CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/2/6

Average load for period: 2023/02/06 00:00:00 - 2023/02/12 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/02/06 00:00:00 - 2023/02/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/2/6
ACONET->Brno  4.370%  Brno->ACONET  5.520%  Brno->Lednice  4.613%  Lednice->Brno  18.581%  Brno->SANET  4.809%  SANET->Brno  2.049%  Brno->Vyškov  9.737%  Vyškov->Brno  0.942%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.948e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.017e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.472%  Tábor->České Budějovice  0.076%  Brno->Jihlava  0.527%  Jihlava->Brno  0.158%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.443%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.150%  Jihlava->Plzeň  0.029%  Plzeň->Jihlava  0.138%  Jihlava->Telč  2.757e-3 %  Telč->Jihlava  0.525e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.818%  Liberec->Hradec Králové  0.148%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.880e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.621e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.413e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.133e-3 %  Brno->Olomouc  0.791%  Olomouc->Brno  0.197%  Hradec Králové->Olomouc  0.959%  Olomouc->Hradec Králové  0.520%  Olomouc->Ostrava  1.487%  Ostrava->Olomouc  0.622%  Brno->Ostrava  0.024%  Ostrava->Brno  0.038%  Karviná->Ostrava  1.373%  Ostrava->Karviná  1.477%  Opava->Ostrava  1.373%  Ostrava->Opava  1.477%  Ostrava->Pionier  1.044%  Pionier->Ostrava  0.880%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.035%  Plzeň->Cheb  0.856%  Plzeň->Praha  1.646%  Praha->Plzeň  1.989%  Poděbrady->Praha  1.810%  Praha->Poděbrady  8.282%  AMS-IX->Praha  44.868%  Praha->AMS-IX  44.894%  Brno->Praha  1.723%  Praha->Brno  2.766%  České Budějovice->Praha  0.117%  Praha->České Budějovice  0.380%  GÉANT2->Praha  2.400%  Praha->GÉANT2  1.281%  Hradec Králové->Praha  2.263%  Praha->Hradec Králové  3.060%  Pardubice->Praha  0.187%  Praha->Pardubice  0.762%  Praha->Ústí nad
Labem  0.882%  Ústí nad
Labem->Praha  0.445%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.264%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.742%  Most->Ústí nad
Labem  5.555e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.028%  Brno->Zlín  0.681%  Zlín->Brno  0.279%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.183%  Praha->NIX.cz  1.176%  Praha->Public Internet  3.980%  Public Internet->Praha  3.825% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/02/06 00:00:00 - 2023/02/12 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/02/06 00:00:00 - 2023/02/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.36999763977692 % 4.370 %   10 bps 10.000 Gbps   436.999763977691 bps 437.000 Mbps 
Brno → ACONET  5.51991789994515 % 5.520 %   10 bps 10.000 Gbps   551.991789994515 bps 551.992 Mbps 
Brno → Lednice  4.61261027208991 % 4.613 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.1261027208991 bps 46.126 Mbps 
Lednice → Brno  18.5812533961902 % 18.581 %   1000 bps 1000.000 Mbps   185.812533961902 bps 185.813 Mbps 
Brno → SANET  4.80912572127916 % 4.809 %   40 bps 40.000 Gbps   1.92365028851166 bps 1.924 Gbps 
SANET → Brno  2.04886334308066 % 2.049 %   40 bps 40.000 Gbps   819.545337232263 bps 819.545 Mbps 
Brno → Vyškov  9.73698587383368 % 9.737 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.3698587383367 bps 97.370 Mbps 
Vyškov → Brno  0.94173984475031 % 0.942 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.4173984475031 bps 9.417 Mbps 
Brno → Jihlava  0.526699078622474 % 0.527 %   400 bps 400.000 Gbps   2.10679631448989 bps 2.107 Gbps 
Jihlava → Brno  0.158153182864847 % 0.158 %   400 bps 400.000 Gbps   632.612731459386 bps 632.613 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.442768374989399 % 0.443 %   10 bps 10.000 Gbps   44.2768374989399 bps 44.277 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.150229620750739 % 0.150 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0229620750739 bps 15.023 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.137806027491309 % 0.138 %   100 bps 100.000 Gbps   137.806027491309 bps 137.806 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0288546697418244 % 0.029 %   100 bps 100.000 Gbps   28.8546697418243 bps 28.855 Mbps 
Telč → Jihlava  0.524791761569232 % 0.525 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   524.791761569232 bps 524.792 Kbps 
Jihlava → Telč  2.75705359625355 % 2.757 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.75705359625355 bps 2.757 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.817623328447456 % 0.818 %   100 bps 100.000 Gbps   817.623328447455 bps 817.623 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.148142734389431 % 0.148 %   100 bps 100.000 Gbps   148.142734389431 bps 148.143 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.621282943946101 % 0.621 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   248.51317757844 bps 248.513 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.87957993208853 % 1.880 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   751.831972835412 bps 751.832 Kbps 
Most → Děčín  0.412835131439157 % 0.413 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.12835131439158 bps 4.128 Kbps 
Děčín → Most  0.262170300319829 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62170300319829 bps 2.622 Kbps 
Most → Plzeň  0.20703202167265 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07032021672649 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.13254496635314 % 0.133 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.3254496635314 bps 1.325 Kbps 
Olomouc → Brno  0.197320769202167 % 0.197 %   400 bps 400.000 Gbps   789.28307680867 bps 789.283 Mbps 
Brno → Olomouc  0.790930615510725 % 0.791 %   400 bps 400.000 Gbps   3.1637224620429 bps 3.164 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.95856010284428 % 0.959 %   400 bps 400.000 Gbps   3.83424041137713 bps 3.834 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.520187616766814 % 0.520 %   400 bps 400.000 Gbps   2.08075046706726 bps 2.081 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.48693905764028 % 1.487 %   400 bps 400.000 Gbps   5.9477562305611 bps 5.948 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.622068762632222 % 0.622 %   400 bps 400.000 Gbps   2.48827505052889 bps 2.488 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0237232112283371 % 0.024 %   100 bps 100.000 Gbps   23.7232112283371 bps 23.723 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0377432463029875 % 0.038 %   100 bps 100.000 Gbps   37.7432463029875 bps 37.743 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.47710454335508 % 1.477 %   10 bps 10.000 Gbps   147.710454335508 bps 147.710 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.37266196201785 % 1.373 %   10 bps 10.000 Gbps   137.266196201785 bps 137.266 Mbps 
Opava → Ostrava  1.37266196201785 % 1.373 %   10 bps 10.000 Gbps   137.266196201785 bps 137.266 Mbps 
Ostrava → Opava  1.47710454335508 % 1.477 %   10 bps 10.000 Gbps   147.710454335508 bps 147.710 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.04385263065693 % 1.044 %   10 bps 10.000 Gbps   104.385263065693 bps 104.385 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.879961636553281 % 0.880 %   10 bps 10.000 Gbps   87.996163655328 bps 87.996 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228385453874679 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3541815498718 bps 91.354 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227158023667822 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8632094671289 bps 90.863 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.855891744749238 % 0.856 %   10 bps 10.000 Gbps   85.5891744749238 bps 85.589 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0348332728256768 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.48332728256769 bps 3.483 Mbps 
Praha → Plzeň  1.98910352516666 % 1.989 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98910352516666 bps 1.989 Gbps 
Plzeň → Praha  1.64636897715228 % 1.646 %   100 bps 100.000 Gbps   1.64636897715228 bps 1.646 Gbps 
Praha → Poděbrady  8.28243093460826 % 8.282 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.8243093460827 bps 82.824 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.81023870439345 % 1.810 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.1023870439345 bps 18.102 Mbps 
Praha → AMS-IX  44.8941140684608 % 44.894 %   10 bps 10.000 Gbps   4.48941140684608 bps 4.489 Gbps 
AMS-IX → Praha  44.8677182558616 % 44.868 %   10 bps 10.000 Gbps   4.48677182558616 bps 4.487 Gbps 
Praha → Brno  2.76582545816515 % 2.766 %   100 bps 100.000 Gbps   2.76582545816515 bps 2.766 Gbps 
Brno → Praha  1.72284035656314 % 1.723 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72284035656314 bps 1.723 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.40025508421268 % 2.400 %   100 bps 100.000 Gbps   2.40015848910025 bps 2.400 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.28122293758675 % 1.281 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28120680979935 bps 1.281 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.26326073109231 % 2.263 %   100 bps 100.000 Gbps   2.2632607310923 bps 2.263 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.06017384756797 % 3.060 %   100 bps 100.000 Gbps   3.06017384756797 bps 3.060 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.17564369737067 % 1.176 %   400 bps 400.000 Gbps   4.69687074504713 bps 4.697 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.18322820357757 % 4.183 %   400 bps 400.000 Gbps   16.6993097801568 bps 16.699 Gbps 
Praha → Pardubice  0.762470845076432 % 0.762 %   100 bps 100.000 Gbps   762.470845076432 bps 762.471 Mbps 
Pardubice → Praha  0.186881258129284 % 0.187 %   100 bps 100.000 Gbps   186.881258129284 bps 186.881 Mbps 
Public Internet → Praha  3.82523996248913 % 3.825 %   20 bps 20.000 Gbps   765.047992497827 bps 765.048 Mbps 
Praha → Public Internet  3.98041373138559 % 3.980 %   20 bps 20.000 Gbps   796.082746277118 bps 796.083 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.445169269976676 % 0.445 %   100 bps 100.000 Gbps   445.169269976675 bps 445.169 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.88241981687636 % 0.882 %   100 bps 100.000 Gbps   882.41981687636 bps 882.420 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.117276328764221 % 0.117 %   20 bps 20.000 Gbps   23.4552657528442 bps 23.455 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.380045392770537 % 0.380 %   20 bps 20.000 Gbps   76.0090785541074 bps 76.009 Mbps 
Brno → Zlín  0.680575129374839 % 0.681 %   100 bps 100.000 Gbps   680.575129374839 bps 680.575 Mbps 
Zlín → Brno  0.279402529932242 % 0.279 %   100 bps 100.000 Gbps   279.402529932242 bps 279.403 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227200932439171 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8803729756684 bps 90.880 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228247827288751 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2991309155005 bps 91.299 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.264437749296559 % 0.264 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64437749296559 bps 2.644 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.742232000332178 % 0.742 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.42232000332178 bps 7.422 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.55544133692697 % 5.555 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.5544133692697 bps 55.554 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.028198355336465 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   281.98355336465 bps 281.984 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.947903907035826 % 0.948 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.7903907035826 bps 94.790 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01710263385038 % 1.017 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.710263385038 bps 101.710 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0759289453574004 % 0.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   759.289453574003 bps 759.289 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.471799171427451 % 0.472 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.71799171427451 bps 4.718 Mbps 
Summary  empty NA   6.776 bps 6.776 Tbps   79.7394273962417 bps 79.739 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 13 00:11:07 2023