CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/12/5

Average load for period: 2022/12/05 00:00:00 - 2022/12/11 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/12/05 00:00:00 - 2022/12/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/12/5
ACONET->Brno  1.514%  Brno->ACONET  10.773%  Brno->Lednice  7.116%  Lednice->Brno  21.448%  Brno->SANET  7.309%  SANET->Brno  2.051%  Brno->Vyškov  13.131%  Vyškov->Brno  1.311%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.117e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.158e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.265%  Tábor->České Budějovice  0.124%  Brno->Jihlava  0.103%  Jihlava->Brno  0.231%  České Budějovice->Jihlava  0.466e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.689e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec : DOWN Jindřichův
Hradec->Jihlava : DOWN Jihlava->Telč : DOWN Telč->Jihlava : DOWN Hradec Králové->Liberec  1.273%  Liberec->Hradec Králové  0.214%  Liberec->Ústí nad
Labem  5.951e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.059%  Děčín->Most  1.626e-3 %  Most->Děčín  1.010e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.111e-3 %  Brno->Olomouc  NA  Olomouc->Brno  NA  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  NA  Ostrava->Olomouc  NA  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  NA  Ostrava->Brno  NA  Karviná->Ostrava  2.483%  Ostrava->Karviná  1.609%  Opava->Ostrava  2.483%  Ostrava->Opava  1.609%  Ostrava->Pionier  1.116%  Pionier->Ostrava  2.961%  Hradec Králové->Pardubice  0.044%  Pardubice->Hradec Králové  8.873e-3 %  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  1.600%  Jihlava->Plzeň  0.268%  Plzeň->Jihlava  0.548%  Plzeň->Praha  7.198%  Praha->Plzeň  2.503%  Poděbrady->Praha  1.863%  Praha->Poděbrady  12.224%  AMS-IX->Praha  19.441%  Praha->AMS-IX  0.730%  Brno->Praha  1.384%  Praha->Brno  4.742%  České Budějovice->Praha  1.739%  Praha->České Budějovice  4.770%  GÉANT2->Praha  5.903%  Praha->GÉANT2  2.891%  Hradec Králové->Praha  1.216%  Praha->Hradec Králové  5.804%  Pardubice->Praha  1.849%  Praha->Pardubice  9.818%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.185%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.703%  Most->Ústí nad
Labem  9.653e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.098%  Praha->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Praha : DOWN Brno->Zlín  6.838%  Zlín->Brno  2.920%  NIX.cz->Praha  4.762%  Praha->NIX.cz  1.347%  Praha->Public Internet  2.401%  Public Internet->Praha  4.238% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/12/05 00:00:00 - 2022/12/11 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/12/05 00:00:00 - 2022/12/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.51355620437973 % 1.514 %   10 bps 10.000 Gbps   151.355620437973 bps 151.356 Mbps 
Brno → ACONET  10.7725404386805 % 10.773 %   10 bps 10.000 Gbps   1.07725404386805 bps 1.077 Gbps 
Brno → Lednice  7.11648908499042 % 7.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.1648908499042 bps 71.165 Mbps 
Lednice → Brno  21.4483520078444 % 21.448 %   1000 bps 1000.000 Mbps   214.483520078444 bps 214.484 Mbps 
Brno → SANET  7.30944893956809 % 7.309 %   40 bps 40.000 Gbps   2.92377957582724 bps 2.924 Gbps 
SANET → Brno  2.05103983596294 % 2.051 %   40 bps 40.000 Gbps   820.415934385176 bps 820.416 Mbps 
Brno → Vyškov  13.1308007925956 % 13.131 %   1000 bps 1000.000 Mbps   131.308007925956 bps 131.308 Mbps 
Vyškov → Brno  1.31140633218169 % 1.311 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1140633218169 bps 13.114 Mbps 
Jihlava → Brno  0.231163971534474 % 0.231 %   100 bps 100.000 Gbps   231.163971534474 bps 231.164 Mbps 
Brno → Jihlava  0.10273672169979 % 0.103 %   100 bps 100.000 Gbps   102.73672169979 bps 102.737 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → Jihlava  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jihlava → Telč  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Telč → Jihlava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jihlava  0.465880860231859 % 0.466 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   93.1761720463717 bps 93.176 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.689299742332202 % 0.689 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   137.85994846644 bps 137.860 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.2733916686057 % 1.273 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27339166860569 bps 1.273 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.21422376053056 % 0.214 %   100 bps 100.000 Gbps   214.22376053056 bps 214.224 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  5.95085568360502 % 5.951 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   2.38034227344201 bps 2.380 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.0586056261051814 % 0.059 %   40 bps 40.000 Gbps   23.4422504420726 bps 23.442 Mbps 
Děčín → Most  1.62584864760803 % 1.626 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.2584864760804 bps 16.258 Kbps 
Most → Děčín  1.00951493347344 % 1.010 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0951493347344 bps 10.095 Kbps 
Plzeň → Most  0.110968218974298 % 0.111 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.10968218974297 bps 1.110 Kbps 
Most → Plzeň  0.207095723528068 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07095723528068 bps 2.071 Kbps 
Olomouc->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Karviná → Ostrava  2.48327103545841 % 2.483 %   10 bps 10.000 Gbps   248.32710354584 bps 248.327 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.60879906530618 % 1.609 %   10 bps 10.000 Gbps   160.879906530618 bps 160.880 Mbps 
Opava → Ostrava  2.4832710354584 % 2.483 %   10 bps 10.000 Gbps   248.32710354584 bps 248.327 Mbps 
Ostrava → Opava  1.60879906530618 % 1.609 %   10 bps 10.000 Gbps   160.879906530618 bps 160.880 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.96109376696388 % 2.961 %   10 bps 10.000 Gbps   296.109376696388 bps 296.109 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.11641892363747 % 1.116 %   10 bps 10.000 Gbps   111.641892363747 bps 111.642 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  8.87269529034492 % 8.873 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   923.943603205503 bps 923.944 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0438009762437341 % 0.044 %   40 bps 40.000 Gbps   4.41649529328135 bps 4.416 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.59984274966871 % 1.600 %   10 bps 10.000 Gbps   159.984274966871 bps 159.984 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0426760562017703 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.26760562017703 bps 4.268 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.268244352933551 % 0.268 %   100 bps 100.000 Gbps   268.244352933552 bps 268.244 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.547760724252432 % 0.548 %   100 bps 100.000 Gbps   547.760724252431 bps 547.761 Mbps 
Plzeň → Praha  7.1982877968104 % 7.198 %   100 bps 100.000 Gbps   7.1982877968104 bps 7.198 Gbps 
Praha → Plzeň  2.50345270531525 % 2.503 %   100 bps 100.000 Gbps   2.50345270531524 bps 2.503 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.86331446656393 % 1.863 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.6331446656393 bps 18.633 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.2244897423805 % 12.224 %   1000 bps 1000.000 Mbps   122.244897423805 bps 122.245 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.730147491119497 % 0.730 %   10 bps 10.000 Gbps   73.0147491119497 bps 73.015 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.4413394006382 % 19.441 %   10 bps 10.000 Gbps   1.94413394006382 bps 1.944 Gbps 
Praha → Brno  4.74155493369126 % 4.742 %   100 bps 100.000 Gbps   4.74155493369126 bps 4.742 Gbps 
Brno → Praha  1.38432628776017 % 1.384 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38432628776017 bps 1.384 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.89056020239654 % 2.891 %   100 bps 100.000 Gbps   2.89027547594937 bps 2.890 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.90342735381569 % 5.903 %   100 bps 100.000 Gbps   5.9032600480616 bps 5.903 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.80369949681855 % 5.804 %   100 bps 100.000 Gbps   5.80369949681855 bps 5.804 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.21592053863978 % 1.216 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21592053863978 bps 1.216 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.76229404746332 % 4.762 %   400 bps 400.000 Gbps   19.0491761898532 bps 19.049 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.34690389595084 % 1.347 %   400 bps 400.000 Gbps   5.38761558380335 bps 5.388 Gbps 
Pardubice → Praha  1.84910693675808 % 1.849 %   10 bps 10.000 Gbps   184.910693675808 bps 184.911 Mbps 
Praha → Pardubice  9.81809785828596 % 9.818 %   10 bps 10.000 Gbps   981.809785828596 bps 981.810 Mbps 
Praha → Public Internet  2.40073239119533 % 2.401 %   20 bps 20.000 Gbps   480.146478239066 bps 480.146 Mbps 
Public Internet → Praha  4.23830174440638 % 4.238 %   20 bps 20.000 Gbps   847.660348881275 bps 847.660 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.73928998434816 % 1.739 %   20 bps 20.000 Gbps   347.857996869633 bps 347.858 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.76981571169131 % 4.770 %   20 bps 20.000 Gbps   953.963142338262 bps 953.963 Mbps 
Brno → Zlín  6.83808465009218 % 6.838 %   10 bps 10.000 Gbps   683.808465009217 bps 683.808 Mbps 
Zlín → Brno  2.91969852009424 % 2.920 %   10 bps 10.000 Gbps   291.969852009424 bps 291.970 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.18492754509897 % 1.185 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8492754509897 bps 11.849 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.70262220340198 % 1.703 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.0262220340198 bps 17.026 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  9.65265571238911 % 9.653 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   96.5265571238911 bps 96.527 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0978486262421715 % 0.098 %   1000 bps 1000.000 Mbps   978.486262421716 bps 978.486 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.158078931251715 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8078931251715 bps 15.808 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.117309294807522 % 0.117 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.7309294807522 bps 11.731 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.124176183640234 % 0.124 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.24176183640234 bps 1.242 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.264846378800284 % 0.265 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64846378800285 bps 2.648 Mbps 
Summary  empty NA   2.798 bps 2.798 Tbps   72.5038284536299 bps 72.504 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 12 00:11:02 2022