha  14.178%  Praha->AMS-IX  0.543%  Brno->Praha  1.642%  Praha->Brno  4.759%  České Budějovice->Praha  1.367%  Praha->České Budějovice  4.315%  GÉANT2->Praha  13.659%  Praha->GÉANT2  6.428%  Hradec Králové->Praha  1.145%  Praha->Hradec Králové  5.587%  Pardubice->Praha  1.783%  Praha->Pardubice  8.397%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.449%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.308%  Most->Ústí nad
Labem  0.013%  Ústí nad
Labem->Most  0.060%  Praha->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Praha : DOWN Brno->Zlín  5.872%  Zlín->Brno  1.074%  NIX.cz->Praha  3.964%  Praha->NIX.cz  1.139%  Praha->Public Internet  2.216%  Public Internet->Praha  3.753% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/11/14 00:00:00 - 2022/11/20 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/11/14 00:00:00 - 2022/11/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.9596413953621 % 10.960 %   10 bps 10.000 Gbps   1.09596413953621 bps 1.096 Gbps 
ACONET → Brno  1.43295782504779 % 1.433 %   10 bps 10.000 Gbps   143.295782504779 bps 143.296 Mbps 
Lednice → Brno  17.5735413201462 % 17.574 %   1000 bps 1000.000 Mbps   175.735413201462 bps 175.735 Mbps 
Brno → Lednice  5.67517100644966 % 5.675 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.7517100644966 bps 56.752 Mbps 
SANET → Brno  1.92854289897599 % 1.929 %   40 bps 40.000 Gbps   771.417159590397 bps 771.417 Mbps 
Brno → SANET  5.98245039037379 % 5.982 %   40 bps 40.000 Gbps   2.39298015614951 bps 2.393 Gbps 
Brno → Vyškov  8.91087939117601 % 8.911 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.1087939117601 bps 89.109 Mbps 
Vyškov → Brno  1.17394549602603 % 1.174 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.7394549602603 bps 11.739 Mbps 
Brno → Jihlava  1.29528636648361 % 1.295 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29528636648362 bps 1.295 Gbps 
Jihlava → Brno  1.03253661860238 % 1.033 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03253661860238 bps 1.033 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.177200580664758 % 0.177 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7200580664758 bps 17.720 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.449817276569673 % 0.450 %   10 bps 10.000 Gbps   44.9817276569673 bps 44.982 Mbps 
Telč → Jihlava  0.251306091707096 % 0.251 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.51306091707096 bps 2.513 Mbps 
Jihlava → Telč  0.737209157983451 % 0.737 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.37209157983451 bps 7.372 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.663996031514611 % 0.664 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   132.799206302922 bps 132.799 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.450218080527398 % 0.450 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   90.0436161054796 bps 90.044 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.14604350678812 % 1.146 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14604350678812 bps 1.146 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.199698683758901 % 0.200 %   100 bps 100.000 Gbps   199.698683758901 bps 199.699 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.314137927219457 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.655170887783 bps 125.655 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.31375498875518 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.501995502072 bps 125.502 Kbps 
Most → Děčín  0.406262175018358 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.06262175018358 bps 4.063 Kbps 
Děčín → Most  0.260186864443242 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60186864443242 bps 2.602 Kbps 
Plzeň → Most  0.106173634483367 % 0.106 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06173634483367 bps 1.062 Kbps 
Most → Plzeň  0.208706529004544 % 0.209 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.08706529004544 bps 2.087 Kbps 
Brno → Olomouc  0.0421041790447119 % 0.042 %   100 bps 100.000 Gbps   42.1041790447119 bps 42.104 Mbps 
Olomouc → Brno  4.64470735862783 % 4.645 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.64470735862783 bps 4.645 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.121501360225909 % 0.122 %   100 bps 100.000 Gbps   121.501360225909 bps 121.501 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0421810665344411 % 0.042 %   100 bps 100.000 Gbps   42.1810665344411 bps 42.181 Mbps 
Ostrava → Olomouc  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Olomouc → Ostrava  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Zlín → Olomouc  0.404608408247958 % 0.405 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.4608408247958 bps 40.461 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.41161454338012 % 1.412 %   10 bps 10.000 Gbps   141.161454338012 bps 141.161 Mbps 
Ostrava->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Karviná → Ostrava  1.76773205709659 % 1.768 %   10 bps 10.000 Gbps   176.773205709659 bps 176.773 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.65261164822846 % 1.653 %   10 bps 10.000 Gbps   165.261164822846 bps 165.261 Mbps 
Opava → Ostrava  1.76773205709659 % 1.768 %   10 bps 10.000 Gbps   176.773205709659 bps 176.773 Mbps 
Ostrava → Opava  1.65261164822845 % 1.653 %   10 bps 10.000 Gbps   165.261164822846 bps 165.261 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.309090568635606 % 0.309 %   10 bps 10.000 Gbps   30.9090568635606 bps 30.909 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.53193904048204 % 1.532 %   10 bps 10.000 Gbps   153.193904048204 bps 153.194 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0431978949080409 % 0.043 %   100 bps 100.000 Gbps   4.37005937947101 bps 4.370 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.87642329669397 % 2.876 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   331.86034616213 bps 331.860 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.994308042413607 % 0.994 %   10 bps 10.000 Gbps   99.4308042413608 bps 99.431 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0394144040918086 % 0.039 %   10 bps 10.000 Gbps   3.94144040918086 bps 3.941 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0287791408240776 % 0.029 %   100 bps 100.000 Gbps   28.7791408240776 bps 28.779 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.296961582445818 % 0.297 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   296.961582445818 bps 296.962 Kbps 
Praha → Plzeň  5.06871999201471 % 5.069 %   100 bps 100.000 Gbps   5.06871999201471 bps 5.069 Gbps 
Plzeň → Praha  2.0200068073744 % 2.020 %   100 bps 100.000 Gbps   2.0200068073744 bps 2.020 Gbps 
Praha → Poděbrady  9.90730569590609 % 9.907 %   1000 bps 1000.000 Mbps   99.073056959061 bps 99.073 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.60168439863468 % 1.602 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0168439863468 bps 16.017 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.178400460255 % 14.178 %   10 bps 10.000 Gbps   1.4178400460255 bps 1.418 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.542839197534628 % 0.543 %   10 bps 10.000 Gbps   54.2839197534628 bps 54.284 Mbps 
Praha → Brno  4.75938403878811 % 4.759 %   100 bps 100.000 Gbps   4.75938403878812 bps 4.759 Gbps 
Brno → Praha  1.64244268188755 % 1.642 %   100 bps 100.000 Gbps   1.64244268188755 bps 1.642 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.6592961791956 % 13.659 %   100 bps 100.000 Gbps   13.6592961791956 bps 13.659 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.42825559945395 % 6.428 %   100 bps 100.000 Gbps   6.42825559945395 bps 6.428 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.58709561514692 % 5.587 %   100 bps 100.000 Gbps   5.58709561514692 bps 5.587 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.14482400947375 % 1.145 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14482400947375 bps 1.145 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.96403846402597 % 3.964 %   400 bps 400.000 Gbps   15.8561538561039 bps 15.856 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.13895308606161 % 1.139 %   400 bps 400.000 Gbps   4.55581234424646 bps 4.556 Gbps 
Praha → Pardubice  8.39651432612921 % 8.397 %   10 bps 10.000 Gbps   839.651432612921 bps 839.651 Mbps 
Pardubice → Praha  1.7830456088928 % 1.783 %   10 bps 10.000 Gbps   178.30456088928 bps 178.305 Mbps 
Praha → Public Internet  2.21585226709185 % 2.216 %   20 bps 20.000 Gbps   443.170453418368 bps 443.170 Mbps 
Public Internet → Praha  3.75250131441492 % 3.753 %   20 bps 20.000 Gbps   750.500262882984 bps 750.500 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.31467118251828 % 4.315 %   20 bps 20.000 Gbps   862.934236503656 bps 862.934 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.36704343427953 % 1.367 %   20 bps 20.000 Gbps   273.408686855907 bps 273.409 Mbps 
Brno → Zlín  5.87238558446465 % 5.872 %   10 bps 10.000 Gbps   587.238558446465 bps 587.239 Mbps 
Zlín → Brno  1.0737566957195 % 1.074 %   10 bps 10.000 Gbps   107.37566957195 bps 107.376 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.4492973751395 % 1.449 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.492973751395 bps 14.493 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.30830033267367 % 2.308 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.0830033267367 bps 23.083 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0125008182511253 % 0.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   125.008182511253 bps 125.008 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0595352432712021 % 0.060 %   1000 bps 1000.000 Mbps   595.352432712021 bps 595.352 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.116572743622523 % 0.117 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6572743622523 bps 11.657 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0734048905118227 % 0.073 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   7.34048905118227 bps 7.340 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0773013314598194 % 0.077 %   1000 bps 1000.000 Mbps   773.013314598195 bps 773.013 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.269072498983787 % 0.269 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.69072498983787 bps 2.691 Mbps 
Summary  empty NA   3.358 bps 3.358 Tbps   76.2341516595075 bps 76.234 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 21 00:11:09 2022