CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/12/12

Average load for period: 2022/12/12 00:00:00 - 2022/12/18 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/12/12 00:00:00 - 2022/12/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/12/12
ACONET->Brno  1.502%  Brno->ACONET  11.784%  Brno->Lednice  5.681%  Lednice->Brno  19.404%  Brno->SANET  7.052%  SANET->Brno  1.961%  Brno->Vyškov  9.096%  Vyškov->Brno  1.734%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.117e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.158e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.274%  Tábor->České Budějovice  0.179%  Brno->Jihlava  0.051%  Jihlava->Brno  0.096%  České Budějovice->Jihlava  1.563e-3 %  Jihlava->České Budějovice  1.046e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec : DOWN Jindřichův
Hradec->Jihlava : DOWN Jihlava->Telč : DOWN Telč->Jihlava : DOWN Hradec Králové->Liberec  1.311%  Liberec->Hradec Králové  0.212%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.314e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.407e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.120e-3 %  Brno->Olomouc  1.210%  Olomouc->Brno  0.190%  Hradec Králové->Olomouc  1.997%  Olomouc->Hradec Králové  0.524%  Olomouc->Ostrava  2.801%  Ostrava->Olomouc  0.608%  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  0.099e-3 %  Ostrava->Brno  0.091e-3 %  Karviná->Ostrava  1.763%  Ostrava->Karviná  1.609%  Opava->Ostrava  1.763%  Ostrava->Opava  1.609%  Ostrava->Pionier  1.405%  Pionier->Ostrava  2.230%  Hradec Králové->Pardubice  0.150e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.171e-3 %  Cheb->Plzeň  0.041%  Plzeň->Cheb  1.610%  Jihlava->Plzeň  0.083%  Plzeň->Jihlava  0.067%  Plzeň->Praha  4.355%  Praha->Plzeň  2.154%  Poděbrady->Praha  1.777%  Praha->Poděbrady  12.412%  AMS-IX->Praha  40.530%  Praha->AMS-IX  23.694%  Brno->Praha  1.276%  Praha->Brno  4.867%  České Budějovice->Praha  1.916%  Praha->České Budějovice  4.922%  GÉANT2->Praha  2.071%  Praha->GÉANT2  1.244%  Hradec Králové->Praha  1.210%  Praha->Hradec Králové  5.994%  Pardubice->Praha  1.802%  Praha->Pardubice  9.635%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.492%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.572%  Most->Ústí nad
Labem  6.747e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.073%  Praha->Ústí nad
Labem  1.020%  Ústí nad
Labem->Praha  0.234%  Brno->Zlín  6.897%  Zlín->Brno  1.249%  NIX.cz->Praha  4.978%  Praha->NIX.cz  1.343%  Praha->Public Internet  2.420%  Public Internet->Praha  4.939% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/12/12 00:00:00 - 2022/12/18 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/12/12 00:00:00 - 2022/12/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.5021414044063 % 1.502 %   10 bps 10.000 Gbps   150.21414044063 bps 150.214 Mbps 
Brno → ACONET  11.7835905108118 % 11.784 %   10 bps 10.000 Gbps   1.17835905108118 bps 1.178 Gbps 
Brno → Lednice  5.6814466336315 % 5.681 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.814466336315 bps 56.814 Mbps 
Lednice → Brno  19.403989683003 % 19.404 %   1000 bps 1000.000 Mbps   194.039896830031 bps 194.040 Mbps 
Brno → SANET  7.05230256283339 % 7.052 %   40 bps 40.000 Gbps   2.82092102513336 bps 2.821 Gbps 
SANET → Brno  1.96088553628072 % 1.961 %   40 bps 40.000 Gbps   784.354214512288 bps 784.354 Mbps 
Vyškov → Brno  1.73350385512672 % 1.734 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.3350385512672 bps 17.335 Mbps 
Brno → Vyškov  9.09561922127613 % 9.096 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.9561922127613 bps 90.956 Mbps 
Jihlava → Brno  0.0956462524344848 % 0.096 %   100 bps 100.000 Gbps   95.6462524344847 bps 95.646 Mbps 
Brno → Jihlava  0.0509254093163053 % 0.051 %   100 bps 100.000 Gbps   50.9254093163053 bps 50.925 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jihlava → Jindřichův Hradec  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jihlava → Telč  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Telč → Jihlava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jihlava → České Budějovice  1.04640276618132 % 1.046 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   209.280553236264 bps 209.281 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  1.5625161516202 % 1.563 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   312.50323032404 bps 312.503 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.212243348869852 % 0.212 %   100 bps 100.000 Gbps   212.243348869852 bps 212.243 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.31125307869933 % 1.311 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31125307869933 bps 1.311 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313564409746113 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.425763898445 bps 125.426 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.314215962885664 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.686385154266 bps 125.686 Kbps 
Děčín → Most  0.263462938715925 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63462938715925 bps 2.635 Kbps 
Most → Děčín  0.406601890224484 % 0.407 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.06601890224484 bps 4.066 Kbps 
Plzeň → Most  0.120039104233323 % 0.120 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.20039104233323 bps 1.200 Kbps 
Most → Plzeň  0.206973647267411 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06973647267412 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.189874317839516 % 0.190 %   400 bps 400.000 Gbps   759.497271358063 bps 759.497 Mbps 
Brno → Olomouc  1.2098094736809 % 1.210 %   400 bps 400.000 Gbps   4.83923789472362 bps 4.839 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.99671946661518 % 1.997 %   400 bps 400.000 Gbps   7.98687786646071 bps 7.987 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.52391563609522 % 0.524 %   400 bps 400.000 Gbps   2.09566254438088 bps 2.096 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.607919342383073 % 0.608 %   400 bps 400.000 Gbps   2.43167736953229 bps 2.432 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.8009388516737 % 2.801 %   400 bps 400.000 Gbps   11.2037554066948 bps 11.204 Gbps 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno → Ostrava  0.0986939667916954 % 0.099 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   98.6939667916954 bps 98.694 Kbps 
Ostrava → Brno  0.0914497936207982 % 0.091 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   91.4497936207981 bps 91.450 Kbps 
Ostrava → Karviná  1.60860675037659 % 1.609 %   10 bps 10.000 Gbps   160.860675037659 bps 160.861 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.76325023811574 % 1.763 %   10 bps 10.000 Gbps   176.325023811574 bps 176.325 Mbps 
Opava → Ostrava  1.76325023811574 % 1.763 %   10 bps 10.000 Gbps   176.325023811574 bps 176.325 Mbps 
Ostrava → Opava  1.60860675037659 % 1.609 %   10 bps 10.000 Gbps   160.860675037659 bps 160.861 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.22989538493062 % 2.230 %   10 bps 10.000 Gbps   222.989538493062 bps 222.990 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.40497394366026 % 1.405 %   10 bps 10.000 Gbps   140.497394366026 bps 140.497 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.170769611391611 % 0.171 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   50.9206956872547 bps 50.921 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.150297902221547 % 0.150 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   48.7057054629068 bps 48.706 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.61034206792976 % 1.610 %   10 bps 10.000 Gbps   161.034206792976 bps 161.034 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0410201338491513 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.10201338491514 bps 4.102 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.0669028685635316 % 0.067 %   100 bps 100.000 Gbps   66.9028685635317 bps 66.903 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0830099713914818 % 0.083 %   100 bps 100.000 Gbps   83.0099713914818 bps 83.010 Mbps 
Plzeň → Praha  4.35503042384462 % 4.355 %   100 bps 100.000 Gbps   4.35503042384462 bps 4.355 Gbps 
Praha → Plzeň  2.15419387644469 % 2.154 %   100 bps 100.000 Gbps   2.15419387644469 bps 2.154 Gbps 
Praha → Poděbrady  12.4117567067387 % 12.412 %   1000 bps 1000.000 Mbps   124.117567067387 bps 124.118 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.77737309200934 % 1.777 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.7737309200934 bps 17.774 Mbps 
AMS-IX → Praha  40.5297784749903 % 40.530 %   10 bps 10.000 Gbps   4.05297784749903 bps 4.053 Gbps 
Praha → AMS-IX  23.6943949593417 % 23.694 %   10 bps 10.000 Gbps   2.36943949593417 bps 2.369 Gbps 
Brno → Praha  1.27582443012228 % 1.276 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27582443012228 bps 1.276 Gbps 
Praha → Brno  4.86653294050183 % 4.867 %   100 bps 100.000 Gbps   4.86653294050183 bps 4.867 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.24413211635983 % 1.244 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24412499436672 bps 1.244 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.07135705252649 % 2.071 %   100 bps 100.000 Gbps   2.07127003487001 bps 2.071 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.20957316069027 % 1.210 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20957316069027 bps 1.210 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.99440827659852 % 5.994 %   100 bps 100.000 Gbps   5.99440827659852 bps 5.994 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.34319609780066 % 1.343 %   400 bps 400.000 Gbps   5.37278439120262 bps 5.373 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.97751819400176 % 4.978 %   400 bps 400.000 Gbps   19.9100727760071 bps 19.910 Gbps 
Pardubice → Praha  1.80213967189259 % 1.802 %   10 bps 10.000 Gbps   180.213967189259 bps 180.214 Mbps 
Praha → Pardubice  9.63494204470971 % 9.635 %   10 bps 10.000 Gbps   963.49420447097 bps 963.494 Mbps 
Public Internet → Praha  4.93877648709604 % 4.939 %   20 bps 20.000 Gbps   987.755297419208 bps 987.755 Mbps 
Praha → Public Internet  2.41962646324933 % 2.420 %   20 bps 20.000 Gbps   483.925292649865 bps 483.925 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.92156172346239 % 4.922 %   20 bps 20.000 Gbps   984.312344692478 bps 984.312 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.91616690512356 % 1.916 %   20 bps 20.000 Gbps   383.233381024712 bps 383.233 Mbps 
Brno → Zlín  6.89713830628775 % 6.897 %   10 bps 10.000 Gbps   689.713830628776 bps 689.714 Mbps 
Zlín → Brno  1.24922464390529 % 1.249 %   10 bps 10.000 Gbps   124.922464390529 bps 124.922 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.5721331489643 % 2.572 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.721331489643 bps 25.721 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.49158493119786 % 1.492 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.9158493119786 bps 14.916 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.74731584519434 % 6.747 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.4731584519434 bps 67.473 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0732557148352303 % 0.073 %   1000 bps 1000.000 Mbps   732.557148352304 bps 732.557 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.234175628846467 % 0.234 %   100 bps 100.000 Gbps   234.175628846467 bps 234.176 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.01965566615896 % 1.020 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01965566615896 bps 1.020 Gbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.1578981319064 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7898131906399 bps 15.790 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.116860261713344 % 0.117 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6860261713344 bps 11.686 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.178703623605286 % 0.179 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.78703623605286 bps 1.787 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.274329132159118 % 0.274 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.74329132159118 bps 2.743 Mbps 
Summary  empty NA   5.578 bps 5.578 Tbps   98.7492715331745 bps 98.749 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 19 00:11:26 2022