CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/2/20

Average load for period: 2023/02/20 00:00:00 - 2023/02/26 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/02/20 00:00:00 - 2023/02/26 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/2/20
ACONET->Brno  4.369%  Brno->ACONET  7.867%  Brno->Lednice  6.788%  Lednice->Brno  19.237%  Brno->SANET  7.193%  SANET->Brno  2.175%  Brno->Vyškov  11.007%  Vyškov->Brno  1.516%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  9.720e-3 %  Tábor->České Budějovice  1.540e-3 %  Brno->Jihlava  0.383%  Jihlava->Brno  0.152%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.574%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.188%  Jihlava->Plzeň  0.036%  Plzeň->Jihlava  0.212%  Jihlava->Telč  2.103e-3 %  Telč->Jihlava  0.542e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.839%  Liberec->Hradec Králové  0.151%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.414e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.135e-3 %  Brno->Olomouc  0.738%  Olomouc->Brno  0.180%  Hradec Králové->Olomouc  1.819%  Olomouc->Hradec Králové  0.652%  Olomouc->Ostrava  2.142%  Ostrava->Olomouc  0.676%  Brno->Ostrava  0.011%  Ostrava->Brno  0.061%  Karviná->Ostrava  1.451%  Ostrava->Karviná  1.923%  Opava->Ostrava  1.451%  Ostrava->Opava  1.923%  Ostrava->Pionier  3.076%  Pionier->Ostrava  0.678%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.044%  Plzeň->Cheb  1.482%  Plzeň->Praha  1.936%  Praha->Plzeň  2.150%  Poděbrady->Praha  2.525%  Praha->Poděbrady  13.874%  AMS-IX->Praha  52.407%  Praha->AMS-IX  52.345%  Brno->Praha  1.383%  Praha->Brno  3.681%  České Budějovice->Praha  0.251%  Praha->České Budějovice  0.244%  GÉANT2->Praha  2.392%  Praha->GÉANT2  1.388%  Hradec Králové->Praha  2.314%  Praha->Hradec Králové  4.650%  Pardubice->Praha  0.185%  Praha->Pardubice  0.938%  Praha->Ústí nad
Labem  1.004%  Ústí nad
Labem->Praha  0.239%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.165%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.061%  Most->Ústí nad
Labem  5.631e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.034%  Brno->Zlín  0.693%  Zlín->Brno  0.123%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.932%  Praha->NIX.cz  1.260%  Praha->Public Internet  2.706%  Public Internet->Praha  3.625% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/02/20 00:00:00 - 2023/02/26 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/02/20 00:00:00 - 2023/02/26 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.36887971797508 % 4.369 %   10 bps 10.000 Gbps   436.887971797508 bps 436.888 Mbps 
Brno → ACONET  7.86706147240402 % 7.867 %   10 bps 10.000 Gbps   786.706147240401 bps 786.706 Mbps 
Brno → Lednice  6.7878564672702 % 6.788 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.878564672702 bps 67.879 Mbps 
Lednice → Brno  19.2370282717901 % 19.237 %   1000 bps 1000.000 Mbps   192.3702827179 bps 192.370 Mbps 
Brno → SANET  7.19258230595368 % 7.193 %   40 bps 40.000 Gbps   2.87703292238147 bps 2.877 Gbps 
SANET → Brno  2.17474323595325 % 2.175 %   40 bps 40.000 Gbps   869.897294381301 bps 869.897 Mbps 
Vyškov → Brno  1.51562565292609 % 1.516 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.1562565292609 bps 15.156 Mbps 
Brno → Vyškov  11.007073031952 % 11.007 %   1000 bps 1000.000 Mbps   110.07073031952 bps 110.071 Mbps 
Jihlava → Brno  0.152058315261948 % 0.152 %   400 bps 400.000 Gbps   608.233261047791 bps 608.233 Mbps 
Brno → Jihlava  0.383127833237592 % 0.383 %   400 bps 400.000 Gbps   1.53251133295037 bps 1.533 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.188232202276269 % 0.188 %   10 bps 10.000 Gbps   18.8232202276269 bps 18.823 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.574421643476933 % 0.574 %   10 bps 10.000 Gbps   57.4421643476933 bps 57.442 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0356695399367083 % 0.036 %   100 bps 100.000 Gbps   35.6695399367084 bps 35.670 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.212002999971253 % 0.212 %   100 bps 100.000 Gbps   212.002999971254 bps 212.003 Mbps 
Jihlava → Telč  2.10338083016903 % 2.103 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10338083016903 bps 2.103 Mbps 
Telč → Jihlava  0.542336930729093 % 0.542 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   542.336930729092 bps 542.337 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.151343327690645 % 0.151 %   100 bps 100.000 Gbps   151.343327690645 bps 151.343 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.838955448694314 % 0.839 %   100 bps 100.000 Gbps   838.955448694314 bps 838.955 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312837769763945 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.135107905578 bps 125.135 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313772430543234 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.508972217294 bps 125.509 Kbps 
Most → Děčín  0.414497673194121 % 0.414 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.14497673194121 bps 4.145 Kbps 
Děčín → Most  0.261701213014203 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61701213014203 bps 2.617 Kbps 
Most → Plzeň  0.20703541357707 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0703541357707 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.135221982521675 % 0.135 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.35221982521675 bps 1.352 Kbps 
Olomouc → Brno  0.180410060729499 % 0.180 %   400 bps 400.000 Gbps   721.640242917997 bps 721.640 Mbps 
Brno → Olomouc  0.737840987163029 % 0.738 %   400 bps 400.000 Gbps   2.95136394865211 bps 2.951 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.652369230713633 % 0.652 %   400 bps 400.000 Gbps   2.60947692285453 bps 2.609 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.81937912880087 % 1.819 %   400 bps 400.000 Gbps   7.27751651520349 bps 7.278 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.67576726521083 % 0.676 %   400 bps 400.000 Gbps   2.70306906084332 bps 2.703 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.14248289301796 % 2.142 %   400 bps 400.000 Gbps   8.56993157207185 bps 8.570 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0612279687405569 % 0.061 %   100 bps 100.000 Gbps   61.227968740557 bps 61.228 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0107176042834995 % 0.011 %   100 bps 100.000 Gbps   10.7176042834995 bps 10.718 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.4510719895281 % 1.451 %   10 bps 10.000 Gbps   145.10719895281 bps 145.107 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.92319724452581 % 1.923 %   10 bps 10.000 Gbps   192.319724452581 bps 192.320 Mbps 
Opava → Ostrava  1.4510719895281 % 1.451 %   10 bps 10.000 Gbps   145.10719895281 bps 145.107 Mbps 
Ostrava → Opava  1.92319724452581 % 1.923 %   10 bps 10.000 Gbps   192.319724452581 bps 192.320 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.07559747652102 % 3.076 %   10 bps 10.000 Gbps   307.559747652102 bps 307.560 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.678105146682999 % 0.678 %   10 bps 10.000 Gbps   67.8105146682999 bps 67.811 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.22740371376442 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.961485505768 bps 90.961 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228382727955977 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3530911823911 bps 91.353 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0435731588786916 % 0.044 %   10 bps 10.000 Gbps   4.35731588786916 bps 4.357 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.48218088556611 % 1.482 %   10 bps 10.000 Gbps   148.218088556611 bps 148.218 Mbps 
Plzeň → Praha  1.9355040507738 % 1.936 %   100 bps 100.000 Gbps   1.9355040507738 bps 1.936 Gbps 
Praha → Plzeň  2.14961995405985 % 2.150 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14961995405985 bps 2.150 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.52457438034801 % 2.525 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.2457438034801 bps 25.246 Mbps 
Praha → Poděbrady  13.8737214120618 % 13.874 %   1000 bps 1000.000 Mbps   138.737214120618 bps 138.737 Mbps 
Praha → AMS-IX  52.3447032215108 % 52.345 %   10 bps 10.000 Gbps   5.23447032215108 bps 5.234 Gbps 
AMS-IX → Praha  52.4069410092299 % 52.407 %   10 bps 10.000 Gbps   5.24069410092298 bps 5.241 Gbps 
Praha → Brno  3.68143280746814 % 3.681 %   100 bps 100.000 Gbps   3.68143280746813 bps 3.681 Gbps 
Brno → Praha  1.38312190129116 % 1.383 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38312190129116 bps 1.383 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.38809069068624 % 1.388 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38808464639813 bps 1.388 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.39241795928522 % 2.392 %   100 bps 100.000 Gbps   2.39234231835826 bps 2.392 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.31361432126885 % 2.314 %   100 bps 100.000 Gbps   2.31361432126885 bps 2.314 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.65036227988155 % 4.650 %   100 bps 100.000 Gbps   4.65036227988155 bps 4.650 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.93152162733227 % 4.932 %   400 bps 400.000 Gbps   19.726086509329 bps 19.726 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.25990187781463 % 1.260 %   400 bps 400.000 Gbps   5.03960751125852 bps 5.040 Gbps 
Praha → Pardubice  0.937861350932464 % 0.938 %   100 bps 100.000 Gbps   937.861350932464 bps 937.861 Mbps 
Pardubice → Praha  0.185196542336839 % 0.185 %   100 bps 100.000 Gbps   185.196542336839 bps 185.197 Mbps 
Public Internet → Praha  3.62453706616067 % 3.625 %   20 bps 20.000 Gbps   724.907413232134 bps 724.907 Mbps 
Praha → Public Internet  2.7063128953574 % 2.706 %   20 bps 20.000 Gbps   541.262579071479 bps 541.263 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.00434805627363 % 1.004 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00434805627363 bps 1.004 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.239049810592804 % 0.239 %   100 bps 100.000 Gbps   239.049810592804 bps 239.050 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.250719558970498 % 0.251 %   100 bps 100.000 Gbps   250.719558970498 bps 250.720 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.244034620250997 % 0.244 %   100 bps 100.000 Gbps   244.034620250997 bps 244.035 Mbps 
Zlín → Brno  0.123418996556596 % 0.123 %   100 bps 100.000 Gbps   123.418996556596 bps 123.419 Mbps 
Brno → Zlín  0.693168891980835 % 0.693 %   100 bps 100.000 Gbps   693.168891980835 bps 693.169 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228149497080205 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.259798832082 bps 91.260 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227277356501062 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9109426004249 bps 90.911 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.0605105567759 % 1.061 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.605105567759 bps 10.605 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.165023984646309 % 0.165 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.65023984646309 bps 1.650 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0337616742451592 % 0.034 %   1000 bps 1000.000 Mbps   337.616742451592 bps 337.617 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.63092852232453 % 5.631 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.3092852232453 bps 56.309 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01525625144137 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.525625144137 bps 101.526 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944448281644366 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4448281644366 bps 94.445 Kbps 
Tábor → České Budějovice  1.539502247897 % 1.540 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   615.800899158799 bps 615.801 Kbps 
České Budějovice → Tábor  9.72024925725106 % 9.720 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   3.88809970290043 bps 3.888 Mbps 
Summary  empty NA   7.014 bps 7.014 Tbps   95.1822364895524 bps 95.182 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Feb 27 00:10:29 2023