CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: week average - since 2023/3/13

Average load for period: 2023/03/13 00:00:00 - 2023/03/19 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/13 00:00:00 - 2023/03/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, week view - since 2023/3/13
ACONET->Brno  7.642%  Brno->ACONET  9.468%  Brno->Lednice  7.195%  Lednice->Brno  18.917%  Brno->SANET  5.951%  SANET->Brno  2.406%  Brno->Vyškov  9.855%  Vyškov->Brno  1.100%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  3.004e-3 %  Tábor->České Budějovice  1.713e-3 %  Brno->Jihlava  0.729%  Jihlava->Brno  0.190%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.491%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.162%  Jihlava->Plzeň  0.052%  Plzeň->Jihlava  0.204%  Jihlava->Telč  2.567e-3 %  Telč->Jihlava  0.401e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.260%  Liberec->Hradec Králové  0.190%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.569e-3 %  Most->Děčín  0.488e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.150e-3 %  Brno->Olomouc  0.612%  Olomouc->Brno  0.404%  Hradec Králové->Olomouc  1.235%  Olomouc->Hradec Králové  0.585%  Olomouc->Ostrava  1.363%  Ostrava->Olomouc  0.651%  Brno->Ostrava  0.013%  Ostrava->Brno  0.027%  Karviná->Ostrava  1.587%  Ostrava->Karviná  2.608%  Opava->Ostrava  1.587%  Ostrava->Opava  2.608%  Ostrava->Pionier  4.058%  Pionier->Ostrava  0.572%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.037%  Plzeň->Cheb  1.469%  Plzeň->Praha  1.287%  Praha->Plzeň  1.850%  Poděbrady->Praha  2.073%  Praha->Poděbrady  13.347%  AMS-IX->Praha  26.486%  Praha->AMS-IX  0.933%  Brno->Praha  2.031%  Praha->Brno  3.679%  České Budějovice->Praha  0.284%  Praha->České Budějovice  0.301%  GÉANT2->Praha  2.809%  Praha->GÉANT2  1.214%  Hradec Králové->Praha  3.655%  Praha->Hradec Králové  5.369%  Pardubice->Praha  0.161%  Praha->Pardubice  0.936%  Praha->Ústí nad
Labem  1.031%  Ústí nad
Labem->Praha  0.246%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.280%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.657%  Most->Ústí nad
Labem  5.965e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.044%  Brno->Zlín  0.712%  Zlín->Brno  0.435%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.473%  Praha->NIX.cz  1.302%  Praha->Public Internet  2.512%  Public Internet->Praha  4.100% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/13 00:00:00 - 2023/03/19 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/13 00:00:00 - 2023/03/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  7.64201828890049 % 7.642 %   10 bps 10.000 Gbps   764.201828890049 bps 764.202 Mbps 
Brno → ACONET  9.46788029446195 % 9.468 %   10 bps 10.000 Gbps   946.788029446195 bps 946.788 Mbps 
Brno → Lednice  7.1953706627351 % 7.195 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.9537066273509 bps 71.954 Mbps 
Lednice → Brno  18.9173304755798 % 18.917 %   1000 bps 1000.000 Mbps   189.173304755799 bps 189.173 Mbps 
SANET → Brno  2.40624467705461 % 2.406 %   40 bps 40.000 Gbps   962.497870821844 bps 962.498 Mbps 
Brno → SANET  5.95145626652964 % 5.951 %   40 bps 40.000 Gbps   2.38058250661186 bps 2.381 Gbps 
Vyškov → Brno  1.09951838860332 % 1.100 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.9951838860332 bps 10.995 Mbps 
Brno → Vyškov  9.85537973308423 % 9.855 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.5537973308423 bps 98.554 Mbps 
Brno → Jihlava  0.729032164229046 % 0.729 %   400 bps 400.000 Gbps   2.91612865691619 bps 2.916 Gbps 
Jihlava → Brno  0.190040001606703 % 0.190 %   400 bps 400.000 Gbps   760.160006426811 bps 760.160 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.162189852309912 % 0.162 %   10 bps 10.000 Gbps   16.2189852309912 bps 16.219 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.491195633871903 % 0.491 %   10 bps 10.000 Gbps   49.1195633871902 bps 49.120 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0524529112696332 % 0.052 %   100 bps 100.000 Gbps   52.4529112696332 bps 52.453 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.204265476531614 % 0.204 %   100 bps 100.000 Gbps   204.265476531614 bps 204.265 Mbps 
Telč → Jihlava  0.40119026327868 % 0.401 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   401.190263278679 bps 401.190 Kbps 
Jihlava → Telč  2.56709872830664 % 2.567 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.56709872830664 bps 2.567 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.25994044625765 % 1.260 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25994044625765 bps 1.260 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.190478037838089 % 0.190 %   100 bps 100.000 Gbps   190.478037838089 bps 190.478 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313818962478414 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.527584991366 bps 125.528 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.31301397816719 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.205591266876 bps 125.206 Kbps 
Most → Děčín  0.488401963124784 % 0.488 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.88401963124785 bps 4.884 Kbps 
Děčín → Most  0.568791451799821 % 0.569 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.6879145179982 bps 5.688 Kbps 
Most → Plzeň  0.207065631144716 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07065631144716 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.149510935267461 % 0.150 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.49510935267462 bps 1.495 Kbps 
Brno → Olomouc  0.611773237054591 % 0.612 %   400 bps 400.000 Gbps   2.44709294821836 bps 2.447 Gbps 
Olomouc → Brno  0.403529730660467 % 0.404 %   400 bps 400.000 Gbps   1.61411892264187 bps 1.614 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.584655627362375 % 0.585 %   400 bps 400.000 Gbps   2.3386225094495 bps 2.339 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.23515210629441 % 1.235 %   400 bps 400.000 Gbps   4.94060842517765 bps 4.941 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.36288820911594 % 1.363 %   400 bps 400.000 Gbps   5.45155283646376 bps 5.452 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.651260779709185 % 0.651 %   400 bps 400.000 Gbps   2.60504311883674 bps 2.605 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0129346497122111 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   12.9346497122111 bps 12.935 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0266363688840487 % 0.027 %   100 bps 100.000 Gbps   26.6363688840487 bps 26.636 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.58705205562173 % 1.587 %   10 bps 10.000 Gbps   158.705205562172 bps 158.705 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.60841219808831 % 2.608 %   10 bps 10.000 Gbps   260.841219808832 bps 260.841 Mbps 
Ostrava → Opava  2.60841219808831 % 2.608 %   10 bps 10.000 Gbps   260.841219808831 bps 260.841 Mbps 
Opava → Ostrava  1.58705205562173 % 1.587 %   10 bps 10.000 Gbps   158.705205562173 bps 158.705 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.571547308656251 % 0.572 %   10 bps 10.000 Gbps   57.1547308656251 bps 57.155 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.05834493092379 % 4.058 %   10 bps 10.000 Gbps   405.83449309238 bps 405.834 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227312093264006 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9248373056027 bps 90.925 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228392493564118 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.356997425647 bps 91.357 Kbps 
Plzeň → Cheb  1.46910052957941 % 1.469 %   10 bps 10.000 Gbps   146.910052957941 bps 146.910 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0366199290414653 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.66199290414653 bps 3.662 Mbps 
Praha → Plzeň  1.85014349337058 % 1.850 %   100 bps 100.000 Gbps   1.85014349337058 bps 1.850 Gbps 
Plzeň → Praha  1.28682027281348 % 1.287 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28682027281348 bps 1.287 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.07348632447633 % 2.073 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.7348632447633 bps 20.735 Mbps 
Praha → Poděbrady  13.3466378536369 % 13.347 %   1000 bps 1000.000 Mbps   133.466378536369 bps 133.466 Mbps 
AMS-IX → Praha  26.4855299994227 % 26.486 %   10 bps 10.000 Gbps   2.64855299994227 bps 2.649 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.932929999024256 % 0.933 %   10 bps 10.000 Gbps   93.2929999024256 bps 93.293 Mbps 
Praha → Brno  3.67866655862763 % 3.679 %   100 bps 100.000 Gbps   3.67866655862762 bps 3.679 Gbps 
Brno → Praha  2.03054810403987 % 2.031 %   100 bps 100.000 Gbps   2.03054810403987 bps 2.031 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.2136154044279 % 1.214 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21360893677847 bps 1.214 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.80896270161454 % 2.809 %   100 bps 100.000 Gbps   2.80889098114197 bps 2.809 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.36867547484968 % 5.369 %   100 bps 100.000 Gbps   5.36867547484968 bps 5.369 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.65451775211579 % 3.655 %   100 bps 100.000 Gbps   3.65451775211579 bps 3.655 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.47296290277849 % 4.473 %   600 bps 600.000 Gbps   17.9176720352058 bps 17.918 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.30190916427485 % 1.302 %   600 bps 600.000 Gbps   5.21575177128119 bps 5.216 Gbps 
Praha → Pardubice  0.936141620486043 % 0.936 %   100 bps 100.000 Gbps   936.141620486043 bps 936.142 Mbps 
Pardubice → Praha  0.161175689102871 % 0.161 %   100 bps 100.000 Gbps   161.175689102871 bps 161.176 Mbps 
Praha → Public Internet  2.51204519259267 % 2.512 %   20 bps 20.000 Gbps   502.409038518535 bps 502.409 Mbps 
Public Internet → Praha  4.10001722288204 % 4.100 %   20 bps 20.000 Gbps   820.003444576407 bps 820.003 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.245696538409508 % 0.246 %   100 bps 100.000 Gbps   245.696538409508 bps 245.697 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.03070136106482 % 1.031 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03070136106482 bps 1.031 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.300595019371875 % 0.301 %   100 bps 100.000 Gbps   300.595019371875 bps 300.595 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.28367635766996 % 0.284 %   100 bps 100.000 Gbps   283.67635766996 bps 283.676 Mbps 
Brno → Zlín  0.711827558432942 % 0.712 %   100 bps 100.000 Gbps   711.827558432943 bps 711.828 Mbps 
Zlín → Brno  0.435134447713834 % 0.435 %   100 bps 100.000 Gbps   435.134447713834 bps 435.134 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228216939135587 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2867756542348 bps 91.287 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227277706382662 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9110825530649 bps 90.911 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.65739054522424 % 1.657 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.5739054522424 bps 16.574 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.280402280284851 % 0.280 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.80402280284852 bps 2.804 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.96458434797014 % 5.965 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   59.6458434797014 bps 59.646 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0442692953411968 % 0.044 %   1000 bps 1000.000 Mbps   442.692953411969 bps 442.693 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944317421213483 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4317421213483 bps 94.432 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01532848776184 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.532848776184 bps 101.533 Kbps 
České Budějovice → Tábor  3.00432638895649 % 3.004 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.00432638895649 bps 3.004 Mbps 
Tábor → České Budějovice  1.71340024726525 % 1.713 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71340024726526 bps 1.713 Mbps 
Summary  empty NA   7.534 bps 7.534 Tbps   85.1398695072111 bps 85.140 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 20 00:10:51 2023