CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2022/12/26

Average load for period: 2022/12/26 00:00:00 - 2023/01/01 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/12/26 00:00:00 - 2023/01/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2022/12/26
ACONET->Brno  1.598%  Brno->ACONET  5.818%  Brno->Lednice  3.003%  Lednice->Brno  19.391%  Brno->SANET  2.780%  SANET->Brno  0.886%  Brno->Vyškov  1.934%  Vyškov->Brno  0.865%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.117e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.158e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.315%  Tábor->České Budějovice  0.034%  Brno->Jihlava  0.025%  Jihlava->Brno  0.034%  České Budějovice->Jihlava  0.243e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.147e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec : DOWN Jindřichův
Hradec->Jihlava : DOWN Jihlava->Telč : DOWN Telč->Jihlava : DOWN Hradec Králové->Liberec  0.545%  Liberec->Hradec Králové  0.136%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.409e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.129e-3 %  Brno->Olomouc  1.334%  Olomouc->Brno  0.175%  Hradec Králové->Olomouc  1.678%  Olomouc->Hradec Králové  0.449%  Olomouc->Ostrava  2.931%  Ostrava->Olomouc  0.542%  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  0.099e-3 %  Ostrava->Brno  0.092e-3 %  Karviná->Ostrava  0.705%  Ostrava->Karviná  0.988%  Opava->Ostrava  0.705%  Ostrava->Opava  0.988%  Ostrava->Pionier  3.480%  Pionier->Ostrava  1.576%  Hradec Králové->Pardubice  0.150e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.171e-3 %  Cheb->Plzeň  0.051%  Plzeň->Cheb  1.202%  Jihlava->Plzeň  0.058%  Plzeň->Jihlava  0.012%  Plzeň->Praha  2.409%  Praha->Plzeň  2.354%  Poděbrady->Praha  1.148%  Praha->Poděbrady  4.446%  AMS-IX->Praha  27.311%  Praha->AMS-IX  27.307%  Brno->Praha  0.983%  Praha->Brno  2.191%  České Budějovice->Praha  0.894%  Praha->České Budějovice  1.946%  GÉANT2->Praha  1.089%  Praha->GÉANT2  0.972%  Hradec Králové->Praha  0.854%  Praha->Hradec Králové  2.889%  Pardubice->Praha  0.962%  Praha->Pardubice  3.687%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.256%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.704%  Most->Ústí nad
Labem  2.884e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  5.280e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  0.504%  Ústí nad
Labem->Praha  0.144%  Brno->Zlín  2.369%  Zlín->Brno  2.015%  NIX.cz->Praha  2.734%  Praha->NIX.cz  0.879%  Praha->Public Internet  1.780%  Public Internet->Praha  1.598% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/12/26 00:00:00 - 2023/01/01 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/12/26 00:00:00 - 2023/01/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.59841967179763 % 1.598 %   10 bps 10.000 Gbps   159.841967179763 bps 159.842 Mbps 
Brno → ACONET  5.818313508761 % 5.818 %   10 bps 10.000 Gbps   581.8313508761 bps 581.831 Mbps 
Brno → Lednice  3.00274294044677 % 3.003 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.0274294044677 bps 30.027 Mbps 
Lednice → Brno  19.391295323448 % 19.391 %   1000 bps 1000.000 Mbps   193.912953234479 bps 193.913 Mbps 
Brno → SANET  2.78038125048618 % 2.780 %   40 bps 40.000 Gbps   1.11215250019447 bps 1.112 Gbps 
SANET → Brno  0.886461723645069 % 0.886 %   40 bps 40.000 Gbps   354.584689458028 bps 354.585 Mbps 
Vyškov → Brno  0.864990294532475 % 0.865 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.64990294532475 bps 8.650 Mbps 
Brno → Vyškov  1.93370613042141 % 1.934 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.3370613042141 bps 19.337 Mbps 
Brno → Jihlava  0.025321673077144 % 0.025 %   100 bps 100.000 Gbps   25.321673077144 bps 25.322 Mbps 
Jihlava → Brno  0.0343270113085286 % 0.034 %   100 bps 100.000 Gbps   34.3270113085285 bps 34.327 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → Jihlava  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jihlava → Telč  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Telč → Jihlava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jihlava → České Budějovice  0.147486097041094 % 0.147 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   29.4972194082188 bps 29.497 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.24255218623185 % 0.243 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   48.5104372463701 bps 48.510 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.136078902489195 % 0.136 %   100 bps 100.000 Gbps   136.078902489195 bps 136.079 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.545448915598007 % 0.545 %   100 bps 100.000 Gbps   545.448915598008 bps 545.449 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313178395952513 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.271358381005 bps 125.271 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313966482193084 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.586592877233 bps 125.587 Kbps 
Most → Děčín  0.409132253445233 % 0.409 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09132253445232 bps 4.091 Kbps 
Děčín → Most  0.262700194082052 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62700194082052 bps 2.627 Kbps 
Most → Plzeň  0.206983311539985 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06983311539985 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.128738219536026 % 0.129 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28738219536026 bps 1.287 Kbps 
Brno → Olomouc  1.33370613264568 % 1.334 %   400 bps 400.000 Gbps   5.33482453058271 bps 5.335 Gbps 
Olomouc → Brno  0.175306995985878 % 0.175 %   400 bps 400.000 Gbps   701.227983943511 bps 701.228 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.44944402007426 % 0.449 %   400 bps 400.000 Gbps   1.79777608029704 bps 1.798 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.67801075612416 % 1.678 %   400 bps 400.000 Gbps   6.71204302449662 bps 6.712 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.93104710912216 % 2.931 %   400 bps 400.000 Gbps   11.7241884364887 bps 11.724 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.541555372968815 % 0.542 %   400 bps 400.000 Gbps   2.16622149187526 bps 2.166 Gbps 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno → Ostrava  0.0990489323916992 % 0.099 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   99.0489323916992 bps 99.049 Kbps 
Ostrava → Brno  0.0915078753101666 % 0.092 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   91.5078753101666 bps 91.508 Kbps 
Karviná → Ostrava  0.705359085322226 % 0.705 %   10 bps 10.000 Gbps   70.5359085322226 bps 70.536 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.988196457957485 % 0.988 %   10 bps 10.000 Gbps   98.8196457957485 bps 98.820 Mbps 
Ostrava → Opava  0.988196457957485 % 0.988 %   10 bps 10.000 Gbps   98.8196457957485 bps 98.820 Mbps 
Opava → Ostrava  0.705359085322226 % 0.705 %   10 bps 10.000 Gbps   70.5359085322226 bps 70.536 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.48004014015947 % 3.480 %   10 bps 10.000 Gbps   348.004014015947 bps 348.004 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.57646530598342 % 1.576 %   10 bps 10.000 Gbps   157.646530598342 bps 157.647 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.149828588193536 % 0.150 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   48.6621007027849 bps 48.662 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.170716975931038 % 0.171 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   50.8997127650469 bps 50.900 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.2020645610559 % 1.202 %   10 bps 10.000 Gbps   120.20645610559 bps 120.206 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0506581656028909 % 0.051 %   10 bps 10.000 Gbps   5.06581656028909 bps 5.066 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.0119918364493065 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   11.9918364493065 bps 11.992 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.058351465382137 % 0.058 %   100 bps 100.000 Gbps   58.3514653821368 bps 58.351 Mbps 
Praha → Plzeň  2.35445091100376 % 2.354 %   100 bps 100.000 Gbps   2.35445091100376 bps 2.354 Gbps 
Plzeň → Praha  2.40877447938975 % 2.409 %   100 bps 100.000 Gbps   2.40877447938975 bps 2.409 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.14768325386813 % 1.148 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4768325386813 bps 11.477 Mbps 
Praha → Poděbrady  4.4455387283472 % 4.446 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.455387283472 bps 44.455 Mbps 
Praha → AMS-IX  27.3074811225631 % 27.307 %   10 bps 10.000 Gbps   2.73074811225631 bps 2.731 Gbps 
AMS-IX → Praha  27.311057840686 % 27.311 %   10 bps 10.000 Gbps   2.7311057840686 bps 2.731 Gbps 
Praha → Brno  2.19076137577886 % 2.191 %   100 bps 100.000 Gbps   2.19076137577887 bps 2.191 Gbps 
Brno → Praha  0.982971640384436 % 0.983 %   100 bps 100.000 Gbps   982.971640384436 bps 982.972 Mbps 
GÉANT2 → Praha  1.0891170853649 % 1.089 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08904684344268 bps 1.089 Gbps 
Praha → GÉANT2  0.97225235823142 % 0.972 %   100 bps 100.000 Gbps   972.246412872745 bps 972.246 Mbps 
Hradec Králové → Praha  0.854282084749559 % 0.854 %   100 bps 100.000 Gbps   854.282084749559 bps 854.282 Mbps 
Praha → Hradec Králové  2.88925188563726 % 2.889 %   100 bps 100.000 Gbps   2.88925188563726 bps 2.889 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.878972079177367 % 0.879 %   400 bps 400.000 Gbps   3.51588831670946 bps 3.516 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.73361498425772 % 2.734 %   400 bps 400.000 Gbps   10.9344599370309 bps 10.934 Gbps 
Pardubice → Praha  0.961987914297319 % 0.962 %   10 bps 10.000 Gbps   96.1987914297318 bps 96.199 Mbps 
Praha → Pardubice  3.68689419435826 % 3.687 %   10 bps 10.000 Gbps   368.689419435826 bps 368.689 Mbps 
Public Internet → Praha  1.59786118728426 % 1.598 %   20 bps 20.000 Gbps   319.572237456852 bps 319.572 Mbps 
Praha → Public Internet  1.77977003486041 % 1.780 %   20 bps 20.000 Gbps   355.954006972082 bps 355.954 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.94646975750022 % 1.946 %   20 bps 20.000 Gbps   389.293951500045 bps 389.294 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.894056739561878 % 0.894 %   20 bps 20.000 Gbps   178.811347912375 bps 178.811 Mbps 
Brno → Zlín  2.36919006713321 % 2.369 %   10 bps 10.000 Gbps   236.919006713321 bps 236.919 Mbps 
Zlín → Brno  2.01485397064589 % 2.015 %   10 bps 10.000 Gbps   201.485397064589 bps 201.485 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.256101144945288 % 0.256 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.56101144945288 bps 2.561 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.703792706580523 % 0.704 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.03792706580523 bps 7.038 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  5.27982356089827 % 5.280 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.7982356089827 bps 52.798 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.88376615126802 % 2.884 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.8376615126802 bps 28.838 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.504290598704244 % 0.504 %   100 bps 100.000 Gbps   504.290598704244 bps 504.291 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.14408600607049 % 0.144 %   100 bps 100.000 Gbps   144.08600607049 bps 144.086 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.116843379089897 % 0.117 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6843379089897 bps 11.684 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.157910111480841 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7910111480841 bps 15.791 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.315045283563451 % 0.315 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.15045283563451 bps 3.150 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0342243370053985 % 0.034 %   1000 bps 1000.000 Mbps   342.243370053985 bps 342.243 Kbps 
Summary  empty NA   5.578 bps 5.578 Tbps   69.1968237046631 bps 69.197 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 2 00:11:17 2023