CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/3/6

Average load for period: 2023/03/06 00:00:00 - 2023/03/12 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/06 00:00:00 - 2023/03/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/3/6
ACONET->Brno  6.578%  Brno->ACONET  9.586%  Brno->Lednice  7.711%  Lednice->Brno  19.509%  Brno->SANET  7.527%  SANET->Brno  2.114%  Brno->Vyškov  10.746%  Vyškov->Brno  1.434%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.954e-3 %  Tábor->České Budějovice  1.017e-3 %  Brno->Jihlava  1.057%  Jihlava->Brno  0.175%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.459%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.161%  Jihlava->Plzeň  0.068%  Plzeň->Jihlava  0.240%  Jihlava->Telč  2.497e-3 %  Telč->Jihlava  2.126e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.265%  Liberec->Hradec Králové  0.222%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.414e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.144e-3 %  Brno->Olomouc  0.742%  Olomouc->Brno  0.747%  Hradec Králové->Olomouc  1.743%  Olomouc->Hradec Králové  0.605%  Olomouc->Ostrava  2.018%  Ostrava->Olomouc  0.622%  Brno->Ostrava  0.011%  Ostrava->Brno  0.063%  Karviná->Ostrava  1.538%  Ostrava->Karviná  2.401%  Opava->Ostrava  1.538%  Ostrava->Opava  2.401%  Ostrava->Pionier  4.061%  Pionier->Ostrava  0.715%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.041%  Plzeň->Cheb  1.619%  Plzeň->Praha  1.404%  Praha->Plzeň  2.187%  Poděbrady->Praha  1.930%  Praha->Poděbrady  12.277%  AMS-IX->Praha  25.926%  Praha->AMS-IX  0.799%  Brno->Praha  1.869%  Praha->Brno  4.176%  České Budějovice->Praha  0.241%  Praha->České Budějovice  0.286%  GÉANT2->Praha  2.641%  Praha->GÉANT2  1.175%  Hradec Králové->Praha  3.124%  Praha->Hradec Králové  5.533%  Pardubice->Praha  0.163%  Praha->Pardubice  0.758%  Praha->Ústí nad
Labem  1.037%  Ústí nad
Labem->Praha  0.259%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.362%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.200%  Most->Ústí nad
Labem  6.171e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.039%  Brno->Zlín  0.680%  Zlín->Brno  0.127%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  5.278%  Praha->NIX.cz  1.323%  Praha->Public Internet  2.453%  Public Internet->Praha  3.590% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/06 00:00:00 - 2023/03/12 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/06 00:00:00 - 2023/03/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.58646117854846 % 9.586 %   10 bps 10.000 Gbps   958.646117854847 bps 958.646 Mbps 
ACONET → Brno  6.57806941653484 % 6.578 %   10 bps 10.000 Gbps   657.806941653483 bps 657.807 Mbps 
Lednice → Brno  19.5087695193849 % 19.509 %   1000 bps 1000.000 Mbps   195.087695193849 bps 195.088 Mbps 
Brno → Lednice  7.71108790982955 % 7.711 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.1108790982956 bps 77.111 Mbps 
SANET → Brno  2.11351220646242 % 2.114 %   40 bps 40.000 Gbps   845.404882584968 bps 845.405 Mbps 
Brno → SANET  7.52651769476194 % 7.527 %   40 bps 40.000 Gbps   3.01060707790477 bps 3.011 Gbps 
Vyškov → Brno  1.43360818749788 % 1.434 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.3360818749788 bps 14.336 Mbps 
Brno → Vyškov  10.7462344422004 % 10.746 %   1000 bps 1000.000 Mbps   107.462344422004 bps 107.462 Mbps 
Jihlava → Brno  0.174727052925068 % 0.175 %   400 bps 400.000 Gbps   698.908211700274 bps 698.908 Mbps 
Brno → Jihlava  1.05718842094122 % 1.057 %   400 bps 400.000 Gbps   4.2287536837649 bps 4.229 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.458914261332647 % 0.459 %   10 bps 10.000 Gbps   45.8914261332647 bps 45.891 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.161374451031654 % 0.161 %   10 bps 10.000 Gbps   16.1374451031654 bps 16.137 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.239929748832456 % 0.240 %   100 bps 100.000 Gbps   239.929748832457 bps 239.930 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0681908186369589 % 0.068 %   100 bps 100.000 Gbps   68.190818636959 bps 68.191 Mbps 
Jihlava → Telč  2.49711115679852 % 2.497 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49711115679852 bps 2.497 Mbps 
Telč → Jihlava  2.12555853462408 % 2.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.12555853462408 bps 2.126 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.222172148133429 % 0.222 %   100 bps 100.000 Gbps   222.172148133428 bps 222.172 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.26465720252677 % 1.265 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26465720252677 bps 1.265 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313747693079427 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.499077231771 bps 125.499 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313017535475452 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.207014190181 bps 125.207 Kbps 
Most → Děčín  0.414238710856617 % 0.414 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.14238710856617 bps 4.142 Kbps 
Děčín → Most  0.264344648358517 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64344648358517 bps 2.643 Kbps 
Most → Plzeň  0.207329420453957 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07329420453958 bps 2.073 Kbps 
Plzeň → Most  0.143511132099072 % 0.144 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.43511132099072 bps 1.435 Kbps 
Olomouc → Brno  0.746862626438765 % 0.747 %   400 bps 400.000 Gbps   2.98745050575506 bps 2.987 Gbps 
Brno → Olomouc  0.742467578037513 % 0.742 %   400 bps 400.000 Gbps   2.96987031215005 bps 2.970 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.74286342862401 % 1.743 %   400 bps 400.000 Gbps   6.97145371449603 bps 6.971 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.604997507276792 % 0.605 %   400 bps 400.000 Gbps   2.41999002910717 bps 2.420 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.622443309731502 % 0.622 %   400 bps 400.000 Gbps   2.48977323892601 bps 2.490 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.01772266167049 % 2.018 %   400 bps 400.000 Gbps   8.07089064668195 bps 8.071 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0112674192127291 % 0.011 %   100 bps 100.000 Gbps   11.2674192127291 bps 11.267 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0631671607870827 % 0.063 %   100 bps 100.000 Gbps   63.1671607870827 bps 63.167 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.40090785916663 % 2.401 %   10 bps 10.000 Gbps   240.090785916663 bps 240.091 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.53801325020513 % 1.538 %   10 bps 10.000 Gbps   153.801325020513 bps 153.801 Mbps 
Opava → Ostrava  1.53801325020513 % 1.538 %   10 bps 10.000 Gbps   153.801325020513 bps 153.801 Mbps 
Ostrava → Opava  2.40090785916663 % 2.401 %   10 bps 10.000 Gbps   240.090785916663 bps 240.091 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.0609162478826 % 4.061 %   10 bps 10.000 Gbps   406.09162478826 bps 406.092 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.715138219204803 % 0.715 %   10 bps 10.000 Gbps   71.5138219204804 bps 71.514 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228294307323076 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3177229292303 bps 91.318 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227377095557148 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9508382228591 bps 90.951 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.61896797582913 % 1.619 %   10 bps 10.000 Gbps   161.896797582914 bps 161.897 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0414224269304843 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.14224269304843 bps 4.142 Mbps 
Praha → Plzeň  2.18689461893519 % 2.187 %   100 bps 100.000 Gbps   2.18689461893519 bps 2.187 Gbps 
Plzeň → Praha  1.40392077281661 % 1.404 %   100 bps 100.000 Gbps   1.40392077281661 bps 1.404 Gbps 
Praha → Poděbrady  12.2766847111368 % 12.277 %   1000 bps 1000.000 Mbps   122.766847111368 bps 122.767 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.92977222577831 % 1.930 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.2977222577831 bps 19.298 Mbps 
AMS-IX → Praha  25.9260825919469 % 25.926 %   10 bps 10.000 Gbps   2.59260825919469 bps 2.593 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.799346974703119 % 0.799 %   10 bps 10.000 Gbps   79.9346974703119 bps 79.935 Mbps 
Brno → Praha  1.86922791926899 % 1.869 %   100 bps 100.000 Gbps   1.86922791926899 bps 1.869 Gbps 
Praha → Brno  4.17588149165938 % 4.176 %   100 bps 100.000 Gbps   4.17588149165938 bps 4.176 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.17529139429196 % 1.175 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17528342569575 bps 1.175 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.64052465034571 % 2.641 %   100 bps 100.000 Gbps   2.64045165711727 bps 2.640 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.12396401182395 % 3.124 %   100 bps 100.000 Gbps   3.12396401182395 bps 3.124 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.53252508403255 % 5.533 %   100 bps 100.000 Gbps   5.53252508403255 bps 5.533 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.2781168108303 % 5.278 %   400 bps 400.000 Gbps   21.1124672433212 bps 21.112 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.32297663797928 % 1.323 %   400 bps 400.000 Gbps   5.29190655191712 bps 5.292 Gbps 
Praha → Pardubice  0.757527111742061 % 0.758 %   100 bps 100.000 Gbps   757.527111742061 bps 757.527 Mbps 
Pardubice → Praha  0.163197431309751 % 0.163 %   100 bps 100.000 Gbps   163.197431309751 bps 163.197 Mbps 
Public Internet → Praha  3.58979317808662 % 3.590 %   20 bps 20.000 Gbps   717.958635617324 bps 717.959 Mbps 
Praha → Public Internet  2.45262700241416 % 2.453 %   20 bps 20.000 Gbps   490.525400482833 bps 490.525 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.03714849372667 % 1.037 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03714849372666 bps 1.037 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.259243474603008 % 0.259 %   100 bps 100.000 Gbps   259.243474603008 bps 259.243 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.241275649143677 % 0.241 %   100 bps 100.000 Gbps   241.275649143677 bps 241.276 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.28550611506359 % 0.286 %   100 bps 100.000 Gbps   285.50611506359 bps 285.506 Mbps 
Zlín → Brno  0.126765662406969 % 0.127 %   100 bps 100.000 Gbps   126.765662406969 bps 126.766 Mbps 
Brno → Zlín  0.679513460779327 % 0.680 %   100 bps 100.000 Gbps   679.513460779327 bps 679.513 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228138713202554 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2554852810215 bps 91.255 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227216487181263 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8865948725053 bps 90.887 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.20010447501456 % 1.200 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.0010447501456 bps 12.001 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.361708083596418 % 0.362 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.61708083596418 bps 3.617 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.17067932425569 % 6.171 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.7067932425569 bps 61.707 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0385369034492232 % 0.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   385.369034492232 bps 385.369 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944266370134318 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4266370134318 bps 94.427 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01497215639561 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.497215639561 bps 101.497 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.95382658176615 % 3.954 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.95382658176616 bps 3.954 Mbps 
Tábor → České Budějovice  1.01670942305679 % 1.017 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01670942305679 bps 1.017 Mbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   96.1786659208255 bps 96.179 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 13 00:10:29 2023