CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/1/2

Average load for period: 2023/01/02 00:00:00 - 2023/01/08 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/02 00:00:00 - 2023/01/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/1/2
ACONET->Brno  1.799%  Brno->ACONET  6.722%  Brno->Lednice  5.942%  Lednice->Brno  20.045%  Brno->SANET  3.850%  SANET->Brno  0.973%  Brno->Vyškov  7.858%  Vyškov->Brno  1.060%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.117e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.158e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.369%  Tábor->České Budějovice  0.079%  Brno->Jihlava  0.047%  Jihlava->Brno  0.054%  České Budějovice->Jihlava  0.382e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.336e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec : DOWN Jindřichův
Hradec->Jihlava : DOWN Jihlava->Telč : DOWN Telč->Jihlava : DOWN Hradec Králové->Liberec  1.123%  Liberec->Hradec Králové  0.205%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.281e-3 %  Most->Děčín  0.408e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.127e-3 %  Brno->Olomouc  0.837%  Olomouc->Brno  0.147%  Hradec Králové->Olomouc  1.208%  Olomouc->Hradec Králové  0.501%  Olomouc->Ostrava  1.840%  Ostrava->Olomouc  0.562%  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  0.099e-3 %  Ostrava->Brno  0.092e-3 %  Karviná->Ostrava  0.940%  Ostrava->Karviná  1.257%  Opava->Ostrava  0.940%  Ostrava->Opava  1.257%  Ostrava->Pionier  1.403%  Pionier->Ostrava  2.396%  Hradec Králové->Pardubice  0.150e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.171e-3 %  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  1.765%  Jihlava->Plzeň  0.019%  Plzeň->Jihlava  0.022%  Plzeň->Praha  2.290%  Praha->Plzeň  2.349%  Poděbrady->Praha  1.786%  Praha->Poděbrady  10.216%  AMS-IX->Praha  42.877%  Praha->AMS-IX  42.871%  Brno->Praha  1.112%  Praha->Brno  3.070%  České Budějovice->Praha  0.799%  Praha->České Budějovice  2.672%  GÉANT2->Praha  1.993%  Praha->GÉANT2  1.182%  Hradec Králové->Praha  0.929%  Praha->Hradec Králové  3.518%  Pardubice->Praha  1.704%  Praha->Pardubice  7.582%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.883%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.840%  Most->Ústí nad
Labem  4.571e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.021%  Praha->Ústí nad
Labem  0.859%  Ústí nad
Labem->Praha  0.254%  Brno->Zlín  4.853%  Zlín->Brno  1.149%  NIX.cz->Praha  3.964%  Praha->NIX.cz  1.252%  Praha->Public Internet  2.942%  Public Internet->Praha  3.158% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/02 00:00:00 - 2023/01/08 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/02 00:00:00 - 2023/01/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.72196161720955 % 6.722 %   10 bps 10.000 Gbps   672.196161720955 bps 672.196 Mbps 
ACONET → Brno  1.79882438593887 % 1.799 %   10 bps 10.000 Gbps   179.882438593887 bps 179.882 Mbps 
Brno → Lednice  5.9421022646883 % 5.942 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.421022646883 bps 59.421 Mbps 
Lednice → Brno  20.0449036487844 % 20.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   200.449036487844 bps 200.449 Mbps 
Brno → SANET  3.84961593021559 % 3.850 %   40 bps 40.000 Gbps   1.53984637208624 bps 1.540 Gbps 
SANET → Brno  0.97343593010638 % 0.973 %   40 bps 40.000 Gbps   389.374372042552 bps 389.374 Mbps 
Brno → Vyškov  7.85785221544048 % 7.858 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.5785221544047 bps 78.579 Mbps 
Vyškov → Brno  1.06043514008621 % 1.060 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6043514008621 bps 10.604 Mbps 
Brno → Jihlava  0.0467119521326417 % 0.047 %   100 bps 100.000 Gbps   46.7119521326417 bps 46.712 Mbps 
Jihlava → Brno  0.0535696228289913 % 0.054 %   100 bps 100.000 Gbps   53.5696228289914 bps 53.570 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jihlava → Jindřichův Hradec  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Telč → Jihlava  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jihlava → Telč  empty NA - interface DOWN   1000 bps 1000.000 Mbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jihlava  0.381781112543774 % 0.382 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   67.2284404204469 bps 67.228 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.335870993768803 % 0.336 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   58.0044717414097 bps 58.004 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.12289810060519 % 1.123 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12289810060519 bps 1.123 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.205344017440361 % 0.205 %   100 bps 100.000 Gbps   205.344017440361 bps 205.344 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.314046129124619 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.618451649848 bps 125.618 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313142272304336 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.256908921734 bps 125.257 Kbps 
Most → Děčín  0.408461347674368 % 0.408 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08461347674368 bps 4.085 Kbps 
Děčín → Most  0.280640449631325 % 0.281 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.80640449631325 bps 2.806 Kbps 
Most → Plzeň  0.206953198757475 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06953198757475 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.126734163629543 % 0.127 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.26734163629543 bps 1.267 Kbps 
Olomouc → Brno  0.147246392127354 % 0.147 %   400 bps 400.000 Gbps   588.985568509416 bps 588.986 Mbps 
Brno → Olomouc  0.837167409020278 % 0.837 %   400 bps 400.000 Gbps   3.34866963608112 bps 3.349 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.20802976755837 % 1.208 %   400 bps 400.000 Gbps   4.83211907023349 bps 4.832 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.501011958477192 % 0.501 %   400 bps 400.000 Gbps   2.00404783390877 bps 2.004 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.84048815686727 % 1.840 %   400 bps 400.000 Gbps   7.36195262746907 bps 7.362 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.561798780978273 % 0.562 %   400 bps 400.000 Gbps   2.24719512391309 bps 2.247 Gbps 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Brno  0.0915626381180239 % 0.092 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   91.5626381180238 bps 91.563 Kbps 
Brno → Ostrava  0.098933825666863 % 0.099 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   98.933825666863 bps 98.934 Kbps 
Ostrava → Karviná  1.2572030996645 % 1.257 %   10 bps 10.000 Gbps   125.72030996645 bps 125.720 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.940116127201873 % 0.940 %   10 bps 10.000 Gbps   94.0116127201873 bps 94.012 Mbps 
Opava → Ostrava  0.940116127201873 % 0.940 %   10 bps 10.000 Gbps   94.0116127201873 bps 94.012 Mbps 
Ostrava → Opava  1.2572030996645 % 1.257 %   10 bps 10.000 Gbps   125.72030996645 bps 125.720 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.40313021272127 % 1.403 %   10 bps 10.000 Gbps   140.313021272127 bps 140.313 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.39644267590036 % 2.396 %   10 bps 10.000 Gbps   239.644267590037 bps 239.644 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.170828190684743 % 0.171 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   50.9735955994958 bps 50.974 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.149787678231336 % 0.150 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   48.7056242797731 bps 48.706 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0425526312312636 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.25526312312636 bps 4.255 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.76483685572503 % 1.765 %   10 bps 10.000 Gbps   176.483685572504 bps 176.484 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.0217063571224882 % 0.022 %   100 bps 100.000 Gbps   21.7063571224882 bps 21.706 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0192719040564491 % 0.019 %   100 bps 100.000 Gbps   19.2719040564491 bps 19.272 Mbps 
Plzeň → Praha  2.289798425208 % 2.290 %   100 bps 100.000 Gbps   2.289798425208 bps 2.290 Gbps 
Praha → Plzeň  2.34920992079387 % 2.349 %   100 bps 100.000 Gbps   2.34920992079387 bps 2.349 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.78589952714969 % 1.786 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.8589952714969 bps 17.859 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.2157067086734 % 10.216 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.157067086734 bps 102.157 Mbps 
AMS-IX → Praha  42.877469753833 % 42.877 %   10 bps 10.000 Gbps   4.28774697538331 bps 4.288 Gbps 
Praha → AMS-IX  42.8710856739547 % 42.871 %   10 bps 10.000 Gbps   4.28710856739546 bps 4.287 Gbps 
Praha → Brno  3.07014895601138 % 3.070 %   100 bps 100.000 Gbps   3.07014895601137 bps 3.070 Gbps 
Brno → Praha  1.11159144907309 % 1.112 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11159144907309 bps 1.112 Gbps 
GÉANT2 → Praha  1.99285536958707 % 1.993 %   100 bps 100.000 Gbps   1.99278760701672 bps 1.993 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.18165452226864 % 1.182 %   100 bps 100.000 Gbps   1.18164680404168 bps 1.182 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.51780465062092 % 3.518 %   100 bps 100.000 Gbps   3.51780465062092 bps 3.518 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.929485593761201 % 0.929 %   100 bps 100.000 Gbps   929.485593761201 bps 929.486 Mbps 
NIX.cz → Praha  3.96414924200358 % 3.964 %   400 bps 400.000 Gbps   15.8565969680143 bps 15.857 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.2515790000618 % 1.252 %   400 bps 400.000 Gbps   5.00631600024722 bps 5.006 Gbps 
Praha → Pardubice  7.58170899254117 % 7.582 %   10 bps 10.000 Gbps   758.170899254118 bps 758.171 Mbps 
Pardubice → Praha  1.70353591093462 % 1.704 %   10 bps 10.000 Gbps   170.353591093462 bps 170.354 Mbps 
Public Internet → Praha  3.15823382408832 % 3.158 %   20 bps 20.000 Gbps   631.646764817665 bps 631.647 Mbps 
Praha → Public Internet  2.94217318309726 % 2.942 %   20 bps 20.000 Gbps   588.434636619453 bps 588.435 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.799454839539551 % 0.799 %   20 bps 20.000 Gbps   159.89096790791 bps 159.891 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.67181122894407 % 2.672 %   20 bps 20.000 Gbps   534.362245788814 bps 534.362 Mbps 
Zlín → Brno  1.14944410399053 % 1.149 %   10 bps 10.000 Gbps   114.944410399053 bps 114.944 Mbps 
Brno → Zlín  4.85279395687616 % 4.853 %   10 bps 10.000 Gbps   485.279395687616 bps 485.279 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.88330525008005 % 1.883 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.8330525008005 bps 18.833 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.83976767308526 % 1.840 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.3976767308525 bps 18.398 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0212480327028056 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   212.480327028056 bps 212.480 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.57123494959844 % 4.571 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.7123494959843 bps 45.712 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.858849749335508 % 0.859 %   100 bps 100.000 Gbps   858.849749335508 bps 858.850 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.254484663774397 % 0.254 %   100 bps 100.000 Gbps   254.484663774397 bps 254.485 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.116685278452918 % 0.117 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6685278452918 bps 11.669 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.157873885707509 % 0.158 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.7873885707509 bps 15.787 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0794587436242706 % 0.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   794.587436242706 bps 794.587 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.368502319063507 % 0.369 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.68502319063507 bps 3.685 Mbps 
Summary  empty NA   5.578 bps 5.578 Tbps   76.5823319792686 bps 76.582 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 9 00:11:01 2023