CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/1/30

Average load for period: 2023/01/30 00:00:00 - 2023/02/05 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/30 00:00:00 - 2023/02/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/1/30
ACONET->Brno  3.467%  Brno->ACONET  10.079%  Brno->Lednice  4.172%  Lednice->Brno  19.802%  Brno->SANET  6.265%  SANET->Brno  1.835%  Brno->Vyškov  9.461%  Vyškov->Brno  1.724%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.942e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.013e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.254%  Tábor->České Budějovice  0.085%  Brno->Jihlava  0.560%  Jihlava->Brno  0.185%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.341%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.120%  Jihlava->Plzeň  0.035%  Plzeň->Jihlava  0.209%  Jihlava->Telč  2.842e-3 %  Telč->Jihlava  0.487e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.904%  Liberec->Hradec Králové  0.170%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.412e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.130e-3 %  Brno->Olomouc  1.111%  Olomouc->Brno  0.174%  Hradec Králové->Olomouc  0.975%  Olomouc->Hradec Králové  0.519%  Olomouc->Ostrava  1.902%  Ostrava->Olomouc  0.584%  Brno->Ostrava  0.013%  Ostrava->Brno  0.042%  Karviná->Ostrava  1.223%  Ostrava->Karviná  1.426%  Opava->Ostrava  1.223%  Ostrava->Opava  1.426%  Ostrava->Pionier  4.392%  Pionier->Ostrava  0.993%  Hradec Králové->Pardubice  0.193e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.203e-3 %  Cheb->Plzeň  0.046%  Plzeň->Cheb  1.361%  Plzeň->Praha  1.313%  Praha->Plzeň  1.902%  Poděbrady->Praha  2.766%  Praha->Poděbrady  10.520%  AMS-IX->Praha  41.287%  Praha->AMS-IX  41.276%  Brno->Praha  1.508%  Praha->Brno  3.949%  České Budějovice->Praha  0.136%  Praha->České Budějovice  0.463%  GÉANT2->Praha  1.940%  Praha->GÉANT2  1.163%  Hradec Králové->Praha  1.888%  Praha->Hradec Králové  5.453%  Pardubice->Praha  1.166%  Praha->Pardubice  2.909%  Praha->Ústí nad
Labem  0.900%  Ústí nad
Labem->Praha  0.225%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.149%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.709%  Most->Ústí nad
Labem  4.238e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.014%  Brno->Zlín  0.470%  Zlín->Brno  0.416%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.671%  Praha->NIX.cz  1.260%  Praha->Public Internet  2.510%  Public Internet->Praha  3.241% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/30 00:00:00 - 2023/02/05 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/30 00:00:00 - 2023/02/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.4668794026035 % 3.467 %   10 bps 10.000 Gbps   346.68794026035 bps 346.688 Mbps 
Brno → ACONET  10.0788230240654 % 10.079 %   10 bps 10.000 Gbps   1.00788230240654 bps 1.008 Gbps 
Lednice → Brno  19.8015446423894 % 19.802 %   1000 bps 1000.000 Mbps   198.015446423894 bps 198.015 Mbps 
Brno → Lednice  4.17195658341503 % 4.172 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.7195658341503 bps 41.720 Mbps 
SANET → Brno  1.83495833848115 % 1.835 %   40 bps 40.000 Gbps   733.98333539246 bps 733.983 Mbps 
Brno → SANET  6.26470800357852 % 6.265 %   40 bps 40.000 Gbps   2.5058832014314 bps 2.506 Gbps 
Brno → Vyškov  9.46109910149942 % 9.461 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.6109910149943 bps 94.611 Mbps 
Vyškov → Brno  1.72354055911509 % 1.724 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.2354055911509 bps 17.235 Mbps 
Brno → Jihlava  0.560327223016915 % 0.560 %   400 bps 400.000 Gbps   2.24130889206766 bps 2.241 Gbps 
Jihlava → Brno  0.185180858056767 % 0.185 %   400 bps 400.000 Gbps   740.723432227069 bps 740.723 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.120128968152828 % 0.120 %   10 bps 10.000 Gbps   12.0128968152829 bps 12.013 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.340928209375229 % 0.341 %   10 bps 10.000 Gbps   34.0928209375229 bps 34.093 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0350682706529972 % 0.035 %   100 bps 100.000 Gbps   35.0682706529972 bps 35.068 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.208778282882856 % 0.209 %   100 bps 100.000 Gbps   208.778282882856 bps 208.778 Mbps 
Jihlava → Telč  2.84226023728244 % 2.842 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.84226023728244 bps 2.842 Mbps 
Telč → Jihlava  0.487454839489443 % 0.487 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   487.454839489443 bps 487.455 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  0.904166840523635 % 0.904 %   100 bps 100.000 Gbps   904.166840523635 bps 904.167 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.169682461109734 % 0.170 %   100 bps 100.000 Gbps   169.682461109734 bps 169.682 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313648849267952 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.459539707181 bps 125.460 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.31299270243056 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.197080972224 bps 125.197 Kbps 
Děčín → Most  0.261803544106443 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61803544106443 bps 2.618 Kbps 
Most → Děčín  0.411648925945281 % 0.412 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11648925945281 bps 4.116 Kbps 
Most → Plzeň  0.207015996258941 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07015996258941 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.130202997514789 % 0.130 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30202997514789 bps 1.302 Kbps 
Brno → Olomouc  1.11084004724029 % 1.111 %   400 bps 400.000 Gbps   4.44336018896117 bps 4.443 Gbps 
Olomouc → Brno  0.173736222767169 % 0.174 %   400 bps 400.000 Gbps   694.944891068676 bps 694.945 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.518710684255375 % 0.519 %   400 bps 400.000 Gbps   2.0748427370215 bps 2.075 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.975420644974878 % 0.975 %   400 bps 400.000 Gbps   3.90168257989951 bps 3.902 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.90171666385343 % 1.902 %   400 bps 400.000 Gbps   7.60686665541373 bps 7.607 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.583568798670285 % 0.584 %   400 bps 400.000 Gbps   2.33427519468114 bps 2.334 Gbps 
Ostrava → Brno  0.041697317129215 % 0.042 %   100 bps 100.000 Gbps   41.697317129215 bps 41.697 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0133815089460858 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   13.3815089460858 bps 13.382 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.2225001732151 % 1.223 %   10 bps 10.000 Gbps   122.25001732151 bps 122.250 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.42640036236825 % 1.426 %   10 bps 10.000 Gbps   142.640036236825 bps 142.640 Mbps 
Ostrava → Opava  1.42640036236825 % 1.426 %   10 bps 10.000 Gbps   142.640036236825 bps 142.640 Mbps 
Opava → Ostrava  1.2225001732151 % 1.223 %   10 bps 10.000 Gbps   122.25001732151 bps 122.250 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.39151216680458 % 4.392 %   10 bps 10.000 Gbps   439.151216680457 bps 439.151 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.993465975031192 % 0.993 %   10 bps 10.000 Gbps   99.3465975031193 bps 99.347 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.203236097302539 % 0.203 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   73.7226035291855 bps 73.723 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.193334453852829 % 0.193 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   72.4514544700397 bps 72.451 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0456726865221474 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.56726865221474 bps 4.567 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.36141220532546 % 1.361 %   10 bps 10.000 Gbps   136.141220532546 bps 136.141 Mbps 
Praha → Plzeň  1.90191372155879 % 1.902 %   100 bps 100.000 Gbps   1.90191372155879 bps 1.902 Gbps 
Plzeň → Praha  1.31329754996042 % 1.313 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31329754996042 bps 1.313 Gbps 
Praha → Poděbrady  10.5202664976537 % 10.520 %   1000 bps 1000.000 Mbps   105.202664976537 bps 105.203 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.76603668969115 % 2.766 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.6603668969115 bps 27.660 Mbps 
AMS-IX → Praha  41.286919278601 % 41.287 %   10 bps 10.000 Gbps   4.1286919278601 bps 4.129 Gbps 
Praha → AMS-IX  41.2764966833758 % 41.276 %   10 bps 10.000 Gbps   4.12764966833758 bps 4.128 Gbps 
Praha → Brno  3.9491050126712 % 3.949 %   100 bps 100.000 Gbps   3.9491050126712 bps 3.949 Gbps 
Brno → Praha  1.50770643847661 % 1.508 %   100 bps 100.000 Gbps   1.50770643847661 bps 1.508 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.16293470346429 % 1.163 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16292853413031 bps 1.163 Gbps 
GÉANT2 → Praha  1.94014538208325 % 1.940 %   100 bps 100.000 Gbps   1.94002595742194 bps 1.940 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.45319101463467 % 5.453 %   100 bps 100.000 Gbps   5.45319101463467 bps 5.453 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.88799512145859 % 1.888 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88799512145859 bps 1.888 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.67110354484053 % 3.671 %   400 bps 400.000 Gbps   14.6844141793621 bps 14.684 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.25969457140855 % 1.260 %   400 bps 400.000 Gbps   5.03877828563419 bps 5.039 Gbps 
Praha → Pardubice  2.9091209260045 % 2.909 %   100 bps 100.000 Gbps   769.488562456556 bps 769.489 Mbps 
Pardubice → Praha  1.16588776524632 % 1.166 %   100 bps 100.000 Gbps   341.651948588734 bps 341.652 Mbps 
Public Internet → Praha  3.2405083940345 % 3.241 %   20 bps 20.000 Gbps   648.1016788069 bps 648.102 Mbps 
Praha → Public Internet  2.50954679924989 % 2.510 %   20 bps 20.000 Gbps   501.909359849978 bps 501.909 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.899692619286642 % 0.900 %   100 bps 100.000 Gbps   899.692619286642 bps 899.693 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.225330915628803 % 0.225 %   100 bps 100.000 Gbps   225.330915628803 bps 225.331 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.13580681183831 % 0.136 %   20 bps 20.000 Gbps   27.1613623676619 bps 27.161 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.463239019244094 % 0.463 %   20 bps 20.000 Gbps   92.6478038488187 bps 92.648 Mbps 
Brno → Zlín  0.469773797753577 % 0.470 %   100 bps 100.000 Gbps   469.773797753578 bps 469.774 Mbps 
Zlín → Brno  0.415627460462641 % 0.416 %   100 bps 100.000 Gbps   415.627460462641 bps 415.627 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228105680300499 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2422721201994 bps 91.242 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227051055199731 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8204220798922 bps 90.820 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.148912230041347 % 0.149 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.48912230041348 bps 1.489 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.709319526023714 % 0.709 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.09319526023714 bps 7.093 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.23833982082401 % 4.238 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.38339820824 bps 42.383 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0144394083249291 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   144.394083249291 bps 144.394 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942170586241058 % 0.942 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2170586241058 bps 94.217 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.0133479824711 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.33479824711 bps 101.335 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.085233221624578 % 0.085 %   1000 bps 1000.000 Mbps   852.332216245778 bps 852.332 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.254009988872393 % 0.254 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.54009988872392 bps 2.540 Mbps 
Summary  empty NA   6.776 bps 6.776 Tbps   83.2481113157762 bps 83.248 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 6 00:10:52 2023