CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/1/23

Average load for period: 2023/01/23 00:00:00 - 2023/01/29 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/23 00:00:00 - 2023/01/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/1/23
ACONET->Brno  5.360%  Brno->ACONET  10.592%  Brno->Lednice  5.320%  Lednice->Brno  19.612%  Brno->SANET  7.025%  SANET->Brno  2.041%  Brno->Vyškov  10.418%  Vyškov->Brno  1.417%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.942e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.013e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.373%  Tábor->České Budějovice  0.098%  Brno->Jihlava  0.464%  Jihlava->Brno  0.154%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.347%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.107%  Jihlava->Plzeň  0.056%  Plzeň->Jihlava  0.064%  Jihlava->Telč  2.706e-3 %  Telč->Jihlava  0.368e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.975%  Liberec->Hradec Králové  0.203%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.411e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.130e-3 %  Brno->Olomouc  1.102%  Olomouc->Brno  0.213%  Hradec Králové->Olomouc  1.331%  Olomouc->Hradec Králové  0.660%  Olomouc->Ostrava  2.139%  Ostrava->Olomouc  0.712%  Brno->Ostrava  0.011%  Ostrava->Brno  0.044%  Karviná->Ostrava  0.884%  Ostrava->Karviná  1.463%  Opava->Ostrava  0.884%  Ostrava->Opava  1.463%  Ostrava->Pionier  2.117%  Pionier->Ostrava  1.598%  Hradec Králové->Pardubice  0.150e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.171e-3 %  Cheb->Plzeň  0.045%  Plzeň->Cheb  1.555%  Plzeň->Praha  2.159%  Praha->Plzeň  2.048%  Poděbrady->Praha  2.789%  Praha->Poděbrady  10.524%  AMS-IX->Praha  44.028%  Praha->AMS-IX  44.023%  Brno->Praha  1.870%  Praha->Brno  4.351%  České Budějovice->Praha  0.137%  Praha->České Budějovice  0.457%  GÉANT2->Praha  1.977%  Praha->GÉANT2  1.291%  Hradec Králové->Praha  2.641%  Praha->Hradec Králové  5.716%  Pardubice->Praha  4.055%  Praha->Pardubice  8.336%  Praha->Ústí nad
Labem  0.895%  Ústí nad
Labem->Praha  0.216%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.099%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.684%  Most->Ústí nad
Labem  5.288e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.026%  Brno->Zlín  0.492%  Zlín->Brno  0.114%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.039%  Praha->NIX.cz  1.282%  Praha->Public Internet  2.077%  Public Internet->Praha  3.766% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/23 00:00:00 - 2023/01/29 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/23 00:00:00 - 2023/01/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.591701805606 % 10.592 %   10 bps 10.000 Gbps   1.0591701805606 bps 1.059 Gbps 
ACONET → Brno  5.35996509417161 % 5.360 %   10 bps 10.000 Gbps   535.996509417161 bps 535.997 Mbps 
Brno → Lednice  5.3198372090366 % 5.320 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.198372090366 bps 53.198 Mbps 
Lednice → Brno  19.6118603978427 % 19.612 %   1000 bps 1000.000 Mbps   196.118603978427 bps 196.119 Mbps 
Brno → SANET  7.02539264766383 % 7.025 %   40 bps 40.000 Gbps   2.81015705906554 bps 2.810 Gbps 
SANET → Brno  2.04118773879761 % 2.041 %   40 bps 40.000 Gbps   816.475095519043 bps 816.475 Mbps 
Vyškov → Brno  1.41745437811553 % 1.417 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.1745437811553 bps 14.175 Mbps 
Brno → Vyškov  10.4175798702135 % 10.418 %   1000 bps 1000.000 Mbps   104.175798702135 bps 104.176 Mbps 
Jihlava → Brno  0.154457986826803 % 0.154 %   400 bps 400.000 Gbps   617.831947307212 bps 617.832 Mbps 
Brno → Jihlava  0.463631204810438 % 0.464 %   400 bps 400.000 Gbps   1.85452481924175 bps 1.855 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.347215766274794 % 0.347 %   10 bps 10.000 Gbps   34.7215766274794 bps 34.722 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.106689878728383 % 0.107 %   10 bps 10.000 Gbps   10.6689878728383 bps 10.669 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.0642946846172595 % 0.064 %   100 bps 100.000 Gbps   64.2946846172595 bps 64.295 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0558968031497044 % 0.056 %   100 bps 100.000 Gbps   55.8968031497043 bps 55.897 Mbps 
Telč → Jihlava  0.368104034444807 % 0.368 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   368.104034444807 bps 368.104 Kbps 
Jihlava → Telč  2.70571102668937 % 2.706 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.70571102668937 bps 2.706 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.202586124099887 % 0.203 %   100 bps 100.000 Gbps   202.586124099887 bps 202.586 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.975051174938316 % 0.975 %   100 bps 100.000 Gbps   975.051174938316 bps 975.051 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313286328042425 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.31453121697 bps 125.315 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313895541934761 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.558216773904 bps 125.558 Kbps 
Most → Děčín  0.411044847496558 % 0.411 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11044847496558 bps 4.110 Kbps 
Děčín → Most  0.261139091754797 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61139091754797 bps 2.611 Kbps 
Most → Plzeň  0.207020456169462 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07020456169462 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.130267481228475 % 0.130 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30267481228475 bps 1.303 Kbps 
Olomouc → Brno  0.213381211972063 % 0.213 %   400 bps 400.000 Gbps   853.524847888253 bps 853.525 Mbps 
Brno → Olomouc  1.10227685376006 % 1.102 %   400 bps 400.000 Gbps   4.40910741504025 bps 4.409 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.659646392402208 % 0.660 %   400 bps 400.000 Gbps   2.63858556960883 bps 2.639 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.33060296243795 % 1.331 %   400 bps 400.000 Gbps   5.32241184975179 bps 5.322 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.13862155184961 % 2.139 %   400 bps 400.000 Gbps   8.55448620739846 bps 8.554 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.712080783006828 % 0.712 %   400 bps 400.000 Gbps   2.84832313202731 bps 2.848 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0113788769604377 % 0.011 %   100 bps 100.000 Gbps   11.3788769604377 bps 11.379 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0437763173029452 % 0.044 %   100 bps 100.000 Gbps   43.7763173029452 bps 43.776 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.462775043039 % 1.463 %   10 bps 10.000 Gbps   146.2775043039 bps 146.278 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.883527271908956 % 0.884 %   10 bps 10.000 Gbps   88.3527271908956 bps 88.353 Mbps 
Ostrava → Opava  1.462775043039 % 1.463 %   10 bps 10.000 Gbps   146.2775043039 bps 146.278 Mbps 
Opava → Ostrava  0.883527271908956 % 0.884 %   10 bps 10.000 Gbps   88.3527271908956 bps 88.353 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.11695394647853 % 2.117 %   10 bps 10.000 Gbps   211.695394647853 bps 211.695 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.59834917952651 % 1.598 %   10 bps 10.000 Gbps   159.834917952651 bps 159.835 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.149570855169526 % 0.150 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   48.6558023042973 bps 48.656 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.170698522173485 % 0.171 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   50.9260954820825 bps 50.926 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0445341986925517 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.45341986925517 bps 4.453 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.55505270606732 % 1.555 %   10 bps 10.000 Gbps   155.505270606732 bps 155.505 Mbps 
Praha → Plzeň  2.04775734690292 % 2.048 %   100 bps 100.000 Gbps   2.04775734690292 bps 2.048 Gbps 
Plzeň → Praha  2.15914853556974 % 2.159 %   100 bps 100.000 Gbps   2.15914853556974 bps 2.159 Gbps 
Praha → Poděbrady  10.5243163155099 % 10.524 %   1000 bps 1000.000 Mbps   105.243163155099 bps 105.243 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.78886400550194 % 2.789 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.8886400550195 bps 27.889 Mbps 
AMS-IX → Praha  44.0284256247751 % 44.028 %   10 bps 10.000 Gbps   4.40284256247751 bps 4.403 Gbps 
Praha → AMS-IX  44.0232479334322 % 44.023 %   10 bps 10.000 Gbps   4.40232479334322 bps 4.402 Gbps 
Praha → Brno  4.35064288937686 % 4.351 %   100 bps 100.000 Gbps   4.35064288937686 bps 4.351 Gbps 
Brno → Praha  1.87029819947048 % 1.870 %   100 bps 100.000 Gbps   1.87029819947048 bps 1.870 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.29071116450013 % 1.291 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29052832685987 bps 1.291 Gbps 
GÉANT2 → Praha  1.97650909140984 % 1.977 %   100 bps 100.000 Gbps   1.96886485859151 bps 1.969 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.71630552341435 % 5.716 %   100 bps 100.000 Gbps   5.71630552341434 bps 5.716 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.64102097008002 % 2.641 %   100 bps 100.000 Gbps   2.64102097008002 bps 2.641 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.28186089853637 % 1.282 %   400 bps 400.000 Gbps   5.12744359414545 bps 5.127 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.03888540214763 % 4.039 %   400 bps 400.000 Gbps   16.1555416085905 bps 16.156 Gbps 
Pardubice → Praha  4.05549295039589 % 4.055 %   10 bps 10.000 Gbps   405.549295039588 bps 405.549 Mbps 
Praha → Pardubice  8.33569475266067 % 8.336 %   10 bps 10.000 Gbps   833.569475266067 bps 833.569 Mbps 
Public Internet → Praha  3.76577994784276 % 3.766 %   20 bps 20.000 Gbps   753.155989568551 bps 753.156 Mbps 
Praha → Public Internet  2.07696615159687 % 2.077 %   20 bps 20.000 Gbps   415.393230319374 bps 415.393 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.89543852530793 % 0.895 %   100 bps 100.000 Gbps   895.438525307931 bps 895.439 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.216221521520412 % 0.216 %   100 bps 100.000 Gbps   216.221521520413 bps 216.222 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.137187364122698 % 0.137 %   20 bps 20.000 Gbps   27.4374728245395 bps 27.437 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.457248006018027 % 0.457 %   20 bps 20.000 Gbps   91.4496012036053 bps 91.450 Mbps 
Brno → Zlín  0.491573990407416 % 0.492 %   100 bps 100.000 Gbps   491.573990407416 bps 491.574 Mbps 
Zlín → Brno  0.11372100776531 % 0.114 %   100 bps 100.000 Gbps   113.72100776531 bps 113.721 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228004921440128 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2019685760513 bps 91.202 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.226994348792071 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.7977395168283 bps 90.798 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.684202000012047 % 0.684 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.84202000012047 bps 6.842 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0994398877515941 % 0.099 %   1000 bps 1000.000 Mbps   994.398877515941 bps 994.399 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0263979145866513 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   263.979145866514 bps 263.979 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.28761180564674 % 5.288 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.8761180564675 bps 52.876 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.0132778973445 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.32778973445 bps 101.328 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942236541543168 % 0.942 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2236541543168 bps 94.224 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0982992494191348 % 0.098 %   1000 bps 1000.000 Mbps   982.992494191347 bps 982.992 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.372509464056706 % 0.373 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.72509464056706 bps 3.725 Mbps 
Summary  empty NA   6.596 bps 6.596 Tbps   91.6134203611226 bps 91.613 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 30 00:11:18 2023