CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/1/9

Average load for period: 2023/01/09 00:00:00 - 2023/01/15 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/09 00:00:00 - 2023/01/15 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/1/9
ACONET->Brno  3.458%  Brno->ACONET  10.864%  Brno->Lednice  6.289%  Lednice->Brno  20.248%  Brno->SANET  7.086%  SANET->Brno  1.990%  Brno->Vyškov  8.804%  Vyškov->Brno  1.250%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.263%  Tábor->České Budějovice  0.054%  Brno->Jihlava  0.049%  Jihlava->Brno  0.059%  České Budějovice->Jihlava  0.193e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.193e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.451%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.162%  Jihlava->Telč  0.011%  Telč->Jihlava  2.029e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.153%  Liberec->Hradec Králové  0.236%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.313e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.411e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.131e-3 %  Brno->Olomouc  0.468%  Olomouc->Brno  0.148%  Hradec Králové->Olomouc  1.351%  Olomouc->Hradec Králové  0.622%  Olomouc->Ostrava  1.502%  Ostrava->Olomouc  0.670%  Olomouc->Zlín  0.078e-3 %  Zlín->Olomouc  0.121e-3 %  Brno->Ostrava  0.101e-3 %  Ostrava->Brno  0.098e-3 %  Karviná->Ostrava  0.945%  Ostrava->Karviná  1.479%  Opava->Ostrava  0.945%  Ostrava->Opava  1.479%  Ostrava->Pionier  3.994%  Pionier->Ostrava  2.112%  Hradec Králové->Pardubice  0.150e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.171e-3 %  Cheb->Plzeň  0.042%  Plzeň->Cheb  1.607%  Jihlava->Plzeň  0.046%  Plzeň->Jihlava  0.015%  Plzeň->Praha  2.392%  Praha->Plzeň  2.766%  Poděbrady->Praha  2.048%  Praha->Poděbrady  12.231%  AMS-IX->Praha  48.588%  Praha->AMS-IX  48.556%  Brno->Praha  1.586%  Praha->Brno  4.627%  České Budějovice->Praha  0.149%  Praha->České Budějovice  0.458%  GÉANT2->Praha  2.442%  Praha->GÉANT2  1.371%  Hradec Králové->Praha  1.923%  Praha->Hradec Králové  5.849%  Pardubice->Praha  1.847%  Praha->Pardubice  8.429%  Praha->Ústí nad
Labem  0.891%  Ústí nad
Labem->Praha  0.210%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.519%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.143%  Most->Ústí nad
Labem  5.669e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.036%  Brno->Zlín  5.643%  Zlín->Brno  1.282%  NIX.cz->Praha  4.403%  Praha->NIX.cz  1.321%  Praha->Public Internet  2.527%  Public Internet->Praha  4.049% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/09 00:00:00 - 2023/01/15 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/09 00:00:00 - 2023/01/15 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.8642235001842 % 10.864 %   10 bps 10.000 Gbps   1.08642235001842 bps 1.086 Gbps 
ACONET → Brno  3.45780940863506 % 3.458 %   10 bps 10.000 Gbps   345.780940863506 bps 345.781 Mbps 
Brno → Lednice  6.28883294479488 % 6.289 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.8883294479487 bps 62.888 Mbps 
Lednice → Brno  20.2478281055774 % 20.248 %   1000 bps 1000.000 Mbps   202.478281055774 bps 202.478 Mbps 
SANET → Brno  1.98960650794342 % 1.990 %   40 bps 40.000 Gbps   795.842603177369 bps 795.843 Mbps 
Brno → SANET  7.08567285893973 % 7.086 %   40 bps 40.000 Gbps   2.83426914357589 bps 2.834 Gbps 
Vyškov → Brno  1.24995761511805 % 1.250 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.4995761511805 bps 12.500 Mbps 
Brno → Vyškov  8.80428778222083 % 8.804 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.0428778222083 bps 88.043 Mbps 
Jihlava → Brno  0.0591361683736821 % 0.059 %   100 bps 100.000 Gbps   59.1361683736821 bps 59.136 Mbps 
Brno → Jihlava  0.0489507241253726 % 0.049 %   100 bps 100.000 Gbps   48.9507241253726 bps 48.951 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.451086605918336 % 0.451 %   10 bps 10.000 Gbps   45.1086605918335 bps 45.109 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.161715894362185 % 0.162 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1715894362185 bps 16.172 Mbps 
Telč → Jihlava  2.02863179073808 % 2.029 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.02863179073808 bps 2.029 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0106855578661971 % 0.011 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6855578661971 bps 10.686 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.192509299101508 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2509299101508 bps 19.251 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.193409907978314 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3409907978314 bps 19.341 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.235522479282565 % 0.236 %   100 bps 100.000 Gbps   235.522479282565 bps 235.522 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.1531797825238 % 1.153 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1531797825238 bps 1.153 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312996374616354 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.198549846542 bps 125.199 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313498924641126 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.39956985645 bps 125.400 Kbps 
Most → Děčín  0.411368120428904 % 0.411 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11368120428905 bps 4.114 Kbps 
Děčín → Most  0.263350463212239 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6335046321224 bps 2.634 Kbps 
Most → Plzeň  0.207023752876368 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07023752876368 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.13136070713084 % 0.131 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.3136070713084 bps 1.314 Kbps 
Brno → Olomouc  0.468355380356544 % 0.468 %   400 bps 400.000 Gbps   1.87342152142618 bps 1.873 Gbps 
Olomouc → Brno  0.148278679800742 % 0.148 %   400 bps 400.000 Gbps   593.114719202967 bps 593.115 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.621917214226087 % 0.622 %   400 bps 400.000 Gbps   2.48766885690435 bps 2.488 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.35109783034913 % 1.351 %   400 bps 400.000 Gbps   5.40439132139652 bps 5.404 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.50194174316771 % 1.502 %   400 bps 400.000 Gbps   6.00776697267084 bps 6.008 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.66981082660569 % 0.670 %   400 bps 400.000 Gbps   2.67924330642276 bps 2.679 Gbps 
Olomouc → Zlín  0.0781227168024429 % 0.078 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   7.81227168024428 bps 7.812 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.120792037516716 % 0.121 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   12.0792037516716 bps 12.079 Kbps 
Ostrava → Brno  0.0975570320001276 % 0.098 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   97.5570320001277 bps 97.557 Kbps 
Brno → Ostrava  0.101446304370492 % 0.101 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   101.446304370492 bps 101.446 Kbps 
Karviná → Ostrava  0.94499117310509 % 0.945 %   10 bps 10.000 Gbps   94.499117310509 bps 94.499 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.47913271454148 % 1.479 %   10 bps 10.000 Gbps   147.913271454148 bps 147.913 Mbps 
Ostrava → Opava  1.47913271454148 % 1.479 %   10 bps 10.000 Gbps   147.913271454148 bps 147.913 Mbps 
Opava → Ostrava  0.94499117310509 % 0.945 %   10 bps 10.000 Gbps   94.499117310509 bps 94.499 Mbps 
Pionier → Ostrava  2.11243681061812 % 2.112 %   10 bps 10.000 Gbps   211.243681061812 bps 211.244 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.99360574799794 % 3.994 %   10 bps 10.000 Gbps   399.360574799794 bps 399.361 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.170769435976125 % 0.171 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   50.9389167899102 bps 50.939 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.149847597186871 % 0.150 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   48.6892819272151 bps 48.689 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.60711473198229 % 1.607 %   10 bps 10.000 Gbps   160.711473198229 bps 160.711 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0417524630791677 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.17524630791677 bps 4.175 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.015204491277362 % 0.015 %   100 bps 100.000 Gbps   15.204491277362 bps 15.204 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0456687084102405 % 0.046 %   100 bps 100.000 Gbps   45.6687084102405 bps 45.669 Mbps 
Praha → Plzeň  2.76622607914957 % 2.766 %   100 bps 100.000 Gbps   2.76622607914956 bps 2.766 Gbps 
Plzeň → Praha  2.39207796625468 % 2.392 %   100 bps 100.000 Gbps   2.39207796625468 bps 2.392 Gbps 
Praha → Poděbrady  12.2305989453289 % 12.231 %   1000 bps 1000.000 Mbps   122.305989453289 bps 122.306 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.04791607215232 % 2.048 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.4791607215231 bps 20.479 Mbps 
AMS-IX → Praha  48.5875958769583 % 48.588 %   10 bps 10.000 Gbps   4.85875958769583 bps 4.859 Gbps 
Praha → AMS-IX  48.556143668946 % 48.556 %   10 bps 10.000 Gbps   4.8556143668946 bps 4.856 Gbps 
Praha → Brno  4.62669066518971 % 4.627 %   100 bps 100.000 Gbps   4.6266906651897 bps 4.627 Gbps 
Brno → Praha  1.58595424740463 % 1.586 %   100 bps 100.000 Gbps   1.58595424740463 bps 1.586 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.37113830921033 % 1.371 %   100 bps 100.000 Gbps   1.37113198855229 bps 1.371 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.44205093065232 % 2.442 %   100 bps 100.000 Gbps   2.44197638870828 bps 2.442 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.8493576280024 % 5.849 %   100 bps 100.000 Gbps   5.8493576280024 bps 5.849 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.92254407208086 % 1.923 %   100 bps 100.000 Gbps   1.92254407208086 bps 1.923 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.32105588647488 % 1.321 %   400 bps 400.000 Gbps   5.28422354589953 bps 5.284 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.40305935086146 % 4.403 %   400 bps 400.000 Gbps   17.6122374034459 bps 17.612 Gbps 
Pardubice → Praha  1.84670404851139 % 1.847 %   10 bps 10.000 Gbps   184.670404851139 bps 184.670 Mbps 
Praha → Pardubice  8.4290640259145 % 8.429 %   10 bps 10.000 Gbps   842.906402591451 bps 842.906 Mbps 
Public Internet → Praha  4.04918365609923 % 4.049 %   20 bps 20.000 Gbps   809.836731219846 bps 809.837 Mbps 
Praha → Public Internet  2.5268903026634 % 2.527 %   20 bps 20.000 Gbps   505.378060532681 bps 505.378 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.890984165391378 % 0.891 %   100 bps 100.000 Gbps   890.984165391378 bps 890.984 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.210226965324689 % 0.210 %   100 bps 100.000 Gbps   210.226965324689 bps 210.227 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.14945417496736 % 0.149 %   20 bps 20.000 Gbps   29.890834993472 bps 29.891 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.457538035713956 % 0.458 %   20 bps 20.000 Gbps   91.5076071427912 bps 91.508 Mbps 
Zlín → Brno  1.28240364610828 % 1.282 %   10 bps 10.000 Gbps   128.240364610828 bps 128.240 Mbps 
Brno → Zlín  5.64344108973381 % 5.643 %   10 bps 10.000 Gbps   564.344108973381 bps 564.344 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.14286713245718 % 1.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.4286713245718 bps 11.429 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.519200512716605 % 0.519 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.19200512716605 bps 5.192 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.66875547452205 % 5.669 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.6875547452205 bps 56.688 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0361751260979616 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   361.751260979616 bps 361.751 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01413070677456 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.413070677456 bps 101.413 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942958118422275 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2958118422274 bps 94.296 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.262514234000452 % 0.263 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62514234000452 bps 2.625 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.053654071496606 % 0.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   536.54071496606 bps 536.541 Kbps 
Summary  empty NA   5.776 bps 5.776 Tbps   87.354382433082 bps 87.354 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 16 00:10:56 2023