CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/2/13

Average load for period: 2023/02/13 00:00:00 - 2023/02/19 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/02/13 00:00:00 - 2023/02/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/2/13
ACONET->Brno  3.806%  Brno->ACONET  9.024%  Brno->Lednice  7.429%  Lednice->Brno  19.727%  Brno->SANET  7.711%  SANET->Brno  2.246%  Brno->Vyškov  12.965%  Vyškov->Brno  1.589%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.011%  Tábor->České Budějovice  3.870e-3 %  Brno->Jihlava  0.589%  Jihlava->Brno  0.211%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.562%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.163%  Jihlava->Plzeň  0.051%  Plzeň->Jihlava  0.195%  Jihlava->Telč  3.352e-3 %  Telč->Jihlava  0.401e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.848%  Liberec->Hradec Králové  0.156%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.419e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.148e-3 %  Brno->Olomouc  0.955%  Olomouc->Brno  0.228%  Hradec Králové->Olomouc  1.454%  Olomouc->Hradec Králové  0.545%  Olomouc->Ostrava  1.961%  Ostrava->Olomouc  0.640%  Brno->Ostrava  0.014%  Ostrava->Brno  0.086%  Karviná->Ostrava  1.719%  Ostrava->Karviná  1.631%  Opava->Ostrava  1.719%  Ostrava->Opava  1.631%  Ostrava->Pionier  4.078%  Pionier->Ostrava  0.616%  Hradec Králové->Pardubice  0.228e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.041%  Plzeň->Cheb  1.621%  Plzeň->Praha  1.475%  Praha->Plzeň  1.727%  Poděbrady->Praha  2.817%  Praha->Poděbrady  14.183%  AMS-IX->Praha  48.521%  Praha->AMS-IX  48.583%  Brno->Praha  1.809%  Praha->Brno  4.209%  České Budějovice->Praha  0.309%  Praha->České Budějovice  0.330%  GÉANT2->Praha  2.838%  Praha->GÉANT2  1.257%  Hradec Králové->Praha  2.148%  Praha->Hradec Králové  5.212%  Pardubice->Praha  0.183%  Praha->Pardubice  0.935%  Praha->Ústí nad
Labem  0.892%  Ústí nad
Labem->Praha  0.408%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.247%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.129%  Most->Ústí nad
Labem  4.366e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.022%  Brno->Zlín  0.702%  Zlín->Brno  0.414%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.532%  Praha->NIX.cz  1.240%  Praha->Public Internet  3.195%  Public Internet->Praha  4.831% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/02/13 00:00:00 - 2023/02/19 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/02/13 00:00:00 - 2023/02/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.02387473709377 % 9.024 %   10 bps 10.000 Gbps   902.387473709377 bps 902.387 Mbps 
ACONET → Brno  3.80562379239766 % 3.806 %   10 bps 10.000 Gbps   380.562379239767 bps 380.562 Mbps 
Brno → Lednice  7.42910564308506 % 7.429 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.2910564308505 bps 74.291 Mbps 
Lednice → Brno  19.7270913919054 % 19.727 %   1000 bps 1000.000 Mbps   197.270913919054 bps 197.271 Mbps 
SANET → Brno  2.24580563900107 % 2.246 %   40 bps 40.000 Gbps   898.322255600431 bps 898.322 Mbps 
Brno → SANET  7.71115775317958 % 7.711 %   40 bps 40.000 Gbps   3.08446310127183 bps 3.084 Gbps 
Brno → Vyškov  12.965126180274 % 12.965 %   1000 bps 1000.000 Mbps   129.65126180274 bps 129.651 Mbps 
Vyškov → Brno  1.58887591479074 % 1.589 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.8887591479074 bps 15.889 Mbps 
Jihlava → Brno  0.21099908596426 % 0.211 %   400 bps 400.000 Gbps   843.996343857039 bps 843.996 Mbps 
Brno → Jihlava  0.588587400483213 % 0.589 %   400 bps 400.000 Gbps   2.35434960193285 bps 2.354 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.162534077283689 % 0.163 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2534077283689 bps 16.253 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.562410659450261 % 0.562 %   10 bps 10.000 Gbps   56.241065945026 bps 56.241 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.195264293172943 % 0.195 %   100 bps 100.000 Gbps   195.264293172943 bps 195.264 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.050802191426671 % 0.051 %   100 bps 100.000 Gbps   50.802191426671 bps 50.802 Mbps 
Telč → Jihlava  0.401233268005617 % 0.401 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   401.233268005616 bps 401.233 Kbps 
Jihlava → Telč  3.35151089307423 % 3.352 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.35151089307423 bps 3.352 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.155918915306803 % 0.156 %   100 bps 100.000 Gbps   155.918915306804 bps 155.919 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.847612814356716 % 0.848 %   100 bps 100.000 Gbps   847.612814356718 bps 847.613 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312844225623263 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.137690249305 bps 125.138 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313763505237216 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.505402094886 bps 125.505 Kbps 
Most → Děčín  0.418619316928899 % 0.419 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.18619316928899 bps 4.186 Kbps 
Děčín → Most  0.262611631432878 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.62611631432878 bps 2.626 Kbps 
Most → Plzeň  0.207032568358547 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07032568358547 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.148001458064587 % 0.148 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.48001458064587 bps 1.480 Kbps 
Olomouc → Brno  0.227587314136524 % 0.228 %   400 bps 400.000 Gbps   910.3492565461 bps 910.349 Mbps 
Brno → Olomouc  0.955269427984538 % 0.955 %   400 bps 400.000 Gbps   3.82107771193816 bps 3.821 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.54488313712705 % 0.545 %   400 bps 400.000 Gbps   2.1795325485082 bps 2.180 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.45384601030219 % 1.454 %   400 bps 400.000 Gbps   5.81538404120877 bps 5.815 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.640184116031834 % 0.640 %   400 bps 400.000 Gbps   2.56073646412734 bps 2.561 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.96082622918524 % 1.961 %   400 bps 400.000 Gbps   7.84330491674096 bps 7.843 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0864646997184578 % 0.086 %   100 bps 100.000 Gbps   86.4646997184578 bps 86.465 Mbps 
Brno → Ostrava  0.013869728440688 % 0.014 %   100 bps 100.000 Gbps   13.869728440688 bps 13.870 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.63065313064471 % 1.631 %   10 bps 10.000 Gbps   163.065313064471 bps 163.065 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.71872387569621 % 1.719 %   10 bps 10.000 Gbps   171.872387569621 bps 171.872 Mbps 
Ostrava → Opava  1.63065313064471 % 1.631 %   10 bps 10.000 Gbps   163.065313064471 bps 163.065 Mbps 
Opava → Ostrava  1.71872387569621 % 1.719 %   10 bps 10.000 Gbps   171.872387569621 bps 171.872 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.615513274247277 % 0.616 %   10 bps 10.000 Gbps   61.5513274247276 bps 61.551 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.07758780826414 % 4.078 %   10 bps 10.000 Gbps   407.758780826414 bps 407.759 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228495046983233 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3980187932932 bps 91.398 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227500273926343 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0001095705373 bps 91.000 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0413495685391319 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.13495685391319 bps 4.135 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.62071959656532 % 1.621 %   10 bps 10.000 Gbps   162.071959656532 bps 162.072 Mbps 
Plzeň → Praha  1.47456006101178 % 1.475 %   100 bps 100.000 Gbps   1.47456006101178 bps 1.475 Gbps 
Praha → Plzeň  1.72675432266882 % 1.727 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72675432266882 bps 1.727 Gbps 
Praha → Poděbrady  14.1830937916561 % 14.183 %   1000 bps 1000.000 Mbps   141.830937916561 bps 141.831 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.81669563285997 % 2.817 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.1669563285997 bps 28.167 Mbps 
AMS-IX → Praha  48.5210064928535 % 48.521 %   10 bps 10.000 Gbps   4.85210064928535 bps 4.852 Gbps 
Praha → AMS-IX  48.5832892006051 % 48.583 %   10 bps 10.000 Gbps   4.85832892006051 bps 4.858 Gbps 
Praha → Brno  4.20912353628083 % 4.209 %   100 bps 100.000 Gbps   4.20912353628084 bps 4.209 Gbps 
Brno → Praha  1.80857591878552 % 1.809 %   100 bps 100.000 Gbps   1.80857591878552 bps 1.809 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.83827352194581 % 2.838 %   100 bps 100.000 Gbps   2.83812315020047 bps 2.838 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.2573917854185 % 1.257 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25738553456178 bps 1.257 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.21190193451118 % 5.212 %   100 bps 100.000 Gbps   5.21190193451118 bps 5.212 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.14765987813156 % 2.148 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14765987813156 bps 2.148 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.2402515480043 % 1.240 %   400 bps 400.000 Gbps   4.96100619201721 bps 4.961 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.53171942922845 % 4.532 %   400 bps 400.000 Gbps   18.1268777169138 bps 18.127 Gbps 
Pardubice → Praha  0.182526925374865 % 0.183 %   100 bps 100.000 Gbps   182.526925374865 bps 182.527 Mbps 
Praha → Pardubice  0.935168593188844 % 0.935 %   100 bps 100.000 Gbps   935.168593188845 bps 935.169 Mbps 
Praha → Public Internet  3.19520587875438 % 3.195 %   20 bps 20.000 Gbps   639.041175750876 bps 639.041 Mbps 
Public Internet → Praha  4.83095172501408 % 4.831 %   20 bps 20.000 Gbps   966.190345002815 bps 966.190 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.891565671419542 % 0.892 %   100 bps 100.000 Gbps   891.565671419542 bps 891.566 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.407736927699136 % 0.408 %   100 bps 100.000 Gbps   407.736927699136 bps 407.737 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.330233414025927 % 0.330 %   100 bps 100.000 Gbps   330.233414025927 bps 330.233 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.30871720705821 % 0.309 %   100 bps 100.000 Gbps   308.71720705821 bps 308.717 Mbps 
Brno → Zlín  0.701962701589353 % 0.702 %   100 bps 100.000 Gbps   701.962701589353 bps 701.963 Mbps 
Zlín → Brno  0.414306874682169 % 0.414 %   100 bps 100.000 Gbps   414.306874682168 bps 414.307 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227242856082677 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8971424330708 bps 90.897 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228252771623005 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3011086492021 bps 91.301 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.12870775961665 % 1.129 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.2870775961665 bps 11.287 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.246939350118895 % 0.247 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.46939350118895 bps 2.469 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0216111188221936 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   216.111188221936 bps 216.111 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.36576672762817 % 4.366 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   43.6576672762817 bps 43.658 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01541066645419 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.541066645419 bps 101.541 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944397826498555 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4397826498554 bps 94.440 Kbps 
Tábor → České Budějovice  3.87033055148532 % 3.870 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   1.54813222059413 bps 1.548 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.0113269466303274 % 0.011 %   40 bps 40.000 Gbps   4.53077865213097 bps 4.531 Mbps 
Summary  empty NA   7.014 bps 7.014 Tbps   94.18390265053 bps 94.184 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 20 00:10:10 2023