CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/1/16

Average load for period: 2023/01/16 00:00:00 - 2023/01/22 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/16 00:00:00 - 2023/01/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/1/16
ACONET->Brno  3.631%  Brno->ACONET  11.091%  Brno->Lednice  6.073%  Lednice->Brno  19.553%  Brno->SANET  7.811%  SANET->Brno  1.943%  Brno->Vyškov  10.247%  Vyškov->Brno  1.261%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.274%  Tábor->České Budějovice  0.042%  Brno->Jihlava  0.049%  Jihlava->Brno  0.089%  České Budějovice->Jihlava  0.192e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.193e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.409%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.137%  Jihlava->Telč  2.582e-3 %  Telč->Jihlava  0.341e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.094%  Liberec->Hradec Králové  0.220%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.313e-3 %  Děčín->Most  0.265e-3 %  Most->Děčín  0.412e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.134e-3 %  Brno->Olomouc  1.241%  Olomouc->Brno  0.171%  Hradec Králové->Olomouc  1.593%  Olomouc->Hradec Králové  0.720%  Olomouc->Ostrava  2.535%  Ostrava->Olomouc  0.784%  Olomouc->Zlín  0.090e-3 %  Zlín->Olomouc  0.124e-3 %  Brno->Ostrava  0.096e-3 %  Ostrava->Brno  0.091e-3 %  Karviná->Ostrava  0.933%  Ostrava->Karviná  1.542%  Opava->Ostrava  0.933%  Ostrava->Opava  1.542%  Ostrava->Pionier  2.476%  Pionier->Ostrava  1.719%  Hradec Králové->Pardubice  0.150e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.171e-3 %  Cheb->Plzeň  0.041%  Plzeň->Cheb  1.545%  Jihlava->Plzeň  0.037%  Plzeň->Jihlava  0.018%  Plzeň->Praha  1.857%  Praha->Plzeň  2.285%  Poděbrady->Praha  2.305%  Praha->Poděbrady  12.517%  AMS-IX->Praha  47.395%  Praha->AMS-IX  47.403%  Brno->Praha  1.692%  Praha->Brno  4.857%  České Budějovice->Praha  0.107%  Praha->České Budějovice  0.511%  GÉANT2->Praha  2.116%  Praha->GÉANT2  1.292%  Hradec Králové->Praha  1.919%  Praha->Hradec Králové  6.228%  Pardubice->Praha  3.351%  Praha->Pardubice  8.107%  Praha->Ústí nad
Labem  0.913%  Ústí nad
Labem->Praha  0.212%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.344%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.981%  Most->Ústí nad
Labem  5.406e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.036%  Brno->Zlín  5.726%  Zlín->Brno  4.111%  NIX.cz->Praha  4.548%  Praha->NIX.cz  1.369%  Praha->Public Internet  2.421%  Public Internet->Praha  3.696% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/16 00:00:00 - 2023/01/22 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/16 00:00:00 - 2023/01/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.0911153906254 % 11.091 %   10 bps 10.000 Gbps   1.10911153906253 bps 1.109 Gbps 
ACONET → Brno  3.63149153952503 % 3.631 %   10 bps 10.000 Gbps   363.149153952502 bps 363.149 Mbps 
Brno → Lednice  6.07263602664003 % 6.073 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.7263602664004 bps 60.726 Mbps 
Lednice → Brno  19.5530956986289 % 19.553 %   1000 bps 1000.000 Mbps   195.530956986289 bps 195.531 Mbps 
SANET → Brno  1.94258252676877 % 1.943 %   40 bps 40.000 Gbps   777.033010707507 bps 777.033 Mbps 
Brno → SANET  7.81140240762468 % 7.811 %   40 bps 40.000 Gbps   3.12456096304987 bps 3.125 Gbps 
Vyškov → Brno  1.26132609090606 % 1.261 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.6132609090606 bps 12.613 Mbps 
Brno → Vyškov  10.2472866701977 % 10.247 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.472866701977 bps 102.473 Mbps 
Jihlava → Brno  0.0890633133093812 % 0.089 %   100 bps 100.000 Gbps   89.0633133093812 bps 89.063 Mbps 
Brno → Jihlava  0.0487152925398588 % 0.049 %   100 bps 100.000 Gbps   48.7152925398588 bps 48.715 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.408773037549867 % 0.409 %   10 bps 10.000 Gbps   40.8773037549867 bps 40.877 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.137305191798552 % 0.137 %   10 bps 10.000 Gbps   13.7305191798552 bps 13.731 Mbps 
Telč → Jihlava  0.340742181276054 % 0.341 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   340.742181276054 bps 340.742 Kbps 
Jihlava → Telč  2.58205307181207 % 2.582 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.58205307181207 bps 2.582 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.193446133500026 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3446133500026 bps 19.345 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.192496581620874 % 0.192 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2496581620874 bps 19.250 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.220494421786321 % 0.220 %   100 bps 100.000 Gbps   220.494421786321 bps 220.494 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.09447054492563 % 1.094 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09447054492563 bps 1.094 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313476770710135 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.390708284054 bps 125.391 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312720786373332 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.088314549333 bps 125.088 Kbps 
Most → Děčín  0.412134890237696 % 0.412 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.12134890237696 bps 4.121 Kbps 
Děčín → Most  0.264715169442304 % 0.265 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64715169442304 bps 2.647 Kbps 
Plzeň → Most  0.133699140164668 % 0.134 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.33699140164668 bps 1.337 Kbps 
Most → Plzeň  0.207086405820054 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07086405820054 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  1.24105932525647 % 1.241 %   400 bps 400.000 Gbps   4.9642373010259 bps 4.964 Gbps 
Olomouc → Brno  0.171298061310944 % 0.171 %   400 bps 400.000 Gbps   685.192245243777 bps 685.192 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.720491242655368 % 0.720 %   400 bps 400.000 Gbps   2.88196497062147 bps 2.882 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.5926785921775 % 1.593 %   400 bps 400.000 Gbps   6.37071436871 bps 6.371 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.53469532778989 % 2.535 %   400 bps 400.000 Gbps   10.1387813111595 bps 10.139 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.783850136230732 % 0.784 %   400 bps 400.000 Gbps   3.13540054492293 bps 3.135 Gbps 
Zlín → Olomouc  0.123694145246577 % 0.124 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   12.3694145246577 bps 12.369 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.0899156484400848 % 0.090 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   8.99156484400848 bps 8.992 Kbps 
Ostrava → Brno  0.0912815870714507 % 0.091 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   91.2815870714507 bps 91.282 Kbps 
Brno → Ostrava  0.095888681251091 % 0.096 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   95.888681251091 bps 95.889 Kbps 
Ostrava → Karviná  1.54240160125589 % 1.542 %   10 bps 10.000 Gbps   154.240160125589 bps 154.240 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.932862536598052 % 0.933 %   10 bps 10.000 Gbps   93.2862536598052 bps 93.286 Mbps 
Ostrava → Opava  1.54240160125589 % 1.542 %   10 bps 10.000 Gbps   154.240160125589 bps 154.240 Mbps 
Opava → Ostrava  0.932862536598052 % 0.933 %   10 bps 10.000 Gbps   93.2862536598052 bps 93.286 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.47599142384627 % 2.476 %   10 bps 10.000 Gbps   247.599142384627 bps 247.599 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.71942722208754 % 1.719 %   10 bps 10.000 Gbps   171.942722208753 bps 171.943 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.170640061612022 % 0.171 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   50.8765323058837 bps 50.877 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.149670469786054 % 0.150 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   48.6085421031938 bps 48.609 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0414076897304753 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.14076897304753 bps 4.141 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.54533969321435 % 1.545 %   10 bps 10.000 Gbps   154.533969321435 bps 154.534 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0369510980938548 % 0.037 %   100 bps 100.000 Gbps   36.9510980938548 bps 36.951 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.0184998892070912 % 0.018 %   100 bps 100.000 Gbps   18.4998892070912 bps 18.500 Mbps 
Plzeň → Praha  1.85705300287661 % 1.857 %   100 bps 100.000 Gbps   1.85705300287662 bps 1.857 Gbps 
Praha → Plzeň  2.28479149033009 % 2.285 %   100 bps 100.000 Gbps   2.28479149033009 bps 2.285 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.30489748530255 % 2.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.0489748530255 bps 23.049 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.5166540793857 % 12.517 %   1000 bps 1000.000 Mbps   125.166540793857 bps 125.167 Mbps 
Praha → AMS-IX  47.4034793508873 % 47.403 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74034793508873 bps 4.740 Gbps 
AMS-IX → Praha  47.3945803803687 % 47.395 %   10 bps 10.000 Gbps   4.73945803803687 bps 4.739 Gbps 
Praha → Brno  4.85652662582828 % 4.857 %   100 bps 100.000 Gbps   4.85652662582829 bps 4.857 Gbps 
Brno → Praha  1.69225871924161 % 1.692 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69225871924161 bps 1.692 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.29152196511774 % 1.292 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2915141381989 bps 1.292 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.11596423578784 % 2.116 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11568598734756 bps 2.116 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.22823035012077 % 6.228 %   100 bps 100.000 Gbps   6.22823035012076 bps 6.228 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.91897556187319 % 1.919 %   100 bps 100.000 Gbps   1.91897556187319 bps 1.919 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.36932400350951 % 1.369 %   400 bps 400.000 Gbps   5.47729601403802 bps 5.477 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.54788805819927 % 4.548 %   400 bps 400.000 Gbps   18.1915522327971 bps 18.192 Gbps 
Pardubice → Praha  3.35068193084375 % 3.351 %   10 bps 10.000 Gbps   335.068193084375 bps 335.068 Mbps 
Praha → Pardubice  8.10712293727845 % 8.107 %   10 bps 10.000 Gbps   810.712293727845 bps 810.712 Mbps 
Public Internet → Praha  3.69640009194442 % 3.696 %   20 bps 20.000 Gbps   739.280018388883 bps 739.280 Mbps 
Praha → Public Internet  2.42088855247834 % 2.421 %   20 bps 20.000 Gbps   484.177710495667 bps 484.178 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.211811292849412 % 0.212 %   100 bps 100.000 Gbps   211.811292849412 bps 211.811 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.913347179226656 % 0.913 %   100 bps 100.000 Gbps   913.347179226656 bps 913.347 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.106965602910336 % 0.107 %   20 bps 20.000 Gbps   21.3931205820672 bps 21.393 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.510776151973075 % 0.511 %   20 bps 20.000 Gbps   102.155230394615 bps 102.155 Mbps 
Brno → Zlín  5.726295087573 % 5.726 %   10 bps 10.000 Gbps   572.6295087573 bps 572.630 Mbps 
Zlín → Brno  4.1114168437614 % 4.111 %   10 bps 10.000 Gbps   411.14168437614 bps 411.142 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.981237412810505 % 0.981 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.81237412810505 bps 9.812 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.344490039859219 % 0.344 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.4449003985922 bps 3.445 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.4057022460025 % 5.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.057022460025 bps 54.057 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0356255347060807 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   356.255347060807 bps 356.255 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942528840539532 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2528840539533 bps 94.253 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01372701192043 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.372701192043 bps 101.373 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.273670320639949 % 0.274 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.73670320639949 bps 2.737 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0416259563257107 % 0.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   416.259563257107 bps 416.260 Kbps 
Summary  empty NA   5.776 bps 5.776 Tbps   96.7217287463596 bps 96.722 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 23 00:10:54 2023