CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/12/19

Average load for period: 2022/12/19 00:00:00 - 2022/12/25 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/12/19 00:00:00 - 2022/12/25 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/12/19
ACONET->Brno  1.849%  Brno->ACONET  8.821%  Brno->Lednice  3.623%  Lednice->Brno  19.184%  Brno->SANET  4.747%  SANET->Brno  1.263%  Brno->Vyškov  4.500%  Vyškov->Brno  1.059%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.117e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.158e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.498%  Tábor->České Budějovice  0.075%  Brno->Jihlava  0.036%  Jihlava->Brno  0.062%  České Budějovice->Jihlava  0.314e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.205e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec : DOWN Jindřichův
Hradec->Jihlava : DOWN Jihlava->Telč : DOWN Telč->Jihlava : DOWN Hradec Králové->Liberec  1.007%  Liberec->Hradec Králové  0.162%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.407e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.125e-3 %  Brno->Olomouc  1.234%  Olomouc->Brno  0.815%  Hradec Králové->Olomouc  1.260%  Olomouc->Hradec Králové  0.486%  Olomouc->Ostrava  2.323%  Ostrava->Olomouc  0.544%  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  0.099e-3 %  Ostrava->Brno  0.091e-3 %  Karviná->Ostrava  0.787%  Ostrava->Karviná  1.055%  Opava->Ostrava  0.787%  Ostrava->Opava  1.055%  Ostrava->Pionier  1.644%  Pionier->Ostrava  1.933%  Hradec Králové->Pardubice  0.150e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.171e-3 %  Cheb->Plzeň  0.051%  Plzeň->Cheb  1.505%  Jihlava->Plzeň  0.054%  Plzeň->Jihlava  0.017%  Plzeň->Praha  1.183%  Praha->Plzeň  2.357%  Poděbrady->Praha  1.476%  Praha->Poděbrady  8.929%  AMS-IX->Praha  35.696%  Praha->AMS-IX  35.696%  Brno->Praha  1.167%  Praha->Brno  3.392%  České Budějovice->Praha  1.322%  Praha->České Budějovice  2.885%  GÉANT2->Praha  1.515%  Praha->GÉANT2  1.314%  Hradec Králové->Praha  1.085%  Praha->Hradec Králové  4.481%  Pardubice->Praha  1.233%  Praha->Pardubice  5.746%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.366%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.032%  Most->Ústí nad
Labem  4.788e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.037%  Praha->Ústí nad
Labem  0.748%  Ústí nad
Labem->Praha  0.185%  Brno->Zlín  3.333%  Zlín->Brno  2.156%  NIX.cz->Praha  3.290%  Praha->NIX.cz  1.019%  Praha->Public Internet  2.610%  Public Internet->Praha  2.702% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/12/19 00:00:00 - 2022/12/25 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/12/19 00:00:00 - 2022/12/25 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.84874401182742 % 1.849 %   10 bps 10.000 Gbps   184.874401182742 bps 184.874 Mbps 
Brno → ACONET  8.82144817924878 % 8.821 %   10 bps 10.000 Gbps   882.144817924878 bps 882.145 Mbps 
Brno → Lednice  3.62305968445626 % 3.623 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.2305968445626 bps 36.231 Mbps 
Lednice → Brno  19.1842357416628 % 19.184 %   1000 bps 1000.000 Mbps   191.842357416628 bps 191.842 Mbps 
SANET → Brno  1.26301331855952 % 1.263 %   40 bps 40.000 Gbps   505.205327423808 bps 505.205 Mbps 
Brno → SANET  4.74748685763451 % 4.747 %   40 bps 40.000 Gbps   1.89899474305381 bps 1.899 Gbps 
Vyškov → Brno  1.05906248435262 % 1.059 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.5906248435262 bps 10.591 Mbps 
Brno → Vyškov  4.49971397377938 % 4.500 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.9971397377938 bps 44.997 Mbps 
Brno → Jihlava  0.0357441724424745 % 0.036 %   100 bps 100.000 Gbps   35.7441724424745 bps 35.744 Mbps 
Jihlava → Brno  0.0617035610128499 % 0.062 %   100 bps 100.000 Gbps   61.7035610128498 bps 61.704 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jihlava → Jindřichův Hradec  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Telč → Jihlava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jihlava → Telč  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jihlava → České Budějovice  0.204936528895508 % 0.205 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   40.9873057791015 bps 40.987 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.313610506126997 % 0.314 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   62.7221012253994 bps 62.722 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.161954142911527 % 0.162 %   100 bps 100.000 Gbps   161.954142911527 bps 161.954 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.00701489832723 % 1.007 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00701489832723 bps 1.007 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313111862784301 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.24474511372 bps 125.245 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.314044086894522 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.617634757809 bps 125.618 Kbps 
Most → Děčín  0.40655292806746 % 0.407 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.0655292806746 bps 4.066 Kbps 
Děčín → Most  0.262606428800906 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62606428800906 bps 2.626 Kbps 
Most → Plzeň  0.206974923858522 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06974923858522 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.12484695127287 % 0.125 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2484695127287 bps 1.248 Kbps 
Brno → Olomouc  1.23437070401421 % 1.234 %   400 bps 400.000 Gbps   4.93748281605683 bps 4.937 Gbps 
Olomouc → Brno  0.815054043721227 % 0.815 %   400 bps 400.000 Gbps   3.26021617488491 bps 3.260 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.486103065491285 % 0.486 %   400 bps 400.000 Gbps   1.94441226196514 bps 1.944 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.25987460421346 % 1.260 %   400 bps 400.000 Gbps   5.03949841685386 bps 5.039 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.543910540920429 % 0.544 %   400 bps 400.000 Gbps   2.17564216368171 bps 2.176 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.32252805241345 % 2.323 %   400 bps 400.000 Gbps   9.2901122096538 bps 9.290 Gbps 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Brno  0.091359568084098 % 0.091 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   91.359568084098 bps 91.360 Kbps 
Brno → Ostrava  0.0992435987492697 % 0.099 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   99.2435987492697 bps 99.244 Kbps 
Karviná → Ostrava  0.787307125378187 % 0.787 %   10 bps 10.000 Gbps   78.7307125378187 bps 78.731 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.05523034185076 % 1.055 %   10 bps 10.000 Gbps   105.523034185076 bps 105.523 Mbps 
Ostrava → Opava  1.05523034185076 % 1.055 %   10 bps 10.000 Gbps   105.523034185076 bps 105.523 Mbps 
Opava → Ostrava  0.787307125378187 % 0.787 %   10 bps 10.000 Gbps   78.7307125378188 bps 78.731 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.93308885167091 % 1.933 %   10 bps 10.000 Gbps   193.308885167091 bps 193.309 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.6435511424884 % 1.644 %   10 bps 10.000 Gbps   164.35511424884 bps 164.355 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.170832980371541 % 0.171 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   50.9721536886953 bps 50.972 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.149692783292858 % 0.150 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   48.6858935685668 bps 48.686 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0505725510810921 % 0.051 %   10 bps 10.000 Gbps   5.05725510810921 bps 5.057 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.50458168638869 % 1.505 %   10 bps 10.000 Gbps   150.458168638869 bps 150.458 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.0171217346339394 % 0.017 %   100 bps 100.000 Gbps   17.1217346339394 bps 17.122 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0537315408112599 % 0.054 %   100 bps 100.000 Gbps   53.7315408112599 bps 53.732 Mbps 
Praha → Plzeň  2.35662085408379 % 2.357 %   100 bps 100.000 Gbps   2.35662085408379 bps 2.357 Gbps 
Plzeň → Praha  1.18296124938681 % 1.183 %   100 bps 100.000 Gbps   1.18296124938681 bps 1.183 Gbps 
Praha → Poděbrady  8.92858218527999 % 8.929 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.2858218527999 bps 89.286 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.47555584327792 % 1.476 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7555584327792 bps 14.756 Mbps 
Praha → AMS-IX  35.696001576192 % 35.696 %   10 bps 10.000 Gbps   3.56960015761921 bps 3.570 Gbps 
AMS-IX → Praha  35.6961258272435 % 35.696 %   10 bps 10.000 Gbps   3.56961258272435 bps 3.570 Gbps 
Brno → Praha  1.16721221764576 % 1.167 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16721221764576 bps 1.167 Gbps 
Praha → Brno  3.39197925957251 % 3.392 %   100 bps 100.000 Gbps   3.3919792595725 bps 3.392 Gbps 
GÉANT2 → Praha  1.51477538753446 % 1.515 %   100 bps 100.000 Gbps   1.51470812778328 bps 1.515 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.31360295471638 % 1.314 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31359684413583 bps 1.314 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.48118235393631 % 4.481 %   100 bps 100.000 Gbps   4.48118235393631 bps 4.481 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.08467905630712 % 1.085 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08467905630712 bps 1.085 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.01855957657442 % 1.019 %   400 bps 400.000 Gbps   4.07423830629767 bps 4.074 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.29041820516138 % 3.290 %   400 bps 400.000 Gbps   13.1616728206455 bps 13.162 Gbps 
Pardubice → Praha  1.2334605616632 % 1.233 %   10 bps 10.000 Gbps   123.34605616632 bps 123.346 Mbps 
Praha → Pardubice  5.7462492822698 % 5.746 %   10 bps 10.000 Gbps   574.624928226981 bps 574.625 Mbps 
Praha → Public Internet  2.61032439476833 % 2.610 %   20 bps 20.000 Gbps   522.064878953667 bps 522.065 Mbps 
Public Internet → Praha  2.70150857649665 % 2.702 %   20 bps 20.000 Gbps   540.30171529933 bps 540.302 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.32214861192443 % 1.322 %   20 bps 20.000 Gbps   264.429722384886 bps 264.430 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.8850908865722 % 2.885 %   20 bps 20.000 Gbps   577.018177314439 bps 577.018 Mbps 
Zlín → Brno  2.15578721979933 % 2.156 %   10 bps 10.000 Gbps   215.578721979933 bps 215.579 Mbps 
Brno → Zlín  3.33336208679702 % 3.333 %   10 bps 10.000 Gbps   333.336208679702 bps 333.336 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.03203044193985 % 1.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3203044193985 bps 10.320 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.365941653565265 % 0.366 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.65941653565265 bps 3.659 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.78832530580806 % 4.788 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.8832530580806 bps 47.883 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0369223408752089 % 0.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   369.223408752089 bps 369.223 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.184590415849187 % 0.185 %   100 bps 100.000 Gbps   184.590415849187 bps 184.590 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.747570275234232 % 0.748 %   100 bps 100.000 Gbps   747.570275234233 bps 747.570 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.157827306424422 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7827306424422 bps 15.783 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.116817246370167 % 0.117 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6817246370167 bps 11.682 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.49787388246364 % 0.498 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.9787388246364 bps 4.979 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0747727742866567 % 0.075 %   1000 bps 1000.000 Mbps   747.727742866568 bps 747.728 Kbps 
Summary  empty NA   5.578 bps 5.578 Tbps   77.6969729302373 bps 77.697 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Dec 26 00:11:06 2022