CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/2/27

Average load for period: 2023/02/27 00:00:00 - 2023/03/05 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/02/27 00:00:00 - 2023/03/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/2/27
ACONET->Brno  7.955%  Brno->ACONET  8.805%  Brno->Lednice  7.028%  Lednice->Brno  19.215%  Brno->SANET  7.579%  SANET->Brno  2.354%  Brno->Vyškov  10.902%  Vyškov->Brno  1.288%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  4.148e-3 %  Tábor->České Budějovice  2.661e-3 %  Brno->Jihlava  0.565%  Jihlava->Brno  0.179%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.498%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.179%  Jihlava->Plzeň  0.053%  Plzeň->Jihlava  0.287%  Jihlava->Telč  2.588e-3 %  Telč->Jihlava  0.671e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.306%  Liberec->Hradec Králové  0.255%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.413e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.140e-3 %  Brno->Olomouc  0.983%  Olomouc->Brno  0.199%  Hradec Králové->Olomouc  2.130%  Olomouc->Hradec Králové  0.716%  Olomouc->Ostrava  2.700%  Ostrava->Olomouc  0.735%  Brno->Ostrava  0.010%  Ostrava->Brno  0.081%  Karviná->Ostrava  1.565%  Ostrava->Karviná  2.235%  Opava->Ostrava  1.565%  Ostrava->Opava  2.235%  Ostrava->Pionier  3.548%  Pionier->Ostrava  0.690%  Hradec Králové->Pardubice  0.020%  Pardubice->Hradec Králové  4.470e-3 %  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  1.639%  Plzeň->Praha  1.567%  Praha->Plzeň  2.022%  Poděbrady->Praha  2.596%  Praha->Poděbrady  12.902%  AMS-IX->Praha  33.848%  Praha->AMS-IX  15.239%  Brno->Praha  2.103%  Praha->Brno  4.074%  České Budějovice->Praha  0.430%  Praha->České Budějovice  0.297%  GÉANT2->Praha  3.178%  Praha->GÉANT2  1.393%  Hradec Králové->Praha  3.810%  Praha->Hradec Králové  5.375%  Pardubice->Praha  0.170%  Praha->Pardubice  0.924%  Praha->Ústí nad
Labem  0.965%  Ústí nad
Labem->Praha  0.238%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.221%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.115%  Most->Ústí nad
Labem  4.977e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.035%  Brno->Zlín  0.719%  Zlín->Brno  0.437%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  5.538%  Praha->NIX.cz  1.317%  Praha->Public Internet  2.275%  Public Internet->Praha  3.890% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/02/27 00:00:00 - 2023/03/05 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/02/27 00:00:00 - 2023/03/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  7.95492850957545 % 7.955 %   10 bps 10.000 Gbps   795.492850957545 bps 795.493 Mbps 
Brno → ACONET  8.80532489242267 % 8.805 %   10 bps 10.000 Gbps   880.532489242267 bps 880.532 Mbps 
Brno → Lednice  7.02794634596603 % 7.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.2794634596603 bps 70.279 Mbps 
Lednice → Brno  19.2153775646808 % 19.215 %   1000 bps 1000.000 Mbps   192.153775646808 bps 192.154 Mbps 
Brno → SANET  7.57876661566405 % 7.579 %   40 bps 40.000 Gbps   3.03150664626562 bps 3.032 Gbps 
SANET → Brno  2.35398402545695 % 2.354 %   40 bps 40.000 Gbps   941.593610182782 bps 941.594 Mbps 
Brno → Vyškov  10.9020607122359 % 10.902 %   1000 bps 1000.000 Mbps   109.020607122359 bps 109.021 Mbps 
Vyškov → Brno  1.28755900502871 % 1.288 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8755900502871 bps 12.876 Mbps 
Jihlava → Brno  0.179011723421921 % 0.179 %   400 bps 400.000 Gbps   716.046893687685 bps 716.047 Mbps 
Brno → Jihlava  0.565394609711063 % 0.565 %   400 bps 400.000 Gbps   2.26157843884425 bps 2.262 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.498341174401609 % 0.498 %   10 bps 10.000 Gbps   49.8341174401608 bps 49.834 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.179415866808012 % 0.179 %   10 bps 10.000 Gbps   17.9415866808012 bps 17.942 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.287019666399401 % 0.287 %   100 bps 100.000 Gbps   287.0196663994 bps 287.020 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0533718382964875 % 0.053 %   100 bps 100.000 Gbps   53.3718382964875 bps 53.372 Mbps 
Jihlava → Telč  2.58769250198337 % 2.588 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.58769250198338 bps 2.588 Mbps 
Telč → Jihlava  0.670938176907166 % 0.671 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   670.938176907166 bps 670.938 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.254948832028657 % 0.255 %   100 bps 100.000 Gbps   254.948832028656 bps 254.949 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.30596898856831 % 1.306 %   100 bps 100.000 Gbps   1.30596898856831 bps 1.306 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313057187675027 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.222875070011 bps 125.223 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313792626877467 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.517050750987 bps 125.517 Kbps 
Most → Děčín  0.412802162744318 % 0.413 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.12802162744318 bps 4.128 Kbps 
Děčín → Most  0.263466343814303 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63466343814303 bps 2.635 Kbps 
Most → Plzeň  0.207037836100115 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07037836100115 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.139509446699698 % 0.140 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.39509446699698 bps 1.395 Kbps 
Brno → Olomouc  0.982633753112715 % 0.983 %   400 bps 400.000 Gbps   3.93053501245086 bps 3.931 Gbps 
Olomouc → Brno  0.1988627861366 % 0.199 %   400 bps 400.000 Gbps   795.4511445464 bps 795.451 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.715924262681043 % 0.716 %   400 bps 400.000 Gbps   2.86369705072417 bps 2.864 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  2.12987274555783 % 2.130 %   400 bps 400.000 Gbps   8.51949098223131 bps 8.519 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.734858032381351 % 0.735 %   400 bps 400.000 Gbps   2.9394321295254 bps 2.939 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.69954271256985 % 2.700 %   400 bps 400.000 Gbps   10.7981708502794 bps 10.798 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0104253926044088 % 0.010 %   100 bps 100.000 Gbps   10.4253926044088 bps 10.425 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0808901298167321 % 0.081 %   100 bps 100.000 Gbps   80.8901298167321 bps 80.890 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.56508460304218 % 1.565 %   10 bps 10.000 Gbps   156.508460304218 bps 156.508 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.23507455931171 % 2.235 %   10 bps 10.000 Gbps   223.507455931171 bps 223.507 Mbps 
Opava → Ostrava  1.56508460304218 % 1.565 %   10 bps 10.000 Gbps   156.508460304218 bps 156.508 Mbps 
Ostrava → Opava  2.23507455931171 % 2.235 %   10 bps 10.000 Gbps   223.507455931171 bps 223.507 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.54836169038136 % 3.548 %   10 bps 10.000 Gbps   354.836169038136 bps 354.836 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.690165171093749 % 0.690 %   10 bps 10.000 Gbps   69.0165171093748 bps 69.017 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0202336342112557 % 0.020 %   40 bps 40.000 Gbps   8.09345368450227 bps 8.093 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  4.46966933679515 % 4.470 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   1.78786773471806 bps 1.788 Mbps 
Plzeň → Cheb  1.63927985396814 % 1.639 %   10 bps 10.000 Gbps   163.927985396814 bps 163.928 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.042825732433792 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.28257324337921 bps 4.283 Mbps 
Plzeň → Praha  1.5672992061989 % 1.567 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5672992061989 bps 1.567 Gbps 
Praha → Plzeň  2.02168314946886 % 2.022 %   100 bps 100.000 Gbps   2.02168314946886 bps 2.022 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.59617035338076 % 2.596 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.9617035338076 bps 25.962 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.9015152493167 % 12.902 %   1000 bps 1000.000 Mbps   129.015152493167 bps 129.015 Mbps 
AMS-IX → Praha  33.8476999951723 % 33.848 %   10 bps 10.000 Gbps   3.38476999951722 bps 3.385 Gbps 
Praha → AMS-IX  15.2385400916363 % 15.239 %   10 bps 10.000 Gbps   1.52385400916363 bps 1.524 Gbps 
Brno → Praha  2.10298262903715 % 2.103 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10298262903715 bps 2.103 Gbps 
Praha → Brno  4.07397578868356 % 4.074 %   100 bps 100.000 Gbps   4.07397578868357 bps 4.074 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.39282829252625 % 1.393 %   100 bps 100.000 Gbps   1.39282229138214 bps 1.393 Gbps 
GÉANT2 → Praha  3.17819449044922 % 3.178 %   100 bps 100.000 Gbps   3.17811489489924 bps 3.178 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.8099348350315 % 3.810 %   100 bps 100.000 Gbps   3.8099348350315 bps 3.810 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.37491207048395 % 5.375 %   100 bps 100.000 Gbps   5.37491207048394 bps 5.375 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.53805092635852 % 5.538 %   400 bps 400.000 Gbps   22.1522037054341 bps 22.152 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.31748881783645 % 1.317 %   400 bps 400.000 Gbps   5.26995527134581 bps 5.270 Gbps 
Pardubice → Praha  0.169864254901541 % 0.170 %   100 bps 100.000 Gbps   169.864254901541 bps 169.864 Mbps 
Praha → Pardubice  0.924050036938659 % 0.924 %   100 bps 100.000 Gbps   924.050036938659 bps 924.050 Mbps 
Praha → Public Internet  2.27535071321889 % 2.275 %   20 bps 20.000 Gbps   455.070142643778 bps 455.070 Mbps 
Public Internet → Praha  3.88969448435396 % 3.890 %   20 bps 20.000 Gbps   777.93889687079 bps 777.939 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.23824361209523 % 0.238 %   100 bps 100.000 Gbps   238.24361209523 bps 238.244 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.965026355221443 % 0.965 %   100 bps 100.000 Gbps   965.026355221445 bps 965.026 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.296917056496161 % 0.297 %   100 bps 100.000 Gbps   296.917056496161 bps 296.917 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.429910078301747 % 0.430 %   100 bps 100.000 Gbps   429.910078301748 bps 429.910 Mbps 
Brno → Zlín  0.719186605823046 % 0.719 %   100 bps 100.000 Gbps   719.186605823046 bps 719.187 Mbps 
Zlín → Brno  0.437427292196216 % 0.437 %   100 bps 100.000 Gbps   437.427292196216 bps 437.427 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228286016910891 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3144067643565 bps 91.314 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227285422234217 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.914168893687 bps 90.914 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.11536940129063 % 1.115 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.1536940129063 bps 11.154 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.220991113996205 % 0.221 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.20991113996205 bps 2.210 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0345415774840882 % 0.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   345.415774840882 bps 345.416 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.97703487495016 % 4.977 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.7703487495016 bps 49.770 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01515828857776 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.515828857776 bps 101.516 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944441943920906 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4441943920906 bps 94.444 Kbps 
Tábor → České Budějovice  2.66100497386109 % 2.661 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.6295525573435 bps 2.630 Mbps 
České Budějovice → Tábor  4.1475251870111 % 4.148 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.88813716431673 bps 3.888 Mbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   103.725527792251 bps 103.726 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 6 00:10:23 2023